Рішення виконкому
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від «15» березня  2012р.    № 89                                                     м. Старокостянтинів

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 року №1277 «Питання системи обліку публічної інформації», керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради (додається).


 

Перший заступник
міського голови                                                                                    В.Богачук


 

Додаток до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 15 березня 2012 року
№ 89

Положення
про систему обліку публічної інформації
у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради

1.Загальні положення
1.1. Це Положення про систему обліку публічної інформації у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради (далі - Положення) встановлює вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної  інформації, в якій реєструються  документи, що перебувають у володінні виконавчих органів міської ради;
1.2. Система обліку публічної інформації (далі - система обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні виконавчих органів міської ради;
1.3. Адміністратором системи обліку є відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради.

2. Права та обов’язки
2.1. Адміністратор системи обліку забезпечує:
    - організацію реєстрації документів в системі обліку;
    - стабільну роботу системи обліку;
    - оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті;
    - надання доступу до системи обліку за запитами;
    - здійснення інших функцій відповідно до законодавства.
2.2. Виконавчі органи міської ради забезпечують:
- формування системи обліку шляхом надання інформації про документи, які перебувають у їх володінні адміністратору;
    - достовірність та повноту інформації для системи обліку;
    - своєчасність подання вищезгаданої інформації.

3. Ведення системи обліку
3.1. Система обліку ведеться в електронному вигляді в програмі Microsoft Excel за визначеною формою (додається);
3.2. Внесення інформації до системи обліку здійснюється адміністратором системи обліку;
3.3. До системи обліку вноситься інформація про всі документи, що містять публічну інформацію та перебувають у володінні виконавчих органів міської ради;
3.4. Відомості про документ виконавчі органи міської ради подають до адміністратора системи обліку протягом 5 днів з моменту створення або одержання документа;
3.5. До системи обліку не вноситься інформація про документи, що віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом;
3.6. У разі відсутності певних даних у системі обліку відповідна графа не заповнюється.

4. Відповідальність
Відповідальність за порушення вимог, визначених Положенням, несуть особи, винні у вчиненні таких порушень.

5. Прикінцеві положення
5.1. До системи обліку вноситься інформація про документи, які створені або одержані після затвердження даного положення;
5.2. За рішенням адміністратора системи обліку до системи обліку можуть вноситись відомості про документи, що були створені або одержані до затвердження даного положення, та перебувають у володінні виконавчих органів міської ради

 

 

 

Додаток
до Положення про систему обліку публічної інформації
у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради

Форма Реєстру публічної інформації, що перебуває у володінні виконавчого комітету міської ради

Но-

мер облі-

кової карт-

ки

Номер доку-

мента

Дата надхо-

джен-

ня

Назва виду документа (норма-

тивні акти, угоди, рішення, прото-

коли, звіти, прес-

релізи)

Заго-

ловок доку-

мента

Дже-

рело інфор-

мації (автор, відпо-відний під-

розділ)

Га-

лузь

Ключові слова

Тип, носій (текс-

товий доку

мент, плівки, відео- та аудіо-записи
тощо)

Проекти рішень (допо-

відні записки, звер-

нення, заяви, подан-

ня,
пропо-зиції,

листи

тощо)

Форма збері-

гання доку-

мента

Місце збері-

гання доку-

мента

Підстава відне-

сення до інформації з обмеже-

ним доступом

Строк обме-

ження доступу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

    Керуючий справами                                                                                                                            В.Янзюк

Поділитися

Завантажити:
Download this file (Додаток Форма реєстру.xls)Додаток Форма реєстру.xls[ ]

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.