Сектор реєстрації місця проживання

Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них:

Для реєстрації місця проживання (перебування) особа або її представник подає:

  1. Заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування).

2. До заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи додаються:

1) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

2) документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи;

3) реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

4) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування);

5) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).

3. У разі відсутності документів, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого реєструється для проживання  (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України), реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла.

  1. У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.
  2. Особи, які досягли 14-річного віку, самостійно подають заяву про реєстрацію місця проживання (перебування).
  3. У разі подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця проживання (перебування) здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи.
  4. У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано / зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.
  5. Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

9. Іноземці, особи без громадянства, які для реєстрації місця проживання подали посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання, додатково подають паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, або рішення про визнання особою без громадянства, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері реєстрації фізичних осіб, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними.

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

  • документ, що посвідчує особу представника, документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Суб’єкт звернення:

Фізична особа.

Порядок та спосіб подання документів:

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

Платність надання послуги:

Платно.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну послугу:

За реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір, що зараховується до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади:

Номер рахунку (IBAN):  UA168999980334119879000022751

Отримувач: ГУК у Хмельницькій області/Старокостянтинівська міська територіальна громада /22012500

МФО: 899998

Банк отримувача:  Казначейство України

Код отримувача: 37971775

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання)

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку

Строк надання послуги:

Внесення інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) особи до реєстру територіальної громади здійснюється в день подання особою відповідних документів

Результат послуги:

За зверненням особи, що реєструє місце проживання (перебування), або її законного представника видається витяг з реєстру територіальної громади

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

3) особа подала документи або відомості, передбачені Законом, не в повному обсязі;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) за декларуванням або реєстрацією місця проживання (перебування) особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві, поданій цією дитиною.

Спосіб отримання відповіді (результату):

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.


 - Зразок заяви -

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.