Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою отримання пропозицій та зауважень оприлюднюється проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові».

Згідно даного проекту пропонується затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові та переглянути діючий розмір плати за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, у звязку із зміною вартісної оцінки землі в місті.

Пропозиції та зауваження для врахування при прийнятті рішення в письмовому вигляді надсилати до 20 січня 2020 року на адресу виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул.Острозького, 41, та на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради starkon.qov.ua у розділі «Регуляторна політика».

Проєкт рішення

виконавчого комітету міської ради

від  __  ____________  2020 року                                                               м.Старокостянтинів

Про Порядок розміщення зовнішньої

реклами у місті Старокостянтинові

            Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу» постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові (додається).
 2. Визнати такими, що втратили чинність:
  • рішення виконавчого комітету міської ради від 12 листопада 2009 року №478 «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Старокостянтинів»;
  • рішення виконавчого комітету міської ради від 17 грудня 2009 року №544 «Про Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами»;
  • рішення виконавчого комітету міської ради від 22 грудня 2011 року №608 «Про внесення змін в Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами».
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові

 1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Старокостянтинів (далі - Порядок), розроблені на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, врегульовують відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування суб'єкта господарювання, знаки для товарів і послуг (включаючи герби, емблеми, комерційне (фірмове) найменування (якщо таке є), що належать такій особі (суб'єкту господарювання), вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України „Про рекламу”.

 1. Зовнішня реклама розміщується у м. Старокостянтинові на підставі рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Плата за видачу зазначених дозволів не справляється.

 1. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста Старокостянтинова.
 2. 5. Повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в місті Старокостянтинові здійснює управління економіки виконавчого комітету міської ради (далі - робочий орган).

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 1. 6. До повноважень робочого органу належать:

6.1. розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

6.2. надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

6.3. прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

6.4. підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову у його наданні;

6.5. видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

6.6. ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

6.7. подання Головному управлінню Держпродспоживслужби у Хмельницькій області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

6.8. підготовка і подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для проведення розрахунку розміру плати за користування місцями, які надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. 7. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу через Центр надання адміністративних послуг заяву (додаток 1).

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

 1. 8. Під час подання заяви адміністратор управління адміністративних послуг перевіряє та приймає повний пакет документів, надає заявнику їх опис та направляє документи робочому органу протягом одного-двох робочих днів.

За наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, заява вноситься робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі (далі – журнал).

Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за установленою формою та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 10 робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

 1. 9. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

 1. 10. Дата і номер наказу керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

 1. 11. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів укладає договір про тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу (пріоритету).

Протягом строку, передбаченого першим абзацом пункту 9 цього Порядку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу другого пункту 9 цього Порядку, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом.

 1. 12. Дозвіл погоджується з:

- власником місця або уповноваженим ним органом (особою), якщо місце розміщення засобу зовнішньої реклами знаходиться у комунальній власності;

- управлінням архітектури та містобудування щодо можливості розташування рекламного засобу на запропонованому місці з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних чинників, типології елементів місцевого середовища;

- управлінням культурної політики - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг;

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються заявником протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 1. 13. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
 2. 14. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.
 3. 15. Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття.

 1. 16. Одночасно із видачею дозволу між робочим органом та заявником укладається договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати є укладений договір про надання у користування місць для розміщення зовнішньої реклами.
 2. 17. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
 3. 18. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
 4. 19. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у пятиденний строк зобовязаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів).
 5. 20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен отримати погодження на нове місце в утримувачів інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний перенести рекламний засіб на нове місце не пізніше ніж у місячний термін після внесення змін у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 1. 21. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу через центр надання адміністративних послуг розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.
 2. 22. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу через центр надання адміністративних послуг із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб (договір купівлі-продажу рекламних конструкцій);

- оригінал зареєстрованого дозволу.

 1. 23. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у Порядку, визначеному виконавчим комітетом, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
 2. 24. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися в залежності від змісту реклами.
 3. 25. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

25.1. розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 29-32 цього Порядку;

25.2. розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

25.3. освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

25.4. фундамент наземних стаціонарних конструкцій на вимогу робочого органу можуть бути заглиблені в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу власником рекламного засобу;

25.5. на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

25.6. нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

25.7. у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

 1. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

26.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

26.2. на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

 1. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради або управлінням охорони культурної спадщини.
 2. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватись на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 25-28 цього Порядку, є вичерпним.

 1. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобі здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
 2. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
 3. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
 4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комінукацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
 5. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
 6. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.
 7. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 8. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий орган ради та інші органи відповідно до законодавства.
 9. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий орган ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги виконавчий орган ради подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 1. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                     Валентина ЯНЗЮК

  Додаток

   до Порядку розміщення зовнішньої

реклами у місті Старокостянтинові,

затвердженого рішенням виконавчого

комітету міської ради

від ___ ________ 20    р. №_____

Порядок

визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами

 1. Розмір плати за користування місцем розташування зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами (далі – розмір плати) визначається, виходячи з економічної оцінки території міста.

Територія міста Старокостянтинів умовно поділяється на три укрупнені економіко-планувальні зони по коефіцієнтах яких розраховується розмір плати за місце розташування зовнішньої реклами:

Зони

Перелік вулиць

1 зона

вул. Ізяславська- вул. Грушевського-вул. Острозького- вул. Миру – вул. 1  Травня-вул. Попова-вул. Київська

2 зона

вул. Софійська-вул. Ессенська-Алея Хохтіф-вул. Героїв Небесної Сотні-вул. Франка-вул. Чайковського-вул. Пушкіна-вул. Лермонтова-вул. Закузьминська-вул. Косинського-вул. Богуна-вул. Федорова-вул.Рудяка-вул. Меджибіжська-вул. Кожедуба-вул. Старицька-вул. Ворошилова

3 зона

інші вулиці міста

Враховуючи місце розташування рекламних засобів для відповідних зон встановлюються зональні коефіцієнти в слідуючих розмірах:

Зони

Зональний коефіцієнт

1 зона

1,2 від базової місячної ставки розміру плати

2 зона

1,0 від базової місячної ставки розміру плати

3 зона

0,9 від базової місячної ставки розміру плати

 1. Базовою місячною ставкою розміру плати за розташування рекламного засобу є 10% від базової вартості одного квадратного метра землі визначеного рішенням сесії міської ради від 30 серпня 2019 року №10/35/VII «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста» (складає 129,84 грн.) і встановлюється в розмірі 13,00 грн. (з округленням 129,84 до 130,00 – 10% складає 13,00 грн.)

Базова місячна ставка розміру плати за розташування не наземного та не дахового рекламного засобу складає 50% від ставки, передбаченої п.2 – 6,50 грн. за 1 м².

 1. Місячний розмір плати за місце розташування зовнішньої реклами визначається за формулою:

О п. м. = Б м. с. х 3 к. х П. м., де:

О п. м. – оплата місця розташування зовнішньої реклами;

Б. м. с. – базова місячна ставка – 13,00 грн.;

З к. – зональний коефіцієнт;

П. м. – площа місця розташування зовнішньої реклами в метрах квадратних з округленням до значення десятої частини дробів (0,1, 0,2 і т. д.).

Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума прощі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 1. Плата для розміщення конструкцій (виносних щитів) на прилеглих та прибудинкових територіях будівель, якщо розмір місця їх розміщення горизонтальної проекції рекламного засобу не перевищує два квадратних метра і конструкція встановлюється тимчасово, на період робочого часу торгівельного або іншого субєкта підприємницької діяльності (підприємства, установи) встановлюється в розмірі 25% від місячного розміру плати за місце.
 2. Розмір плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального, спортивного та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища визначаються відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів і встановлюється в розмірі 50 гривень на добу.
 3. Розмір плати розрахований без податку на додану вартість, без врахування податку на рекламу є нижною межею для розрахунків розмірів плати за місце розміщення зовнішньої реклами встановленої рішеннм виконавчого комітету міської ради і при необхідності визначається шляхом коригування розміру плати попереднього року на рівен інфляціїза цей період.
 4. Виконавчий комітет міської ради може переглядати розміри плати у звязку з розвитком рекламного ринку у місті Старокостянтинів або у випадках передбачених законодавчими актами України.
 5. Строк внесення плати визначається в договорі сторін (користувача місця розташування рекламного засобу і виконавчого комітету міської ради), але не пізніше 25 числа звітного місяця. Кошти зараховуються на рахунок міського бюджету.
 6. Протягом трьохмісячного строку пріоритету завника на місце розміщення рекламного засобу, яке є у комунальній власності плата нараховується у розмірі 25% щомісячної розрахункової плати.

9.1 Уразі продовження трьохмісячного строку оформлення дозволу щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності справляється в розмірі 100% розахункової плати.

 1. За несвоєчасне виконання своїх грошових обовязків по внесенню плати за місце розміщення зовнішньої реклами користувач сплачує до міського бюджету пеню в розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен прострочений день. Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на час нарахування пені згідно з діючим на цей період законодавством.
 2. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою дл дострокового розірвання Договору та демонтажу рекламного засобу. При цьому з користувача місцем розміщення зовнішньої реклами стягується заборгована сума плати з нарахуванням пеніза кожен день прострочення платежу.
 3. При відмові власника конструкції на розміщення зовнішньої реклами провести демонтаж рекламного засобу, такий демонтаж та витрати на його зберігання покладаються за рахунок власника конструкції по розрахунку витрат організації, підприємства, установи комунальної власності, що провели демонтаж та зберігання.

12.1 При відсутності таких можливостей у підприємств комунальної власності демонтаж і зберігання конструкцій може бути виконаний іншими субєктами підприємницької діяльності на договірних засадах з виконавчим комітетом міської ради.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                     Валентина ЯНЗЮК

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові»

 

І. Визначення проблеми.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Старокостянтинів та Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності було ухвалено рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.11.2009 №478 та 17.12.2009 №544 зі змінами. На сьогоднішній день законодавство в сфері регулювання зовнішньої реклами зазнало істотних змін. Зокрема суттєво змінилися Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067(зі змінами). Змін також зазнали Закони України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про рекламу». Змінено вартість землі в місті згідно рішення сесії міської ради від 30 серпня 2019 року №10/35/VII «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста» та є необхідність приведення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів до нової вартості землі. Розміщення всіх змінених норм та вимог в різних документах, необхідність відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створюють некомфортні умови для суб’єктів господарювання. Не маючи вимог до рекламних засобів і механізмів впливу, регулювання й контролю якості та кількості розміщених рекламних засобів, орган місцевого самоврядування позбавлений можливості дієво та ефективно відстоювати інтереси територіальної громади, гарантувати безпечні умови. Питання регулювання зовнішньої реклами належить до повноважень органів місцевого самоврядування. У зв’язку з означеним, з метою удосконалення правового регулювання процесу розміщення зовнішньої реклами в м. Старокостянтинові, є необхідність ухвалення нового регуляторного акта.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, у зв’язку з тим, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про рекламу», розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, у порядку, установленому цими органами. 

У проєкті рішення виконкому міської ради враховано вимоги Законів України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

-

Місцеве самоврядування

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

-

            ІІ. Цілі державного регулювання

            Основними цілями розробки та впровадження цього проєкту рішення є удосконалення правового регулювання процесу розміщення зовнішньої реклами в м. Старокостянтинів, у тому числі виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», зі змінами, а також забезпечення з урахуванням будівельних вимог, санітарно-гігієнічних норм, існуючих містобудівних обмежень, вимог до охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою під час розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території м. Старокостянтинів.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

 1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 

Вид альтернативи

                       Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін.

Користування рішеннями виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12.11.2009 № 478 «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Старокостянтинів» та 17.12.2009 №544 «Про Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами» із змінами від 22 грудня 2011 року

Внесення часткових змін до регуляторного акту.

Застосування чіткої схеми надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами у місті.

Прийняття нового регуляторного акту.

Прийняття нового регуляторного акта, який дозволить врегулювати відносини між територіальною громадою, суб'єктами господарювання та органами місцевого самоврядування.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні у зв’язку з тим, що створює додаткові проблеми для суб'єктів господарювання під час подачі документів на отримання дозволу та призводить до порушень під час розміщення рекламних конструкцій після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Відсутні

Внесення часткових змін до регуляторного акту.

Є прийнятною, так як досягає мети врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами.

Відсутні

Прийняття нового регуляторного акту.

Є прийнятною, так як досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого законодавства.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні тому, що створює проблеми для громадян під час подачі документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Відсутні

Внесення часткових змін до регуляторного акту.

Приведення нормативної бази до єдиного регуляторного документу.

Відсутні

Прийняття нового регуляторного акту.

Приведення у належний стан рекламних засобів розташованих у місті.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні тому, що призводить до не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів про надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території міста

Відсутні

Внесення часткових змін до регуляторного акту.

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Відсутні

Прийняття нового регуляторного акту.

Створення у місті єдиної системи форм та стандартів зовнішнього вигляду рекламних конструкцій.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За наявними аналітичними даними (аналіз кількості рекламорозповсюджувачів, які отримали дозволи на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням наявності в одного суб’єкта господарювання декількох дозволів) кількість рекламорозповсюджувачів, які підпадають під дію регулювання, становить 40. Їх питома вага наведена у таблиці:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

14

26

40

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

35%

65%

100,00%

Ураховуючи дію регуляторного акта, що поширюється на суб’єктів господарювання мікро- та малого підприємництва, Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для великого та середнього підприємництва не здійснювався, а проводився розрахунок витрат суб’єктів мікро- та малого підприємництва (тест малого підприємництва М-Тест).

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін

Рекламні засоби розміщуються на підставі відповідних дозволів. Діючим порядком не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв.

Відсутні

Альтернатива 2

Відмовитись від регулювання й скасувати чинне рішення

Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, що призводить до відмов суб’єктам підприємництва в отриманні дозволів на розміщення рекламних засобів та повторного звертання за отриманням дозволу.

Відсутні

Альтернатива 3

Ухвалення регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради  «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові»

Регуляторним актом передбачається впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста, що забезпечить захист життя та здоров’я мешканців. Суб’єкти господарювання зможуть отримати інформацію про місця можливого розміщення рекламних носіїв

Відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

Витрати на отримання одного дозволу: мінімальні

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

Витрати на отримання одного дозволу: мінімальні

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

Витрати на отримання одного дозволу: мінімальні

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей  з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усіх важливих аспектів проблеми не буде);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг  результативності

( досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін

2

Альтернатива не в повній мірі задовольняє потреби у вирішенні проблеми.

Діючим порядком не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і       естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста, що несе загрозу життю та здоров’ю мешканців

Альтернатива 2

Відмовитись від регулювання й скасувати чинне рішення

1

Альтернатива неприйнятна. Проблема залишається.

Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста, що несе загрозу життю та здоров’ю мешканців.

Альтернатива 3

Ухвалення регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради  «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові»

4

Альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою, вирішує питання виконання на території міста норм, визначених чинним законодавством України, виключення можливості виникнення корупційної складової при взаємодії суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. Поєднання усіх змінених норм та вимог в одному документі, відсутність необхідності відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створить комфортні умови для суб’єктів господарювання.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигоди відсутні.

На сьогоднішній день чинне законодавство в сфері регулювання зовнішньої реклами зазнало істотних змін, що може призвести до судових спорів із суб’єктами господарювання та додаткових витрат бюджетних коштів.

Діючим порядком не передбачено впорядкування розміщення й       функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста, що несе загрозу життю та здоров’ю мешканців. Розміщення всіх змінених норм та вимог в різних документах, необхідність відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створюють некомфортні умови для суб’єктів господарювання.

Витрати на отримання одного дозволу: мінімальні (Розрахунок наведено в таблиці 2               М-Тесту  «Витрати на одного суб’єкта господарювання мікро- та малого підприємництва, що виникають унаслідок дії регуляторного акта»)

Альтернатива може бути прийнятною, цілі не будуть  досягнуті в  повній мірі

Альтернатива 2

Вигоди відсутні. Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста, що несе загрозу життю та здоров’ю мешканців, призводить до відмов суб’єктам підприємництва в отриманні дозволів на розміщення рекламних засобів і повторного звертання за отриманням дозволу. Це тягне за собою додаткові часові та грошові витрати. Відсутність впорядкування розміщення та       функціонування зовнішніх       рекламних носіїв може призвести до появи корупційної складової. Розміщення всіх змінених норм та вимог в різних документах, необхідність відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створюють некомфортні умови для суб’єктів господарювання. Не вирішується проблема й не досягаються цілі регуляторного акта

Витрати на отримання одного дозволу: мінімальні

(Розрахунок наведено в таблиці 2 М-Тесту «Витрати на одного суб’єкта господарювання мікро- та малого підприємництва, що виникають унаслідок дії регуляторного акта»)

Цілі не будуть досягнуті

Альтернатива 3

Альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Забезпечуються  права органів місцевого самоврядування на видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами, дотримання передбачених законодавством норм і правил щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста. Маючи вимоги до рекламних засобів та механізми впливу, регулювання  та  кількості розміщених рекламних засобів, орган місцевого само-врядування не буде позбавлений можливості ефективно відстоювати інтереси територіальної громади. У разі ухвалення регуляторного акта, буде забезпечено ефективне використання ресурсів територіальної громади (землі міста, об’єкти комунальної власності).

Суб’єкти господарювання матимуть можливість отримати інформацію про місця можливого розміщення рекламних носіїв. Поєднання всіх змінених норм та вимог в одному документі, відсутність необхідності відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створить комфортні умови для суб’єктів господарювання

Витрати на отримання одного дозволу: мінімальні (Розрахунок наведено в таблиці 2              М-Тесту «Витрати на одного суб’єкта господарювання мікро- та малого підприємництва, що виникають унаслідок дії регуляторного акта»)

Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті в повній мірі

Рейтинг

Аргументи щодо

переваг обраної альтернативи/причин відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

1

2

3

Альтернатива 1

Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає в тому, що на сьогоднішній день чинне законодавство в сфері регулювання зовнішньої реклами зазнало             істотних змін, що може призвести до судових спорів із суб’єктами господарювання та додаткових   витрат бюджетних коштів.

Діючим порядком не передбачено впорядкування розміщення й       функціонування зовнішніх рек-ламних носіїв, їх відповідність  технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста, що несе загрозу життю та здоров’ю  мешканців. Розміщення всіх змінених норм та вимог в різних документах, необхідність відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створюють некомфортні умови для суб’єктів господарювання.

Вплив змін у чинному законодавстві України

Альтернатива 2

Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає в тому, що   проблема залишається. Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста. Розміщення всіх змінених норм та вимог в різних документах, необхідність відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створюють некомфортні умови для суб’єктів господарювання

Можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

Для запобігання таким ситуаціям необхідна розробка конкретних вимог до впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним вимогам до рекламних об'єктів на території міста

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні.

Альтернатива забезпечує досяг-нення цілей державного регулювання повною мірою. Забезпечуються права органів місцевого самоврядування на видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами, дотримання передбачених законодавством норм і правил щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста. Маючи вимоги до рекламних засобів та механізми впливу, регулювання  та  кількості розміщених рекламних засобів, орган місцевого само-врядування не буде позбавлений можливості ефективно відстоювати інтереси територіальної громади. У разі ухвалення регуляторного акта, буде забезпечено ефективне використання ресурсів територіальної громади (землі міста, об’єкти комунальної власності).

Суб’єкти господарювання матимуть можливість отримати інформацію про місця можливого розміщення рекламних носіїв. Поєднання всіх змінених норм та вимог в одному документі, відсутність необхідності відстеження та аналізу кожного окремого законодавчого акта створить комфортні умови для суб’єктів господарювання

При внесенні змін до чинного законодавства України будуть внесені відповідні зміни до регулювання

Ухвалення цього проєкту є переважним серед інших альтернативних способів досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення єдиної системи дій суб’єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами, створення безпечних умов для громадян міста. З метою уникнення заходів адміністративного впливу суб’єкти господарювання отримуватимуть дозволи на розміщення зовнішньої реклами відповідно до переліку типових рекламних засобів та функціонування зовнішніх рекламних носіїв. Маючи вимоги до рекламних засобів і механізмів впливу, регулювання й контролю якості та кількості розміщених рекламних засобів, орган місцевого самоврядування матиме можливість дієво та ефективно відстоювати інтереси членів територіальної громади міста.

У. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Старокостянтинові, який підлягає оприлюдненню в на офіційному вебсайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у розділі «Регуляторна політика».

При ухваленні запропонованого регуляторного акта будуть діяти механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- установлення системи дій суб’єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами;

- поєднання змінених норм і вимог чинного законодавства України в одному документі.

Регуляторний акт передбачає врегулювання питання реалізації останніх змін в чинному законодавстві й унеможливлює протиправні дії суб’єктів господарювання та посадових осіб, які будуть здійснювати моніторинг виконання норм, задекларованих регулюванням.

Ступінь ефективності регуляторного акта буде оцінюватися за результатами діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з отриманням дозволів на розміщення зовнішньої реклами, зменшенням кількості самовільно встановлених рекламних засобів:

- для суб’єктів господарювання – щодо дотримання вимог чинного законодавства;

- для членів територіальної громади – відносно захисту прав, оскільки   затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Старокостянтинові сприятиме забезпеченню комфортних безпечних умов проживання для громадян;

- для органів місцевого самоврядування – відносно можливості належним чином реалізовувати власні (самоврядні) повноваження, визначені Законами України «Про рекламу»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Субєкти господарювання несуть часові та матеріальні витрати, що складаються із затрат на забезпечення подачі заяви на отримання дозволу та отримання погодження у власників інженерних мереж, відділів містобудування та архітектури, земельних відносин виконавчого комітету міської ради.

Орган місцевого самоврядування несе матеріальні та часові витрати на прийом і видачу заяв у межах бюджетних асигнувань. Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органу місцевого самоврядування не передбачається.

Тест малого підприємництва додається.

УІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

З метою прозорості процедури отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, її доступності проєкт доцільно впроваджувати на необмежений термін. Дія його буде тривати протягом терміну дії Законів України «Про рекламу»,  «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зміна терміну дії регуляторного акта можлива в разі коригування правових актів, на вимогу яких розробляється проєкт. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, унесення змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни. Термін набуття чинності регуляторним актом відповідно до законодавства розпочнеться після його офіційного оприлюднення.

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Показник результативності

Прогнозований показник

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов`язаних з дією акта

85000,00

2

Кількість суб`єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта

40

3

Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Видача дозволу здійснюється на підставі заяв

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта, на одного суб’єкта

Мінімальний час – 8 годин

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради та в газеті «Наше місто»

Високий

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись виконавчом комітетом Старокостянтинівської міської ради через 6 місяців після набрання чинності.

Повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне – через 3 роки з моменту проведення  та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

 • інформації фінансового управління та управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Х. Спосіб оприлюднення.

Проект рішення  та аналіз регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради в розділі «Регуляторна політика».

Пропозиції та зауваження для врахування при прийнятті рішення в письмовому вигляді надсилати до 20 січня 2020 року на адресу виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул.Острозького, 41, та на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перший заступник міського голови                                                        Володимир БОГАЧУК

 

 

 

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.