Проєкти

проєкт

РІШЕННЯ

Про дозвіл на укладення та підписання договору оренди землі, співвласником якої є дитина ОСОБА 1

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 13 листопада 2023 року за № 1561/03-07/2023, ОСОБИ 2 про дозвіл на укладення та підписання договору оренди землі, співвласником якої є дитина, враховуючи пропозицію комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 23 листопада 2023 року, керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», пунктом б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Дозволити матері, ОСОБІ 2 укласти та підписати договір оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею **** га, яка розташована на території Старокостянтинівської міської територіальної громади (до змін адміністративно - територіального устрою Хмельницької області: Стецьківська сільська рада Старокостянтинівського району Хмельницької області) (кадастровий номер земельної ділянки *********), від імені дитини ОСОБИ 1, *****року народження, співвласником якої є дитина.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

проєкт

Рішення

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Про надання дозволу на укладення та підписання договору дарування квартири, де зареєстроване місце проживання дітей ОСОБИ 1, ОСОБИ 2

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 16 листопада 2023 року за № 1579/03-07/2023, ОСОБА 3 про надання дозволу на укладення та підписання договору дарування квартири, де зареєстроване місце проживання дітей, враховуючи пропозицію комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 23 листопада 2023 року, керуючись статтею 177 Сімейного Кодексу України, статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», пунктом б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Дозволити матері, ОСОБІ 3 укласти та підписати договір дарування квартири по вул. Острозького, 11 кв. 5 у м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, де зареєстроване місце проживання дітей ОСОБИ 1, **** року народження, ОСОБИ 2, *****року народження.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

   ПРОЄКТ РІШЕННЯ

________ 2023 року                   Старокостянтинів                                 №____

Про затвердження посадово-штатної

чисельності працівників закладів культури

Старокостянтинівської

міської територіальної громади

З метою упорядкування чисельності штатних одиниць закладів культури Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про культуру»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 «Перелік посад працівників державних і комунальних музеїв, які провадять культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, пов’язану з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’яткоохоронною роботою», наказів Міністерства культури України від 20.09.2011 № 767/0/16-11 «Про затвердження примірних  штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури», від 13.03.2019 № 192 «Про затвердження Примірних штатних нормативів мистецьких шкіл», від 22.08.2012 № 900 «Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек», від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» та керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

  1. Затвердити посадово-штатну чисельність працівників закладів культури Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається).
  1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 11.03.2021 № 81 «Про затвердження посадово-штатних структур управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради».
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

Про встановлення тарифів на послуги, які

передбачені необхідним мінімальним переліком

окремих видів ритуальних послуг, що надаються

комунальним підприємством комбінатом комунальних

підприємств Старокостянтинівської міської ради

Розглянувши звернення комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 14 листопада 2023 року за         № 62/7088-23/2023, з метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, та поліпшення якості надання їх відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03 березня 2009 року № 52 «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу»» та від 19 листопада 2003 року № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», керуючись підпунктом  2 пункту а статті 28, підпунктом 11 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити з 01 грудня 2023 року тарифи на послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються комунальним підприємством комбінатом комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 29 липня 2021 року № 240 «Про встановлення тарифів на послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються комунальним підприємством комбінатом комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради».

Міський голова                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 

 

Додаток

до рішення  виконавчого комітету

міської ради                 

Тарифи на послуги, які передбачені необхідним

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються комунальним підприємством комбінатом комунальних підприємством Старокостянтинівської міської ради

№ з/п

Назва послуги

Довжина могили (м)

Вартість, грн, без ПДВ

влітку

взимку

1

Оформлення договору - замовлення на організацію та проведення поховання

-

26,60

26,60

2

Оформлення свідоцтва про поховання

 

55,20

55,20

3

Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)

             

2,4

1872,90

3512,90

2,0

1331,30

2492,30

1,6

949,50

1774,50

1,1

504,30

895,30

4

Копання могили (викопування могили механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)

2,4

1182,20

1793,50

2,0

885,00

1311,70

1,6

662,30

967,00

1,1

385,70

530,20

5

Поховання та підпоховання урни з прахом померлого в існуючу могилу, у землю

0,8

715,20

1079,50

Надання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами (за переліком) згідно з пунктом 197.1.10 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування.

Керуючий справами виконавчого

комітету Старокостянтинівської міської ради                  Наталія ШАБЕЛЬНИК

Про надання дозволу на придбання

та державну реєстрацію транспортного засобу

Розглянувши звернення комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 16 листопада 2023 року за   № 63/7146-23/2023, керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Надати дозвіл комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на придбання та державну реєстрацію транспортного засобу (автобуса) вартістю до 600 000 гривень.

Міський голова                                                                    Микола МЕЛЬНИЧУК

Про погодження встановлення

торговельних автоматів питної води

Розглянувши звернення комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 13 листопада 2023 року за   № 62/7054-23/2023,  з метою задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних потреб в життєдіяльності людини, забезпечення споживачів якісною питною водою, відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, Правил благоустрою територій населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади, затверджених рішенням Старокостянтинівської міської ради від 21  листопада 2022 року  № 32/15/VIIІ, Статуту комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням Старокостянтинівської міської ради від 03 березня 2023 року  № 16/17/VIIІ, керуючись підпунктами 1, 9 пункту а  статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради встановлення торговельних автоматів (пунктів розливу) питної води на об’єктах підприємства.

2. Встановити режим роботи торговельних автоматів (пунктів розливу) питної води цілодобово.

3. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО):

утримувати обладнання в належному санітарно-технічному стані, дотримуватись норм чинного законодавства України у сфері  питного водопостачання населення;

розмістити на видному місці обладнання відповідні висновки санітарно-епідеміологічної служби, сертифікати якості продукції, що реалізується, інформаційний листок із зазначенням інформації щодо виду води,  складу, умов зберігання, дати виготовлення, найменування, адреси та телефону виробника і місця   її   виготовлення,   виду   вихідної    води, місцезнаходження   підземного джерела питного водопостачання та номера і глибини свердловини, посилання на нормативний документ, згідно з яким виготовлено питну воду.

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

Про тарифи на послуги з централізованого

водопостачання та централізованого водовідведення

комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал»

Старокостянтинівської міської ради

Розглянувши заяву директора комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради 25 серпня 2023 року за  № 62/5359-23/2023, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 29 квітня 2022 року № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130, Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, рішення виконавчого комітету міської ради від 25 липня 2019 року № 245 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги» та керуючись пунктом а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити  з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради тарифи на послуги:

з централізованого водопостачання – 40 гривень 62 копійки за 1 куб. м (з ПДВ);

з централізованого водовідведення – 35 гривень 24 копійки за 1 куб. м (з ПДВ).

2. Встановити комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради структуру тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатком.

3. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради протягом дії воєнного стану в Україні застосовувати до споживача (населення) тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на рівні тарифів для населення, що діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме на послуги:

з централізованого водопостачання – 26 гривень 89 копійок за 1 куб. м (з ПДВ);

з централізованого водовідведення – 24 гривні 62 копійки за 1 куб. м (з ПДВ).

4. Погодити річний план надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року (додається).

Міський голова                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК


ПРОЄКТ РІШЕННЯ
_____________ 2023 року м. Старокостянтинів №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», із змінами від 03 березня 2023 року № 9/17/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII» керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги 346000 (триста сорок шість тисяч) гривень 00 копійок та 171 (сто сімдесят одну) гривню 50 копійок на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік за КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) провести виплату матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради

від 30 листопада 2023 року                                                 № ___

 

Про зняття з контролю рішень
виконавчого комітету міської ради
та перенесення термінів виконання

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 2021 року № 48, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської ради і станом на 22 листопада 2023 року виконані, а саме:

від 27 квітня 2023 року № 144 «Про підсумки проходження опалювального періоду 2022/2023 років та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Старокостянтинівської міської територіальної громади до роботи в зимових умовах 2023/2024 років»;

від 17 серпня 2023 року № 293 «Про утворення комісії для приймання-передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади індивідуально визначеного майна»;

від 17 серпня 2023 року № 301 п. 7 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень на території військового містечка № 21 військової частини А2502»;

від 31 серпня 2023 року № 325 «Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації»;

від 28 вересня 2023 року № 362 «Про встановлення меморіальної дошки»;

від 12 жовтня 2023 року № 384 «Про виділення будівельних матеріалів з місцевого матеріального резерву»;

від 12 жовтня 2023 року № 386 «Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії щодо придбання житла у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади»;

від 26 жовтня 2023 року № 395 «Про затвердження посадово-штатної структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»;

від 26 жовтня 2023 року № 398 «Про приватизацію житла за адресою: АДРЕСА»;

від 26 жовтня 2023 року № 400 «Про розподіл гуманітарної допомоги».

 

2. Перенести терміни виконання рішень виконавчого комітету міської ради, що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської ради, на підставі наданих довідок, а саме:

від 24 червня 2021 року № 208 «Про надання дозволу на облаштування зеленої зони та посадку зелених насаджень по вул. Технічна, 13, 17» - до 01 травня 2024 року;

від 25 серпня 2022 року № 296 «Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна» - до 31 грудня 2024 року;

від 13 липня 2023 року № 263 п. 1 «Про надання дозволу на видалення зеленого насадження по вул. Острозького, 9» - до 31 січня 2024 року;

від 17 серпня 2023 року № 301 п. 3 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по вул. Острозького, 17» - до 31 січня 2024 року;

від 14 вересня 2023 року № 334 «Про затвердження Протоколу і Актів комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам» - до 01 березня 2024 року;

від 14 вересня 2023 року № 335 «Про припинення діяльності клубних закладів комунального закладу культури «Центр культури імені Володимира Ножки» Старокостянтинівської міської ради» до 01 квітня 2024 року;

від 14 вересня 2023 року № 338 «Про виділення коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади» - до 31 грудня 2023 року.

 

3. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської ради, згідно з поданими довідками, а саме:

від 13 липня 2023 року № 261 «Про надання згоди на проведення будівельних робіт»;

від 14 вересня 2023 року № 332 «Про надання дозволу Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі на отримання кредиту у формі овердрафту».

 

Міський голова                                                                 Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

виконавчого комітету міської ради

Про затвердження плану діяльності з

підготовки регуляторних актів у 2024 році

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів у 2024 році (додається).

Міський голова                                                                    Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

__________________ року № _____

План

діяльності з підготовки регуляторних актів у 2024 році

№ з/п

Вид документа

Назва проєкту регуляторного акта

Мета прийняття проєкту

Строк підготовки проєкту

Відповідальний за розроблення проєкту

1

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для визначення обсягу надання послуг з управління побутовими відходами; дотримання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2023 року № 835 «Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів»

Протягом року

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету міської ради

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради                                                                                   Наталія ШАБЕЛЬНИК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.