Головна

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки незначних змін до Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, щодо якої здійснювалась стратегічна екологічна оцінка

        1) інформація про замовника (найменування, код ЄДРПОУ, та місцезнаходження): Старокостянтинівська міська рада, вул. Острозького, 41, м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, 31100, телефон: (03854) 3-23-55, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

    2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Програма поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, щодо якого в 2021 році проведено стратегічну екологічну оцінку. Програма поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 7/5/VII «Про затвердження Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки». Метою внесення змін до  Програми є забезпечення належної організації та проведення робіт зі збирання, вивезення, перевезення, утилізації та видалення побутових відходів сільських населених пунктів територіальної громади, впорядкування сільських сміттєзвалищ, ліквідації стихійних сміттєзвалищ створення умов, які забезпечуватимуть утримання в належному санітарному стані території громади, сприятимуть зменшенню впливу твердих побутових відходів на довкілля;

     3) те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

Критерій

Так/ні

Обгрунтування

1

2

3

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Ні

організація та проведення робіт зі збирання, вивезення, перевезення, утилізації та видалення побутових відходів сільських населених пунктів територіальної громади, впорядкування сміттєзвалищ сільських населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади

   

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності2;

місця провадження (розташування);

умов здійснення діяльності;

виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні

збільшення видатків з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2000000,0 грн на виконання заходів  з організації та проведення робіт зі збирання, вивезення, перевезення, утилізації та видалення побутових відходів сільських населених пунктів територіальної громади, впорядкування сміттєзвалищ сільських населених пунктів

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

ні

збільшення видатків з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2000000,0 грн на виконання заходів  з організації та проведення робіт зі збирання, вивезення, перевезення, утилізації та видалення побутових відходів сільських населених пунктів територіальної громади, впорядкування сміттєзвалищ сільських населених пунктів

    4) ймовірні наслідки:

   для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого накопиченням  відходів, планується здійснювати шляхом впровадження заходів  з організації та проведення робіт зі збирання, вивезення, перевезення, утилізації та видалення побутових відходів сільських населених пунктів територіальної громади, впорядкування сміттєзвалищ сільських населених пунктів в рамках реалізації Програми за рахунок збільшення видатків з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади;

     для територій з природоохоронним статусом: об’єктів природно-заповідного фонду - на території Старокостянтинівської міської територіальної громади налічується 17 об’єктів природно-заповідного фонду, з них  1 об’єкт  загальнодержавного значення – парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Самчиківський парк» та 16 об’єктів місцевого значення; внесення змін до Програми сприятиме належній організації та проведення збирання, перевезення, видалення відходів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, впорядкування сільських сміттєзвалищ, що в перспективі забезпечить недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ в тому числі на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

   транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні;

   5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено: з метою розгляду всіх можливих виправданих альтернатив розглянуто альтернативу,  коли зміни до Програми не буде затверджено. За такої альтернативи поводження з відходами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади залишається на існуючому рівні та можливе погіршення ситуації в звязку з невжиттям заходів, передбачених змінами до Програми. Неможливе виділення коштів для реалізації заходів, які передбачені внесенням змін до Програми з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади;

    6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: окремих досліджень не передбачається; необхідні дослідження, методи та критерії використовуватимуться для здійснення моніторингу наслідків виконання заходів Програми;

        7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування (з урахуванням пропонованих змін) або зміни до затверджених заходів, пов’язані з пропонованими змінами до документа державного планування: внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачається;

    8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28 жовтня 2020 року № 213 «Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» внесення незначних змін до Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, стосовно якої була проведена стратегічна екологічна оцінка, не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки;

     9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання – відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 70, протягом 15 днів з моменту публікації заяви
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки незначних змін до Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, щодо якої здійснювалась стратегічна екологічна оцінка.

      

Уповноважена особа,

начальник відділу з питань

охорони, раціонального використання

природних ресурсів та благоустрою

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради                                          Вікторія ШЕВЧУК

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.