Проєкти рішень виконкому

Управління соціального захисту населення

Проєкт рішення

26січня 2023 року №

Про тимчасове розміщення
внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб

 

З метою забезпечення базових потреб та соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії, відповідно до абзацу третьогопункту 9 статті 11 Закону України«Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщенихосіб», статті 8Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Програмисоціальногозахистунаселення на 2022-2026 роки, затвердженоїрішеннямСтарокостянтинівськоїміської ради від 17 грудня 2021 року №21/8/VIII,керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


ВИРІШИВ:


1. Визначитимісцями компактного проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії:

1) відділення стаціонарного догляду та тимчасового проживання № 1с. Губча територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)виконавчого комітету міської радиза адресою: вулиця Садова, 1/1с. Губча;

2) відділення стаціонарного догляду та тимчасового проживання №2 с. Огіївці територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської радиза адресою: вулиця Шкільна, 21с. Огіївці;

3) Поповецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради за адресою: вулиця Гагаріна, 23с. Попівці.

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК), територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради(Людмила ГАВРИЩУК) здійснювати оплату комунальних послуг, спожитих у закладах, де розміщується вищезазначена категорія осіб, за рахунок видатків, передбачених на їх утримання,у межах затверджених кошторисів та щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним,забезпечити подання заяв длянадання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного станууправлінню житлово-комунального господарствата інфраструктури виконавчого комітету міської ради.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету міської ради (Світлана ОВЧАР)щомісячно до 27 числа місяця, наступного за звітним,забезпечити узагальнення та подання документів для отримання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану до Хмельницької обласної військової адміністрації.

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ)забезпечити оплату послуг з одноразового харчуваннявнутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії,на період з 01 січня 2023 року до 26 січня 2023 року,у межах асигнувань, передбачених Програмою соціального захисту населення на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 21/8/VIII.

5. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради(Людмила ГАВРИЩУК) для задоволення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії, використовувати ресурси, отримані від благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Проєкт рішення
 
  
26  січня 2023 року                                                                 №            
 
Про створення комісії з питань
розподілу гуманітарної допомоги 
 
 
З метою розподілу гуманітарної допомоги на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», рішення Старокостянтинівської міської ради від 23 грудня 2022 року № 7/16/VIII «Про надання згоди на отримання в комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади гуманітарної та/або благодійної допомоги», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради
 
ВИРІШИВ:
1. Створити комісію з питань розподілу гуманітарної допомоги згідно з додатком 1 та затвердити Положення про неї  (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Проєкт

26.01.2023 Старокостянтинів №________

Про організацію роботи щодо
соціального захисту багатодітних сімей
в Старокостянтинівській міській
територіальній громаді, поліпшення їх
державної підтримки та створення сприятливих
умов виховання дітей в таких сім’ях

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про організацію роботи щодо соціального захисту багатодітних сімей в Старокостянтинівській міській територіальній громаді, поліпшення їх державної підтримки та створення сприятливих умов виховання дітей у таких сім’ях взяти до вiдома.

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради ( Наталія КОТ) до 31.03.2023:
1) розробити та подати на затвердення заходи щодо соціального захисту багатодітних сімей в Старокостянтинівській міській територіальній громаді, поліпшення їх державної підтримки та створення сприятливих умов виховання дітей у таких сім’ях на 2023-2027 роки;
2) забезпечити соціальну підтримку багатодітних сімей шляхом комплексного надання соціальних послуг та адміністративних послуг соціального характеру.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.

 

 

Міський голова Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

___ _________ 2022 року                                                                      №______

Про затвердження розміру допомоги на

поховання деяких категорій осіб виконавцю

волевиявлення померлого

Враховуючи підвищення вартості роздрібних цін на ритуальні послуги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та керуючись статтею 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, в сумі  4 000 грн.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Старокостянтинівської  міської ради від 11 липня 2018 року № 21/29/VII «Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого».

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 13 жовтня 2022 року № 351 «Про внесення змін до рішення Старокостянтинівської міської ради від 11 липня 2018 року № 21/29/VII».

Міський голова                                                                          Микола МЕЛЬНИЧУК

​ ПРОЄКТ РІШЕННЯ
​ 
​ 25 серпня 2022 року               м. Старокостянтинів                                    № _____
 
 
 
Про утворення комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг
 
 
 
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов  Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», від 06 жовтня 2021 № 1040                 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі», керуючись пунктом б статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
  
 
 
ВИРІШИВ:
 
 
Утворити комісію для проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг у складі згідно з додатком 1 та затвердити Положення про неї (додається).
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                          Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

___ _________ 2022 року                 Старокостянтинів                        №______

Про внесення змін до рішення міської ради

від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIIІ

З метою оперативного вирішення питань надання матеріальної допомоги для лікування найбільш вразливих груп населення Старокостянтинівської територіальної громади, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Внести до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIІI «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги» зміни, виклавши пункти 1.3. та 2.9. Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги до рішення в такій редакції:

«1.3. Комісією Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги приймаються рішення про надання допомоги у розмірі не менше 300 грн та не більше 1000 грн, як правило не більше одного разу протягом календарного року. Відповідно до рішення комісії, яке оформляється протоколом, видається розпорядження міського голови.

У разі потреби дороговартісного тривалого лікування допомога надається рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій комісії. В такому випадку розмір одноразової грошової допомоги не може становити більше 10 000 грн.

Протягом 30 днів після одержання коштів та проведення дороговартісного лікування отримувач допомоги або його представник зобов’язаний надати документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування (виписка з амбулаторної картки хворого або виписка з історії хвороби стаціонарного хворого, інші документи, видані лікувально-профілактичними закладами, платіжні документи (квитанції, касові чеки, тощо), які підтверджують фінансові

2

витрати на лікування).»;

«2.9. У разі потреби дороговартісного лікування за рішенням комісії питання виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради.».

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

25 серпня 2022 року               м. Старокостянтинів                               № ________

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  від 25 червня 2020 року № 113

         У зв'язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

                   1. Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 113 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).

                   2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25 листопада  2021 року № 384 пункт 5 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  від 25 червня 2020 року № 113».

Міський голова                                                                             Микола  МЕЛЬНИЧУК

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
 
___ _________ 2022 року                 Старокостянтинів        №______
 
 
Про внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2023 роки
 
 
Керуючись статтями 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконавчий комітет міської ради
 
 
ВИРІШИВ:
 
Внести зміни до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та вшанування пам’яті загиблих на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 36/34/VII, такі зміни:
 
в розділі «Напрямки реалізації та заходи Програми»:
 
1) назву розділу I  викласти в такій редакції:
 
«Розділ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування учасників АТО, ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, військовослужбовців та інших осіб, які загинули (померли) захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців»;
 
2) пункти 9, 10, 12 викласти в такій редакції:
 
Міський голова        Микола МЕЛЬНИЧУК
 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
30.06.2022                                                  №____
 
 
 
Про  реєстрацію імені
помічника фізичної особи
 
 
Розглянувши заяви, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 13 травня 2022 року за № ____ ____________ про призначення помічника,   враховуючи пропозицію опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради від 17 червня 2022 року, керуючись статтею 78 Цивільного кодексу України, пунктом б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 
ВИРІШИВ:
 
Зареєструвати ім’я ___________, ________ року народження, помічником ________,  ____________ року народження, який за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.
 
 
 
Міський голова                                                                        Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
сесії міської ради
 
 
 
___ _________ 2022 року                     Старокостянтинів        №______
 
 
Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2022-2025 роки 
 
 
З метою забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень, боржниками по яких є управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму забезпечення виконання рішень суду на 2022-2025 роки, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.
 
 
Міський голова                                                                                        Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Сторінка 1 із 3

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.