Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від  ___  ___________  2019 р.     №
м.Старокостянтинів

Про затвердження

Правил благоустрою території

міста Старокостянтинова

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» утримання території міста, визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою міста, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, керуючись п.44 ч.1 ст.26 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

вирішила:

 1. Затвердити Правила благоустрою території міста Старокостянтинова згідно з додатком.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 31 сесії міської ради від 15 березня 2006 року № 13 «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території міста Старокостянтинів в новій редакції».
 3. Рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

          

Міський голова                                                                        М. Мельничук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  міської ради

C:Users1AppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.pngC:Users1AppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image002.pngвід                                №

                ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

ТЕРИТОРІЇ МІСТА СТАРОКОСТЯНТИНОВА

1.Загальні положення

       Правила благоустрою території міста Старокостянтинова (далі – Правила) встановлюють вимоги щодо благоустрою території міста Старокостянтинова та утримання об’єктів благоустрою на його території.

       Правила є обов'язковими для виконання  на території міста Старокостянтинова всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

       У цих Правилах наведені терміни вживаються в таких значеннях:

       Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

       Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законодавством.

        Утримання будинків і прибудинкових територій –  господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

         Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів  загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

        Прилегла територія – територія, яка межує з об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

        Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

        Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

        Заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

       Зелені насадження –деревна, чагарникова, квіткова та травяна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

       Мала архітектурна форма  – елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади)і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, грати; інформаційні стенди, дошки, вивіски, інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

       Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності  – невелика споруда площею забудови до 30 м кв., яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів (визначення у частині 2 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

        Інші терміни у Правилах вживаються у значеннях, визначених діючим законодавством України

        Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

        Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності згідно вимог діючого законодавства.

        Правила забезпечують дотримання державних, громадських та приватних інтересів.

        Внесення змін до Правил здійснюється в такому ж порядку, як і прийняття Правил.

        Фінансування заходів у сфері благоустрою здійснюється відповідно до  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі Закон).

       Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою м.Старокостянтинів здійснюється відповідно до статті 37 Закону.

        Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту встановлюється відповідно до чинного законодавства.

         Самоврядний та громадський контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

       Суб’єктами у сфері благоустрою міста є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

        Об’єктами у сфері благоустрою міста є території загального, спеціального та обмеженого використання, приватні земельні ділянки та інші території.

 1. Комплексний благоустрій.

         Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.
         Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі генерального плану міста, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

         Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих в зоні інженерних мереж та комунікацій, виконуються  з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

                 

 1. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою міста.

Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

1) користуватись об’єктами благоустрою міста;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста;

3) вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території міста та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров"ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров"ю громадян у наслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані: 

1) дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Старокостянтинова;

2) утримувати в належному стані об'єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначені Правилами прилеглі до цих об'єктів території (тротуари, зелені насадження, огорожі тощо);

 3) при будівництві приватних будинків озеленювати, огороджувати та упорядковувати земельні ділянки за рахунок власних коштів відповідно до будівельного паспорта забудови земельної ділянки та проектів при їх наявності;

4) роботи, пов'язані з прокладкою, ремонтом та реконструкцією інженерних мереж, підземних комунікацій виконувати згідно вимог діючого законодавства, цих Правил;

5) на об’єктах благоустрою (їх частинах), що перебувають у їх власності або користуванні, регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см, проводити боротьбу зі знищення карантинних рослин, залишки рослинності прибираються в день проведення робіт;

6) очищати від сухостійних, аварійних дерев, вітролому, самосійної порослі, легкозаймистих матеріалів та сміття  власні земельні ділянки;

7)забезпечувати своєчасний вивіз будівельного сміття, не допускати складування будівельних матеріалів, побутових відходів, зрізаного гілля, залишків рослинності поза власною земельною ділянкою;

8) заключати угоди з спеціалізованими підприємствами на вивіз твердих побутових відходів (при відсутності власного спеціалізованого транспорту),  вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ, організацій, які займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

9) розміщення будівель, споруд, інженерного обладнання, в тому числі для зберігання відходів, інших об’єктів санітарного очищення проводити згідно вимог діючого законодавства у галузі містобудування та архітектури, охорони навколишнього природного середовища, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць і цих Правил;

10) встановлену на власній земельній ділянці огорожу утримувати у належному справному та охайному стані, здійснювати своєчасний ремонт зовнішніх огорож, конструкцій будівель і споруд, в тому числі фасадів, цоколів, покрівель, вхідних дверей, віконних рам тощо;

11) утримувати в належному стані в’їзди та виїзди з земельних ділянок, не допускати розміщення землі, каміння та інших матеріалів, побутових відходів і сміття на дорожніх об’єктах, в тому числі водовідвідних каналах, каналах зливової дощової каналізації, узбіччях доріг, тротуарів;

12) утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, прилеглі території;

13) не допускати  неконтрольованого виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти, інші території;

14) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою міста;

15) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою міста;

16) допускати на об'єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

17) виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями Старокостянтинівської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, іншими нормативно-правовими актами у сфері благоустрою.

         Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з комунальними підприємствами міста, іншими підприємствами або фізичними особами забезпечувати належне утримання як присадибної ділянки так і території, прилеглої (закріпленої) до його присадибної ділянки.


 1. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою міста.
 2. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право:
  1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров"ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) забезпечувати благоустрій прилеглих та закріплених територій самостійно або заключати відповідні угоди із спеціалізованими підприємствами (організаціями).

6) вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста

 1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою міста зобов’язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також прилеглу до цих об’єктів територію, забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування в установленому законом порядку;

2) утримувати в належному стані  закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

6) у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

8) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 1. 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

        Проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою на території міста Старокостянтинова здійснюється відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. № 154 «Про         затвердження      Порядку    проведення ремонту    та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

        Набуття права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою та прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності.

       Утримання території міста здійснюється відповідно до наказу Міністерство охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. N 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць». Утримувачами об'єктів благоустрою комунальної форми власності на території міста є комунальні підприємства Старокостянтинівської міської ради, які наділені відповідними повноваженнями згідно Статутів підприємств.

          Орган місцевого самоврядування у межах своїх повноважень має право додатково визначити на конкурсних засадах балансоутримувача об’єктів благоустрою відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року №160, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за № 1460/11740.

          Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

          Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта  благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

          На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

          Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

 1. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту.
 2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування, оренду.

         Органи місцевого самоврядування та органи державної влади можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

        Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

 1. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними території в належному стані (самостійно або на підставі договору) відповідно до законодавства.
 2. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта.

  Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування.

  Визначення меж утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій здійснюється відповідно до розділу ХХХ  8 цих Правил.

         Рішенням виконавчого комітету міської ради за установами, організаціями, підприємствами фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання території в межах міста (заплави річок, парки, сквери, мости тощо).

 1. Керівники та відповідальні особи, призначені керівниками, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі або користувачі приміщень, тимчасових споруд в сфері благоустрою території міста зобов’язані:

1) проводити і контролювати щоденне прибирання (до 8-00 години) та підтримувати протягом дня у належному стані прилеглі, прибудинкові та дворові території до бордюрного каменя, прилеглих до них тротуарів, квітників і газонів, території земельних ділянок, наданих рішенням міської ради у користування або у власність, транспортні зупинки та прилеглі до них території

2) заключати угоди з спеціалізованими підприємствами на вивіз твердих побутових відходів, при відсутності власного спеціалізованого транспорту, вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ, організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

3) розміщення будівель, споруд, інженерного обладнання, в тому числі для зберігання відходів та інших об’єктів санітарного очищення проводити згідно вимог діючого законодавства у галузі містобудування та архітектури, охорони навколишнього природного середовища, умов санітарних правил утримання територій населених пунктів України і цих Правил.

 4) регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації, облаштовувати входи пандусами для людей з обмеженими фізичними можливостями;

5) своєчасно проводити капітальний, поточний ремонти та фарбування фасадів;

6) забезпечувати щорічне і позачергове, після стихійного лиха, обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

7) проводити ремонт пошкодженої бруківки на прилеглих територіях до підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

8) приймати участь в проведенні міських санітарних днів, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою міста;

 9) слідкувати за естетичним виглядом вітрин, реклами, вивісок, обладнання зупинки, в т. ч. здійснювати своєчасне очищення конструктивних елементів зупинки, опор ліній електропередач, огорож, будівель, споруд і т.п. від несанкціонованих оголошень та реклами тощо;

10) своєчасно прибирати листя в період його опадання і вивозити на відведенні для цього ділянки або полігон твердих побутових відходів, систематично знищувати бур’яни, скошувати траву та видаляти сухостій висотою більше 10 сантиметрів, скошена трава та бур’ян повинні бути прибрані в день скошування.

11) встановлювати стаціонарні урни для сміття біля входу/виходу адміністративних та інших будівель, які перебувають у їх власності або користуванні та слідкувати за їх своєчасним очищенням;

12) забезпечувати своєчасну очистку від снігу та льоду, в першу чергу очищати тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місць зупинок пасажирського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, роботи розпочинати одразу після випадання снігу;

13) в період ожеледиці тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок пасажирського транспорту, спуски, підйоми посипати фракційними та іншими протиожеледними матеріалами;

14) регулярно, з додержанням правил безпеки, проводити очистку даху від снігу та льодових бурульок, огороджувати місця можливого падіння бурульок;

15) зібрані з прилеглих територій сніг та лід вивозити самостійно або силами спеціалізованих підприємств на умовах договору.

16) контролювати стан колодязів інженерних мереж, при виявленні відсутності кришок люків колодязів негайно повідомляти про це власника мереж.

 1. Керівники та відповідальні особи політичних партій, громадських організацій та релігійних громад зобов’язані забезпечити прибирання територій після проведення організованих ними масових заходів, рекламної та агітаційної діяльності.
 1. Керівники (начальники) залізничних станцій, депо, дистанцій чи дільниць зобов’язані:

1) утримувати в належному санітарно-технічному стані залізничні споруди, пристрої, залізничні колії, службово-технічні приміщення та цивільні споруди, що знаходяться на території станції;

2) здійснювати прибирання і очищення від снігу, льоду, сміття та інших забруднень вокзали, пасажирські платформи, пішохідні мости, переходи внутрішньостанційних проїздів, переходів, пішохідних мостів та тунелів, пасажирських платформ;

3) утримувати в постійній чистоті і справності системи водовідведення;

4) очищати всі централізовані стрілки, станційні колії і міжколійя (по 4 метри від крайніх колій по обидва боки) від снігу, льоду, сміття, небажаної рослинності й інших забруднень, а також насипи, виїмки (верхніх кромок в обидва боки);

5) виконувати роботи з утримання в чистоті території дистанції, здійснення заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення;

6) здійснювати благоустрій та прибирання в межах тих земельних ділянок, які перебувають у користуванні згідно державного акту на землю, свідоцтва про право власності на землю або договору оренди на землю та прилеглих до них територій.

          

 1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють будівельну діяльність, зобов’язані:

1) належним чином утримувати земельні ділянки, відведені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглу до них територію, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства;

2) огороджувати будівельні майданчики стійкими, належно укріпленими щитами (тимчасовими огорожами) стандартного типу, в межах земельної ділянки відповідно до Проекту організації будівництва; протягом усього часу проведення будівельних робіт тимчасова огорожа повинна бути пофарбованою та утримуватись у охайному вигляді;

3) вживати необхідних заходів, спрямованих на запобігання забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика, грунт та сміття з території будівельних майданчиків мають регулярно вивозитись спеціально обладнаним транспортом виключно у  відведені місця або спеціальні полігони;

 4) до будівельних майданчиків облаштовувати під’їзні дороги з твердим покриттям.

           Власники, користувачі, орендарі, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою міста, цих Правил, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю особам на відповідних, в тому числі на закріплених та підпорядкованих територіях, відповідно до вимог чинного законодавства.

            У разі виконання самовільних робіт та робіт, що призводять до пошкодження  об’єктів благоустрою, відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

                       

 1. Утримання та ремонт вулиць і доріг.
 2. Утримання і ремонт дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 54 від 14.02.2012 року, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, будівельних та санітарних норм і правил, вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими можливостями, у тому числі інвалідів по зору.
 3. Утримання та ремонт вулиць і доріг на території міста здійснюється їх балансоутримувачами та підрядними організаціями, визначеними на виконання таких робіт згідно вимог діючого законодавства.

           Пішохідні переходи оснащуються спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.

 1. Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

1) своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2) постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3) контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

4) аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

5) утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на відстані до 2 метрів уздовж доріг;

6) забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

 7) забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі інвалідів по зору.

             При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних вулиць та доріг дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку та аналізу  дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних вулиць та доріг і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

 1. На дорожніх об'єктах забороняється:

1) мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі, тротуарах, зеленій зоні;

2) засмічувати дорожні об'єкти землею, камінням, будівельними матеріалами, у тому числі і  проїжджу частину, внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

 3) скидати на проїзну частину  та узбіччя доріг листя, сніг, сміття, побутові відходи, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

 4) спалювати на узбіччі доріг сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

 5) скидати промислові, меліоративні і побутові каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

 6) встановлювати намети, палатки, влаштовувати місця для відпочинку;

 7) самовільно встановлювати загорожі, технічні засоби, які заважають вільному проїзду автомобільного транспорту (бетонні плити, блоки, юніпаркери та інше );

 1. Утримання мостів, шляхопроводів:

          Утримання мостів, шляхопроводів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативно-правових актів.

          Організація обстеження мостів та шляхопроводів здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами чинного законодавства.

          До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у літній період входить видалення пилу, сміття, бруду, рослинності з проїжджої частини та тротуарів, при необхідності проведення миття проїзної частини доріг, тротуарів, перил, декоративних та огороджувальних елементів. Роботи з прибирання проводяться не менше ніж один раз на десять днів в залежності від забрудненості.

          До складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу, льоду, боротьба з ожеледицею.

          Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

 1. Утримання майданчиків для паркування, автостоянок, гаражних кооперативів.
 2. Організація та порядок утримання транспортних засобів на майданчиках для паркування, автостоянках, в гаражних кооперативах регламентується Правилами паркування транспортних засобів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342; Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. № 115; Переліком основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010р. № 287.
 3. Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування, в т.ч. на проїжджій частині дороги) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод.
 4. На територіях майданчиків для паркування, автостоянок, гаражних кооперативів забороняється:

1) засмічувати території сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо;

2) мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

3) розпалювати вогнища;

4) зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;

5) псувати обладнання, нищити та пошкоджувати зелені насадження тощо.

        Адміністраціями автостоянок, гаражних кооперативів, балансоутримувачами або особами, яким передано території для стоянки транспортних засобів, з метою недопущення порушення благоустрою укладаються договори на вивезення відходів.

 1. Правила утримання та експлуатації транспортних засобів.
 2. Керівники підприємств, організацій та установ всіх форм власності, на балансі яких або в користуванні знаходяться автотранспортні засоби, та громадяни зобов’язані:

1) випускати транспорт на вулиці міста у чистому, технічно-справному стані;

2) не допускати випадків забруднення вулиць, дворів та інших територій міста брудом, що вивозиться на колесах техніки з інших територій;

 3) забезпечити дотримання водіями правил перевезення вантажів, не допускати розвіювання вантажів і забруднення вулиці.

 1. Водіям транспортних засобів забороняється:

1) заправляти, ремонтувати (із заміною мастил і пального), обслуговувати, мити транспортні засоби на територіях підприємств, прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків, берегах річок і водойм, дорогах, тротуарах, в парках, скверах, на газонах, біля водопровідних колонок;

2) паркувати транспортні засоби на газонах, квітниках, «зелених зонах», дитячих та спортивних майданчиках, на територіях парків, скверів, крім місць, передбачених для паркування,  та інших місцях, що сприяє винищенню зелених насаджень, заподіює шкоду природному середовищу, порушує санітарні норми та естетичний вигляд міста;

3) паркування транспортних засобів ближче 5м від контейнерних майданчиків та/ або контейнерів для збирання побутових відходів, блокування автотранспортними засобами технологічних під’їздів до сміттєвих контейнерів;

4) перегін по вулицях з твердим покриттям механізмів на гусеничному ходу;

5) зберігати транспортні засоби на узбіччі доріг, тротуарах, інших, не призначених для таких цілей територіях.

 

 1. Утримання пляжів.
 2. Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані відповідно до Державних санітарних норм та  правил  утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011  N 145, умов цих Правил та інших нормативно-правових актів їх балансоутримувачі або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод,
 3. Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вжиття заходів із запобігання забрудненню узбережжя водойм, охорону зелених насаджень, відгородження відповідної території, у тому числі декоративне, вільний доступ на територію пляжів, встановлення освітлювальних елементів.
 4.  Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі:

1) облаштовують питні фонтанчики;

2) забезпечують встановлення роздягалень та туалетів, у тому числі пристосованих до потреб інвалідів, та їх належний санітарно-технічний стан;

3) встановлюють урни, контейнери для сміття, в т.ч. для роздільного збору відходів та проводять їх своєчасне очищення;

4) забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

5) забезпечують наявність та належний технічний стан лавок, лежаків, роздягалень, бесідок, трапів, оглядової вежі, спортивних і дитячих майданчиків.

         На території пляжів в обов’язковому порядку організовується рятувальна станція, санітарний пункт, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

 

                     12. Утримання будинків і прибудинкових територій.

 1. Утримання будинків і прибудинкових територій на території міста Старокостянтинова здійснюється згідно наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», цими Правилами, установленими державними стандартами, нормами і правилами та іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері управителями, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово – експлуатаційними конторами, власниками (орендарями) жилих і нежилих приміщень будинків у самоуправлінні, власниками приватних будинків,.
 2. Утримання у належному стані будинків та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного жилого будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
 1. Обов’язки власників(співвласників, користувачів, балансоутримувачів) жилих будинків та прибудинкових територій:

1) забезпечення належного зовнішнього вигляду, технічного та санітарного стану будинків, споруд і прибудинкових територій, в тому числі в частині очистки фасадів від реклами, графіті;

2) постійне утримування в належному стані горищ, підвалів та інших допоміжних приміщень будинків, оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, іншого обладнання на прибудинкових територіях;

3) дотримання вимог системи весняного і осіннього оглядів житлових будинків та прибудинкових територій, засвідчення проведених обстежень актами не менше 2 разів на рік;

4) обстеження балконів, лоджій, піддашків, карнизів та поясів проводити з обов’язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів;

5) негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони;

6) ремонт фасадів житлових будинків, утримання їх у належному стані та їх своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами зовнішнього оздоблення (ПЗО), розробленими проектною організацією та погодженими у встановленому порядку.

7) встановити над кожним входом у будинок або поряд з ним світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок; своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, входів до під’їздів, сходових клітин, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків;

8) здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо);

 9) забезпечувати своєчасне вивезення твердих побутових відходів, рідких нечистот, металобрухту, будівельних та інших відходів власними силами (при наявності спеціалізованого транспорту) або за договорами з спеціалізованими підприємствами;

10) утримувати в належному стані контейнери для побутових відходів і сміттєзбірники, не допускаючи їх переповнення та забруднення території; не допускати виливання в контейнери для збору твердих побутових відходів рідких побутових відходів та інших нечистот і забруднювачів;

             Збереження зелених насаджень на прибудинкових територіях і належний догляд за ними забезпечується балансоутримувачем, власником будинку або на договірній основі спеціалізованими підприємствами.

              Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язані забезпечувати належне утримання території, прилеглої до його присадибної ділянки, власними силами або на умовах договору, укладеного зі спеціалізованим підприємством.

 1. На прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови забороняється:

1) створювати звалища та скидати сміття;

2) розміщувати та/або залишати будівельні матеріалі (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), будівельне сміття та відходи;

3) зберігати в приміщеннях житлових будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

4) складати та/або спалювати опале листя, залишки рослинності, буряни, гілля, побутові відходи;

5)проводити роботи та інші дії, що викликають псування приміщень, підвищений шум чи вібрацію, порушують умови проживання громадян;   

6) встановлювати в житлових мікрорайонах на прибудинковій території багатоквартирних житлових будинків, на земельних ділянках в безпосередній близькості від  житлових будинків, в т.ч. житлових будинків  сусідніх домоволодінь, бджолині вулики, пасіки.

                                

 1. Вимоги до зовнішнього освітлення.

           Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

      Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

      На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

            На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

            На територіях парків повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

            Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, здійснення інших заходів, необхідних для належного утримання мережі зовнішнього освітлення.

            Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста. Установки та прилади архітектурно-декоративно освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту, пішоходів та мешканців будинків.

      Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється згідно вимог діючого законодавства та зі згоди власника будівлі або приміщень.

                             

 1. Вимоги до рекламних засобів.
 2. Розміщення рекламних засобів на території міста Старокостянтинова проводиться на об’єктах благоустрою комунальної власності - за рішенням виконавчого комітету міської ради, на об’єктах благоустрою інших форм власності - за погодженням з власниками таких об’єктів.

            Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Законів України «Про рекламу». Відповідальність за порушення Закону України «Про рекламу», в тому числі недотримання вимог щодо змісту та достовірності реклами, несуть особи, вказані в частині другій статті 27 зазначеного Закону.

             Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк.  Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими після проведення відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів та виконання у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста.

          Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання, впорядкування та викошування газону (в радіусі 10 метрів). При короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій організаторами повинен додатково укладатися договір з балансоутримувачем території для забезпечення її прибирання.

                Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів. Не допускається засмічення території міста залишками рекламних сюжетів. При заміні рекламного сюжету не допускається розташування автотранспортних засобів на газонах, трав’яному покриві.

           Розклеювання об’яв, оголошень та інших рекламних матеріалів дозволяється тільки на спеціально призначених для цього дошках оголошень, тумбах. Відповідальність за самовільне обклеювання споруд, стовпів, опор та інших не відведених для цього місць оголошеннями, плакатами, рекламами та іншими довідковими матеріалами або інформацією на рівні з розповсюджувачем несе рекламодавець.

 1. Забороняється розміщення оголошень, плакатів та іншого довідкового матеріалу безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

            Рекламні тимчасові, виносні спеціальні конструкції (штендера) розміщуються на підставі договору з управлінням економіки міської ради.

 1.   Демонтажу підлягають об’єкти зовнішньої реклами (далі – ОЗР):

1) розміщені без виданого у встановленому порядку дозволу;

2) продовжують розміщуватись після закінчення та непродовження / непоновлення терміну дії дозволу, в тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні;

3) розміщуються з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом;

4) розміщується на землях комунальній власності без укладання відповідного договору з виконавчим комітетом міської ради, в тому числі, у випадку закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання;

5) власника яких встановити неможливо, в тому числі, у випадку відсутності маркування на ОЗР;

6) власник яких встановлений, але припису щодо демонтажу не виконав;

7) ОЗР, що створюють аварійні ситуації, становлять загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

                          

15. Вимоги до розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм.

 1. На території міста Старокостянтинова заборонено здійснювати розміщення будь-яких тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та малих архітектурних форм без дозвільних документів.

               Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх та всесезонних торговельних майданчиків здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Витяг з рішення повинен знаходитись в місці здійснення підприємницької діяльності.

                На вітрині або іншому доступному місці тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності має бути розміщене рішення (витяг з рішення), яким надано дозвіл на розміщення тимчасової споруди. У випадку нерозміщення такого рішення (витягу з рішення), відсутності доступу до приміщення тимчасової споруди, невстановленні її власника, відсутності прав на земельну ділянку, де розміщено тимчасову споруду таке розміщення трактується незаконним.

               При зміні фасадів будівель тимчасових споруд, їх фарбування власник тимчасової споруди звертається до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради для внесення змін до паспорту прив’язки.

 1.    Демонтажу підлягає тимчасова споруда, мала архітектурна форма, а відповідна земельна ділянка (майданчик) - приведенню у належний стан з відновленням їх благоустрою у випадках:

1) самовільного встановлення тимчасової споруди, малої архітектурної форми;

2) відсутності паспорта прив'язки тимчасової споруди;

3)закінчення та непродовження/непереоформлення строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди;

4) розташування тимчасової споруди у невідповідності до паспорту   прив’язки;

5) виявлення безгосподарських тимчасових споруд, малих архітектурних форм;

6) анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди, згоди на розміщення малої архітектурної форми;

7) відсутності документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (майданчиком);

8) в інших випадках, передбачених законодавством.

16.  Торгівля.

 1. У місті Старокостянтинові заборонена торгівля без дозвільних документів та/або у не відведених для торгівлі місцях.

          Дрібнороздрібна торгівля, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території міста Старокостянтинова здійснюється за рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

          Торгівля на ринках міста Старокостянтинова здійснюється у відповідності до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України N 57/188/84/105 від 26.02.2002 р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках».

          Біля кожної споруди та закладу торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності обов’язково власниками встановлюється урна місткістю не менш ніж 0,01 м куб. та забезпечується постійне прибирання з неї сміття, не допускаючи переповнення.

         На період проведення виставочних, концертних, рекламних, розважальних та інших масових заходів тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо здійснюється у встановленому порядку, передбаченому чинним законодавством, рішеннями виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

 1. Під час організації організації ярмарків, виставок, святкових, розважальних, інших масових заходів та майданчиків сезонної торгівлі, ринків організації або організатори зобов’язані:

1) забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення відповідно до чинного законодавства, встановити сміттєзбірники, урни для збору відходів та сміття, забезпечити своєчасне прибирання, збір та вивезення відходів з відповідної території, не допускаючи його накопичення;;

2) укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;

3) забезпечити зберігання всіх елементів благоустрою, у тому числі збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів);

4) забезпечити встановлення біотуалетів на відстані не ближче, ніж 50 метрів від об’єктів торгівлі продовольчими товарами у кількості відповідно до державних санітарних норм і правил;

 1. Вимоги до утримання парків культури і відпочинку, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

        Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства, цих Правил та інших нормативно - правових актів.

        Благоустрій та утримання у належному стані вказаних територій здійснюється з метою створення безпечних умов перебування та відпочинку громадян. Для забезпечення комфортного перебування та відпочинку населення проводиться встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, елементів благоустрою (садово-паркових лав, бесідок, таблиць, планів території, меморіальних дошок, пам’ятників тощо) , утримання у належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, алей, пішохідних доріжок, проїздів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, розташованих на територіях парків, забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюється урна місткістю 10 куб. дм. та здійснюється вивезення відходів. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м, встановлення урн здійснюється з розрахунку одна урна на 800 кв. м площі парку. Основне прибирання парку проводиться до 9 години ранку в літній період та до 10 години ранку в зимовий період. Протягом дня необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження. Обов’язковою умовою утримання парків є озеленення території, збереження зелених насаджень. У міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках здійснюється відновлення територій.

        Власники (користувачі, балансоутримувачі, орендарі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів і суб’єкти господарювання, які надають торгівельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов’язані щоденно прибирати територію в радіусі 20 метрів навколо закріплених будівель і споруд.

        Власники, орендарі, користувачі, балансоутримувачі об’єктів, що розміщуються на території парку на підставі договорів, приймають участь у благоустрої парків і скверів, зобов’язані після закінчення дії цих договорів забезпечити відновлення газонів та зелених зон.

        Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля і відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

         Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарному та технічному стані з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу та льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання та елементів благоустрою.

           На територіях парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку можуть бути встановлені стаціонарні, пересувні і мобільні атракціони (атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми тощо; водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо). Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається.

   Відповідальність за безпечність обладнання майданчиків несе їх балансоутримувач, власник або орендар атракціонної техніки.

 1. Вимоги до утримання пам’яток культурної спадщини

          Власник або уповноважений ним орган, орендар, балансоутримувач, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

            Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення.

            На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

            Забороняється змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

            Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки.

 

 1. Вимоги до утримання кладовищ.

       Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, догляд за зеленими насадженнями, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил. Поховання померлих та утримання міського кладовища здійснює комбінат комунальних підприємств.

      Утримання військових ділянок на цивільних кладовищах, військових братських та поодиноких могил забезпечують виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства міста із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень. Існуючі місця поховань не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки  рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують виконавчі органи міської ради із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

             Поховання померлих громадян здійснюється з дотриманням вимог діючого законодавства, санітарно-епідеміологічних норм і правил. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

 1. Вимоги до утримання зелених насаджень.
 2. Утримання зелених насаджень на території міста Старокостянтинова регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України” від 10.04.2006 № 105.

    Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226.

      Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Постанови Кабінет Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

 1. Догляд за зеленими насадженнями у місцях загального користування проводитися балансоутримувачами.

            Відповідальними за збереження зелених насаджень, належний догляд за ними в межах міста на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності є балансоутримувачі цих об’єктів; на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях, санітарно-захисних зонах – керівники підприємств, установ, організацій; на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій; на пустирях, заплавах річок і водойм - організації, за якими закріплені дані території рішенням виконавчого комітету міської ради; у приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

 1. Догляд за зеленими насадженнями включає в себе такі види робіт:

              1) періодичне розпушування ґрунту під деревами і кущами, підправлення крони дерев, стрижка живої загорожі та газонів, прополювання квітників, поливання газонів, дерев, кущів, квітів, обробіток проти шкідників і хвороб, посадка кожного року нових квітів або трави на газонах та клумбах.

              2) зрізання, пересадка, висадження дерев, чагарників, газонів, квітників можуть здійснюватися на підставі спеціального дозволу /ордеру/ у випадках, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», за рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі акту обстеження зелених насаджень, погодженого Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області (за умови участі в роботі комісії з обстеження зелених насаджень).

 1. Висадження дерев та кущів на території міста, окрім земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, відбувається за погодження з балансоутримувачем території, за рішенням виконавчого комітету, згідно розпоряджень міського голови під час щорічних акцій «За чисте довкілля», Дня благоустрою та інших.
 2. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов’язані :

1) проводити своєчасне обрізування гілля дерев на узбіччях доріг та біля тротуарів для забезпечення безперешкодного проїзду автомобільного транспорту та пересування пішоходів, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків;

2) регулярно знищувати бур’яни, проводити косіння газонної трави вище 10 см;

3) полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9-00 год., або у вечірній час після 19 години. Забороняється поливати зелені насадження, якщо температура повітря становить 0 °С і нижче;

4) негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з наступним оформленням дозволу на видалення зелених насаджень.

 1. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
 2.   У місті ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.
 3. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

1) виконувати земляні та ремонтні роботи без дозволу на порушення об’єктів благоустрою, виданого в установленому порядку;

2) рух та паркування автомобілів, мотоциклів, мопедів, велосипедів (крім спеціального технологічного транспорту);

3) самовільне влаштування городів;

 4) вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо, складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

5) самовільно встановлювати тимчасові споруди, об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, гаражі, павільйони, кіоски, холодильне та інше обладнання тощо;

6) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та здійснювати паркування автотранспортних засобів на газонах, влаштовувати стоянки автомашин тощо;

7) влаштовувати ігри на газонах;

8) пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

9) спалювати суху рослинність, листя, гілля, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше;

11) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

12) рвати квіти, ламати гілки дерев;

13) винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

14) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

15) використовувати снігоочищувальні машини для викидання снігу на об’єкти благоустрою зеленого господарства

16) самовільно висаджувати дерева, кущі, квіти без погодження з балансоутримувачем територій;

17) засмічувати і засипати водоймища, влаштовувати загати.

 1. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності зобов'язані організувати роботу по систематичному і своєчасному знищенню бур'янів та карантинних рослин на власних, орендованих, прилеглих та закріплених територіях.
 2. При виконанні будівельних робіт зелені насадження повинні бути передані будівельним організаціям по акту, складеному комісією по обстеженню зелених насаджень у місті. Забудовники зобов’язані вжити заходи щодо максимального збереження зелених насаджень.

           У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню зелених насаджень і догляду за ними до повного приживлення.

          Замовник зобов’язаний компенсувати вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню відповідно до вимог чинного законодавства;

 1. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

1) огороджує дерева на території будівництва;

2)в процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо, залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

3) копає канави для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від кущів;

4) не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;

5) зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання;

6) не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані  менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від кущів.

           На ділянках, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким ці земельні ділянки відведені.

 1. Вимоги щодо додержання тиші в громадських місцях.
 2. Юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою запобігання та зменшення шкідливого впливу шуму на здоров'я населення, іонізуючих випромінювань та інших факторів, зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму та випромінювань, встановлених санітарними нормами.

           В приміщеннях, які розташовані в житлових будинках використання телевізорів, магнітофонів, іншої звуковідтворювальної апаратури дозволяється тільки при зменшенні рівня звуку, що не потурбує спокій мешканців будинку.

           В період доби з 22.00 год. до 8.00 год. в приміщеннях, на території житлових мікрорайонів міста, парках, скверах, зонах відпочинку забороняються гучний спів та викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

            Використання відео- та звуковідтворювальної апаратури на вулицях, площах інших територіях загального користування дозволяється тільки при забезпеченні рівня шуму, встановленого санітарними нормами та такого, що не турбує людей на територіях загального користування.

           Власники, керівники закладів громадського харчування (ресторани, бари, кафе), які знаходяться в житлових будинках, закладах культури, в інших закладах відпочинку зобов’язані забезпечити обмеження часу роботи музичних ансамблів та апаратури не пізніше 22.00 години.

             Проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21.00 год. до 8.00 год., в святкові та вихідні дні – цілодобово.

              Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

              Забороняється стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 22.00 до 8.00 години. Для забезпечення шумового комфорту жителів побутові відходи з житлових будинків, обладнаних сміттєкамерами, як правило, вивозяться не раніше 7.00 години і не пізніше 23.00 години.

            Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) попередження або ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

 2) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

3) попередження пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

4) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, інших масових заходів, про які завчасно сповіщають Старокостянтинівську міську раду;

5) роботи обладнання та механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових та громадських будівель, за умов невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

6) відзначення встановлених законом святкових та вихідних днів, заходів відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;

7) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у дозволений час за погодженням з райвідділом поліції.

            Застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час дозволяється під час святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

            Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків ближче ніж за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

            Забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, запускати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

22.  Роботи, пов’язані з порушенням об’єктів благоустрою.

 1. Виконання робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою на території міста Старокостянтинова може здійснюватись виключно на підставі дозволу на порушення об’єкту благоустрою (далі – Дозвіл), виданого відділом з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.
 2. Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів здійснюється відповідно до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 24 вересня 2015 року №291 та Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870.
 3. Виконання земельних (ремонтних) робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою здійснюється їх замовником (виконавцем, з яким замовник уклав угоду) при наявності Дозволу, який повинен постійно знаходитись на місці проведення робіт у відповідальної особи. У разі відсутності дозволу на місці проведення робіт, роботи мають бути припинені на вимогу працівників відділом з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради. Роботи з прокладання інженерних мереж, проведення робіт в аварійному порядку та інші роботи, пов`язані з порушенням елементів об`єктів благоустрою міста, виконують організації, які отримали ліцензію на право виконання таких робіт.

               Виконавець робіт, який здійснює будівельні(ремонтні) роботи, зобов'язаний до їх початку:

1) огородити місце розкопування стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори і оснащені попереджуючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштувати під'їзні дороги з твердим покриттям;

2) при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або огородити місце розкопування ліхтарями зі світловим сигналом червоного кольору;

3) встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху на місці проведення робіт згідно схеми, погодженої патрульною поліцією;

4)на ділянках вулиці, де дозволено її перекриття, встановити схему об'їзду;

5) встановити інформаційний щит з найменуванням та контактними телефонами осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, номером та датою видачі Дозволу (ордеру), іншою інформацією.

             Дозвіл на проведення робіт видається особам керівного та інженерно-технічного складу.

            З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій виконавець робіт (або їх замовник) зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників експлуатуючих організацій, встановити точне місце знаходження комунікацій, після чого вжити необхідні заходи для збереження підземних мереж.

            Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові погодження, зауваження про умови забезпечення збереження належних їм підземних комунікацій на схемі (проекті) виконання робіт.

           Виконавець робіт та їх замовник несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно відновлені виконавцем робіт, або їх замовником за власний рахунок.

            Забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з їх власником/балансоутримувачем. В разі виникнення непередбачених обставин, що ведуть до зміни проекту під час виконання робіт, виконавець повинен призупинити роботи та викликати працівника уповноваженого представника власника/балансоутримувача об'єкта благоустрою на місце виконання робіт.

           Доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Забороняється загромаджувати будівельними матеріалами проїзні частини вулиць, тротуари, переходи, зелені насадження, відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів безпосередньо на тротуари та проїжджу частину вулиць.

         При виконанні розкопування в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт. Забороняється розпочинати та виконувати роботи без виконання вимог щодо забезпечення безпеки руху, викладених в технічних умовах патрульної поліції та без встановлення в повному об’ємі технічних засобів організації дорожнього руху.

         В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.

         Території проведення робіт повинні  огороджуватися.

 1. Під час проведення земляних робіт забороняється:

1)розробляти асфальтобетонне покриття без розрізання дисковою фрезою;

2) засипати ґрунтом дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водопровідно-каналізаційних, телефонних та інших колодязів;

3) проводити видалення дерев, чагарників та газонів без узгодження з відділом з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради та відшкодування їх вартості.

          Для найменшого загромадження вулиць, тротуарів, прибудинкових територій, зеленої зони розроблений ґрунт, який не придатний для повторної засипки, вивозиться з місця робіт негайно, без складування.

 1. Роботи по прокладанню підземних інженерних мереж великої довжини проводяться поетапно дільницями. Довжина дільниці встановлюється для кожного випадку окремо. Розриття вздовж вулиць повинно проводитись ділянками довжиною: для газу, водопроводу, каналізації, тепломережі – до 300 погонних метрів, для прокладки кабелю – до 600 погонних метрів (на довжину котушки). Роботи по наступних ділянках виконуються тільки після закінчення робіт на попередній ділянці, включаючи відбудову та прибирання території.

           Прокладання інженерних мереж і будівництво підземних споруд може здійснюватись відкритим та закритим способом.

           Розриття шляхового покриття повинно проводитись на 20-30 см ширше траншеї і мати прямолінійні контури. Стіни глибоких траншей, котлованів повинні кріпитись дошками і щитами. Зворотна засипка траншей та котлованів проводиться піском (чи придатним для цього матеріалом), із пошаровим утрамбуванням і зволоженням на всю глибину та суворим дотриманням чинних будівельних норм та правил. Відновлення дорожнього одягу проїжджої частини, проводиться з використанням того ж типу покриття і матеріалів, під технічним контролем особи, яка здійснює супровід робіт. Просадки, в тому числі і дорожнього покриття, які виникають в результаті неякісного ущільнення дорожньої одежі протягом п`яти років після закінчення дії дозволу, повторно відновлюються підрядником (замовником).

 1. У випадку пошкодження чи знищення елементів благоустрою, винна фізична чи юридична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. У випадку невідновлення винною особою елементів благоустрою, розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначає балансоутримувач відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Відновлення асфальтобетонного, щебеневого, грунтового покриття, тротуарної плитки, іншого вдосконаленого покриття та зеленої зони, з подальшим посівом трави, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, інші роботи з відновлення благоустрою повинні бути виконані у вказані в Дозволі строки.

        При виявлені порушень заявник негайно усуває вказані недоліки за власний рахунок.

          Відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в дозволі.

             В разі наявності висновків проектної організації про неможливість виконання робіт з застосуванням сучасних технологій безтраншейної прокладки мереж, та/або необхідності виконання робіт по ремонту, прокладанню інженерних комунікацій відкритим способом, відновлення асфальтобетонного покриття забезпечується підприємством, яке має гарантійне зобов'язання після проведення капітального ремонту (реконструкції) дороги, відповідно до укладеної угоди між ним та заявником.

             Відновлення благоустрою включає відновлення:

1) твердого покриття, тротуарів на всю ширину тротуару (якщо його ширина не більше 3 м) асфальтобетонною сумішшю або фігурними елементами мощення;

2)проїжджої частини вулиці;

3) трав’яного покриву, висадки зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, інші роботи з відновлення елементів благоустрою.

             Зруйноване асфальтобетонне покриття під час виконання робіт в осінньо-зимовий період відновлюється холодним асфальтом у визначені в дозволі терміни з подальшим відновленням гарячим асфальтобетоном не пізніше 30 квітня після поточного зимового періоду.

             Після виконання робіт на зелених зонах або клумбах, заявники робіт зобов'язані провести рекультивацію земельної ділянки; посів газонної трави або посадку квітів, заздалегідь погодивши такі роботи з комунальним ремонтно-будівним шляховим підприємством та балансоутримувачем території.

             Закриття дозволу здійснюється відділом з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на підставі акту супроводу повноти і якості виконання робіт по відновленню порушених елементів і конструкцій на об’єкті благоустрою.

           Протермінований дозвіл вважається недійсним, а роботи, які виконуються - самовільними.

 1. У випадку здійснення самовільної розкопки, на особу яка її здійснила складається адміністративний протокол, а також складається акт - припис з вимогою оформити в установленому порядку дозвіл та надалі – відновити об’єкт благоустрою у відповідності до даних Правил. У випадку, якщо особа, яка здійснила самовільну розкопку, не оформила у визначений у приписі термін дозвіл  та/або не відновила об’єкт благоустрою, складається дефектний акт, розкопування заробляється балансоутримувачем, а на особу, яка здійснила самовільну розкопку, подається вимога відшкодувати суму завданих збитків об’єкту благоустрою та витрат на відновлення об’єкта благоустрою після незаконного розкопування.
 2. Відповідальність за недотримання умов, погоджень і вимог, викладених в Дозволі, проектній документації, цих Правилах та Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою міста Старокостянтинова несуть керівник організації, яка замовляє виконання Робіт і керівник підрядної організації.

          Винні особи притягуються до адміністративної відповідальності за:

1) роботи, які проводяться без Дозволу та після закінчення терміну його дії; 2) відхилення від раніше погодженого проекту, або наданої план-схеми під час виконання земляних робіт (розцінюються як самовільна дія, такі роботи мають бути негайно припиненні);

3)несвоєчасне закінчення робіт, невідновлення або неякісне відновлення порушеного об’єкту благоустрою;

4) несвоєчасне повідомлення про початок проведення аварійних робіт;

          Відповідальність за збереження існуючих підземних інженерних мереж, зелених насаджень несе заявник та організація, яка виконує роботи. У разі пошкодження сусідніх або пересічних комунікацій, вони повинні бути негайно відновлені за рахунок коштів заявника або організації, яка виконувала роботи, силами організації, яка експлуатує ці комунікації.

 1. Вимоги щодо куріння тютюнових виробів та споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях.
 2. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів та споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях на території міста Старокостянтинова встановлюються відповідно до законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» та «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».
 3.   Забороняється споживання   пива    (крім    безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:
       1) у закладах охорони здоров'я;
       2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;
       3) у    громадському    транспорті    (включаючи    транспорт міжнародного сполучення),  на  зупинках  транспорту,  у  підземних переходах;
       4) у закладах культури;
       5) у закритих  спортивних  спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
       6) у ліфтах і таксофонах;
       7) на дитячих майданчиках;
       8) на спортивних майданчиках;
       9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.
 1. Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

4) на дитячих майданчиках;

5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

6) у під’їздах житлових будинків;

7) у підземних переходах;

8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

1) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

2) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

3) у приміщеннях гуртожитків;

4) в аеропортах та на вокзалах.

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10 відсотків загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити інформацію такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

 

24.Вимоги щодо утримання домашніх тварин.

 1. Особа, яка утримує домашню тварину зобов'язана:

1) дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Старокостянтинові, затверджених рішенням міської ради від 06 липня 2012 р №29;

2) забезпечити наявність намордника (для потенційно небезпечних порід собак), повідка, нашийника з номерним індивідуальним знаком (жетоном);

3) дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина, та норм співжиття; не допускати забруднення тваринами квартир, місць загального користування в житлових будинках, на прибудинкових територіях, вулицях, парках, скверах, тощо;

4) запобігати безконтрольному виходу тварини поза межі місця її утримання;

5) запобігати прояву небезпеки тваринами, які утримуються по відношенню до людей, інших тварин або майна;

6) відшкодувати шкоду, заподіяну твариною особі або майну фізичної особи, а також шкоду, заподіяну майну юридичної особи;

7) в багатоквартирних будинках забезпечити тишу – не допускати гавкання собак у період з 22.00 до 08.00 години.

 1. Особам, які утримують домашніх тварин забороняється:

1)утримувати собак та котів у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо);

2)утримувати собак, незареєстрованих належним чином;

3) купати тварин біля водопровідних колонок, на території міських пляжів та у фонтанах;

4) залишати тварин бездоглядними;

5) вигулювати собак потенційно небезпечних порід без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин;

6) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, на дитячих майданчиках тощо;

7) облаштовувати місця для годівлі та проживання безпритульних тварин на території житлової забудови міста, прибудинковій території, дитячих, спортивних майданчиках та у місцях дитячого відпочинку, зупинках громадського транспорту, території закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, закладів громадського харчування, торгівлі, включаючи торгові ряди, ринки, парки, сквери, у місцях масового відпочинку населення, окрім спеціально відведених місць;

8) випускати на вулиці міста, комунальні домоволодіння, території зелених зон, заплави річок, водоймищ, місця масового відпочинку, парки, сквери, домашніх тварин та птицю;

9) утримувати на балконах і лоджіях тварин, птицю та бджіл.

 1. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території.

         Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту території являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних споруд і обладнання.

         Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту території виконуються планово або примусово за приписами контролюючих органів.

        Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту території несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

 1. Поводження з побутовими відходами та прибирання території.

26.1.Організація санітарного очищення міста.

 1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

   Роздільне збирання побутових відходів, зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про відходи», Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

 1. Черговість здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, визначається Схемою очистки населеного пункту міста Старокостянтинова.

   Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 1.   Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів, вторинних матеріалів здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

          Підприємства, установи, організації та громадяни (співвласники багатоквартирних будинків та власники садибних житлових будинків) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття відповідно до діючих нормативно-правових актів.

         Контейнери для збирання сміття та відходів повинні встановлюватись на критому майданчику з твердим покриттям та огорожею, щільно закриватись кришками. Переповнення контейнерів, складування відходів біля контейнерів та поза межами контейнерних майданчиків не допускається. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування із зазначенням реквізитів власника. Відповідальність за технічний стан контейнерів для збирання твердих побутових відходів несе власник контейнерів.

        Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення окремого контейнерного майданчика для збору власних твердих побутових відходів на земельній ділянці, відведеній даному суб'єкту у власність чи користування згідно з діючим законодавством.

        Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розробляються спеціалізованими підприємствами.

       Вивіз рідких відходів здійснюється спеціалізованими підприємствами за заявою власників (користувачів) будинків, при наявності договору на вивіз побутових відходів, та згідно договору на вивіз рідких відходів – для суб’єктів господарювання;

       Збір та вивіз побутових відходів здійснюється спеціалізованими підприємствами на підставі договору, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків вивіз побутових відходів здійснюють за договорами зі спеціалізованим підприємством. Відповідальність за невиконання умов договору зі сторони спеціалізованого підприємства покладається на керівника підприємства.
         Прибирання сміттєвих майданчиків, які розміщені на об’єктах благоустрою і прилеглі до них території, місця збору побутового сміття у спецтранспорт здійснюють їх балансоутримувачі. У районах приватної забудови місця збирання побутового сміття у спецтранспорт в радіусі 10 м прибирає працівник спецтранспорту. Після вивантаження відходів з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства - надавача послуг з вивезення ТПВ зобов’язаний прибрати майданчик від залишків сміття.

          Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених в установленому порядку земельних ділянках, збираються в межах даної земельної ділянки та вивозяться власними силами або за окремим договором (фактичним вивозом) з спеціалізованим підприємством в установленому порядку.

        Термін вивозу будівельних матеріалів та відходів після знесення чи завершення будівництва – 2 тижні. Вивезення та вивантаження відходів в невизначених для цього місцях, а також прикопування їх не допускається.

         Вивезення побутових відходів необхідно здійснювати тільки на полігон твердих побутових відходів;

         У випадках значного відхилення утворення ТПВ від норми накопичення, договір на вивіз ТПВ укладається по їх фактичному утворенню.

Зберігання твердих побутових відходів в контейнерах:

1) за температури повітря – 5 ºС і нижче – не більше 3-х діб;

2) за температури повітря – 5 ºС до + 5 ºС – не більше 2-х діб;

3) за температури повітря + 5 ºС і вище – не більше 1 доби (щоденний вивіз).

          Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, дитячих майданчиках, на газонах, прохідних арках будинків тощо.

          Великогабаритні відходи - старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках та вивозитися спеціальними сміттєвозами або вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Великогабаритні відходи вивозяться з прибудинкових територій багатоквартирних будинків за встановленим графіком, погодженим балансоутримувачем будинку та підприємством — надавачем послуг по вивозу побутових відходів. Власники квартир, наймачі зобов’язані виносити та складувати великогабаритні відходи у визначеному місці для тимчасового зберігання відходів напередодні ввечері чи зранку в день їх вивезення;

          На територіях кожного підприємства, установи, організації, на вокзалах, ринках, пляжах, парках, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, на прибудинкових територіях, зупинках транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття. Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються у належному санітарному і технічному стані.

           Відповідальність за санітарне утримання та дотримання правил санітарної очистки покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, на території яких розташовані об’єкти санітарного очищення.
        Несанкціоновані сміттєзвалища ліквідовуються силами підприємств, установ, організацій, громадян, що допустили їх утворення. У випадку невстановлення власника відходів або осіб, які спричинили створення несанкціонованого сміттєзвалища, такі сміттєзвалища ліквідовуються власниками (балансоутримувачами) території.

        Для підтримання належного санітарного стану підприємства, установи, організації за потреби укладають угоди з відповідними службами на проведення дезінсекції та дератизації.
        Сміттєві контейнери, майданчики, вигрібні ями, зовнішні туалети та прилегла до них територія повинні підтримуватись у належному санітарно-технічному стані та дезінфікуватися.  Миття та дезінфекція контейнерів проводиться балансоутримувачем хімічними засобами з відповідною періодичністю у встановленому порядку відповідно до діючих санітарних норм

            Забороняється проводити збір рідких харчових відходів разом з твердими побутовими відходами. Тимчасове зберігання харчових відходів до часу їх вивозу не повинно перевищувати однієї доби для попередження їх розкладання і негативного впливу. Відповідальність за збір і вивезення харчових відходів покладається на підприємства громадського харчування.
              В будинках, де відсутня каналізаційна мережа, дозволяється встановлювати одне санітарне пристосування (септик, водонепроникну вигрібну яму, зовнішній туалет тощо) такої конструкції, яка унеможливлює потрапляння забруднених побутових стічних вод в навколишнє середовище. До дворових туалетів і вигрібних ям повинен бути забезпечений під’їзд і освітлення в нічний час.
             Дворові вбиральні повинні бути віддалені від жилих будинків, дитячих закладів, шкіл, площадок для дітей і відпочинку населення на відстані не менше 20м, але не більше 100м.
             Майданчики для компосту, дворові вбиральні та очисні споруди каналізації повинні знаходитись у глибині двору не ближче 15м від вікон житлових будинків, в тому числі від сусідніх садиб.
             Вбиральні мають бути віддалені від криниць та джерел на відстані не менше 50м.
             Вигрібну яму потрібно очищати по мірі заповнення, але не рідше одного разу в півріччя.

26.2. Прибирання території та відновлення благоустрою.

 1. Період весняно-літнього утримання території міста Старокостянтинова встановлюється з 15 квітня по 15 жовтня, осінньо-зимового – з 15 жовтня по 15 квітня. В залежності від кліматичних умов, він може бути змінений міськвиконкомом.
 2. Прибирання міських територій здійснюється у весняно-літній період до 7.00 год ранку, в осінньо-зимовий період – до 8.00 год ранку.
 3. Прибирання та благоустрій на території міста здійснюють:
  1) житлові організації (житлово-експлуатаційна контора, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, обслуговуючі кооперативи, житлово-будівельні кооперативи) – територій домоволодінь, внутрішньо-квартирних та дворових територій, тротуарів, доріг, розташованих напроти житлових будинків;
  2) ремонтно-будівні шляхові підприємства – вулично-дорожньої мережі, набережної зони, пляжів, малих архітектурних форм (крім кіосків), зупинок автотранспорту загального користування, закріплені  об'єкти рекреації;

3) дорожні підприємства та організації – визначені дорожні території та об'єкти
4) комбінат комунальних підприємств – тротуарів вздовж парків, парки, сквери, територій  знесених будинків (крім приватних територій), приватних будинків, в яких ніхто не мешкає і виявити власника неможливо, будинків, які підлягають знесенню, міського кладовища, міського полігону твердих побутових відходів;
5) підприємства, установи, організації, стаціонарні заклади торгівлі й громадського обслуговування незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, в тому числі й орендарі приміщень та земельних ділянок – прибудинкових та дворових територій, прилеглих до них територій, а також земельних ділянок, що знаходяться у власності, постійному користуванні, оренді та суборенді на території міста, територій, які закріплені за ними рішенням виконавчого комітету чи сесії міської ради;

6) власники, орендарі тимчасових споруд, малих архітектурних форм – прилеглі території з усіх сторін;
7) власники приватних домоволодінь – присадибних ділянок та прилеглої до них території з усіх сторін.
           4. Прилеглою територією, належною для прибирання, є територія до будинків приватних осіб, підприємств, установ, організацій, будівельних майданчиків, територій виділених міськвиконкомом у користування, архітектурних форм (які є у власності або в оренді) зі всіх сторін по периметру, а саме тротуари, зелені зони, прибудинкові, дворові території та прилеглі до них дороги до середини. При наявності розривів між будовами, якщо межа територій між ними не визначена міськвиконкомом, нею вважається середина розриву. Якщо на іншій стороні вулиці відсутні споруди, будівлі, то прибирання вулиці проводиться на всю ширину території, яка прилегла до будинків громадян, підприємств, установ, організацій включаючи протилежну сторону вулиці з усіма елементами благоустрою (зелена зона, тротуари, газони, тощо).

 1. Визначення меж утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій здійснюється відповідно до розділу 30 цих Правил.

            Для підприємств, установ, організацій, закладів торгівлі та громадського харчування можуть бути встановлені інші межі прибирання, затверджені рішенням виконавчого комітету при погодженні з комунальною організацією, яка прибирає територію, що межує з прилеглою територією до підприємств, установ, організацій, закладів торгівлі та громадського харчування.

            Підприємства, установи, організації повинні підтримувати чистоту на прилеглих до них територіях, дворових та закріплених територіях протягом всього робочого часу.    
             6. Комунальні організації міста на закріплених за ними об’єктах благоустрою здійснюють:
1) систематичне очищення дорожнього покриття від пилу, сміття, грунтових та інших наносів шляхом підмітання та миття, очищення і миття дорожних знаків;
2) планування узбіч, укосів насипів та виїмок доріг без підсипання грунту;
3) видалення трави, бур’яну, чагарників  на ухилах дороги, косіння трави на газонах;
4) своєчасне очищення покриття доріг, тротуарів від снігу, льодового накату, вивезення снігу, накату на визначені території;
5) оброблення покриття доріг, тротуарів протиожеледними матеріалами, використання для таких цілей солі, хімічних препаратів заборонено;
6) укладання та зняття утеплень з колодязів водостічної мережі;
7) нанесення та відновлення дорожньої розмітки;

8) інші роботи згідно специфіки діяльності.


 1. На території міста забороняється:

1) порушення режиму використання і охорони територій;

2) самовільне зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою;

3) пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою;

4) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення;

5) зберігання товарів і тари на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях (в т. ч. під навісами), тротуарах, інших територіях загального користування;

6) забруднення, засмічення вулиць, доріг, площ, дворів, інших територій;

7) складування на вулицях, площах будівельних матеріалів, тари тощо;

  8) виконання робіт з благоустрою міста без обгрунтувань і затверджених проектів;

    9) наїзди на тротуари, декоративні огорожі, газони, влаштування стоянок автомобілів на зелених зонах, територіях парків, скверів, крім визначених місць;

10) незадовільне забезпечення технічної справності доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних доріжок, мостів, самовільне встановлення загорож та технічних пристроїв, які перешкоджають вільному проїзду транспортних засобів тощо;

11) незадовільне утримання парків, скверів, зелених зон, квітників, присадибних ділянок, будівель та споруд;

12) відсутність огорожі на місці проведення земляних робіт;

13) самовільне встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм (кіоски, павільони, гаражі, літні майданчики, рекламні засоби, вказівні знаки, ятки тощо);

14) незадовільний зовнішній вигляд малих архітектурних форм;

 • відсутність перехідного містка при прокладанні інженерних комунікацій;

16) миття, заправка, ремонт транспортних засобів на берегах річок, біля водопровідних колонок, на дорогах, узбіччях, тротуарах, площах, рекреаційних територіях, інших необладнаних для цього місцях;

17) зберігання автомобілів, причепів до автомобілів на вулицях, тротуарах, прибудинкових територіях;

18) витоки води, фекалій на впорядковані території;

19) довільне зменшення ширини доріг та проїздів;

20) розпалювання вогнищ на території меморіальних комплексів, на кладовищах, біля братських могил;

21) розкладання багаття, спалювання сміття, рослинних залишків, листя, всіх видів відходів та вторинної сировини на території підприємств, організацій, установ, домоволодінь, зелених насаджень, в сміттєзбірниках  та інших місцях на території міста, на полігоні твердих побутових відходів;

22) створення в паркових зонах, пляжах, берегових смугах річок, зонах рекреації та інших зонах відпочинку несанкціонованого складування побутових відходів та сміття;

23)зорове засмічення території неналежним архітектурним виглядом об’єктів  (аварійні та природно вибулі об’єкти );

24) самовільне складання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва, нечистот, грунту (землі) та інших відходів та матеріалів на території міста у водойми, річки, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій;
25) накопичення на прилеглій, дворовій та закріпленій території побутові, промислових та інших відходів, влаштування звалищ будь-якого сміття;
26) зливання на території міста, в річки, водойми, в зливову каналізацію та дощоприймальні колодязі вуличних чи дворових мереж побутових, виробничих відходів, нафтопродуктів, неочищених стічних вод, води після миття дворових територій, автотранспорту, самовільне підключення до зливової каналізації;
27) встановлення на подвір’ї санітарних пристосувань, які не відповідають санітарним нормам;
28) складування на території підприємств, установ, організацій, дворових територіях, навколо багатоповерхових будинків відходів тваринництва (гній, послід);
28) розміщення майданчиків для компосту, дворових вбиралень, каналізаційних споруд ближче 15м від сусідніх садиб, доріг;
29) засипання колодязів підземних інженерних мереж брудом, сміттям, будь-якими відходами;
30) утеплення водопровідних колонок і кранів матеріалами, що здатні загниватися;
31) забруднення впорядкованих територій при перевезенні сміття, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів;
32) несвоєчасний вивіз побутового сміття з контейнерних майданчиків;
33) несвоєчасний вивіз будівельного сміття з будівельних майданчиків;
34) засмічення вулиць, місць загального користування папером, недопалками, недогризками, лушпинням, тощо;
35) витоки води, фекалій на впорядковані території;
36) влаштування звалищ будь-яких відходів на відстані ближче 25м від урізу води водних об’єктів;
37) несвоєчасне прибирання снігу із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїзну частину вулиць;
38) посипання тротуарів хімічними речовинами;
39) складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу;
40) відсутність кришок, люків на колодязях підземних комунікацій;
41) неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт;
42) відсутність урн для сміття;

43) забруднення території внаслідок пошкодження об’єкту благоустрою;
44) забруднення територій, вулиць, тощо викликане виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт без дозволу;
45) розвішування рекламних оголошень, об’яв, афіш на фасадах будинків, на спорудах, парканах, деревах, стовпах тощо;
46) миття посуду, прання білизни і інше біля водопровідних колонок і у відкритих водоймах;
47) виливання на вулицю мильної та відпрацьованої води, інших побутових нечистот;
48) купання домашніх тварин у водоймах, вигул їх у місцях масового відпочинку, на дитячих майданчиках;
49) випасання худоби в парках, скверах в межах дворових територій;
50) утримання підприємствами, установами, організаціями, громадянами собак, котів, які не зареєстровані ветеринарною службою;
51) незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств, установ, організацій;
52) самовільне садіння зелених насаджень, влаштування городів без погодження з житлово-комунальними організаціями;
53) вигулювати собак у не відведених місцях;

 • проведення будівельних робіт без огородження майданчику будівництва;

55) забруднення території міста, шляхом зливання через каналізаційні колодязі та зливоприймальні пристрої вуличних та дворових мереж фекальних, зливних стоків, відходів виробництва;

 56) неутримання в належному стані каналізаційних та дощоприймальних колодязів вуличних та дворових мереж, що призвело до забруднення території міста;

57) знищення або пошкодження зелених насаджень;

 • забруднення сміттям, брудом пляжних та інших місць загального відпочинку, набережних на території міста;

59) забруднення території міста внаслідок несвоєчасного вивезення побутового сміття з доріг, вуличного змету;

60)забруднення території міста внаслідок несвоєчасного (протягом двох тижнів) вивезення будівельних матеріалів після завершення будівництва та будівельних відходів після знесення будинків;

61)несвоєчасне закінчення аварійних робіт інженерних комунікацій (мереж та споруд), що призвело до забруднення території міста;

62)самовільне виконання земляних, ремонтних, будівельних та інших робіт без дозволу (ордеру);

63)невідновлення твердого покриття підприємствами, установами, організаціями, громадянами, проїжджих частин вулиць, тротуарів, майданів, внутрішньоквартальних доріг, а також зеленої зони після завершення земляних, ремонтних, будівельних та інших робіт;

64)забруднення територій підприємств, установ, організацій, прибудинкових, прилеглих та закріплених територій міста внаслідок нескошування трави вище 10 см, а також наявність забур’яненості;

65)допущення забуряненості, заростання самосійною порослю дерев та чагарниковою рослинністю, засмічення приватних земельних ділянок;

66)вивіз твердих побутових відходів у невідведені місця;

67)незаключення підприємствами, установами, організаціями, громадянами угод з спеціалізованими підприємствами на вивіз твердих побутових відходів при відсутності власного спеціалізованого транспорту;

68)перешкоди діяльності осіб, які уповноважені складати протоколи про порушення Правил благоустрою, при виконанні посадових обов’язків в тому числі ненадання вище вказаним особам інформації, необхідної для складання протоколів про адміністративні порушення;

 • порушення Правил утримання собак і котів у місті Старокостянтинові;
 • порушення інших вимог Правил благоустрою території міста Старокостянтинова.

27. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою.

 1. В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою, фізичною особою - підприємцем майнової шкоди об’єкту благоустрою шляхом знищення чи пошкодження об’єкту благоустрою, елементів благоустрою території, уповноважена особа, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу-правопорушника.

           2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до відповідальності,  передбаченої законом,   не  звільняє  їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.
           Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку
такс,  методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність таких  такс,  методик,  розрахунків  не  є підставою для відмови  у  відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку рішенням  органу  місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного квадратного  метра  землі  на відновлення  об'єкта благоустрою або довкілля.

               Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою» та згідно «Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», затвердженої наказом Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 03 листопада 2008 року №326.

 1. Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.

 

 1. Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою території міста Старокостянтинова.
 2. Контроль за станом благоустрою міста, за дотриманням вимог Правил благоустрою на території міста Старокостянтинова та здійсненням заходів, спрямованих на їх виконання здійснюється:

1) Старокостянтинівською міською радою;

2)виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради, його структурними підрозділами та управліннями;

3) комунальними підприємствами міста;

4) управлінням Держспоживслужби в Старокостянтинівському районі;

5) Старокостянтинівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

 1. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
 2. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
 3. Протоколи про адміністративні правопорушення в межах своєї компетенції мають право складати посадові особи органів місцевого самоврядування, уповноважені на виконання таких функцій виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради, посадові особи державних служб згідно наданих повноважень, громадські особи, уповноважені на виконання таких фукцій відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
 1. Відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста.
 2. Керуючись п.44 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування", п.4 ст.42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за порушення Правил благоустрою території міста Старокостянтинова посадові особи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, громадяни, винні у порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства.
 3.   До відповідальності притягаються особи винні у:

1) порушенні вимог законів України  «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища» та інших законодавчих та нормативно – правових актів;

2) порушенні цих Правил;

3) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

4) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою.

           Накладення стягнень на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, громадян здійснюється адміністративною комісією  виконавчого комітету міської ради за складеними протоколами про адміністративні правопорушення.

          Контроль за виконанням постанов адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради здійснює секретар адміністративної комісії. 
        
30. Розміри меж, прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні.

       Межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ,   організацій наведено у додатку до цих Правил.

Визначення меж та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території в м.Старокостянтинові визначають відповідні органи державної влади, виконавчий комітет міської ради - залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                             Додаток

                                                        до рішення міської ради

                                              від__________________________

 

 

 

Межі територій та прилеглих територій,

належних для прибирання та утримання

 

п/п

Найменування території

Суб’єкт господарювання, на якого покладається

утримання відповідної

території

Межі територій, належних для прибирання  та утримання

1.

Прибудинкова територія

багатоквартирних будинків

Житлово – експлуатаційна контора, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, обслуговуючі кооперативи, житлово-будівельні кооперативи

Прибудинкова територія відповідно до схеми прибудинкової території, а також до 20 м від меж прибудинкової території до проїзної частини з урахуванням прибордюрної частини (включаючи

міжбудинковий проїзд в межах контуру будинку, дитячі та спортивні

майданчики, розміщені в межах прибудинкової території), або до 25 м від зовнішніх стін будинку, але не менше ніж до зони

відповідальності іншого суб’єкта.

2.

Присадибна ділянка, приватне домоволодіння

Власник, користувач ділянки або об’єкта нерухомості

В межах ділянки, а також до 20 м від меж ділянки по контуру до проїзної частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини, але не менше ніж до зони відповідальності

іншого суб’єкта.

 

Територія, на якій розміщений об’єкт нерухомості, в т.ч. об’єкти незавершеного будівництва

Власник, користувач об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного будівництва

До 20 м від фундаменту по контуру до проїзної частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини, але не менше ніж до зони відповідальності

іншого суб’єкта.

3.

Території

земельних

ділянок, що

надані у власність або користування юридичним або

фізичним особам, в тому числі території

сільськогосподар ських,

промислових, комунальних підприємств, складів та баз

Юридичні або фізичні

особи, які є

власниками або користувачами

земельних ділянок (або особи, що є власниками чи

користувачами розташованих там об’єктів нерухомості)

В межах ділянки, а

також до 30 м від межі

ділянки до проїзної частини вулиці, з врахуванням

прибордюрної частини, але не менше ніж до зони відповідальності іншого суб’єкта.

4.

Території, об’єктів

соціальної сфери

Керівники об’єктів соціальної сфери

В межах ділянки, а також до 20 м від межі ділянки до проїзної

частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини, але не менше ніж до зони відповідальності

іншого суб’єкта.

5.

Території,

автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

В межах ділянки, а також до 30 м від меж земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, але не менше ніж до зони

відповідальності іншого суб’єкта.

6.

Території, торговельних

центрів, об’єктів побутового

обслуговування, громадського харчування,

авторемонтних майстерень,

магазинів, ринків

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

В межах ділянки, а також до 30 м від меж ділянки до проїзної

частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини, але не менше ніж до зони відповідальності іншого суб’єкта.

7.

Тимчасові споруди

торговельного, побутового,

соціально-

культурного чи іншого

призначення для здійснення підприємницької

діяльності.

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

10 метрів навколо споруди

8.

Будівлі і споруди, розміщені в зонах рекреації (на території парків, скверів, набережних, пляжах  тощо)

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 метрів навколо споруди

9.

Території,

колективних гаражів,

автостоянок

Гаражно-будівельні кооперативи,

власники автостоянок

В межах об’єкту (земельної ділянки), а також 20 м від меж земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, але не менше ніж до зони

відповідальності іншого суб’єкта.

9.

Індивідуальні гаражі, сараї,

льохи

Власники індивідуальних

гаражів, сараїв, льохів

10 м навколо

індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

10.

Центральні теплові пункти, трансформаторні, газорозподільні, тяглові та інші

підстанції

Підприємства,

установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

У радіусі 15 м від

периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11.

Зупинки

маршрутних транспортних

засобів і стоянки (місця відстою)

маршрутних таксі

Відповідні дорожньо- експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на

договірних засадах

В межах зупинки та в

межах 5м від зупинки та до проїжджої частини вулиці

12.

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують

майданчики для паркування

В межах майданчика та 5 м від периметру

майданчика та до проїжджої частини

вулиці

13.

Мости,

шляхопроводи, інші штучні

споруди, території під

шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

В межах споруди та 30 м від периметру споруд

14.

Контейнерні майданчики, окремі

контейнери

Виконавці послуг з вивезення твердих побутових відходів

В межах розміщення контейнерного

майданчику (окремого контейнеру) та 10 м від нього по периметру

15.

Території,

відведені під

проектування та забудову, будівельні

майданчики

Фізичні або юридичні

особи, яким

відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

В межах території та до

50 м від межі земельної

ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до

проїжджої частини вулиці, але не менше ніж до зони

відповідальності іншого суб’єкта.

16.

Території підприємств, установ, організацій

Керівники даних підприємств, установ, організацій

В межах ділянки, а також до 50 м від межі ділянки до проїзної

частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини, але не менше ніж до зони відповідальності

іншого суб’єкта. .

17.

Об’єкти

соціальної

інфраструктури

Балансоутримувачі об’єкта або суб’єкти господарювання, які надають послуги по утриманню об’єкта соціальної

інфраструктури згідно договору

В межах об’єкту, а також до 25 м від межі ділянки до проїзної

частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини

18.

Охоронні зони

Власники,

балансоутримувачі об’єктів, до яких відведені охоронні зони

В межах об’єкту, а також до 25 м від межі ділянки до проїзної

частини вулиці, з врахуванням

прибордюрної частини

19

Садово-городні, садівничі товариства та кооперативи

Власники та користувачі земельних ділянок у

Присадибні ділянки та прилеглі до них території в радіусі 10м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Старокостянтинівської міської ради

 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Старокостянтинова»

 1. Визначення проблеми

         Правила благоустрою території міста Старокостянтинова (далі - Правила) – це нормативно-правовий акт, який встановлює порядок проведення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою на території міста Старокостянтинова, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, є обов’язковими для виконання на території м.Старокостянтинова виконавчими органами міської ради у межах повноважень, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.

За час дії існуючих правил проходили зміни діючого законодавства, окремі законодавчі та нормативні акти втратили чинність, застаріли, прийняті нові законодавчі документи, окремі вимоги до забезпечення благоустрою втратили актуальність. Тому виникає необхідність у прийнятті нових правил благоустрою на території м. Старокостянтинова з урахуванням нормативних змін та доповнень, які будуть відповідати реаліям сьогодення.

Проблеми, які пропонується розв’язати даним регуляторним актом:

1) відсутність чіткого регулювання правовідносин щодо здійснення контролю у сфері благоустрою державою, органами місцевого самоврядування і громадськості;

2) відсутність чітко визначених меж прилеглих територій, належних для прибирання та утримання; 

3) розміщення будівельних матеріалів, будівельного сміття, тари, відходів на прибудинкових територіях, на території житлової та громадської забудови, зелених зонах та складування відходів у невизначених місцях;

4) самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

5) паркування транспорту на територіях зелених зон, майданчиках для відпочинку і дозвілля, використання місць для паркування не за призначенням тощо;

6) невідновлення та неналежне відновлення територій благоустрою після проведення будівельних, земляних та інших ремонтних робіт;

7) спалювання залишків рослинності, побутових відходів тощо.

Зокрема, протягом 2017-18 рік було складено 13 протоколів щодо порушень Правил благоустрою, за результатами розгляду яких з порушників стягнуто  4420 гривень.

Зазначені проблеми негативно впливають насамперед на громадян, не забезпечують сприятливий для життєдіяльності простір, у тому числі захист навколишнього середовища, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою.

Негативного впливу від зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

Основні групи (підгруп), на які здійснюється вплив за наявності проблем:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Державні структури

+

-

Субєкти господарювання

+

-

Громадяни

+

-

Проблеми, які пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, не вирішуються в результаті запровадження ринкових механізмів, оскільки потребують нормативно-правового врегулювання.

 Цілі державного регулювання

 Метою запропонованого регуляторного акта є впорядкування нормативної бази щодо дотримання вимог при проведенні благоустрою та підтриманні екологічної чистоти і порядку в місті, підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян міста Старокостянтинова, для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав

та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку, та загальнообов'язкових вимог та норм, за порушення яких передбачено відповідальність.

Цілями запропонованого проекту рішення є:

1) створення умов для виконання вимог діючого законодавства;

2) встановлення правил щодо організації збереження та догляду за зеленими насадженнями на території парків, зелених зон, скверів і майданчиків для дозвілля і відпочинку, пішохідних доріжок, тротуарів, проїздів;

3) утримання у належному стані будівель, споруд та їх фасадів;

4) встановлення та утримання у належному стані елементів благоустрою;

5) створення безпечних умов для відпочинку та розвитку дітей на дитячих та спортивних майданчиках;

6)догляд за всією територією міста і забезпечення його належного санітарного стану та епідемічного благополуччя населення, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Розгляд альтернативних способів досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші у громадських місцях  на  території м. Старокостянтинів

Не забезпечується досягнення цілей щодо чіткого визначення норм та правил, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності. Діючі Правила спираються на законодавчі акти, які застаріли або втратили чинність.

Не відповідає потребам у вирішенні проблем.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Старокостянтинова»

Забезпечить можливість:

- підвищити рівень державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста Старокостянтинова;

 - покращити інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів та елементів  благоустрою, їх естетичний вигляд;

- встановлення чітких вимог до впорядкування та утримання об’єктів благоустрою

 - приведення проекту у відповідність до  вимог чинного законодавства з урахуванням змін та доповнень.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою,  забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші у громадських місцях  на  території м. Старокостянтинів 

Вигоди відсутні. Важливі та критичні аспекти проблеми на місцевому рівні залишаються невирішеними.

Витрати з місцевого бюджету на утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Старокостянтинова»

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб. Забезпечує підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста Старокостянтинова; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою;

Витрати, пов’язані з виконанням рішення міської ради (робочий час) та витрати на утримання прилеглих територій.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші у громадських місцях  на  території на території міста Старокостянтинів

Добровільне вчинення дій, направлених на утримання міста у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Витрати на утримання прибудинкових територій (кошти у складі квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової території)

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Старокостянтинів»

Сприяння захисту і відновленню сприятливого для життєдіяльності середовища, захисту довкілля, покращенню санітарного стану та мікроклімату міста, зниженню рівня шуму, збереженню об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональному використанню, належному утриманню та охороні.

Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою.

Витрати на утримання прибудинкових територій (кошти у складі квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової території)

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 

0

385

215

1794

2394

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0

16,08

8,9

74,93

100,00

Примітка: * за даними Державної служби статистики України та ДФС.

Загальна кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регуляторного акта  

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші у громадських місцях  на  території на території міста Старокостянтинів

Відсутні

Відшкодування збитків, завданих об’єктам та елементам благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Старокостянтинів»

Створення умови для реалізації прав усіх суб’єктів господарювання в сфері благоустрою міста. Впорядкування відносини між суб’єктами господарювання у сфері благоустрою. Надання можливостей для збереження та ефективного використання об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень.

Витрати на оплату вивезення сміття, ТПВ. Витрати на утримання в належному стані власних об’єктів та елементів благоустрою. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта

 №

з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів дер-жавного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) витрати робочого часу Х вартість часу суб’єкта господарювання (заробітна плата) Х кількість внутрішніх процедур(год)

3200/165,5 год =

19,34 грн

19,34грн x 1,5год=29,01

29.01 x 5= 145,05

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (доз-волів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших пос-луг,

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

8

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +  7 + 8) грн.

29,01

145,05

9

Кількість суб’єктів господарювання великого та    середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

10

0

10

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 8 х рядок 9) грн.

290,1

0

Примітка: Витрати на погашення адміністративних штрафів за порушення у сфері благоустрою відсутні, оскільки через провадження регулювання суб’єкти господарювання попереджені про необхідність дотримання Правил благоустрою у м. Нетішин. У разі порушення суб’єктом господарювання Правил благоустрою, до порушника застосовуються адміністративні штрафи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Вид витрат

Витрати  на ведення обліку, підготовку та подання звітності  (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням   обліку, підготовкою та поданням звітності державним орга-нам (витрати часу персоналу)  

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Вид витрат

Витрати на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

29,01

Додаткових витрат не

передбачено

29,01

145,05

Вид витрат

Витрати на прохо-дження відповідних процедур (витрати часу, на експертизи)

Витрати   на отриман-ня дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових полісів
(за рік – стартовий)

Разом за рік (старто-вий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністра-тивних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/

обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

х

х

х

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

х

х

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

х

Альтернатива 2.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

0

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території міста Старокостянтинів

2

Недостатнє фінансування з місцевого бюджету на утримання та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою не забезпечує належного рівня утримання території міста.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Діючі Правила не відповідають вимогам чинного законодавства України (втратили чинність та актуальність законодавчі акти).

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою  забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території міста Старокостянтинів»

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території міста Старокостянтинів 

Вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

Витрати на відшкодування збитків, завданих об’єктам та елементам благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою, відшкодування збитків, заподіяних форс-мажорними обставинами.

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети. Суб’єкти господарювання не зможуть ефективно здійснювати господарську діяльність в умовах, якими не забезпечується сприятливе середовище. Не утримання у належному стані об’єктів та елементів благоустрою у цілому порушує права громадян на сприятливе для життєдіяльності середовище.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Старокостянтинів»

Створюються умови для реалізації прав усіх суб’єктів господарювання та  впорядкову-ються відносини між ними  у сфері благоустрою. Надається можливість збереження та ефективного використання  об’єктів, елементів благо-устрою міста, зелених насаджень.

Відсутні додаткові матеріальні та інші витрати

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики. Затвердження даного регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території міста Старокостянтинів

Не забезпечується повною мірою досягнення цілей щодо норм та правил поведінки щодо забезпечення утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності. Застосування способу утримання територій добровільним методом не є ефективним.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта відсутні.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Старокостянтинів»

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста, покращення стану довкілля в наслідок належного утримання утримання об’єктів благоустрою, покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду.

Упродовж деякого часу на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акта.

  

 1. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується та тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, надану у власність, користування, прилеглу та закріплену території власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій.  Утримання територій також може здійснюватися на підставі договору.

За порушення Правил благоустрою території міста Старокостянтинова винні особи притягатимуться до відповідальності згідно статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, що визначаються відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

            Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості шляхом публікації оголошення про оприлюднення проєкту регуляторного акта у газеті «Наше місто» та розміщення на офіційному сайті Старокостянтинівської міської ради разом з аналізом регуляторного впливу.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 03 червня 2019 року до 22 липня 2019 року.

з/п

Вид консультації (публічні консуль-тації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консуль-тації прямі- (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), Запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

2

3

4

1

Оперативні наради з керівниками комунальних підприємств

6

Отримання інформації та пропозицій

2

Надсилання поштових, електронних повідомлень, усні повідомлення та інформування структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради,  суб’єктів господарювання щодо Правил благоустрою території міста Старокостянтинів

28

Отримання інформації та пропозицій,доведення до відома та ознайомлення з проектом рішення «Про Правила благоустрою на території міста Старокостянтинів»

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  2009, у тому числі  малого підприємництва – 215, та мікропідприємництва (ФОП) – 1794.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 83,9%   (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

За п’ять років

1

2

3

4

5

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва  на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Придбання гумових рукавичок для прибирання території в період проведення всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (1 особа на 1 суб’єкта Х вартість 1 пари Х 2 рази на рік)

1*18,00 грн*2=

36,00

36,00

180,00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

5

Інші процедури Витрати часу на проведення прибирання територій в період проведення всеукраїнської акції «За чисте довкілля»( вартість 1 год часу* кількість витраченого часу*2рази на рік)

22,41*2*2=89,64

22,41*2*2=

89,64

448,20

6

Разом витрат, гривень

Формула (рядки 1+2+3+4+5) грн.

125,64

Х

628,20

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2009

2009

2009

8

Сумарно, гривень

Формула:(рядок 6  х  рядок 7) грн.

252410,76

Х

1262053,80

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

 22,41*1,5=

33,61 грн

0,00

33,61

10

Процедури організації виконання вимог регулювання, грн.: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

11

Процедури офіційного звітування

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

13

Інші процедури

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

14

Разом витрат (рядки 9+10+11+12+13) грн.

33,61

Х

33,61

15

Кількість суб’єктів малого підприєм-ництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

2009

2009

2009

16

Сумарно, гривень (рядки 14×15)

67522,49

Х

67522,49

*за даними Державної реєстраційної служби України спостерігається  припинення темпів приросту (кількості) нових та стабілізація темпів ліквідації (припинення) суб’єктів господарювання.

Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру, години

Вартість часу співробіт-ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) гривень/ годин

Оцінка кількості процедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюван-ня

Витрати на адмініст-рування регулюван-ня (за рік), грн.

1

Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2

Поточний кон-троль за суб’єк-том господар-ня, що перебуває у сфері регулюв., у т.ч числі:

   - камеральні

   - виїзні

-

-

-

-

-

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

1,5

22,41 грн./год.

1

10

336,15

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

22,41 грн./год.

1

10

224,10

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

8

22,41 грн./год.

1

1

179,28

7

Інші адміністративні процедури

-

-

-

-

-

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

739,53

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

3697,65

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років, грн.

1

2

3

4

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

252410,76

1262053,80

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

67522,49

67522,49

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (рядки 1+2)

319933,25

1329576,29

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулю-вання суб’єктів малого підприємництва

739,53

3697,65

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядки 3+4)

320672,78

1333273,94

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого

підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючі заходи не потребують розробки.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни. Протягом його дії передбачається покращення сфери благоустрою міста.

VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі прогнозовані показники:

№ з/п

Показники результативності

Перший рік запрова-дження

За  п’ять років

1

2

3

4

1

Прогнозована кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП, шт.

10

20

2

Кількість суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта, од.*

2009

2009

 

Розмір коштів, які витрачаються суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, грн.

-

-

 

Час, що витрачається суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог акта, год.

-

-

3

Розмір надходжень до державного та місцевих  бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, грн.

-

-

4

Розмір компенсацій шкоди благоустрою території міста

-

-

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта, %

100

100

*за даними Державної реєстраційної служби України спостерігається  припинення темпів приросту (кількості) нових та стабілізація темпів ліквідації (припинення) суб’єктів господарювання.

        

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативности цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

Відповідні відстеження результативності рішення будуть здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних (статистичним методом) за допомогою порівняння кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з 29 серпня до 30 вересня 2019 року включно за адресою: 31100, Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул.Острозького, 41,

тел. (03854) 3-01-10 та на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.