Проєкти рішень сесії

Відділ комунального майна

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                  №___

м. Старокостянтинів

Про  внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської

ради від 27 січня 2022 року № 31

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради та керуючись статтями 29, 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 січня 2022 року № 31  «Про створення постійно діючої комісії  виконавчого комітету міської ради із забезпечення доступу до об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                            №___

м. Старокостянтинів

Про роботу відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

Заслухавши начальника відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради Сергія ЗАРІЧНОГО, керуючись статтями 29, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію про роботу відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна взяти до відома.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади державного майна

Розглянувши лист Фонду державного майна України, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 12 лютого 2024 року за № 63/817-14/2024, відповідно до частини другої статті 4, частини другої статті 41, статей 6, 7  Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись пунктом 51 частини першої статті  26  та частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади в особі Старокостянтинівської міської ради державного нерухомого майна, а саме:  житловий будинок реконструйований з будівлі дитячого садочку (реєстраційний номер майна 14173158.1.ААААЕИ099), що передається зі сфери управління Фонду державного майна України з балансу Державного підприємства «Хмельницьке».

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  міської територіальної громади на праві оперативного управління

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 08 вересня  2023 року за № 62/5615-14/2023 щодо передачі майна, відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, рішення Старокостянтинівської міської ради від 25 листопада 2022 року № 16/15/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління» та керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Закріпити майно за комунальним некомерційним підприємством «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління згідно з додатком 1.
  2. Закріпити майно за комунальним некомерційним підприємством «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління згідно з додатком 2.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення міської ради від 28 травня 2021 року № 21/5/VIII

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», враховуючи рішення Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Старокостянтинівської міської територіальної громади та пропорції її розподілу» та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення міської ради від 28 травня 2021 року № 21/5/VIII «Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Старокостянтинівської міської територіальної громади (крім землі)» такі зміни:

Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, затверджений вказаним рішенням, викласти в новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 22 жовтня 2021 року № 16/7/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 травня 2021 року № 21/5/VIII».

Міський голова                                                                      Микола  МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення міської ради

від 09 липня 2021 року № 17/6/VIII

Розглянувши лист відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради від 18 грудня 2023 року № 06-369/2023, відповідно до статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення міської ради від 09 липня 2021 року № 17/6/VIII «Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (1/2 частки квартири)» зміни:

доповнити рішення пунктами 2, 3 такого змісту:

«2. Конкурсній комісії Старокостянтинівської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади  оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

3. Після проведення незалежної оцінки майна, відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради (Людмила АВРАМЕНКО) безоплатно прийняти його на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.».

 

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про закріплення майна за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, рішення міської ради від 25 листопада 2022 року № 16/15/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління», відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Закріпити майно за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління згідно з додатком.

2. Визначити, що майно зазначене в пункті 1 цього рішення, передається для здійснення господарської діяльності комунального закладу культури «Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської ради.

3. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ):

1) замовити виготовлення грошової оцінки на об’єкт культурної спадщини – комплекс будівель та споруд Замку, 1571 р., охоронний № 765, для цілей бухгалтерського обліку;

2) зарахувати на баланс майно, згідно з додатком, та відобразити зміни в бухгалтерському обліку.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) передбачити в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік асигнування головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради для виготовлення грошової оцінки на об’єкт зазначений в пункті 1 цього рішення.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Старокостянтинівської міської ради від 03 березня 2023 року № 22/17/VIII «Про закріплення майна за комунальним закладом культури «Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління».

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про закріплення майна за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  на праві оперативного управління

Розглянувши листи управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради від 23 березня 2023 року за № 38/1756-14/2023 та від 12.06.2023 року за № 38/3679-14/2023, відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, рішення Старокостянтинівської міської ради від 25 листопада 2022 року № 16/15/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління» та керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Закріпити майно за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради  на праві оперативного управління згідно з додатком.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади державного майна

Розглянувши лист Державного підприємства Дослідного господарства «Самчики» Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 03 травня 2023 року за № 63/2716-14/2023, відповідно до статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», та керуючись пунктом 51 частини першої статті  26  та частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської ради територіальної громади в особі Старокостянтинівської міської ради державного майна, яке знаходиться в господарському віданні Державного підприємства Дослідного господарства «Самчики» Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, згідно з додатком.

2. Старокостянтинівська міська рада зобов’язується використовувати майно, визначене пунктом 1 цього рішення, за цільовим призначенням (для    забезпечення населення водопостачанням) і не відчужувати його у приватну власність.

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади державного майна

Розглянувши лист Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 04 травня 2023 року за № 63/2789-14/2023, відповідно до статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», та керуючись пунктом 51 частини першої статті  26  та частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської ради територіальної громади в особі Старокостянтинівської міської ради державного майна, яке знаходиться на балансі Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, згідно з додатком.

2. Старокостянтинівська міська рада зобов’язується використовувати майно, визначене пунктом 1 цього рішення, за цільовим призначенням (для    забезпечення населення водопостачанням) і не відчужувати його у приватну власність.

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

Сторінка 1 із 4

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.