Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

Про затвердження середньодобових та середньорічних норм

утворення твердих побутових відходів

Розглянувши матеріали, подані Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств щодо затвердження  норм утворення  твердих  побутових  відходів  по м. Старокостянтинів, з метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану та благоустрою, на підставі Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р.№259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів»,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  Старокостянтинівської міської  ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити середньодобові та середньорічні норми утворення твердих побутових відходів по м.Старокостянтинів згідно з додатком.
 2. Визнати таким, що втратило  чинність рішення  виконавчого комітету міської ради від 15.11.2012 року № 520 «Про затвердження середньодобових та середньорічних норм утворення твердих побутових відходів».

 

 

 

 

Міський голова                                                             М. Мельничук

 

Додаток 

до рішення виконавчого

комітетуміської ради від

Середньодобові та середньорічні норми  утворення твердих побутових відходів

по місту Старокостянтинів.

№ п/п

Об’єкт

Розрахункова одиниця

Норми утворення на одну розрахункову одиницю

Щільність, кг/куб.м

Середньодобова

Середньорічна

кг

куб.м

кг

куб.м

1

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою

1 мешканець

1,26

0,0045

460,0

1,75

263,00

2

Готелі

1 місце

0,5

0,0041

182,5

1,41

129,0

3

Лікарні

1 ліжко

0,65

0,0027

237,0

1,00

125,0

4

Поліклініки

1 відвідування

0,015

0,0001

4,5

0,037

150,00

5

Аптека

1 кв.м торговельної площі

0,15

0,0009

54,75

0,30

182,50

6

Дошкільний навчальний заклад

1 місце

0,28

0,0014

70,00

0,37

189,00

7

Загальноосвітній навчальний заклад

1 учень

0,08

0,0004

20,00

0,10

200,00

8

Середні професійно- технічні навчальні заклади

1 учень

0,4

0,002

100,0

0,53

189,00

9

Склади

1 кв.м площі

0,1

0,0003

36,5

0,1

365,00

10

Адміністративні та громадські установи та організації

1 робоче місце

0,3

0,0015

75,00

0,37

203,00

11

Промтоварні заклади торгівлі

1 кв.м торговельної площі

0,15

0,0008

46,0

0,26

177,00

12

Продовольчіь заклади торгівлі

1 кв.м торговельної площі

0,3

0,0016

109,5

0,6

183,0

13

Ринки

1 кв.м торговельної площі

0,31

0,0019

96,0

0,6

160,0

14

Заклади культури, мистецтва

1 місце

0,08

0,0006

12,0

0,09

133,00

15

Підприємства побутового обслуговування

1 робоче місце

0,75

0,0038

229,0

1,10

208,00

16

Вокзал, автовокзал

1 кв.м площі залу очікування

0,37

0,0019

135,05

0,7

198,00

17

Заклади громадського харчування:

Ресторан

1 місце

1,4

0,0062

511,0

2,3

222,00

17.1

Ресторан

1 місце

1,4

0,0062

511,0

2,3

222,00

17.2

Кафе

1 місце

0,5

0,0026

152,5

0,81

188,00

18

Автостоянки, гаражні кооперативи

1 машинно місце

0,03

0,00014

11,00

0,05

220,00

Керуючий справами                                                                                               Янзюк В.М.


Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

"Про затвердження середньодобових та середньорічних норм утворення твердих побутових відходів»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року  № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради «"Про затвердження середньодобових та середньорічних норм утворення твердих побутових відходів»», як регуляторного акту. Крім того, Аналіз розроблено з метою реалізації державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території міста Старокостянтинова.

 

І. Визначеня проблеми

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері  поводження з відходами», органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових відходів.

Так, відповідно до підпункту 16 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів відноситься до повноважень виконавчих органів відповідних рад.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.08 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» зазначені норми переглядаються один раз на п’ять років.

Норми утворення твердих побутових відходів у м. Старокостянтинів затверджені рішення  виконавчого комітету міської ради від 15.11.2012 року № 520, тобто понад п’ять років тому.

У зв’язку з цим виникла необхідність затвердити середньодобові та середньорічні норми утворення твердих побутових відходів у м. Старокостянтинів.

Відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 30.07.2010 № 259 норми можуть розроблятися органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів, іншими зацікавленими організаціями та переглядаються один раз на 5 років.

Визначення нових норм утворення твердих побутових відходів у м.Старокостянтинів здійснювалося за результатами вимірювання кількості побутових відходів.

Вимірювання кількості побутових відходів проводилося  прискореним методом, протягом одного сезону року з урахуванням коефіцієнта сезонної нерівномірності утворення твердих побутових відходів (за об'ємом), у житлових будинках та на підприємствах, установах та організаціях, де:

виключено змішування твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів;

побутові відходи від житлових будинків та побутові відходи від інших об'єктів утворення побутових відходів збирають і перевозять окремо;

виключено переповнення контейнерів, тобто об'єм побутових відходів, що утворюються у період між днями їх збирання і перевезення, не перевищує сумарний об'єм контейнерів, встановлених для зберігання побутових відходів протягом цього періоду.

Затвердження нових норм утворення твердих побутових відходів надасть можливість:

 - органам місцевого самоврядування – планувати санітарну очистку міста, забезпечити прозорість визначення вартості послуг з вивезення побутових відходів;

 - виконавцю послуг – пiдвищити якiсть обслуговування, укладати договори на вивезення, коректувати чисельність обслуговуючого персоналу та спеціалізованої техніки;

 - споживачам – отримувати більш якісні послуги, сплачувати за надані послуги з вивезення побутових відходів за прозорим та зрозумілим розрахунком  їх вартості.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, оскільки чинне законодавство України чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

Основні групи , на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

Суб’єкти малого підприємництва, якщо є

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів, організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами і розвитку конкурентного середовища у цій сфері; створення відповідних умов для забезпечення якісного та безперебійного надання послуг iз вивезення побутових відходів, виходячи з норми утворення ТПВ на розрахункову одиницю (одного мешканця житлового будинку, одне мiсце в готелi, гуртожитку, 1м2 торгiвельної площi тощо), поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації на території м. Старокостянтинова.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Для визначення обсягів надання послуг з вивезення побутових відходів застосовувати середньодобові та середньорічні норми утворення твердих побутових відходів, які затверджені рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 15.11.2012 № 520

Відсутність регулювання

Застосування мінімальних норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 року як додаток до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Прийняття даного регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить створити відповідні умови для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території міста .

 

 

 1. Оцінка  вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні, створює проблеми при укладанні угод  суб’єкту  господарювання – виконавцю комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів.

Відсутні

Відсутність регулювання

Мінімальними нормами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів передбачена нижня межа значення норм i вони можуть використовуватись для орiєнтовних розрахункiв при проектуваннi схем санiтарної очистки, плануваннi господарської дiяльностi тощо.

Часові та матеріальні, пов’язані з організацією робіт з вивезення побутових відходів

Прийняття даного регуляторного акта

Досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого законодавства, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста, урегулювання інтересів між суб’єктами господарювання, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг. Зменшення навантаження на місцевий бюджет  в частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттезвалищ.

Часові та матеріальні, пов’язані з організацією робіт з вивезення побутових відходів

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні.

Відсутні

Відсутність регулювання

Визначення обсягів утворення відходів із застосуванням мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів ( нижня межа значення норм).

Часові та матеріальні, пов’язані з організацією робіт з вивезення побутових відходів

Прийняття даного регуляторного акта

Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста.

Витрати часу на укладення договорів з виконавцем комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під регулювання, одиниць

10

35

130

450

625

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,6

5,6

20,8

72,0

100 %

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні.

Відсутні

Відсутність регулювання

Визначення обсягів утворення відходів із застосуванням мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів ( нижня межа значення норм).

Часові та матеріальні, що пов’язані з організацією робіт та надання послуг із вивезення  побутових відходів

Прийняття даного регуляторного акта

Встановлення єдиних підходів до показників нормування надання послуг з вивезення  побутових відходів

Часові та матеріальні, що пов’язані з організацією робіт та надання послуг із вивезення  побутових відходів

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння

Прийняття даного регуляторного акта

3

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, реальне відображення норм надання послуг з вивезення побутових відходів.

Відсутність регулювання

2

Забезпечує часткове досягненя цілі регуляторного акту, так як обсяги наданих послуг з вивезення побутових відходів визначені із застосуванням мінімальних норм не відповідають фактичним обсягам утворення відходів.

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Не забезпечує розв’язання проблеми, у зв’язку з тим, що відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 30.07.2010 № 259, норми повинні переглядатися один раз на 5 років.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Прийняття даного регуляторного акта

Досягнення встановлених цілей, визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів

Часові та матеріальні, що пов’язані з організацією робіт та надання послуг із вивезення  побутових відходів

Забезпечує розв’язання проблеми.

Відсутність регулювання

Визначення обсягів утворення відходів із застосуванням мінімальних норм надання послуг з вивезення побутових відходів ( нижня межа значення норм).

Часові та матеріальні, що пов’язані з організацією робіт та надання послуг із вивезення  побутових відходів

Забезпечує часткове розв’язання проблеми

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Відсутні.

Відсутні.

Проблема продовжує існувати.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей визначених у даному регуляторному акті,  збалансованість інтересів споживачів та виконавців послуг з вивезення побутових відходів, створення умов для комфортного проживання мешканців міста, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству

Відсутність регулювання

Дане альтернативне рiшення являється неприйнятним, так як у даному нормативному документi наведена нижня межа значення норм i вони можуть використовуватись для орiєнтовних розрахункiв при проектуваннi схем санiтарної очистки, плануваннi господарської дiяльностi тощо.

х

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

Ця альтернатива відхилена у зв’язку з тим, що відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 30.07.2010 № 259, норми повинні переглядатися один раз на 5 років..

х

 1. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

           При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

-  установлення  норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

- планування робіт з організації збирання, вивезення, утилізації, захоронення твердих побутових відходів;

- упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцем послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів;

- застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання та вивезення.

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування.

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання не проводились.
 2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів мікропідприємництва:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 580 од., у тому числі малого підприємництва 130 од. та мікропідприємництва 450 од. ;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема 92,8 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: суб’єкти малого підприємництва не несуть витрат на виконання регулювання.
 2. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

 

VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акту 5 років або до прийняття нових нормативних актів.  Відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 30.07.2010 № 259 норми  переглядаються один раз на 5 років.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту а також за підсумками відстеження його результативності,  до нього можуть вноситися відповідні коригування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Показниками результативності дії регуляторного акта є:

- кількість укладених договорів на вивезення, утилізацію, захоронення побутових відходів;

- обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

-  рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів;

 - кількість звернень щодо надання неякісних послуг із вивезення побутових відходів;

- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких

здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Для відстеження результативності даного регуляторного акту Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств та Старокостянтинівською житлово-експлуатаційною конторою буде надаватися офіційна інформація виконавчому комітету міської ради відповідно до визначених показників результативності акту.

Відстеження результативності дії регуляторного акта  буде  здійснюватися   на  підставі  даних  шляхом  підрахунку кількість укладених договорів на вивезення, утилізацію, захоронення побутових відходів, кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг із вивезення побутових відходів, складених адміністративних протоколів та сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами, наявності несанкціонованих звалищ відходів.

За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Начальник управління економіки                                                          І. Грозян

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.