Сектор реєстрації місця проживання

Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них:

Для зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) особи власником житла, власник або його представник подає:

  1. Заява власника житла про зняття особи із задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою згідно з додатком 6 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування).

2. Разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає::

1) документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);

2) документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано / зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається;

3) реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

4) документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;

5) контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

6) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представників), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків.

3 Документ, виданий компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в порядку установленому наказом Міністерства Закордонних Справ України «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» 05.12.2003 № 237/803/151/5 (із змінами та доповненнями).

  1. У разі подання власником житла заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини чи одного з них така дитина підлягає зняттю із зареєстрованого місця проживання (перебування) разом із її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.
  2. Зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо власником такого житла є один із батьків або інших законних представників дитини.
  3. Зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи за заявою співвласника житла, здійснюється за згодою іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника.
  4. Зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника цього житла не здійснюється.

8. У разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи.

Суб’єкт звернення:

Фізична особа.

Порядок та спосіб подання документів:

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

Платність надання послуги:

Платно.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну послугу:

За зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір, що зараховується до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади:

Номер рахунку (IBAN):  UA168999980334119879000022751

Отримувач: ГУК у Хмельницькій області/Старокостянтинівська міська територіальна громада /22012500

МФО: 899998

Банк отримувача:  Казначейство України

Код отримувача: 37971775

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання)

За зняття із зареєстрованого місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі: 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Строк надання послуги:

Внесення інформації про зняття з реєстрації місця проживання особи до реєстру територіальної громади здійснюється в день подання особою відповідних документів.

Результат послуги:

Інформування особу (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Особа подала не в повному обсязі документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;

2. Відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;

3. За зняттям із зареєстрованого місця проживання звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

Спосіб отримання відповіді (результату):

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

 

- Зразок заяви -

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.