Програма соціально-економічного розвитку міста
За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів та аналізу динаміки соціально-економічного стану міст обласного значення у січні-вересні 2011 році місто Старокостянтинів посідало 1 місце.

Промисловість. У 2011 році спостерігається стабілізаціїя роботи більшості підприємств промисловості.  
У січні-листопаді 2011 році промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 482281,7  тис.грн., що складає 110,2% у порівнянні до 2010 року. Обсяги реалізації промислової продукції збільшили ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ», ТОВ «Блок Майстер України», ТОВ «Агромоторсервіс», ДП «Старокостянтинівське лісове господарство».
Частка інноваційно-активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств у 2011 році 36,4 %..
Власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001сертифікували 3 промислових підприємства: ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал». ТОВ «Блок Майстер Україна».
ДП «Старокостянтинівський молочний завод» розпочато встановлення нового енергоефективного обладнання на підприємстві. Очікується, що завдяки новій технології витрати на електроенергію, природний газ, воду і каналізацію скоротяться на 20-80% порівняно із сьогоднішнім рівнем, а викиди вуглекислого газу знизяться майже на 9000 тон в рік. Реконструкція буде включати в себе установку нового обладнання для  прийому молока, переробки молока, виробництва вершків і масла, обладнання для сушіння сироватки та знежиреного молока, а також нової центральної котельні, електропідстанції та аміачної / охолоджуючої установки. На підприємстві реалізуються наступні заходи з енергозбереження: встановлення конденсатозбірника з системою повернення конденсату у апаратному цеху,  заміна ізоляції трубопроводів у маслоцеху, встановлення конденсатовідвідників та редуктора пару у цеху сухого знежиреного молока, встановлення конденсатозбірника з системою повернення конденсату у сирцеху.
ТОВ «Старокостянтинівцукор» у 2011 році проводилися заходи з енергозбереження: реконструкція теплової системи підприємства, що дало змогу зменшити використання природного газу з 42 куб.м до 37 куб.м. на 1 тону переробки цукрового буряку
ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»  продовжує будівництво нового цеху по виготовленню залізобетонних виробів. На підприємстві реалізуються заходи з енергозбереження.
ТОВ «Агромоторсервіс» здійснює реконструкцію й оновлення технічних засобів, впроваджуються нові технології виробництва продукції та ремонту машин сільськогосподарського призначення. Підприємством виготовляється конкурентоспроможна продукція для експорту. Продовжує роботи по добудові цеху з виробництва причіпів та будівництву відкритого складу. На підприємстві реалізуються заходи з енергозбереження: проведено модернізацію електромережі, застаріле обладнання замінюється новим енергоефективним, стимулюється повторне використання деталей машин, покращено теплоізоляцію адміністративних та виробничих приміщень.

Інвестиційна діяльність. Значна увага виконавчим комітетом міської ради приділяється спрямуванню інвестицій в економіку міста.
Рішенням 6 сесії міської ради від 22.04.2011 року №6 затверджена Програма залучення інвестицій в економіку м.Старокостянтинів на 2011-2020 роки.
Розроблено та виготовлено у друкованому та електронному вигляді інвестиційний паспорт міста Старокостянтинів 2011р.
Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради проведено дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель та споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів. Створений реєстр земельних ділянок (промислових майданчиків) виробничі, офісні приміщення м.Старокостянтинів, які можуть використовуватись інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри тощо.
Створений реєстр депресивних підприємств міста. До депресивних підприємств віднесено ВАТ «Старокостянтинівський завод КПУ», ТОВ «Блок Майстер Україна». Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради проведені зустрічі з власниками ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування», ТОВ «Блок Майстер Україна» для вирішення питання збільшення обсягів виробництва або залучення інвесторів
За січень-вересень 2011 року в економіку міста Старокостянтинова за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 29051,0 тис.грн. капітальних інвестицій (найвагомішу частку з них складають інвестиції у матеріальні активи), з яких 25390,0 тис. грн. (87,4 %) становили інвестиції в основний капітал. У порівнянні з відповідним періодом минулого року інвестицій в основний капітал освоєно на 10,8 % менше.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал спрямовано у житлове будівництво та придбання машин і обладнання.
Основним джерелом інвестування в основний капітал у січні-вересні 2011 року були:
- кошти державного бюджету - 9127,0 тис.грн.;
- власні кошти підприємств та організацій - 7749,0 тис.грн.;.
- кошти населення на індивідуальне житлове будівництво - 5488,0 тис.грн.
Інвестиції в основний капітал на одну особу становили 732,4 грн., у тому числі інвестиції використані у житлове будівництво на одну особу – 426,6 грн.
У 2011 році за рахунок коштів державного бюджету проведено реконструкцію загальноосвітньої щколи І-ІІІ ступенів №8 м.Старокостянтинів на суму 3298,0 тис.грн.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг міста на 2011 рік із державного бюджету освоєно 1800,0 тис.грн., із місцевого – 1972,3 тис.грн.
У цьому році продовжується реконструкція стадіону «Центральний. З державного  бюджету на виконання робіт передбачена субвенція у розмірі 3402,3 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету – 600,5 тис.грн. Кошти освоєно.
У 2011 році за рахунок коштів місцевого бюджету проведено реконструкцію будівлі територіального центру соціального обслуговування на суму 288,1 тис.грн.
З початку 2011 року на поточний ремонт доріг, реконструкцію та капітальний ремонт доріг і тротуарів міста освоєно 3600,7 тис.грн., із яких 1800,0 тис.грн. кошти державного бюджету.
Прямі іноземні інвестиції в економіку міста станом на 1 жовтня становили 1469,5 тис.дол. США і збільшилися порівняно з початком року на 112,1 тис.дол.США.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом. Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у січні-листопаді 2011 року виконано робіт власними силами на суму 18036,0 тис.грн., порівняно з відповідним періодом 2010 року обсяги будівництва в місті збільшилися на 27,6%.
У січні-вересні 2011 року індивідуальними забудовниками м. Старокостянтинова введено в експлуатацію 8374 кв.м. загальної площі житла, що на 5021 кв.м. більше ніж у відповідному періоді минулого року (249,7 % до січня-вересня 2010 року).
Із загального обсягу житла уведено в експлуатацію за рахунок коштів державного бюджету 6053,0 кв.м. загальної площі (107 квартирний житловий будинок по вул. Попова, для забезпечення житлом військовослужбовців – Подільське УКБ МОУ), індивідуальних забудовників – 1799,0 кв.м. загальної площі.
На даний час продовжується будівництво 71 квартирного житлового будинку по вул. Попова та інженерних мереж до групи житлових будинків, загальною площею 3999,0 кв.м., для забезпечення житлом військовослужбовців (Подільське УКБ МОУ). Станом на 01.12.2011 р. освоєно 10500,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету.
У зв’язку з відсутністю коштів тимчасово призупинено будівництво:
- 65-квартирного житлового будинку по вул. Попова, 26, загальною площею 4194,8 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ЗАТ «Базис»);
- 9-ти поверхового житлового будинку з вбудованими-громадськими приміщеннями по вул. Попова, 38, загальною площею 5385,4 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ТОВ «Гарант Альфа ДМГ»);
- групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по вул. Попова, 22, загальною площею 7431,6 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ТОВ «Орбіта Інвест»).
На квартирному обліку для отримання житла при виконавчому комітеті міської ради перебуває 1389 сімей, з них у першочерговій черзі – 434 сім’ї, позачерговій черзі 169 сімей.
При виконавчому комітеті міської ради сформована черга на отримання соціального житла, всього на обліку перебуває 41 сім’я, з них у першочерговому порядку отримання - 31 сім’я, позачерговому – 7 сімей.

Фінансовий стан суб’єктів господарювання. За оперативними даними фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій міста (крім малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) у січні-листопаді 2011 року становить 5984,3 тис.грн. збитку (загальна сума прибутку – 13097,6 тис.грн., збитку – 19081,9 тис.грн.). Від’ємний фінансовий результат (сальдо) отримали частина будівельних, промислових та комунальних підприємств. Основна причина загального від’ємного фінансового результату - збиткової діяльності Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» та ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Основна причина збиткової діяльності Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» - невідповідність тарифів на послуги теплопостачання та підігріву води  їх фактичної собівартості.
Причина збиткової діяльності  ДП «Старокостянтинівський молочний завод» підвищення цін на сировину, електроносії, збільшення витрат на оплату праці та не підвищення ціни на продукцію підприємства. Підприємством вживаються заходу, спрямовані на покращення фінансового стану, зокрема розпочаті заходи спрямовані на зменшення енергоспоживання, здійснюється пошук постачальників, які б реалізовували сировину за прийнятними цінами.
З метою аналізу та покращення результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, закріплення та нарощування позитивних тенденцій у фінансово-господарській діяльності підприємств, недопущення їх збиткової діяльності та нарощування збитків з початку 2011 року відбулося 12 засідань робочої групи з питання відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання, на яких заслухано 28 керівників підприємств. Керівникам рекомендовано вживати заходи по ліквідації збитків та виходу підприємств із кризового стану.
З метою відновлення платоспроможності боржника ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2011 року , справа № 2/95-Б-10 «Про визнання банкрутом Старокостянтиніваського комбінату комунальних підприємств м.Старокостянтинів, Хмельницької області» затверджена мирова угода від 14.01.2011 року укладена Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств і комітетом кредиторів.
Ухвалою Господарського суду від 31.10.2011 року затверджено мирову угоду від 28.09.2011 року, укладену ПАТ «Старокостянтинівський завод КПУ» та комітетом кредиторів, припинено провадження у справі про банкрутство № 2/5025/586/11.

Управління об’єктами комунальної власності.
Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсній основі. У 2011 році проведено 4 конкурси на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, за результатами яких в оренду передано 162,8 кв.м площі приміщень. Станом на 01.12.2011 року до міського бюджету надійшло 84,1 тис. грн. від оренди комунального майна.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних у січні-листопаді 2011 року – 104,2%. Заборгованість населення станом на 01.10.2011 р. становить 5558,1 тис.грн., в порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 737,4 тис.грн.
У січні-листопаді 2011 року рівень сплати населенням послуг централізованого опалення та підігріву води становить 105,1 %, водопостачання та водовідведення 96,9%, утримання будинків та прибудинкової території 94,4 %, газопостачання 109,3%.
Станом на 01.12.2011 р. заборгованість населення за послуги теплопостачання та підігріву води КП ПТГ «Тепловик» становить 3363,1 тис.грн., послуги водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж КП ВКГ «Водоканал» 814,2 тис.грн., послуги Старокостянтинівської ЖЕК з утримання будинку та прибудинкової території –1269,2 тис.грн.
З початку 2011 року здійснені перевірки щодо відповідності розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги комунальних підприємств. На базових підприємствах житлово-комунального господарства міста у січні-вересні 2011 року відшкодування населенням  собівартості послуг  теплопостачання становить  53,2%, водопостачання -  108,7%,  водовідведення -  106,5%, утримання будинків, споруд та прибудинкової території - 91,6%.

Транспорт Пасажирські перевезення в місті здійснюються відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1081 від 03.12.2008 р., інших нормативно-правових актів, які визначають  правила перевезення пасажирів.
Управлінням економіки щомісячно аналізується регулярність руху міського транспорту загального користування. В середньому регулярність руху міського автотранспорту у 2011 році становила 97% при 97% по договорах.
За січень-листопад 2011 року обсяги пасажирських перевезень становили 2895,9 тис.пас., пасажирооборот – 17400,0 тис.пас.км., у порівнянні з минулим роком зменшилися відповідно на 14,1% та 10,3%.
На даний час маршрутна мережа м. Старокостянтинів нараховує 10 маршрутів, перевезення здійснюються 26 транспортними одиницями.
Визначення автомобільних  перевізників на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Старокостянтинів здійснюється на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2011 року №588 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
У 2011 року проведено 4 конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
Перевезення пільгових категорій населення здійснюється відповідно до чинного законодавства. У січні-листопаді 2011 року за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом по м.Старокостянтинів перевізникам нараховано 810782,00 грн., профінансовано – 805158,49 грн., заборгованість на 01.12.2011 року – 61694,32 грн.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва. В сфері малого бізнесу міста станом на 01.12.2011 року зареєстровано 164 малих підприємств з них діючих 130 та 3045 фізичних осіб - підприємців. За 11 місяців 2011 року зареєструвалось 244 фізичних осіб - підприємців та 349 осіб припинили свою підприємницьку діяльність. На 10 тис. населення міста припадає 41 малих підприємств. Переважна кількість малих підприємств працює у сфері торгівлі – 34,6%, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 26,3%, промисловості – 10,5%, будівництві – 12,8% та інших видах економічної діяльності (включаючи с/г виробництво) – 15,8%.
За 11 місяців 2011 року малим бізнесом сплочено податків 6713,0 тис. грн., що складає 6,3% від загальних надходжень до місцевого бюджету та 23,1 % до власних доходів бюджету міста.
Рішенням 5 сесії міської ради від 18.03.2011 року №11 затверджено «Програму підтримки малого підприємництва м. Старокостянтинова на 2011-2012 роки»

Регіональний споживчий ринок та послуги. Споживчий ринок міста протягом 2011 року характеризується позитивною динамікою обороту роздрібної торгівлі, що зокрема зумовлено зростанням рівня реальної заробітної плати працюючого населення. За останні п’ять років кількість магазинів, кіосків, МАФ, кафе-барів, об’єктів сфери послуг що належать юридичним та фізичним особам – підприємцям зросла майже в 2 рази. На даний період в місті нараховується 205 стаціонарних підприємств торгівлі, 35 об’єктів громадського харчування, 85 об’єктів побутового обслуговування, 465 об’єктів дрібно-роздрібної мережі та 2 діючих ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, на яких задіяні до 1000 підприємців. В місті розвивається мережа закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
За січень-вересень 2011 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становить 115066,1 тис. грн. (в тому числі торгової мережі 113851,4 тис. грн.), що становить 144,2% до відповідного періоду 2010 року. Товарообіг ресторанного господарства склав 1214,7 тис. Грн.
Підприємствами та іншими структурними підрозділами міста Старокостянтинова, що ідентифікуються за основним видом діяльності як підприємства сфери послуг за січень – листопад 2011 року вироблено послуг для всіх споживачів (підприємств, організацій, установ, підприємців та населення) на 36789,1 тис. грн., в тому числі населенню 8941,6 тис. грн.

Доходи населення та заробітна плата. За 11 місяців 2011 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 2180,1 грн. В листопаді місяці підвищення рівня заробітної плати порівняно з відповідним періодом 2010 року відбулося в таких видах економічної діяльності і промисловості – 23,0%; будівництві – 8,1%; освіті – 6,3%; колективних громадських та особистих послугах – 23,2 %; операція з нерухомості, здача під найм та послуги юридичних осіб – 17,6 %; охорона здоров’я – 7,6 %. До кінця року очікується її ріст до 2250 грн.
Станом на 01.12.2011 року на підприємствах, установах, організаціях міста відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

Зайнятість населення та ринок праці. Важливим питанням, що стосується розвитку міста є зайнятість населення трудовою діяльністю.  
Протягом січня-листопада 2011 року створено 1393 робочих місць, з них:
- для найманих працівників у юридичних осіб – 404 місця: в тому числі «Старокостянтинівський елеватор»- 107 місць, ТОВ «Ясен-Поділля»-81 місце, ТОВ «Веснянський елеватор» - 61 чол., ТОВ «Агромоторсервіс» 23 місця, ТОВ «Старокостянтинівцукор»- 6 місць.
- для найманих працівників у фізичних осіб – 989 місць.
Станом на 01.12.2011 року в Державній службі зайнятості на обліку перебувало 467 незайнятий трудовою діяльністю громадянин міста, що на 74 осіб, або 13,7 % менше, ніж на 01.12.2010 року

Демографічний розвиток Чисельність наявного населення міста станом на 01.11.2011 року становила 34965 чол..
У січні-жовтні 2011 році народилося 310 чол., померло 286 чол., приріст – 24 чол.
За всіма потоками міграції у січні-жовтні 2011 року в місто прибуло 672 осіб і вибуло 606 осіб. Позитивне сальдо міграції становило 66 чол.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.