Сектор реєстрації місця проживання

Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них:

Для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особа або її представник подає:

  1. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), за формою наведеною у додатку 5 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування);

2. До заяви про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) особи додаються:

1) паспортний документ (у разі особистого звернення);

2) свідоцтво про народження (у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років);

3) реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

4) документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;

5) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

7) рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

8) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представників), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків.

3 Документ, виданий компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в порядку установленому наказом Міністерства Закордонних Справ України «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» 05.12.2003 № 237/803/151/5 (із змінами та доповненнями).

4 Подання заяви про зняття із  задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників.

  1. Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку коли особа, яка є здобувачем освіти і проживає в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти, реєструє своє місце проживання в такому гуртожитку.

6. Іноземець, особа без громадянства подає до органу реєстрації заяву про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав перебування на території України. До заяви додається документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

Суб’єкт звернення:

Фізична особа.

Порядок та спосіб подання документів:

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

Платність надання послуги:

Платно.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну послугу:

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) сплачується адміністративний збір, що зараховується до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади:

Номер рахунку (IBAN):  UA168999980334119879000022751

Отримувач: ГУК у Хмельницькій області/Старокостянтинівська міська територіальна громада /22012500

МФО: 899998

Банк отримувача:  Казначейство України

Код отримувача: 37971775

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання)

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) справляється адміністративний збір у розмірі: 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Строк надання послуги:

Внесення інформації про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) до реєстру територіальної громади здійснюється в день подання особою відповідних документів.

Результат послуги:

За заявою особи, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) орган реєстрації видає витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Особа подала не в повному обсязі документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;

2. Відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;

3. За зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

Спосіб отримання відповіді (результату):

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

 

- Зразок заяви -

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.