Проєкти рішень сесії

Відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою

В період з 10 по 14 квітня 2023 року спеціалістами відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради проводились обстеження щодо благоустрою території міста та громади, здійснювався розгляд звернень громадян.
Обстежено вулиці Ізяславська, Технічна, Кривоноса, Авіаторів, Закузьминська, Соборна в місті Старокостянтинові, населені пункти Великомацевицького та Воронковецького старостинських округів, проводився рейд щодо здійснення контролю за незаконно добутими первоцвітами та торгівлею ними на ринках міста.
За вказаний період надано 6 приписів (складування гілок дерев, соломи, будівельних матеріалів у невизначених місцях). Проводилася інформаційно – роз’яснювальна робота серед населення громади щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та правил благоустрою територій населених пунктів.

Проєкт рішення

Про визнання масиву

поверхневих вод річки Случ

на території Старокостянтинівської

міської територіальної громади

уразливою зоною

 

      Розглянувши подання Державного агентства водних ресурсів України від 17.11.2023 № 5641/4/2/11-23 щодо визначення уразливих та менш уразливих зон, з метою вжиття заходів із очищення стічних вод перед їх скиданням, запобігання евтрофікації та забрудненню річки Случ на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», керуючись  пунктом 46 частини 1 статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

        Масив поверхневих вод річки Случ за номером UA_М5.1.4._0472 на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, який зазнає впливу внаслідок скидання стічних вод комунального підприємства водопровідно–каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, визнати уразливою зоною.

       

Міський голова                                                                  Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

Про створення комісії з обстеження

полезахисних лісових смуг, розташованих

на землях сільськогосподарського призначення

на території Старокостянтинівської міської

територіальної громади

        З метою забезпечення ефективного утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до статей 37-1, 55 Земельного кодексу України, статті 48 Лісового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 650 «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          міська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Створити комісію з обстеження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

        2. Затвердити Положення про комісію з обстеження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення на території Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком .

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

Про затвердження  Програми

регулювання чисельності безпритульних

тварин  гуманними методами на території

Старокостянтинівської міської територіальної

громади на 2024-2026 роки

З метою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

ВИРІШИЛА:

        1.  Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних  тварин  гуманними методами  на території Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі - Програма), що додається. 

        2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення 
Старокостянтинівської міської ради
 
 
від  ___  ___________  2023 року   №
м. Старокостянтинів
 
 
Про внесення змін до рішення міської ради
від 17 грудня 2021 року № 35/8/VIII
 
 
З метою вжиття заходів з недопущення захворювання тварин на сказ, проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», Інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин, затвердженої наказом Міністерства сільського господарства і продовольства від 15 березня 1994 року № 5, листа державного інспектора  Хмельницького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області  Віталія МОТУЗА, зареєстрованого у виконавчому комітеті міської ради 10 серпня 2023 року за  № 63/5104-25/2023, та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
 
Внести до Програми запобігання виникненню особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на території Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17 грудня 2021 року № 35/8/VIII «Про затвердження Програми запобігання виникненню особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на території Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2022-2026 роки», такі зміни:
 
1) абзац п’ятий розділу 1 «Загальні положення» викласти у редакції:
«Спеціалістами Старокостянтинівської дільничої лікарні ветеринарної медицини забезпечується своєчасний клінічний огляд та карантинування тварин, які покусали людей чи тварин на протязі 10 діб. В усіх структурних підрозділах дільничої лікарні ветеринарної медицини є металеві клітки для тимчасового утримання тварин, за якими здійснюється нагляд. В окремих випадках, при наявності загородженого двору чи приміщення, така тварина утримується у власника за умови, що він зобов’язується утримувати її на прив’язі чи ізольовано, про що з господаря береться відповідна розписка.»;
 
 
2) абзац тринадцятий розділу 1 «Загальні положення» викласти у редакції:
 «Старокостянтинівська дільнича лікарня ветеринарної медицини забезпечена засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами на випадок виникнення захворювання та його ліквідації.»;
 
3) розділ  2 «Мета, основні завдання та заходи» викласти у редакції:
«Метою  і   основним   завданням   Програми   є  ліквідація  та  запобігання 
особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин та їх профілактика,  в тому числі,  проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин  на території Старокостянтинівської міської територіальної громади. Заходи на виконання Програми наведено у додатку 1.»;
 
4) розділ 3 «Фінансове забезпечення Програми» викласти у редакції:
«Фінансування Програми здійснюється поетапно за рахунок коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, для  придбання засобів захисту тварин, створення резерву паливно–мастильних та інших матеріалів, проведення організаційно -  господарських заходів для профілактики та на випадок виникнення особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин. Витрати коштів наведено у додатку 2 до Програми.
 Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.»;
 
5) додаток 1 «Заходи щодо запобігання виникненню особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин»  викласти у редакції згідно з додатком 1 до цього рішення; 
 
6) додаток 2 «Потреби у виділенні  коштів на протиепізоотичні заходи» викласти у редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.
 
 
Міський голова                                                                                                                                                                                                                                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проєкт рішення

Старокостянтинівської міської ради

від  ___  ___________  2023 року   №
м. Старокостянтинів

 

Про затвердження Програми

охорони навколишнього природного

середовища Старокостянтинівської

міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

На виконання законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

 1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) при формуванні бюджетів міста на 2023-2025 роки передбачати кошти на реалізацію Програми.
 1. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 24 травня 2019 року № 39/34/VII «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища міста Старокостянтинова на 2019-2023 роки», від 25 листопада 2022 року № 31/15/VIII «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».
 1. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА та постійну комісію з питань розвитку агропромислового комплексу, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії – Андрій ПОЛІЩУК).

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

Старокостянтинівської міської ради

від  ___  ___________  2022 року   №
м. Старокостянтинів

Про затвердження Програми

охорони навколишнього природного

середовища Старокостянтинівської

міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

На виконання законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», постанови Кабінету Міністрів України від   01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки    (далі – Програма) згідно з додатком.

 1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) при формуванні бюджетів міста на 2023-2025 роки передбачати кошти на реалізацію Програми.
 1. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА та постійну комісію з питань розвитку агропромислового комплексу, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії – Андрій ПОЛІЩУК).

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

 

Про надання дозволу

на видалення зелених насаджень

по вул. Пригонова  в с. Великий Чернятин

біля майнового комплексу

 

 

        Розглянувши заяву,  яка  зареєстрована  адміністратором віддаленого робочого місця центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради  29 червня 2022 року за  № 299/06-05/2022/ВРМ № 3, старости Великочернятинського старостинського округу Оксани ДЗЮМ,  на підставі акту обстеження зелених насаджень від 06 липня  2022 року № 47, керуючись   пунктом а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Надати ВАСЬКОВЕЦЬКОМУ Руслану Вікторовичу  дозвіл на видалення 3 дерев (ясенів) по вул. Пригонова в с. Великий Чернятин біля майнового комплексу.

 

2.  Видалення дерев провести до 30 листопада 2022 року.

 

3.  Вирубана деревина залишається ВАСЬКОВЕЦЬКОМУ Руслану Вікторовичу.     

          

4.  Про виконання рішення повідомити відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради письмово до 05 грудня  2022 року.    

 

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

 

            

Міський голова                                                                      Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

 

Про схвалення проєкту Програми

запобігання виникненню особливо

небезпечних інфекційних хвороб тварин

на території Старокостянтинівської міської

територіальної громади на 2022-2026 роки

З метою запобігання та ліквідації особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин та їх профілактики на території  Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до листа заступника начальника Старокостянтинівського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Галини ДОМАНСЬКОЇ, зареєстрованого у виконавчому комітеті міської ради від 18 листопада 2021 року за № 63/6764-30/2021, керуючись пунктом а статті 30  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити проєкт Програми запобігання виникненню особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на території Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (додається).
 1. Рекомендувати сесії Старокостянтинівської міської ради затвердити Програму запобігання виникненню особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на території Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

Про надання дозволу

на формувальне обрізування

крони  зелених насаджень

по вул. Героїв чорнобильців, 14

        Розглянувши заяву,  яка  зареєстрована у  виконавчому комітеті міської ради 25 листопада  2021 року за № Ко - 1919, мешканців будинку № 14 по   вул. Героїв чорнобильців, на підставі акту обстеження зелених насаджень від  26 листопада  2021 року № 116,  керуючись   пунктом а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Надати Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі дозвіл на формувальне обрізування крони 2 дерев (1 липи, 1 яблуні) по вул. Героїв чорнобильців, 14.
 1. Формувальне обрізування крони зелених насаджень провести до 15 березня 2022 року.
 1. Про виконання рішення повідомити відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради письмово до 21 березня 2022 року.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

                                                                                                            

Міський голова                                                                      Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

Про надання дозволу

на видалення зелених насаджень

по вул. Героїв чорнобильців, 14

        Розглянувши заяву,  яка  зареєстрована у  виконавчому комітеті міської ради 25 листопада  2021 року за № Ко - 1919, мешканців будинку № 14 по  вул. Героїв чорнобильців, на підставі акту обстеження зелених насаджень від   26 листопада  2021 року № 115,  керуючись   пунктом а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Надати Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі дозвіл на видалення  6 дерев (1 яблуні, 1 аличі, 4 шовковиці) по вул. Героїв чорнобильців, 14.
 1. Видалення дерев провести до 30 березня 2022 року.
 1. Вирубана деревина залишається Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі.           
 1. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Олександр ДЕНЕГА) облікувати вирубану деревину та повідомити про виконання рішення відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради письмово до 05 квітня  2022 року.  

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

            

Міський голова                                                                      Микола МЕЛЬНИЧУК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.