Проєкти рішень виконкому
П'ятниця, 03 лютого 2023 13:32

Про конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Про конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації та проведення

конкурсів з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом

З метою визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), яке забезпечить належну якість підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді, на підставі Закону України «Про автомобільний транспорт»,  постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 ВИРІШИВ:

  1. Утворити комітет з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді в складі згідно з додатком 1.
  2. Затвердити:

1) умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для дійснення функцій робочого органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді (далі – Конкурс) згідно з додатком 2;

2) форму заяви для участі в Конкурсі згідно з додатком 3;

3) форму договору про виконання функцій робочого органу  згідно з додатком 4;

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Додаток 1

            до рішення виконавчого комітету

            міської ради

  ___ _________ р. № _____

Склад

комітету з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу  з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді 

БОГАЧУК

Володимир Васильович

ОВЧАР

Світлана Василівна

-  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, голова  комітету;

-  начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, заступник голови комітету;

   

ЛОСЕНКО

Галина Леонтіївна

- головний спеціаліст відділу  енергоменеджменту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства та інфраструктури  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, секретар  комітету;

ВОЗНИЙ

Василь Васильович

- член організації роботодавців транспорту Хмельницької    області (за згодою);

ПРОКОП’ЮК                               

Сергій Іванович

-                     начальник відділу  енергоменеджменту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства та інфраструктури  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                Наталія ШАБЕЛЬНИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

  міської ради

  ___ ________ р. № _____

Умови проведення конкурсу

з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу  з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді

  1. Загальні положення

1.1. Організатором  проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді (далі – конкурс) є виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), яке забезпечить належну якість підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді: приймання документів на участь у конкурсі, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

  1. Вимоги до підприємства (організації)- претендента на участь у конкурсі

2.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», умовам проведення конкурсу та мають:

1) кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту;

2) досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3) необхідне  матеріально-технічне оснащення  для  забезпечення належної якості  підготовки матеріалів для  проведення засідань конкурсного  комітету                  з  організації  проведення   конкурсів  з  перевезення  пасажирів   автомобільним

2

транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді (оргтехніка, транспорт, інше).

2.2. Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:

1) надають послуги з перевезень;

2) проводять діяльність на ринку транспортних послуг;

3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

4) визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарської діяльності;

5) подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

6) подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи, або після передбаченого в оголошенні про проведення конкурсу терміну.

  1. Оголошення про проведення конкурсу

3.1 Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення конкурсу.

3.2. Оголошення повинно містити:

1) перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

2) термін подання документів та адресу, на яку подаються документи для участі в конкурсі;

3) умови проведення конкурсу;

4) інформацію про дату та час проведення конкурсу;

5) телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

  1. Подання документів на участь у конкурсі

4.1. Претендент для участі у конкурсі подає комітету з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу  з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді (далі – комітет) такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі згідно затвердженого зразка;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

3) копію довідки про внесення підприємства (організації) до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

4) довідку державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших обов’язкових платежах.

5) копію Статуту (Положення) підприємства (організації);

6) документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

3

копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу;

копії документів, які підтверджують наявність не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень.

4.2. Зазначена у п. 4.1. документація завіряється підписом та печаткою керівника підприємства (організації) – претендента.

4.3. Документи подаються в термін, вказаний в оголошенні, опублікованому в засобах масової інформації. Документи, які надійшли після встановленого терміну або подані не в повному обсязі, не розглядаються.

4.4. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі у конкурсі або умов проведення конкурсу заявник може звернутися до управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

4.5. Документи для участі в конкурсі подаються за підписом уповноваженої посадової особи Претендента у конверті (пакеті) з написом «Документи на конкурс з визначення робочого органу».

4.6. Усі документи складаються українською мовою.

4.7. Підприємство (організація) – претендент може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу.

  1. Проведення конкурсу та визначення переможця

5.1 Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають його умовам.

5.2. Ці умови є обов’язковими для комітету та учасників конкурсу.

5.3. При визначенні переможця конкурсу комітет враховує:

досвід роботи підприємства з питань організації пасажирських перевезень;

наявність фахівців з вищою профільною освітою та їх стаж роботи в галузі автомобільного транспорту;

наявність матеріально-технічного оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді.

4

5.4. У разі відсутності керівника претендента на конкурсі його інтереси може представляти особи, яка має довіреність, видану претендентом.

5.5. У разі відсутності представника претендента комітет з визначення робочого органу розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах без його участі.

5.6. Рішення про результати конкурсу приймається комітетом з визначення робочого органу на закритому засіданні у присутності не менше, ніж половини складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету.

5.7. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за визначенням робочого органу найбільше відповідає умовам конкурсу.

5.8. Переможець конкурсу оголошується на засіданні комітету з визначення робочого органу із запрошенням усіх претендентів.

5.9. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.

5.10. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (організатор перевезень) має визначити самостійно відповідального за організацію та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які проходять у межах Старокостянтинівської міської територіальної громади на період не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.11. Рішення комітету з визначення робочого органу щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписують голова та секретар комітету.

5.12. З переможцем конкурсу організатор укладає договір на виконання функцій робочого органу строком на 3 роки.

  1. Прикінцеві положення

Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                    

Старокостянтинівської міської ради                                            Наталія ШАБЕЛЬНИК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету   міської ради

___ ________ р. № _____

Заява

для участі в конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу  з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді

 

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та оголошення

____________________________________________________________________

(найменування організатора)

у ____________________________________________________________________

(назва та номер друкованого видання)

в особі ______________________________________________________________

                                                   ( скорочене найменування суб’єкта господарювання)  

                                                                                          

що діє на підставі ____________________________________________________________________

                                            (установчі документи)

претендує на виконання функцій робочого органу по забезпеченню роботи конкурсного комітету,  проведенню конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді:

Відомості про претендента:

1. Загальні дані

Повне найменування підприємства

(організації)__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________

Телефон (мобільний) _________________________________________________

2. Юридична адреса:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2

3. Банківські реквізити:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. До заяви додаються такі документи:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з умовами проведення конкурсу ознайомлений та згідний;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

у разі визнання мене переможцем конкурсу згоден укласти договір з організатором на виконання робіт.

___ _________ 20____р.     ______________               _____________

                                                             (підпис заявника)                              (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Керуючий справами виконавчого комітету                    

Старокостянтинівської міської ради                                  Наталія ШАБЕЛЬНИК

                                                                               Додаток 4

                                                                               до рішення виконавчого комітету

 ___ ________ р. № _____

Д О Г О В І Р

на виконання функцій робочого органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді

                     ____ ______________20__                                                       м. Старокостянтинів

Виконавчий комітет Старокостянтинівської  міської ради в особі ___________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу засідання комітету з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу  з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді  та рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від ________ року № ___ (далі-Організатор), з однієї сторони, та________________________________________________________________________________________________________________________, далі робочий орган з другої сторони  (далі – Сторони),  керуючись Законом України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автомобільних маршрутах загального користування», уклали Договір про наступне.

  1. Предмет Договору

Відповідно до цього договору Організатор доручає робочому органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом виконувати функції з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у Старокостянтинівській міській територіальній громаді в порядку та на умовах, визначених цим договором.

2. Права та обов’язки Організатора

2.1. Організатор має право:

1)    за першою ж вимогою отримувати від робочого органу всю необхідну інформацію, що пов’язана з проведенням конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

                                            

                                                       2

2) надавати робочому органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом роз’яснення щодо процедури організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

3)  контролювати виконання робочим органом з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом умов даного договору.

2.2. Організатор зобов’язаний:

1) забезпечити робочий орган з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом інформацією нормативно-організаційного характеру, необхідною для виконання функцій, покладених на Робочий орган відповідно до умов цього договору та діючого законодавства;

         2) надати рчобочому органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом  інформацію щодо  змін у мережі автобусних маршрутів загального користування.

 

  1. Права та обов’язки Робочого органу

3.1. Робочий орган має право:

1) володіти інформацією нормативно-організаційного характеру, яка необхідна для виконання функцій, покладених на робочий орган відповідно до умов цього договору та діючого законодавства;

2) отримувати інформацію щодо можливих змін у мережі автобусних маршрутів загального користування, а також листи, звернення від підприємств та організацій всіх форм власності та громадян з питань, що стосуються маршрутної мережі та проведення відповідних конкурсів;

3) доводити до відома всіх перевізників-претендентів інформацію, що стосується конкурсів;

3.2. Робочий орган зобов’язаний:

1)    забезпечити підготовку матеріалів щодо умов конкурсу і подання їх на затвердження Організатору;

2)  забезпечити належну якість підготовки та розробку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у Старокостянтинівській міській територіальній громаді;

3) надавати перевізникам-претендентам детальну інформацію щодо оформлення їх документів для участі у конкурсах;

4)    приймати документи на конкурси, перевіряти достовірність одержаної від перевізників-претендентів інформації, аналізувати та перевіряти на відповідність конкурсні пропозиції перевізників-претендентів умовам конкурсу;

3

5) забезпечити матеріально-технічне оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним  транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді (оргтехніка, транспорт та інше);

6)   створити умови для одержання перевізниками-претендентами детальної інформації про характеристики об’єктів конкурсів;

7)  забезпечити підготовку паспортів автобусних маршрутів і подання їх на затвердження Організатору;

8)  забезпечити підготовку договорів з переможцями конкурсів та інших матеріалів, необхідних для проведення конкурсів;

9)  забезпечити опублікування оголошення про проведення конкурсів в друкованих засобах масової інформації;

10) проводити ряд інших заходів, необхідних для виконання предмету договору відповідно до норм чинного законодавства.

 

4. Порядок взаєморозрахунків

        

Виконання функцій робочого органу з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Старокостянтинівській міській територіальній громаді здійснюється на безоплатній основі.

 

                                              5. Відповідальність сторін

 

У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього договору, сторона несе відповідальність, визначену цим договором та (або) чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання умов та зобов’язань договору.

6. Підстави для розірвання договору та вирішення спірних питань

         6.1. Договір може бути розірвано за ініціативою однієї із Сторін, якщо одна із них порушує його умови. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону про своє рішення не менш як за 30 (тридцять) календарних днів.

6.2. На вимогу однієї Сторони договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань.

6.3. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього договору, розв’язуються шляхом проведення переговорів або в установленому законодавством порядку.

4

7. Додаткові умови договору

7.1. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, коли вони оформлені письмово і підписані Сторонами.

7.3. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.4. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, скріплюються підписами, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір не може бути пролонгований.

        

8. Термін дії договору

Договір набирає чинності з моменту підписання.

9. Юридичні адреси та реквізити сторін

Організатор перевезень:

Робочий орган з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом:

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Керуючий справами виконавчого комітету                    

Старокостянтинівської міської ради                                  Наталія ШАБЕЛЬНИК                                                        

Прочитано 312 разів

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.