Програма соціально-економічного розвитку міста
У 2011 році виконавчим комітетом міської ради з метою виконання завдань та заходів передбачених у Програмі   соціально-економічного та культурного розвитку м.Старокостянтинів на 2011 р, яка затверджена рішенням 5сесії міської ради від 18 березня 2011 року № 9 проводилась робота   з суб’єктами господарювання по відновленню роботи та  нарощуванню обсягів виробництва промислової продукції, наданих послуг, товарообігу і на цій основі наповнення бюджету та фінансування передбачених заходів.
Проводилася наступна робота:
-    зустрічі з власниками та керівниками  бюджетоутворюючих підприємств міста щодо результатів роботи за 2010 рік та визначення перспектив на 2011 рік;
-    зустрічі з власниками ПАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування», ТОВ «Блок Майстер Україна» для вирішення питання збільшення обсягів виробництва або залучення інших інвесторів;
-    спільно з керівництвом Хмельницької філія КБ «УкрСиббанк» та власниками ЗАТ «Старокостянтинівський хлібозавод» розглядалося питання щодо відновлення роботи підприємства;
-    пошук інвестора для відновлення роботи міні молокозаводу по вул.. Замковій;
-    робота спільно з ТОВ «Каскад Продакшн» по пошуку інвестора для початку будівництва заводу з виробництва згущеної сироватки;
-    вирішення питання по будівництва заводу з виробництва гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первиних елементів) ТОВ «Мегатекс індастріал»;
-    спільно із Старокостянтинівською ОДПІ та управлінням Пенсійного фонду України у Старокостянтинівському районі  проводилися заходи щодо наповнення бюджету: залучення до сплати платежів суб’єктів господарювання, юридична адреса яких за межами міста;
-    проводилися спільні перевірки робочою групою легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати.
-    створені соціальні аптеки для соціально-вразливих верств населення (ветеранів війни).
Завдяки проведеній роботі за результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів та аналізу динаміки соціально-економічного стану міст обласного значення у 2011 році місто Старокостянтинів посіло 1 місце.

Стійкий економічний розвиток

Зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій основного кола звітуючих по місту у 2011 році становить 5586,4 тис.грн. прибутку (загальна сума прибутку – 15716,5 тис.грн., збитку – 10130,1 тис.грн.), при прогнозі 26882,6 тис.грн. прибутку(сума прибутку 27159,6 тис.грн., збитку 277,0 тис.грн.). Від’ємний фінансовий результат (сальдо) отримали: одне будівельне, одне комунальне та два промислових підприємства Основна причина недосягнення прогнозованих показників - збиткова діяльності Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» та ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Основна причина збиткової діяльності Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» - невідповідність тарифів на послуги теплопостачання та підігріву води  їх фактичної собівартості. Підприємству рекомендовано підготувати звернення на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України про перегляд тарифів на послуги підприємства, підготувати розрахунки для відшкодування різниці в тарифах – 19,4 млн.грн..
Причина збиткової діяльності  ДП «Старокостянтинівський молочний завод» підвищення цін на сировину, збільшення витрат на оплату праці при сталій вартості виготовленої та реалізованої продукції підприємства. Підприємством вживаються заходу, спрямовані на покращення фінансового стану, зокрема заплановані заходи спрямовані на зменшення енергоспоживання.
З метою аналізу та покращення результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, закріплення та нарощування позитивних тенденцій у фінансово-господарській діяльності підприємств, недопущення їх збиткової діяльності та нарощування збитків з початку 2011 року відбулося 12 засідань робочої групи з питання відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання, на яких заслухано 28 керівників підприємств. Керівникам рекомендовано вживати заходи по ліквідації збитків та виходу підприємств із кризового стану.
З метою відновлення платоспроможності боржника ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2011 року , справа № 2/95-Б-10 «Про визнання банкрутом Старокостянтиніваського комбінату комунальних підприємств м.Старокостянтинів, Хмельницької області» затверджена мирова угода від 14.01.2011 року укладена Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств і комітетом кредиторів.
Ухвалою Господарського суду від 31.10.2011 року затверджено мирову угоду від 28.09.2011 року, укладену ПАТ «Старокостянтинівський завод КПУ» та комітетом кредиторів, припинено провадження у справі про банкрутство № 2/5025/586/11.


Проблеми:
-    неповна завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств міста;
-    відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності через систему оподаткування;
-    невідповідність тарифів на послуги теплопостачання та підігріву води  їх фактичної собівартості, не відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах.


Виважена податково-бюджетна політика

Стан виконання завдань та заходів Програми:
Станом на 01.01.2012 року до бюджету міста надійшло платежів на суму  123940,6 тис.грн., що становить 99,5% уточнених річних планових показників на 2011 рік та 133,8% до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.
До загального фонду бюджету надійшло 115622,9 тис.грн. (разом з трансфертами), що становить 99,5% уточнених показників розпису доходів на рік та 134,1 % до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі:
- власних доходів бюджету міста надійшло 32750,6 тис.грн., що становить 100,0% уточнених показників розпису доходів на рік та 117,1 % до відповідного періоду минулого року.     
дотації  з державного бюджету надійшло  37165,5 тис.грн., що становить 100,0 % до показників розпису доходів на рік та 109,3 % до минулого року.     
  субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду надійшло 45706,8 тис.грн., що становить 98,8% показників розпису доходів на рік та 188,4% до минулого року.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 8317,7 тис.грн., що становить 99,1 %  до річних планових призначень та 129,0% до надходжень минулого року.
У 2011 році видаткова частина загального фонду бюджету міста становить 106981,0 тис.грн. або 98,8%  річного плану  чи 123% до відповідного періоду минулого року.    96634,8 тис.грн. або 90,3% усіх видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ соціальної сфери та соціальні програми, (або 124,6% до  відповідного періоду минулого року), в тому числі:
освіта    –   36509,0 тис.грн. або 112,7% до  відповідного періоду минулого року;
соціальний захист та соціальне забезпечення – 39956,1 тис.грн. або 159% до відповідного періоду минулого року;
культура – 3074,7 тис.грн. або 112,6% до відповідного періоду минулого року;
фізкультура і спорт   – 859,1 тис.грн або 116,3% до відповідного періоду минулого року;
охорона здоров΄я – 16235,9 тис.грн або 97,5% до відповідного періоду минулого року.
Видатки бюджету міста на оплату праці становлять 37024,7 тис.грн.  на харчування –2039,3 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг –  6959,7 тис.грн.
Захищенні статті видатків за поточний місяць профінансовано в 10435,0 тис.грн. або 93,9% від загальної суми видатків.
Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях працівників бюджетних установ станом на 01.01.2012 року відсутня.
Розпорядженням міського голови від 10.02.2011 року №67/2011-р затверджено заходи щодо забезпечення виконання у 2011 році показників доходної частини, економного та раціонального використання бюджетних коштів.
Для забезпечення виконання дохідної частини бюджету міста та погашення податкового боргу при міськвиконкомі працює комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків, зборів і обов”язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, сплати внесків до Державних фондів, ефективного використання бюджетних коштів та з питань контролю за нарахуванням сум заробітної плати найманим працівникам в розмірах, передбачених законодавством і недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та Робоча група з координації діяльності виконавчого комітету міської ради та міських підрозділів центральних органів виконавчої влади в місті щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України.
Станом на 1 січня 2012 року загальна сума податкового боргу (без банкрутів і пені) до бюджетів всіх рівнів по місту Старокостянтинів становить 3600,4 9 тис.гpн.. Заборгованість до Державного бюджету складає 2585,7 тис.грн..  Заборгованість до місцевого бюджету складає  1014,7 тис.грн..   Станом на 01.01.2012 року борг до місцевого бюджету зменшився  на 117,9 тис.грн. до 1 січня  2011 року
Проведеним аналізом зростання податкового боргу до державного та місцевого бюджетів виявлено:
Зменшення (збільшення) суми податкового боргу до місцевого бюджету:
- по податку на доходи фізичних осіб борг зменшився за рахунок погашення боргу до бюджету ТОВ «Нарс-Авто» в сумі 107,9 тис.грн., ТОВ «Укртехсервісгаз» в сумі  1,5 тис.грн. та інші. ;
- по платі за землю  борг збільшився за рахунок збільшення заборгованості по ЗАТ «Старокостянтинівський хлібзавод» на 10,5 тис.грн, по ПП Поділля-транс на 8,2 тис.грн. та новоствореного боргу по підприємствах Подільське УКБ МОУ в сумі 18,8 тис.грн. і ТОВ «Каскад-продакшн» в сумі 1,3 тис.грн;
- по збору за забруднення навколишнього природного середовища зменшився борг за рахунок списання боргу по військовій частині;
- по податку з власників транспортних засобів зменшився борг за рахунок погашення боргу підприємствами Старокостянтинівська ПШБК в сумі 4,2 тис.грн. і Старокостянтинівською філією «Райавтодор»  в сумі 3,2 тис.грн.;
- по місцевих податках і зборах заборгованість збільшилась за рахунок нарахувань по ринковому збору за грудень 2010 року.
Зменшення (збільшення) суми податкового боргу до державного бюджету:
- по ПДВ збільшився  борг за рахунок нарахованих сум по ПАТП «МЕГАПОЛІС» в сумі 300,9 тис.грн.
- по податку на прибуток борг зменшився  за рахунок зняття з реєстру боржників ВАТ «Металіст» (225,0 тис.грн.).
По військовим частинам не передбачено в кошторисі на 2011 рік суми для погашення податкового боргу (загальна сума податкового боргу 136,3 тис.грн.); по ПП «АРЧ» справи в суді (загальна сума податкового боргу 58,4 тис.грн.); по ПП «Поділля Транс» рахується борг в сумі 149,4 тис.грн., по якому направлені податкові вимоги (самоліквідація).

Проблеми:
-    наявність значної кількості законодавчо встановлених пільг, компенсацій і гарантій населенню, незабезпечених бюджетними ресурсами;
-    втрати бюджету міста в результаті затягування процедури укладання договорів оренди на використання земельних ділянок в межах міста землекористувачами;
-    не використовуються резерви наповнення бюджету міста по орендній платі за землю;
-    нарахування розміру заробітної плати найманим працівникам нижчого законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати  та прожиткового рівня.

Створення ефективної системи виконавчих органів ради


Стан виконання завдань та заходів Програми:
З метою підготовки впровадження системи управління якістю сформований перелік адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Підвищення стандартів життя

Поліпшення медичного обслуговування

Стан виконання завдань та заходів Програми:
Жителям міста медичну допомогу надає Центральна районна лікарня на 315 ліжок, міська амбулаторія сімейної медицини на 75 відвідувань, стоматологічна поліклініка на 350 відвідувань, 11 приватних стоматологічних кабінетів.
У 2011 році спостерігається зменшення смертності в працездатному віці – 7,68 на 10 тис. населення (2010 рік – 8,9 на 10 тис. населення.)
В місті відсутня материнська та малюкова смертність в 2009- 2011 р.р.
У 2011 році за рахунок коштів державного бюджету закуплений інкубатор Vizion, вартістю 157,8 тис.грн.
Школа майбутнього батьківства проводиться в жіночій консультації.
Раннє взяття на облік вагітних (до 12 тижнів) – 98,0 %.
Вагітних наглядають лікарі жіночої консультації та акушери  ЦРЛ та міської АСМ. У 2011 році  виявлено та проліковано 159. захворювань екстрагенітальної патології у вагітних .
Діти міста охоплені 100 % диспансерним наглядом.  Перед випискою із пологового відділення дитини повідомляють дільничного  педіатра  або сімейного лікаря.
2-х разовим УЗО обстеженням  до 22 тижнів  вагітності охоплено 98,9 % вагітних.
Для пропаганди здорового способу життя проведено 131 лекцію, 6 радіопередач, опубліковано 10 статей у пресі .

Проблеми:
-    відсутність пересувного флюорографа  в місті не дає змоги флюорографічно обстежити населення пенсійного віку
-    необхідність завершення реконструкції приміщення пологового будинку та забезпечення апаратурою пологового відділення.
-    недофінансування закладів охорони здоров’я для пільгового медичного забезпечення  дітей до року життя.


Пенсійне забезпечення та розвиток соціального страхування


Стан виконання завдань та заходів Програми:
В умовах подальшого реформування пенсійної системи управлінням пенсійного фонду України у Старокостянтинівському районі спільно з виконавчим комітетом Старокостянт синівської міської ради закріплено позитивні тенденції щодо зростання темпів надходження власних коштів, виконання планових показників, якісного адміністрування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Управлінням пенсійного фонду України у Старокостянтинівському районі забезпечено своєчасне призначення, перерахунки та фінансування виплати пенсій.
Кількість пенсіонерів у м.Старокостянтинів становить 8,8 тис.чол.  Середній розмір пенсійної виплати  на 01 січня 2012 року  становить  1010,50 грн. збільшилась відносно 01.01.2011 року на 80,15 грн., або на 108,6%. (на 01.01.2011р. – 930,35 грн.)
У 2011 році призначено 945 та перераховано  105567 пенсій в тому числі  94486 масових та 11081 індивідуальних.
Профінансовано пенсій у розмірі 241,5 млн.грн., збільшилось відносно 01.01.2011 року на 12,8 млн.грн., або на 105,6%
Самозабезпеченість власними коштами станом на 01.01.2012 року становить – 50,3%, відносно 01.01.2011 року збільшилась на 5,8 %.
Станом на 01.01.2012 року недопущено нарощення загальної суми боргу по місту та зменшено її на суму 262,3 тис. грн. (73,4%) до 01.01.2011 року , борг на 01.01.2012 року становить  – 723,4 тис.грн. (на 01.01.2011 р. – 985,7 тис.грн.)
Дієвий борг становить- 472,4 тис.грн. або  135,0 %, збільшився на 122,5 тис.грн., борг із страхових внесків економічно-активних платників становить 195,5 тис.грн., або 106,4%,
Борг із сплати єдиного внеску становить 105,5 тис.грн.

 Проблеми:
- заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.


Розвиток системи освіти

Стан виконання завдань та заходів Програми:
Мережа закладів освіти є оптимальною, задовольняє запити населення. У місті функціонує 22 заклади освіти : 9 загальноосвітніх навчальних закладів ( 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів , гімназія, ліцей), 9 дошкільних навчальних закладів, МНВК, ДЮСШ, МЦДЮТ, СЮТ.
Дошкільною освітою у 2010 році було охоплено 71% дітей, у 2011 році – 80 % дітей. Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою у 2010 році становило 100 %, у 2011 році – 100 %.
У загальноосвітніх навчальних закладах у 2010 році навчалось 4215 учнів, у 2011 році – 4103 учні.
У дошкільних навчальних закладах здобувало дошкільну освіту у 2010 році – 1455 дітей, у 2011 році – 1562 дитини.
Позашкільною освітою у 2010 році було охоплено 51,7 % дітей, у 2011 році – 52,5%.
У МНВК у 2010 році навчались 1025 учнів, у 2011 році  - 1085 учнів.
Забезпечено повний перехід старшої школи на профільне навчання. У 2010, 2011 роках 100 % учнів  8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів охоплено допрофільною підготовкою, 100% учнів 10-11 класів – охоплено профільним навчанням.
Індивідуальною формою навчання у 2010 році було охоплено 19 учнів, у 2011 році – 21 учень.
Покращилась результативність участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України,  предметних олімпіад.
Забезпечено демократичний, державно-громадський характер управління освітою. Діють громадська рада сприяння розвитку освіти, асоціація батьківської громадськості міста Старокостянтинова, рада старшокласників, де розглядаються питання щодо удосконалення навчально-виховного процесу.
Значно зміцнено матеріальну базу закладів освіти. У 2011 році проведено реконструкції ЗОШ №8,  капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 5, поточний ремонт їдальні школи №6, замінено віконні блоки в ДНЗ №1, №7. На стадії завершення ремонт покрівлі у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7. Відповідно до сучасних вимог оформлено методичні кабінети у загальноосвітніх навчальних закладах.

Проблеми:
- недостатність фінансування галузі освіти для зміцнення матеріально-технічної бази

Подолання бідності та соціальна підтримка населення

Стан виконання завдань та заходів Програми:
Протягом грудня 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року номінальна заробітна плата одного штатного працівника збільшилася на 27,4% або 478,85 грн. і становила 2227,84 грн., при прогнозі 1828,0 грн.
Станом на 01.01.2012 року заборгованість із виплати заробітної плати по місту відсутня.
Виконавчим комітетом міської ради постійно проводиться робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості працівникам підприємств:
 - у 2011 році відбулося  17 засідань  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та збільшення рівня заробітної плати на яких заслухано 126 керівників  підприємств, установ, організацій різної форми власності.
- розпорядженням міського голови від 15.06.2011 року №325\2011-р. «Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в місті у 2011-2012 роках» затверджені заходи щодо легалізації тіньової зайнятості населення міста.
- протягом 2011 року  відбулося 17 засідань  міської робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості  населення та «тіньової» заробітної плати, на яких розглядалися питання  контролю за нарахуванням сум заробітної плати найманим працівникам в розмірах передбачених законодавством, на яких заслухано 157 керівників;
 -  щомісячно проводиться моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати;
У 2011 році проведено 28 спільних перевірок з державним інспектором праці на підприємствах, установах та організаціях міста різної форми власності по дотриманню законодавства про працю щодо легалізації «тіньової» заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення.  Списки працюючих без оформлення трудових договорів подані в центр зайнятості, ОДПІ, управлінню пенсійного фонду та державному інспектору праці для контролю. Притягнуто до:
 -адміністративної відповідальності – 30 осіб;
- кримінальної відповідольності – 4 особи.
Забезпечено своєчасне призначення всіх видів соціальної допомоги, надання населенню пільг, відшкодування витрат за надані пільги підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг, іншим суб’єктам господарської діяльності.
У 2011 році працівниками виконавчого комітету міської ради було обстежено матеріално-побутові умови інвалідів та малозабезпечених громадян. За результатами обстежень виплачено одноразової матеріальної допомоги: з місцевого бюджету – 173 чол. на суму 48490 грн., з державного бюджету – 10 чол. на суму 3685 грн.
З метою поновлення частково втрачених і ослаблених функцій руху та поліпшення мобільності хворих громадян похилого віку забезпечено: інвалідними візками – 7 чол., милицями – 22 чол., палицями – 26 чол.
Виплачено компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та компенсації на транспортне обслуговування 77 чол. на суму 11961 грн., компенсації за санаторно- курортне лікування 22 чол. – 4822 грн.
Забезпечено санаторно-курортними путівками 12 чол.,  учасників бойових дій – 3чол, інвалідів ВВв – 5 чол, інвалідів заг. захворювання -4 чол.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.02.2011 року № 83 створено дві соціальні аптеки для соціально вразливих верств населення міста: вул. Ессенська, , вул. К. Острозького, 9.
Проводиться щоквартальний моніторинг забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Під час проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, передбачається безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями, за умов дотримання державних будівельних норм.
Забезпечено створення у процесі формування вулично – шляхової, пішохідної та вело – візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями.
Визначено та встановлено 10 спеціальних місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю.
Створено централізований банк даних інвалідів і дітей – інвалідів (ЦБІ), які потребують забезпечення санаторно – курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, тощо.
Відповідно до медичних показників, інваліди, що перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечується засобами реабілітації, протезними виробами.
Для забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування соціально-незахищених громадян     Рішенням виконавчого комітету міської ради (від 09.12.2010р. №498) на 2011 рік підприємствами міського підпорядкування заброньовано 34 робочих місця. Протягом  2011 року на обліку в МРЦЗ перебували 516 міських жителів цієї категорії. Працевлаштовані 168 осіб даної категорії, в тому числі на заброньовані робочі місця  - 31, на підприємства, вказані в розпорядженні – 32 особи. Рівень використання заброньованих робочих місць становить 94,1%.

Проблеми:
- збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів;
- заниження заробітної плати суб’єктами малого підприємництва;
- нарахування розміру заробітної плати найманим працівникам нижчого законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати  та прожиткового рівня.
- необхідність удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.


Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Протягом 2011 року проводилася робота спрямована на реалізацію у місті держаної молодіжної та сімейної політики шляхом виконання відповідних міських програм .
Чисельність наявного населення міста станом на 01.01.2012 року становила 34994 чол.. У 2011 році народилося 370 чол., померло 345 чол., приріст – 25 чол.
В напрямку створення належних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім'ї та виховання дітей виконувалася міська програма підтримки сімей на період до 2015 року, затверджена сесією міської ради від 21 грудня 2010 року №10. На реалізацію програми у бюджеті міста було передбачено 31600 грн., із них профінансовано 17300 грн., проведено 16 заходів. Забезпечено реалізацію заходів спрямованих на профілактику та попередження насильства в сім'ї.
Багато заходів проходять за підтримки приватних підприємців.(акція до Дня захисту дітей «Допоможемо дітям-допоможемо майбутньому»,свято до Дня св..Миколая «Ходить по Землі святий Миколай»). Протягом року триває акція «Допомогти так просто!»(збір одягу та взуття бувших у вжитку від громадян міста та надання їх сім’ям, що перебувають в складних життєвих обставинах).
Протягом 2011 року під соціальним супроводом перебувало 27 сімей,в яких виховувалось 49 неповнолітніх дітей .
Здійснювався соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім’ї. Одну дитину з ДБСТ повернуто в біологічну сім’ю.  Вихованцям та батькам-вихователям надано 62 індивідуальні послуги. Для прийомної сім’ї-25 послуг.
 З метою запобігання раннього соціального сирітства проводилась робота в пологовому стаціонарі .Проведено 24 колективних бесід,охоплено 201 особа. Індивідуальну роботу проведено з 28 особами. Відмов від новонароджених дітей не було.
Протягом року забезпечено реалізацію міської програми “Молодь Старокостянтинова” на період до 2015 року, затвердженої сесією міської ради від 21 грудня 2010 року №11. На виконання данної програми проводилася соціально-профілактична роботи з клієнтами, спрямована на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій,що передаються статевим шляхом, інших хвороб, покращення соціального функціонування шляхом зменшення шкоди і негативних наслідків від уживання психоактивних речовин. З липня 2011 року служба соціально-профілактичної роботи призупинила діяльність у зв’язку з неналежними та антисанітарними умовами праці . Протягом шести місяців до служби звернулось 23 клієнти,яким надано 348 послуг. Здійснено обмін 1595 використаних шприців.
Недостатне фінансування соціальних програм призводить до невиконання поставлених завдань, а саме – надання допомоги соціально - незахищеним категоріям сімей, сприяння у вирішенні питань сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах ,проведення ряду інформаційно-просвітницьких заходів, тощо.
Протягом року забезпечено координацію діяльності щодо виконання міської програми оздоровлення дітей м.Старокостянтинова на період до 2013 року, затвердженої сесією міської ради від 22 травня 2009 року №14. На реалізацію програми із бюджету міста було виділено 140,5 тис.грн., що 11,0 тис.грн. більше у порівнянні із минулим роком. Протягом звітного періоду послугами оздоровлення та відпочинку було охоплено 2396 дітей (62% до загальної кількості дітей шкільного віку), що на 146 дітей більше порівняно із 2010 роком
В службі у справах дітей на обліку перебуває 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 16 діти-сироти, 41 діти, позбавлені батьківського піклування. 44 дитини перебуває під опікою громадян, 5 виховуються у дитячому будинку сімейного типу, 1 дитина у прийомній сімї та 10 дітей в інтернатних закладах. З них житлом забезпечено 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2011 році на квартирний облік поставлено 4 дітей.
Виконавчим комітетом спільно із КМСД РВ УМВС України у Хмельницькій області проводилася робота з питань профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх. У КМСД Старокостянтинівського РВ УМВС на даний час на обліку перебуває 10 неповнолітніх за скоєння злочинів.

Проблеми:
- не в повному обсязі та-несвоєчасне фінансування заходів.Поліпшення ситуації на ринку праці. Соціальний діалог

Стан виконання завдань та заходів Програми:
Особлива увага приділялась створенню нових та збереженню продуктивних робочих місць  в процесі реформування економіки, розвитку малого та середнього бізнесу, самозайнятості.
Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості у грудні  2011 року становила 5409 осіб, що на 190 осіб менше від середньооблікової кількості штатних працівників (5599).
Прогнозувалося створення у 2011 році 820 нових робочих місця, фактично на підприємствах міського підпорядкування створено 1467 нових робочих місць, в тому числі на філії ДП Державна продовольчо-зернова корпорація України «Старокостянтинівський елеватор» - 108 місць, ТОВ «Веснянський елеватор» -61 місце, ТОВ «Ясен-Поділля» - 95 місць, ТОВ «Агромотрсервіс» -29 місць, ТОВ «Старокостянтинівцукор» -6 місць.
Протягом 2011 року за сприяння служби зайнятості  на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 1214 незайнятих громадян, що на 0,2% менше у порівнянні з   2010 роком.
Офіційний статус безробітного на 1 січня 2012 року мали 636 осіб, що на  76 осіб менше ніж на відповідну дату 2011 року.
Рівень зареєстрованого безробіття по місту Старокостянтинову на 01.01.2012 року складає 2,9% проти 3,3% на 01.10.2011 року
Громадяни, які перебувають на обліку в службі зайнятості, відвідують семінари, на яких розглядаються ситуації безробіття, аналізується стан особливості ринку праці в місті, потреба в спеціалістах, права та обов´язки безробітних.
З метою задоволення кадрових потреб роботодавців та сприяння працевлаштуванню безробітних організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 292 осіб, що складає 11,1% від загальної чисельності незайнятих осіб і  на 25 осіб більше, ніж у минулому році.
З початку 2011 року проведено  79 різноманітних профорієнтаційних заходів (з них 49 - із залученням соціальних партнерів), в них взяли участь  2354 осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів. Значна увага приділялася проведенню групових та масових заходів з учнівською молоддю - Днів кар’єри, професіографічних зустрічей, профінформаційних уроків..
У звітному періоді було проведено понад 7 масових профорієнтаційних заходи, участь в яких взяли понад 459 учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів. Груповими заходами (профорієнтаційними уроками, професіографічними зустрічами та екскурсіями із залученням ветеранів праці та висококваліфікованих працівників) було охоплено 764 учні випускних класів. Проведено 3 семінари “Молодь на ринку праці” (охоплено 35 учнів)
  Професію «токар»  для учнів Староккостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 презентував Колесник В. Є. (ТОВ «Блок-Майстер Україна»).
Особливу увага  приділяється роботі з соціально вразливими категоріями молоді. Так, за звітний період проведено ряд профорієнтаційних заходів, спрямованих на допомогу у соціальній адаптації дітям з особливими потребами, дітям-сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків. Під час заходів їм надається інформація про ринок праці, перелік актуальних професій, навчальні заклади, в яких можна за державні кошти отримати професії, що користуються попитом на ринку праці, про заклади, які здійснюють навчання осіб з обмеженими можливостями, здійснюється робота по формуванню свідомого підходу до вибору професії.
Такими заходами охоплено 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 11 дітей-інвалідів.
В умовах, коли можливості для отримання постійної роботи обмежені, громадські роботи стають все більш дієвим і ефективним засобом матеріальної підтримки людей, які її потребують. З цією метою, а також для задоволення потреб роботодавців в робочій силі при виконанні тимчасових робіт служба зайнятості організовує оплачувані громадські роботи.  Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 09.12.2010 року №499 було затверджено перелік видів громадських робіт що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади міста та сприяють його соціальному розвитку. Всього у звітному  періоді на оплачувані громадські роботи було направлено 386 безробітних, які проживають в місті (14,6% до чисельності осіб, що перебували на обліку в Старокостянтинівському міськрайонному центрі зайнятості та 137,9%  від прогнозованого програмою зайнятості населення на 2011 рік показника). Пріоритетним напрямком організації громадських робіт  визначено  роботи на об’єктах соціальної сфери (роботи з благоустрою та впорядкуванню території міста, автомобільних доріг, догляд за хворими в закладах охорони здоров’я, будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери). Такі види громадських робіт проводяться  за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.  Тому центр зайнятості організував проведення цих робіт шляхом укладання договорів із Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств (де працювали 77 осіб), філією „Старокостянтинівський райавтодор” – 128 осіб,  Старокостянтинівською центральною районною лікарнею (20 безробітних), територіальним центром обслуговування одиноких громадян (17 осіб), товариством Червоного Хреста (60 осіб).
Проводились громадські роботи і за кошти підприємств.  Найбільше безробітних громадян працювали на промислових підприємствах міста: ТОВ „Блок майстер Україна” – 27 осіб, ДП „Старокостянтиінвський молочний завод”  - 15 осіб, ТОВ „Комбікормовий завод” – 8 осіб, ПП „Династія – 4 особи та інші..
Послуги з професійної орієнтації та інформаційні спрямовані на швидку адаптацію безробітних на сучасному ринку праці. У 2011 році профорієнтаційні послуги отримав 2551 незайнятий громадянин, що проживає в місті (96,6% від тих, хто перебував на обліку в міськрайонному центрі зайнятості.
Поновлений   склад міської тристоронньої соціально – економічної ради, яка була створена розпорядженням міського голови від 04 вересня 2007 року № 440:.до складу включено по 8 представників : від міської ради, ради по координації діяльності первинних профспілкових організацій підприємств міста різних форм власності та від сторони об’єднання роботодавців міста;
Розпорядженням міського голови від 27 серпня 2007 року № 421 утворене міське об’єднання роботодавців підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності, до складу якого ввійшло 16 представників.
Затвердженні також заходи по покращенню координації дій об’єднання роботодавців міста.  Виконавчим комітетом міської ради спільно з об’єднанням роботодавців та радою по координації діяльності первинних профспілкових організацій підприємств міста різних форм власності  укладена  міська Регіональна угода на 2011 – 2012 рр., яка затверджена розпорядженням міського голови від від 26.10.2011 р.№ 540/2011-р
З початку року на підприємствах, організаціях та установах міста різної форми власності укладено 116 колективних договорів, що на 6 більше ніж за відповідний період минулого року, та до 33 діючих колективних договорів внесені зміни та доповнення на 2011 рік. На чотирьох підприємствах вперше заключні колективні договора. При реєстрації пропонувалося  включати до колективних договорів заходи по вирішенню найважливіших питань запобігання травматизму працюючих, забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, передбачувати  найважливіші соціальні проблеми працюючих для покращення їх соціально-побутових умов життя з метою запобігання і невиробничого травматизму.
В усіх зареєстрованих управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради колективних договорах, передбачено мінімальну заробітну плату згідно чинного законодавства України, та виплату заробітної плати 2 рази на місяць

Проблеми:
- дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили;
- порушеннями законодавства про працю серед суб’єктів підприємницької діяльності, наявність “тіньової” зайнятості : відсутность трудових договорів з працівниками, укладання з найманими працівниками договорів цивільно-правового характеру, які не передбачають перебування працівників у трудових відносинах з роботодавцем, що позбавляє їх права на захист своїх трудових прав, виплата заробітної плати “у конвертах», інше.Розвиток культури та туризму

Стан виконання завдань та заходів Програми:
В місті збережено пам’ятки архітектури і містобудування та збережено традиційний характер середовища історичних місць.  Кількість пам’яток, які знаходяться на території міста – 27, з них: 3 – пам’ятки архітектури національного значення, 13 – пам’ятки історії та монументального мистецтва місцевого значення, 5 – рекомендовані державною службою до занесення до Державного реєстру, 6 – не занесених у Державний реєстр.
На впорядкування та ремонт пам’ятників у 2011 році витрачено 59634,02 грн.
На проведення поточних ремонтів у закладах культури міста в 2011 році було виділено та освоєно кошти в сумі 113056,00 грн.
На технічне оснащення закладів в 2011році  витрачено кошти в сумі  45825,00 грн.; спецфонд – 23221,00 грн.
На поповнення бібліотечного фонду – 6000,00 грн.
Відповідно до плану заходів по відновленню замку князів Острозьких, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25 листопада 2011року № 470, виконавчим комітетом започатковано благодійну акцію «Подаруй замку майбутнє»
На території замку проведено обрізку дерев та розчищено сухостій, насаджено нові дерева.
Ведуться  ремонті роботи в приміщенні замку князів Острозьких  де, в майбутньому, планується створити музей історії міста.
У 2011 році було виготовлено та підписано паспорти на пам’ятки архітектури національного значення , а саме:
- Замок князів Острозьких, охор. № 765,(ХVI ст.)
- Комплекс споруд Домініканського костелу з оборонною вежею, охор. № 1701-1701/1 (ХVI ст.)
Також укладено охоронні договори на історичні будинки, пам’ятки історії місцевого значення.
Перелік пам’яток, на які укладено охоронні договори:
братська могила радянських воїнів, охор. № 1119, вул.. Кривоноса,57;
братська могила радянських воїнів, охор. № 1124, вул.. Миру 30/1;
братська могила радянських воїнів, охор. № 1126, вул.. К.Острозького,46;
братська могила радянських воїнів, охор. № 1120, вул.. Ціолковського;
пам’ятник воїнам землякам, охор. № 1171, вул.. Орджонікідзе,28;
пам’ятний знак радянським льотчикам охор. №1997, вул.. Миру 30/1;
братська могила жертв фашизму, охор. №1175, вул.. Ворошилова,2;
братська могила жертв фашизму, охор. № 2137, Кобєєва,27;
будинок, в якому знаходився штаб Богунської бригади І української Радянської дивізії (адміністративна будівля), охор. № 1178, вул.. Острозького,30;
будинок, в якому знаходився повітовий ревком, штаб 3-го Богунського полку, штаб 47 стрілкової дивізії (адміністративна будівля), охор. № 1177, вул.. Грушевського,15;
будинок, в якому знаходився полк Червоного козацтва охор. № 1180 (залізничний вокзал), вул. Чайковського,34;
будинок, в якому знаходилась Рада робітничих, селянських і солдатських депутатів, штаб Старокостянтинівського комуністичного загону, комітет підпільної організації   офіцерського зібрання, охор. № 1143 (ДМШ ім.. М.Кондратюка), вул.. Федорова,56
будинок, де виступав Вільгельм Пік (Міська гімназія), охор. № 1181, вул. Пушкіна, 54
У 2011 році виконавчим комітетом міської ради замовлено виготовлення історико-архітектурного опорного плану міста та частково профінансовано його виконання.
Постійно проводиться моніторинг об’єктів та пам’яток культурної спадщини міста.
Підготовлено та направлено в Хменльницьку облдержадміністрацію пакет документів «Про оголошення замку князів Острозьких - заповідником».
Проведено ефективну рекламно-інформаційну кампанію щодо популяризації визначних історико-культурних і природних пам’яток, а саме Замку князів Острозьких. Хмельницькою телерадіокомпанією «Ексклюзив» було виготовлено та транслювалась програма  «Варіації на тему», а також Хмельницькою телерадіокомпанією «Поділля - центр» транслюється телепередача «Хмельниччина туристична»  з відео сюжетом про історичні місця м. Старокостянтинова
Для більшого зацікавлення та залучення туристів у замку князів Острозьких було придбано луки та арбалети
Створено базу даних по народних умільцях міста та залучено їх для виготовлення сувенірної продукції. Народні умільці залучаються до загальноміських заходів.
Спільно з державною службою геодезії, картографії та кадастру, державним науково-виробничим підприємством «Картографія» розроблено та виготовлено рекламно інформаційний буклет Старокостянтинів – обличчя міста»
У місті збережено мережу установ культури та мистецтва: міський будинок культури, три міські бібліотеки, два спеціалізованих мистецьких навчальних заклади – дитяча музична школа ім.. М.Кондратюка та художня школа.
Культурно-мистецьку палітру Старокостянтинівщини створює ряд художніх колективів: муніципальний духовий оркестр; чоловічий вокальний ансамбль «Козаки»;народний аматорський хор «Доброслав»; спортивно-танцювальний клуб «Твіст»; зразковий ансамбль танцю «Арабеск»; гурток художньої гімнастики «Грація»; шоу-балет «Блек-данс»; народний аматорський  естрадний гурт «2+3»; танцювальний колектив «Данс-ліцей »; танцювальний колектив МБК; КВК «Маленька перерва», квартет викладачів ДМШ. В ДМШ ім. М.Кондратюка   діють зразковий учнівський хор ДМШ (старша група); учнівський хор (молодша група); ансамбль бандуристів, ансамбль баяністів, ансамбль духових інструментів.
Обдаровані діти та учнівська молодь міста постійно приймають участь в різноманітних конкурсах та фестивалях.
У 2011 році проведено поточні ремонти ДМШ ім.. М.Кондратюка, ДХШ та міської бібліотеки для дітей  на що витрачено кошти в сумі 30000,00 грн.

Проблеми:
- недостатні обсяги фінансування галузі культури


Розвиток фізичної культури та спорту


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Для бажаючих зміцнити або поліпшити своє здоров’я в місті функціонує стадіон, 9 спортивних  зали, 9 спортивних майданчиків з гімнастичним обладнанням, 3 стрілецьких тири, 4 тренажерних зали.
В місті функціонує ДЮСШ, в якій працюють відділення з таких видів спорту:  легка атлетика; волейбол;   футбол;   шахи та з 01.09 відкрите нове відділення важкої атлетики.  Всього займається 530 учнів, з якими працюють 8 основних тренера-викладача і 7 тренер-викладача за сувмісництвом.   
В місті працюють 7 спортивних клубів: спортивних бальних танців «Твіст», футбольний клуб «Случ», дитячо-юнацький футбольний клуб «Вікторія», дитячо-юнацький футбольний клуб «Старкон»,  спортивний клуб «Вулкан». Волейбольний клуб «Кобудь», клуб з художньої  гімнастики «Грація» Функціонує 2 федерації з тхеквондо та більярдного спорту. При військовій частині проводяться заняття з гирьового спорту та пляжного волейболу. Також в місті працюють гуртки рукопашного бою, аеробіки, шейпінгу, міні-футболу, боксу, вільної боротьби, настільного тенісу, баскетболу.
У 2011 році було проведено 17 міських заходів з фізичної культури і спорту.
Спорсмени міста прийняли участь у чемпіонаті Світу з гирьового спорту, 14 змаганнях Всеукраїнського рівня та 29 обласному змаганні..
За звітний період спортсменами міста виконані нормативи спортивних розрядів:      
                    -  МСУ                             1 чол.
                    -  І розряд                       62   учня;
                    -  ІІ розряд                      37  учнів
                    -  ІІІ розряд                     48 учні;    
                    -  юнацькі розряди         215  учнів;
Спортсмени міста приймали участь в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України, чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ, чемпіонаті області з легкої атлетики серед ДЮСШ, чемпіонаті області з баскетболу серед юнаків, чемпіонаті області з баскетболу серед чоловіків, чемпіонаті області з легкої атлетики в приміщені, в 6 літніх юнацьких спортивних іграх Хмельницької області(11 видів), чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу,  чемпіонаті області з метань, чемпіонаті області з шахів, Обласному фестивалі з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», чемпіонат України з шахів серед юнаків та дівчат, Чемпіонаті Світу з гирьового спорту серед юнаків,  та турнірах.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 року № 730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів» у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проводилися роботи по реконструкції стадіону «Центральний» по вул.. Острозького, 43.

Проблеми:
-    не завершено реконструкції стадіону «Центральний»;
-    недостатні обсяги фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту;
-    відсутність фінансування міського Центру «Спорт для всіх».


Охорона навколишнього природного середовища


Стан виконання завдань та заходів Програми:

З метою покращення стану навколишнього природного середовища у 2011 році здійснено ряд природоохоронних заходів, передбачених «Програмою охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів м.Старокостянтинова на 2007-2012 роки» та «Програмою поводження з твердими побутовими відходами на 2006-2011 роки» .
В весняний період в місті висаджено 1793 дереві, 592 кущі. Висаджені квіти на клумбах.
Контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснюється шляхом перевірки підприємств, установ, організацій. Основними виявленими  порушеннями природоохоронного законодавства на підприємствах  є відсутність дозволів на утворення та розміщення відходів, технічних паспортів відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення, утилізації відходів.  За результатами перевірок підготовлені  пропозиції про усунення виявлених порушень.
Проводився контроль за належним обслуговуванням  населення міста підприємствами житлово-комунального господарства, за своєчасністю впорядкування, очищення  території міста, за ліквідацією виявлених несанкціонованих звалищ ТПВ, за  знесенням аварійних дерев в житлових масивах. Контролювались своєчасність вивозу твердих побутових відходів житлово-експлуатаційною конторою   з контейнерів біля багатоповерхових будинків.
Оформлено  119 приписів, листів  підприємствам, установам, організація, жителям міста щодо впорядкування власної та закріпленої за ними території, усунення порушень природоохоронного законодавства. Контролювалось усунення виявлених порушень. У 2011 році виконавчим комітетом міської ради розглянуто 94 звернення громадян з природоохороних питань, прийнято рішення з 97.
В 2011 році промисловими підприємствами міста від стаціонарних джерел забруднення викинуто в атмосферне повітря 429,281т забруднюючих речовин.
В 2010 році по місту Старокостянтинів промисловими підприємства було утворено 199,277 тис.т відходів І-ІV класів небезпеки. З них 6177,6т було видалено у спеціально відведені місця чи об”єкти або спалено (без отримання енергії). Основна частка відходів є тверді побутові відходи.
 Тверді побутові відходи складуються на міському полігоні ТПВ, який працює в режимі перевантаження, що призводить до забруднення прилеглих територій. Для ліквідації самозагоряння відходів на полігоні встановлена ємність для води на 20 куб.м. В 2011 році на полігоні встановлені сітки для уловлювання летких фракцій відходів, встановлено контрольно-пропускний пункт, обладнано дизбар'єр, виготовлені та встановлюються труби для видалення біогазу.
На даний час міські очисні споруди знаходяться в аварійному стані.  Обладнання зношено на 95%, внаслідок чого проходить неякісне механічне та біологічне очищення стічних вод. Необхідно в першу чергу прокласти самопливний каналізаційний колектор довжиною 270 м, який вийшов з ладу. В квітні 2011 року КП “Водоканал” було збудовано 45 м залізобетонного лотка для тимчасового відведення стічних вод від контактного резервуара блоку №1 на біоставки.
Рішенням сесії Хмельницької обласної ради  від 02.03.2011 року “ 25-3/2011 затверджено “Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2011-2015 роки” в якій передбачено фінансування по проведенню капітального ремонту  міських очисних споруд в м. Старокостянтинів в 2012-2015 роках з державного, обласного та місцевого бюджетів.
Рішенням сесії Хмельницької обласної ради  від 02.03.2011 року “ 25-3/2011 затверджено “Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2011-2015 роки” в якій передбачено фінансування по проведенню реконструкції очисних споруд  мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м. Старокостянтинів в 2012-2015 роках.
Виготовлена проектно-кошторисна документація по берегоукріпленню водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів.
Проведено інвентаризацію об’єктів зеленого господарства: парків та скверів в межах міста, а також земельних ділянок, які можуть бути використані для створення  об”єктів зеленого господарства. Всього визначено 21 такий об’’єкт.  Перелік об”єктів благоустрою у сфері зеленого господарства затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.04.2011 року № 203 “Про результати інвентаризації об’єктів зеленого господарства”.


Проблеми:
-    блоки ємностей  №1 та №2 аеротенків, самопливний каналізаційний колектор, компресорна, пісколовки та решітки міських очисних споруд знаходяться в аварійному стані та визнано такими, що є загрозою скоєння надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня.
-    протягом останніх років на житловому масиві мікрорайону «Вокзал ІІ» різко погіршився санітарно-гігієнічний стан. Каналізаційні стічні води поступають в вигрібні ями.  Екологічна ситуація яка створилася в даному мікрорайоні потребує негайного реагування;
-    перевантаженість міського полігону твердих побутових відходів, неналежний його санітарно-екологічний стан.
-    недостатне фінансування природоохоронних заходів з міського, обласного бюджетів:для виготовлення проекту будівництва полігону ТПВ, для оновлення парку сміттєвозів комунальними підприємствами, інше.


Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Розпорядженням міського голови створена рада з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. У 2011 році відбулося 7 засідань ради.
У 2011 році зареєстрована 4 випадки несмертельного виробничого травматизму та 1 –смертельного травматизму, 14 випадків травматизму побутового характеру
З метою покращення знань відповідних нормативних актів з питань охорони праці  в 2011 року було укомплектовано шість груп працівників із числа ІТП підприємств, організацій та установ міста різних форм власності, із якими проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Всього за 2011 рік навчений 191 працівник.
Питання безпечної життєдіяльності висвітлювалися  у ЗМІ, опубліковано 8 матеріалів.
За 2011 рік проведено перевірки стану умов праці, гігієни праці, атестації робочих місць на 48 підприємствах міста різних форм власності. Із них спільно з Держгірпромнаглядом -23, відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - 28, Старокостянтинівської СЕС-3. По результатам перевірок виконано 48 експертиз, підготовлено 48  довідок-висновків, актів, видано керівникам 13 приписів. За порушення відповідних нормативно-правових актів з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 17 посадових осіб.
При реєстрації колективних договорів контролюється обов’язкове включення комплекснихі заходів щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, дотримання норм підіймання і переміщення важких речей жінками, планування заходів по вивільненню жінок із виробництв, пов’язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний час.
Проводились перевірки стану умов праці, гігієни та безпеки праці на підприємствах та організаціях міста різних форм власності та господарювання з метою забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці.
Станом на 01.01.2011 року в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебувають громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:
І категорія – 38 чол.
ІІ категорія – 89 чол.
ІІІ категорія – 77 чол.
Діти – чорнобильці – 44 чол.
Згідно Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2011 році надано компенсацій і пільг:
-    компенсація на додаткову відпустку та підвищенні тарифи на з/п, підвищенні стипендії на суму 176854,9 грн.;
-    компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей на суму 17643,0 грн.;
-    допомога на харчування І та ІІ категорії громадянам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 303005,0 грн.;.
-    допомога на оздоровлення, компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю на суму 26609,0 грн.;
-    допомога на пільгове медичне забезпечення громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 20374,0 грн...
Відповідно до заходів, пов’язаних з 25 річницею Чорнобильської катастрофи  було проведено зустріч керівництва виконавчого комітету  міської ради з учасниками ліквідації  наслідків аварії на ЧАЕС. Відбулися  тематичні зустрічі, уроки в загальноосвітніх навчальних закладах міста за участю громадян, які переселилися з радіоактивно забруднених територій, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
3 осіб нагороджено орденом   «За мужність ІІІ ст.»
До 25 роковини Чорнобильської катастрофи збудовано пам’ятний знака учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Придбано подарунки та нагрудні знаки ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Крім того на виконання Указу Президента України від 11.10.2010 року «Про заходи пов’язані з 25-роковинами Чорнобильської катастрофи» було проведено обстеження умов проживання постраждалих осіб, з оформленням відповідних актів.
Організовані спортивні змагання та молодіжна акція «Дзвони Чорнобиля».
Проблеми:
- недостатнє виділення коштів керівниками підприємств на заходи по охороні праці


Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

Дерегуляція і розвиток підприємництва (регуляторна політика та розвиток підприємництва, стандартизація, метрологія та сертифікація)

Стан виконання завдань та заходів Програми:
На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» розпорядженням міського голови від 03.02.2011 року № 36/2011-р створена робоча комісія  та визначені завдання з проведення прискореного перегляду регуляторних актів.
Робочій комісії надано 10 нормативно-правових актів прийнятих Старокостянтинівською міською радою та її виконавчим комітетом, посадовими особами місцевого самоврядування. До переліку регуляторних актів робочою комісією віднесено 8 нормативно-правових актів.
Згідно до висновків відповідності, оформлених робочою комісією всі регуляторні акти віднесено до Переліку 1, тобто таких, що відповідають принципам державної регуляторної політики.

Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 09.12.2010 року № 528 затверджений план діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом у 2011 році, який оприлюднений в газеті «Наше місто» № 51 (361) від 23.12.2010 року.
У 2011 році виконавчим комітетом міської ради підготовлено та прийнято 6 регуляторних актів:
1. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал».  
2. Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті загального користування «крім таксі».
3. Про встановлення розміру тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК.
4. «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення, утилізації знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, що надаються Старокостянтинівським ККП»  
5. «Про бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту на 2012 рік».
6. Про внесення змін в Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами.
У вересні 2011 року проведено періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення плати за технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж водопостачання та водовідведення, які надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства “Водоканал”».
Також у вересні 2011 року проведено базове відстеження регуляторного акта «Про встановлення ціни на квиток у міському транспорті загального користування».
У листопаді проведено повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення виконавчого комітету міської ради «Про бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту на 2011 рік».
Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 15.12.2011 року № 587 затверджений план діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом у 2012 році, який оприлюднений в газеті «Наше місто» № 51 (413) від 22.12.2011 року.
Рішенням 3 сесії міської ради від 21.12.2010 року №5 затверджений план підготовки проектів регуляторних актів міською радою у 2011 році.
Рішенням 7 сесії міської ради від 25 травня 2011 року № 4 затверджений план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2012 рік, який оприлюднений в газеті «Наше місто» № 21 (383) від 26.05.2011 року.
У 2011 році міською радою підготовлено та прийнято 6 регуляторних актів.
1. Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2011 році.
2. Про затвердження положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
3. Про затвердження положення про збір за місця для паркування транспортних засобів
4. Про затвердження положення про туристичний збір.
5. Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2012 рік.
6. Про встановлення фіксованої ставки єдиного податку.
Міською радою та її виконавчим комітетом регуляторна діяльність здійснювалася з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Важливу роль у розвитку економіки міста відіграють суб´єкти малого підприємництва, які забезпечують наповнення міського бюджету, створюють нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва.
В сфері малого бізнесу міста станом на 01.01.2012 року зареєстровано 164 малих підприємств з них діючих 130 та 3030 фізичних осіб – підприємців. На 10 тис. населення міста припадає 41 мале підприємство. Переважна кількість малих підприємств працює у сфері торгівлі – 34,6%, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 26,3%, промисловості – 10,5%, будівництві – 12,8% та інших видах економічної діяльності (включаючи с/г виробництво) – 15,8%.
За 2011 рік зареєструвалось 265 фізичних осіб - підприємців та 385 осіб припинили свою підприємницьку діяльність.
За 2011 рік малим бізнесом сплачено податків 8234,3 тис. грн., що складає 6,6 % від загальних надходжень до місцевого бюджету та 25,1 % до власних доходів бюджету міста
В рамках дії Програми розвитку малого підприємництва в місті діяльність органів місцевої влади з питань підтримки малого підприємництва у 2011 році була зосереджена у напрямку подальшого вдосконалення системи правових та економічних відносин між державою та суб'єктами малого підприємництва, вирішення проблемних питань у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, запровадження видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, впроваджувались заходи з реалізації Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Виконавчий комітет міської ради постійно здійснює заходи щодо розширення і вдосконалення мережі підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, надаються дозволи суб’єктам підприємницької діяльності на розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування в місті.
Адміністраторами дозвільного центру заведена нормативна документація, яка необхідна для роботи дозвільного центру, відпрацьований методичний матеріал, довідники, зразки документації, необхідні для видачі документів дозвільного характеру. Ведеться прийом громадян, щодо надання документів дозвільного характеру, організована взаємодія представників Дозвільних органів при роботі їх в одному приміщенні. Виконані заходи з підготовки, щодо введення в дію реєстру дозвільних документів. Проведено круглий стіл, з представниками дозвільних організацій , щодо видачі документів дозвільного характеру. За 2011 рік видано 534 документи дозвільного характеру та надано 721 консультацію з питань отримання дозвільних документів.
Одним із головних пріоритетів служби зайнятості є працевлаштування незайнятого населення. Серед основних напрямків активної політики зайнятості безробітних є залучення їх до самостійної підприємницької діяльності. Старокостянтинівським міськрайонним центром зайнятості активно розроблюються і впроваджуються заходи з метою створення сприятливих умов для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.
За 2011 рік забезпечено надання одноразових виплат допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю для 34 осіб. Основними напрямками організації підприємницької діяльності безробітних завдяки отриманню одноразової допомоги є торгівля, надання транспортних послуг, вирощування та реалізація грибів та інше.
В Старокостянтинівському міськрайонному центрі зайнятості розміщені інформаційні матеріали, які стосуються майбутнього підприємця, а саме: як скласти бізнес-план, юридичні нормативні документи та матеріали з описом професій.
Відповідними службами посилено контроль за виконанням підприємцями вимог чинного законодавства щодо оформлення та використання праці найманих працівників. Особлива увага приділяється нелегальному використанню робочої сили, зокрема, виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин у сфері торгівлі, сфери надання послуг населенню
При міській раді діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва. У 2011 році проведено 5 засідань координаційної ради.
Розпорядженням міського голови від 16.10.2009 року №406/2009-р створено галузеву раду підприємців у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. У 2011 році проведено 7 засідань по питанню підтримки підприємництва.
В місті діє 3 об’єднання підтримки розвитку малого підприємництва, а саме Асоціація підприємців, кредитні спілки «Лакі», «Альянс».

Проблеми:
- непередбачуваність ризиків в умовах світової фінансової кризи;
- недосконалість законодавчої бази щодо державної підтримки малого підприємництва;
- відсутність виваженої державної політики підтримки вітчизняного виробництва та захисту внутрішнього споживчого ринку в умовах членства України в СОТ;
- недосконала фінансова політика Національного банку України щодо розбудови ринку банківських послуг та формування умов для зацікавленості комерційних банків у наданні суб’єктам малого підприємництва дешевих кредитних ресурсів;
- відсутність фінансування заходів Програми сприяння розвитку малого підприємництва з місцевого бюджету.


Розвиток конкуренції на регіональному ринку

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Згідно розпорядження міського голови №82/2011-р від 21.02.2011 р. «Про контроль за цінами на продовольчі товари» створена робоча група. Щотижнево здійснюється моніторинг цін. Робоча група у межах компетенції забезпечує дослідження ринків, послуг і основних продовольчих товарів на предмет дотримання вимог законодавства, правил торгівлі, додержання правил та законодавчо встановлених норм при використанні найманої праці. У 2011 році проведено 166 моніторингів з вивчення цінової ситуації та зростання цін на основні продовольчі товари.
У 2011 році здійснені перевірки щодо відповідності розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги комунальних підприємств діючим тарифам.
З метою встановлення економічно-обгрунирваних тарифів на послуги підприємства рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради № 564 від 30.12.2010 року «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та підігріву води для населення, що надаються комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» з 01.01.2011 року встановлена вартість послуг виходячи з тарифу на теплову енергію для населення, затвердженого Постановою НКРЕ України від 14 грудня 2010 року № 1698 “Про затвердження тарифу на теплову енергію КПЕТГ “Тепловик” Старокостянинівської міської ради».
Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради № 21 від 13.01.2011 року « Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Старокостянинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» з 01.02.2011 року переглянуті тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Рішенням виконавчого комітету від 16.06.2011 року № 308 з 01.07.2011 року відкореговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК.
Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28 квітня 2011 року №239 “Про погодження ціни на квиток за проїзд у міському транспорті загального користування” погоджено з 01.05.2011 р. ціну на квиток за проїзд у міському транспорті загального користування (крім таксі) у розмірі 2,00  грн.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.09.2011 року № 434 встановлені тарифи на послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським ККП.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  постанови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30.09.2011 року № 108 рішенням виконавчого комітенту від 15 жовтня   2011р.    № 479 встановлені тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів міста, які надаються комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства “Тепловик”.
При встановленні тарифів виконавчий комітет міської ради керувався  діючими законодавчими і нормативними актам.
Проблеми:
- необґрунтоване зростання цін, відсутність стабільної та прогнозованої цінової ситуації на окремі товари та послуги;
- низька купівельна спроможність значної частини населення ;
- відсутність законодавчих підстав для включення до собівартості тарифів понесених витрат по виконаних роботах з обслуговування внутрішньо будинкових мереж підприємствами – виконавцями послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення.


Приватизація та управління об’єктами комунальної власності

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Ефективне використання об’єктів комунальної власності та реалізація виконавчими органами влади своїх функцій в управлінні комунальним майном сприяють розвитку економіки міста, збільшенню надходжень до міського бюджету.
Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсній основі. У 2011 році проведено 4 конкурси на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, за результатами яких в оренду передано 162,8 кв.м площі приміщень.
Станом на 01.01.2012 р. нараховується 59 діючих договорів оренди комунального майна. У 2011 році до міського бюджету надійшло 97,5 тис. грн. від оренди комунального майна..
Ведеться постійний контроль за сплатою орендної плати та термінами дії договорів оренди приміщень нерухомого майна, що належать до комунальної власності.

Проблеми:
- нестача коштів на утримання та ремонт об’єктів нерухомого майна;
- збиткова діяльність підприємств комунальної власності.;
- низька інвестиційна привабливість об’єктів комунальної власності, які надаються в оренду.


Активізація інвестиційної діяльності

Стан виконання завдань та заходів Програми:
За оперативними даними у 2011 році передбачається освоєння інвестицій на суму біля 50000,0 тис.грн., при прогнозі 327350,0 тис.грн.
 За січень-вересень 2011 року в економіку міста Старокостянтинова за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 29051,0 тис.грн. капітальних інвестицій (найвагомішу частку з них складають інвестиції у матеріальні активи), з яких 25390,0 тис. грн. (87,4 %) становили інвестиції в основний капітал. У порівнянні з відповідним періодом минулого року інвестицій в основний капітал освоєно на 10,8 % менше..
Найвагомішу частку капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал спрямовано у житлове будівництво та придбання машин і обладнання.
Основним джерелом інвестування в основний капітал у січні-вересні 2011 року були:
-    кошти державного бюджету - 9127,0 тис.грн. освоєні Подільським УКБ МОУ (будівництво 71 квартирного житлового будинку по вул. Попова та інженерних мереж до групи житлових будинків, для забезпечення житлом військовослужбовців);
-    власні кошти підприємств та організацій - 7749,0 тис.грн., у тому числі:
ТОВ «Старокостянтинівцукор» - 2962,0 тис.грн. на реконструкцію підприємства, придбання нового обладнання;
СТОВ «Сокіл» - 2779,0 тис.грн. на будівництво зерносховища по пров. Мануїльського, 10;
ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» - 1508,0 тис.грн. на будівництво нового цеху з виготовленню залізобетонних виробів, придбання нового обладнання;
ТОВ «Агромоторсервіс» - 270,0 тис.грн. на добудову цеху виробництва причепів, придбання нового обладнання;
-     кошти населення на індивідуальне житлове будівництво - 5488,0 тис.грн.
Інвестиції в основний капітал на одну особу становили 732,4 грн., у тому числі інвестиції використані у житлове будівництво на одну особу – 426,6 грн.
У 2011 році за рахунок коштів державного бюджету проведено реконструкцію загальноосвітньої щколи І-ІІІ ступенів №8 м.Старокостянтинів на суму 3298,0 тис.грн.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг міста на 2011 рік із державного бюджету освоєно 1800,0 тис.грн., із місцевого – 2039,1 тис.грн.
У 2011 році продовжувалася реконструкція стадіону «Центральний. На виконання робіт по реконструкції стадіону з державного  бюджету освоєна субвенція у розмірі 3402,3 тис.грн., з місцевого бюджету – 600,5 тис.грн.
На протязі 2011 року за рахунок коштів місцевого бюджету проведено реконструкцію будівлі територіального центру соціального обслуговування на суму 288,1 тис.грн.
Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради проводиться робота по пошуку інвестора для відновлення роботи міні молокозаводу по вул. Замковій, проведені зустрічі з власниками ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування», ТОВ «Блок Майстер Україна» для вирішення питання збільшення обсягів виробництва або залучення інших інвесторів.
Проводилася спільна робота з ТОВ «Каскад Продакшн» по пошуку інвестора для початку будівництва заводу з виробництва згущеної сироватки.
Вирішується питання по будівництва заводу з виробництва гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первиних елементів) ТОВ «Мегатекс індастріал».
Проведено дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель та споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів. Створений реєстр земельних ділянок (промислових майданчиків) виробничі, офісні приміщення м.Старокостянтинів, які можуть використовуватись інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри тощо.
Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради направлені  пропозиції  Хмельницькій державній обласній адміністрації щодо фінансування у 2012 році  центральними органами виконавчої влади – головними розпорядниками бюджетних коштів заходів, спрямованих на розв’язання найбільш актуальних проблемних питань міста, а саме:
-    реконструкція стадіону «Центральний» на суму 7058,1 тис.грн.;
-    капітальний ремонт міських очисних споруд - 17961,5 тис.грн.;
-    реконструкція міських очисних споруд  мікрорайону «Вокзал ІІ» - 4889,3 тис.грн.;
-    капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів №7 - 2240,8 тис.грн.
З метою розповсюдження інформації про економічний потенціал міста розроблений інвестиційний паспорт міста.
Сформована база даних про інвестиційні проекти та інвестиційно-привабливі проекти.
Рішенням 6 сесії міської ради від 22.04.2011 року №6 затверджена Програма залучення інвестицій в економіку м.Старокостянтинів на 2011-2020 роки.
Прямі іноземні інвестиції в економіку міста станом на 1 січня 2012 року становили 2967,4 тис.дол. США, при прогнозі 1354,0 тис.дол. США., і збільшилися порівняно з початком року на 1610,0 тис.дол.США.
.

Проблеми:
-    не передбачені в повному обсязі кошти державного бюджету для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку, для будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення м.Старокостянтинів;
-    не достатнє фінансування для вирішення питань реалізації стратегічно важливих інвестиційних проектів міста, у сфері модернізації виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, вирішення проблем житлово-комунального господарства;
-    обмеженість державних інвестиційних ресурсів для реалізації заходів соціально-економічного розвитку міста, програм у житлово-комунальному господарстві;
-    обмежені фінансові можливості підприємств, організацій та населення міста.
Розвиток промисловості та інфраструктури

Забезпечення безперебійного енергопостачання та підвищення енергоефективності


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Забезпечено безперебійне енергопостачання економіки та населення міста.
Рівень оплати за спожитий природний газ у 2011 році по місту становив 100,7 %, за спожиту електроенергію – 97,0 %
З метою зменшення втрат в інженерних мережах Старокостянтинівським КП ВКГ “Водоканал” встановлено новий насос ЄВЦ 10-120-60 артезіанської свердловини №6, проведена інвентаризація водозаборів, з визначенням нерентабельних артсвердловин. Згідно з планом проводились профілактичні та ремонтні роботи запірної водопровідної арматури, водозбірних колонок, пожежних гідрантів. Своєчасно проводиться заміна та ремонт водопровідної мережі, всі об¢єкти забезпечено резервним електроживленням.
Втрати питної води при транспортуванні до споживача станом на 01.01.2012 року становили 28,2%.
По Старокостянтинівському КП ПТГ “Тепловик” з метою зменшення втрат в інженерних мережах проведена заміна трубопроводів на попередньо ізольовані 1400 м.п. в двотрубному виконанні. Встановлено 12  засобів обліку відпуску теплової енергії на виході з котелень. У жовтні –грудні 2011 року вироблено 27,9 тис.гкал теплової енергії, втрати в мережах становили 2,9 тис. Гкал – 10,4 % від виробленої теплової енергії.
На промислових підприємствах міста реалізовувалися наступні заходи з енергозбереження:
На ДП «Старокостянтинівський молочний завод» встановлений1 конденсатозбірник з системою повернення конденсату у апаратному цеху,  замінена ізоляція трубопроводів у маслоцеху, встановлено конденсатовідвідники та редуктор пару у цеху сухого знежиреного молока, встановленний конденсатозбірник з системою повернення конденсату у сирцеху.
ТОВ «Старокостянтинівцукор» проведено реконструкцію теплової системи підприємства, що дало змогу зменшити використання природного газу з 42 куб.м до 37 куб.м. на 1 тону переробки цукрового буряку.
ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»:
-    введено в експлуатацію техногенератор типу «Крон – 6», який використовується для пропарювання залізобетонних виробів, призначений для економії природного газу;
-    введений в експлуатацію енергетичний комплекс автоматичного спалювання деревини типу СС, яким опалюються приміщення адміністративного корпусу, столярна майстерня, арматурна дільниця, частина механічної служби;
-    проведено утеплення камер тепловологісної обробки залізобетонних виробів на полігонах штучних споруд;
-    встановлені нові менш енергоємні та більш продуктивні компресорні установки НВЄ.

ТОВ «Агромоторсервіс: проведено модернізацію електромережі, застаріле обладнання замінюється новим енергоефективним, стимулюється повторне використання деталей машин, покращено теплоізоляцію адміністративних та виробничих приміщень
Проблеми:
- високі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг;
- недостатнє фінансування з державного бюджету енергозберігаючих заходів та проектів


Посилення конкурентоспроможності промисловості

Стан виконання завдань та заходів Програми:
У 2011 році спостерігається стабілізаціїя роботи більшості підприємств промисловості.  
Прогнозувалося, що обсяг реалізованої промислової продукції у 2011 році становитиме 533373,3 тис.грн. Фактично у 2011 році промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 546972,9  тис.грн., що складає 117,4% у порівнянні до 2010 року.
Обсяги реалізації промислової продукції збільшили ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ», ТОВ «Блок Майстер України», ТОВ «Агромоторсервіс», ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»
С початку 2011 року інноваційну діяльність здійснювало 3 підприємства:
- виробництво нових видів продукції – плити берегоукріплення Т-150 та короби залізобетонні КБ на ДП «Старокостянтинівський завод залізо бетонних шпал».
- ДП «Старокостянтинівський молочний завод» освоєно виробництво нових видів продукції: - продукт рослинно-вершкового 72,5% загальної жирності, зокрема 5% молочного жиру, спред солодко-вершковий ваговий 72,5 % загальної жирності, зокрема 25% молочного жиру, продукт сирний твердий з масовою часткою жиру в сухій речовині 50%, зокрема молочного жиру не менше 5% від загального вмісту жиру.
- ТОВ «Агромоторсервіс» - впроваджений випуск нових видів продукції – візок мотоблока АМС-400, АМС 400.01, АМС 400.02Н, АМС 400.02Н.З., причіп автомобыльний АМС 500, АМС 550, АМС 650, АМС 750, АМС 751.
Частка інноваційно-активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств у 2011 році 36,4 %.
Власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001сертифікували 3 промислових підприємства: ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал». ТОВ «Блок Майстер Україна».
ДП «Старокостянтинівський молочний завод» розпочато роботи по встановленню нового енергоефективного обладнання на підприємстві. Очікується, що завдяки новій технології витрати на електроенергію, природний газ, воду і каналізацію скоротяться на 20-80% порівняно із сьогоднішнім рівнем, а викиди вуглекислого газу знизяться майже на 9000 тон в рік. Реконструкція буде включати в себе установку нового обладнання для  прийому молока, переробки молока, виробництва вершків і масла, обладнання для сушіння сироватки та знежиреного молока, а також нової центральної котельні, електропідстанції та аміачної / охолоджуючої установки.
ТОВ «Старокостянтинівцукор» у 2011 році перероблено 202242 т цукрового буряку, вироблено 27730 т. цукру. З метою модернізації виробництва, збільшення обсягів виробництва розпочато технологічне оновлення підприємства.
ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»  продовжує будівництво нового цеху по виготовленню залізобетонних виробів.
ТОВ «Агромоторсервіс» здійснює реконструкцію й оновлення технічних засобів, впроваджуються нові технології виробництва продукції та ремонту машин сільськогосподарського призначення. Підприємством виготовляється конкурентоспроможна продукція для експорту. Продовжує роботи по добудові цеху з виробництва причіпів та будівництву відкритого складу.
У 2011 році проведені зустрічі представників виконавчого комітету міської ради з власниками ТОВ «Блок Майстер Україна» та ПАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування» для вирішення питання збільшення обсягів виробництва або залучення інших інвесторів. Також  розроблені резюме про підприємства які розповсюджується серед потенційних інвесторів.

Проблеми:
- не розпочато будівництво заводу з виробництва згущеної сироватки ТОВ “Каскад-Продакшн”.
- висока зношеність основних виробничих фондів;
- висока вартість кредитних ресурсів та відсутність системи довгострокового кредитування;


Розвиток інфраструктурних секторів (дорожньо-транспортного комплексу, зв’язок та інформаційні технології)


Стан виконання завдань та заходів Програми:

Важливим фактором стабілізації економіки міста є забезпечення розвитку транспорту, підвищення якості послуг цієї галузі.
Пасажирські перевезення в місті здійснюються відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081, інших нормативно-правових актів, які визначають правила перевезення пасажирів.
За 2011 рік обсяги пасажирських перевезень по місту становили 3154,3 тис.пас., пасажирооборот – 18,9 млн.пас.км., у порівнянні з минулим роком зменшилися відповідно на 13,1 % та 9,3%.
Пасажирські перевезення в місті Старокостянтинів здійснюють 11 приватних перевізників, 27-ма транспортними одиницями із загальною пасажиромісткістю 1121 місце. Маршрутна мережа міста нараховує 10 маршрутів.
Перевезення пільгових категорій населення автомобільними перевізниками здійснюються відповідно до чинного законодавства. Так, у 2011 році на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом по місту, перевізникам з державного бюджету профінансовано 983790,90 грн. Станом на 01.01.2012 р. заборгованість по виплаті компенсації за перевезення пільгової категорії громадян становила 357781,20 грн.
У 2011 році управлінням економіки виконавчого комітету здійснено 11 перевірок щодо дотримання умов договору на перевезення пасажирів, про що складено відповідні акти, по фактах порушень прийняті заходи.
У 2011 році на поточний ремонт доріг, реконструкцію та капітальний ремонт доріг і тротуарів міста виділено та  освоєно 3839,1 тис.грн., із яких 1800,0 тис.грн. кошти державного бюджету.

Проблеми:
-    відсутність стабільного попиту споживачів у сфері пасажирських перевезень;
-    відсутність надійного механізму компенсації перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів;
-    недостатнє фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг міста.

У місті послуги з електрозв’язку надаються двома підприємствами: Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком» Центр телекомунікаційних послуг №19, Старокостянтинівська філія ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел».
Цех телекомунікаційних послуг №19 м.Старокостянтинів Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» обслуговує в місті 414,5 км. кабельних ліній та 14,8 км. повітряних ліній зв’язку.
Загальна кількість основних телефонних апаратів (ОТА) встановлених Цехом ТП №19 по місту становить 7837, в тому числі у населення – 6912 ОТА. З початку 2011 року встановлено 330 ОТА, з них пільговим категоріям громадян 27 ОТА.
Кількість абонентів широкосмугового доступу до мережі Інтернет – 2453.
Кількість абонентів відкритого доступу до мережі Інтернет – 474.
Загальна монтована ємність обладнання доступу до мережі Інтернет по технології АDSL становить – 2608 порти.
Загальна монтована ємність обладнання доступу до мережі Інтернет по технології SHDSL становить – 32 порти.
Загальна монтована ємність автоматичної телефонної станції (АТС) становить 8064 номери, в тому числі монтована цифрова ємність АТС становить 4416 номерів.
В загальному по місту Цехом ТП №19 обслуговується 2380 радіотрансляційні точки, в тому числі населенню 1964 р\т.
За 2011 рік підприємством надано послуг на суму – 7300,0 тис.грн., що на 106,2 % більше, ніж за відповідний період минулого року, план наданих доходів виконано на 100,9%.
Виконано ремонтів КЛЗ протяжністю 29,21 км, в тому числі капітальних - 2,982 км.
Виконано ремонтів ПЛЗ протяжністю 4,358 км, в тому числі капітальних - протяжністю 0,7 км.
Старокостянтинівською філією ПАТ ПТК «Мітел» на протязі 2011 року проводились будівельно-монтажні роботи по розширенню лінійно-кабельних споруд зв’язку по вул. Миру, вул. Попова, вул. Ессенська, вул. Софійська, вул. І.Франка, вул. Будьонного, пров. Чернишевського та інших.
Проводилась заміна обладнання для доступу до мережі Інтернет та відповідно збільшення кількості портів. Всього в розвиток та модернізацію мереж зв’язку в 2011 році було використано власних інвестицій біля 400,0 тис.грн.
За 2011 рік надано послуг зв’язку та Інтернет на суму біля 1440,0 тис.грн.
Послугами телефонного зв’язку та Інтернет користуються біля 2500 абонентів.
Старокостянтинівський центр поштового зв’язку №7 є без балансовим підрозділом Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта». Мережа поштового зв’язку міста складає 5 відділень. В середньому одне відділення поштового зв’язку обслуговує 7,8 тис. осіб населення. Вузлом  поштового зв’язку надається ряд платних послуг, а саме: продаж знаків поштової оплати, доставка та виплата пенсій, рекламні послуги, грошові перекази, міжнародний поштовий переказ та інше.
Проблеми:
-    недостатнє залучення інвестицій в розвиток та модернізацію галузі зв’язку не уможливлює надання якісного і надійного зв’язку, збільшення асортименту послуг, використання найновіших досягнень в сфері телекомунікацій.


Регіональний економічний розвиток

Реформування житлово-комунального господарства


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємства житлово-комунального господарства не можуть утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, здійснювати розрахунки за використані енергоносії та внески до бюджетів усіх рівнів.
Для забезпечення належного утримання та експлуатації підприємств житлово-комунального господарства, що пребувають у комунальній власності шомісячно проводився моніторинг основних показників діяльності. Вживалися заходи щодо забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, погашення заборгованісті за житлово-комунальні послуги.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2011 році – 104,6%. Заборгованість населення станом на 01.01.2012 р. становить 5303,4 тис.грн., в порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 992,1грн.
У 2011 році рівень сплати населенням послуг централізованого опалення та підігріву води становить 104,2%, водопостачання та водовідведення 97,5%, утримання будинків та прибудинкової території 96,7 %, газопостачання 109,8%.
Станом на 01.01.2012 р. заборгованість населення за послуги теплопостачання та підігріву води Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» становить 3382,9 тис.грн., послуги водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж Старокостянтинівського КП ВКГ «Водоканал» 802,7 тис.грн., послуги Старокостянтинівської ЖЕК з утримання будинку та прибудинкової території –1178,3 тис.грн.
З початку 2011 року здійснені перевірки щодо відповідності розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги комунальних підприємств. На базових підприємствах житлово-комунального господарства міста у 2011 році відшкодування населенням  собівартості послуг  теплопостачання становить  52,3%, водопостачання -  109,0%,  водовідведення -  106,7%, утримання будинків, споруд та прибудинкової території  96,7..
Виконавчий комітет міської ради спільно із підприємствами міста, які надають житлово-комунальні послуги проаналізовані діючі тарифи:.затверджені тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» та відкориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються Старокостянтинівською ЖЕК, встановлені тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів міста, які надаються комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства “Тепловик” (згідно постанови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30.09.2011 року № 108) відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
Старокостянтинівським КППТГ «Тепловик» направлені розрахунки Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг України для затвердження тарифів на послуги  з централізованого опалення та підігріву води для населення. На даний час документи знаходяться в стадії розгляду.
Старокостянтиніувським КППТГ «Тепловик» у 2011 році виведені з експлуатації 16 котлів НИИСТУ-5 та встановлені нові котли Unical і Колві, в яких ККД 90-93%. Розроблена проектно-кошторисна документація на заміну 22 котлів НИИСТУ-5, що дасть змогу вивести з експлуатації 100% старих котлів з низьким ККД.
Замінено мережі опалення і гарячого водопостачання на попередньоізольовані:
- по котельні І.Франка, 35 загальною довжиною 255 м.п. на суму 31200 грн.;
- по котельні “Новітер” вул.. Софійська, 3  довжиною 250,7 м.п. на суму 25747 грн. l.;
- по котельні по вул.. Комсомольська 8/3 довжиною 35 п.м. на суму 4284 грн.
Виготовлена проектно-кошторисна документація:
- по заміні теплових мереж по вул. І.Франка, вартість робіт 7115,0 тис. грн.;
- на технічне переоснащення котельні по вул..Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул..Миру 1/136 та вул..Комсомольській 8/3, вартість робіт 8496,54 тис. грн.;
- по заміні теплових мереж від котельні по вул.. Миру 1/139, вул..Миру 1/136, вул..Комсомольська 8/3, вартість робіт 279967 тис. грн.
 Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал»  :
- проведено реконструкцію ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, а саме замінено хлораторне обладнання на гіпохлоридне типу ЕГР “Сиваш”. Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 липня 2011 р. № 112 профінансовано даний проект в сумі 126,3 тис.грн, в тому числі 97,0 тис. грн з державного бюджету.
- проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об”ємом 2800 м3;
- встановлений новий насос ЄЦВ 10-120-60 артезіанської свердловини № 6 Григоровецького водозабору;
- збудовано 45 м залізобетонного самопливного колектора (взамін аварійного) на міських очисних спорудах;
- повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти;
- відремонтовано та замінено 426 м водопровідних та 560 м каналізаційних мереж;
-на ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 встановлено лічильники обліку питної води, яка надходить із станції І підйому (свердловини).
Старокостянтинівською ЖЕК провндений капітальний ремонт покрівлі по вул. Франка, 33 вартістю 26 тис.грн., вул.. Франка, 25 вартістю 69 тис.грн, вул..Франка, 27 вартістю 150 тис. грн., вул.20 дистанція колії, 6 вартістю 21,1 тис.грн.
Проведено поточний ремонт на суму 1978,7 тис.грн, в тому числі ремонт покрівлі у 41 будинку, зокрема в будинках по вул..Франка, 39, вул.. Миру 1/140, 1/146, 1/152, 1/153, 1/155, 1/157, вул.. Острозького, 7, 15, 53, 55, 56, вул.. Острозького, 7, 9, вул.. Софійська, 6, 8, зроблено вимощення біля будинків, відремонтовано вхідні площадки, виконано ремонт дитячих майданчиків.
Ремонт енергозабезпечення будинків проведений у 16 будинках, вартість робіт 12,0 тис.грн. Перевірено  герметизацію інженерних вводів у 185 будинках, виявлено та усунено 25 недоліків. Вартість робіт 14,0 тис.грн. Здійснено ремонт 5 опалювальних печей на суму 1,5 тис.грн. На ремонт заскління вікон сходових клітин та вхідних дверей витрачено 23 тис.грн.
Старокостянтинівським КРБШП проведений поточний ремонт доріг на площі 24,345 тис м2., реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів на площі 6,256 тис. м2 .
Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств у 2011 році виконані наступні роботи:
- переобладнано автомобіль ГАЗ-53 на заправку стисненим природним газом (економія 1,5 тис грн./міс)
- побудовано гараж на полігоні твердих побутових відходів;
У 2011 році Старокостянтинівським МКП “Міськсвітло”:
-    проведено монтаж мережі зовнішнього освітлення по вул. Сагайдачного та по вул. Орджонікідзе;
-    реконструкція зовнішнього освітлення на Набережній міста;
по вул. Польова відновлено вуличне освітлення та обладнаний щит керування ТП-125.

Проблеми:
- через відсутність фінансування з державного бюджету та обмеженість фінансування міського бюджету реалізація заходів та завдань Програми реформування і розвитку житлово- комунального господарства м.Старокостянтинова на 2010-2014 роки здійснена не в повному обсязі;
- зростання цін на енергоносії;
- значна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги;
- високий ступінь зношеності основних фондів комунальних підприємств;
- високі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.


Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у 2011 році виконано робіт власними силами на суму 20970,0 тис.грн., у порівнянні з минулим роком обсяги будівництва в місті збільшилися на 16,0%.
На квартирному обліку для отримання житла при виконавчому комітеті міської ради перебуває 1389 сімей, з них у першочерговій черзі – 434 сім’ї, позачерговій черзі 169 сімей.
При виконавчому комітеті міської ради сформована черга на отримання соціального житла, всього на обліку перебуває 41 сім’я, з них у першочерговому порядку отримання - 31 сім’я, позачерговому – 7 сімей.
У 2011 році забудовниками м. Старокостянтинова введено в експлуатацію 12057 кв.м. загальної площі житла, при прогнозі 12600 кв.м., що на 7514 кв.м. більше ніж у відповідному періоді минулого року (265,4 % до 2010 року).
Із загального обсягу житла уведено в експлуатацію за рахунок коштів державного бюджету 6053,0 кв.м. загальної площі (107 квартирний житловий будинок по вул. Попова, для забезпечення житлом військовослужбовців – Подільське УКБ МОУ), індивідуальних забудовників – 5375,0 кв.м. загальної площі, кошти підприємства – 629,0 кв.м. загальної площі.
На протязі 2011 року продовжувалося будівництво 71 квартирного житлового будинку по вул. Попова та інженерних мереж до групи житлових будинків, загальною площею 3999,0 кв.м., для забезпечення житлом військовослужбовців (Подільське УКБ МОУ). За 2011 рік освоєно коштів на суму 14966,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету.
Проведена інвентаризація об’єктів незавершеного виробництва.
У зв’язку з відсутністю коштів тимчасово призупинено будівництво:
-    65-квартирного житлового будинку по вул. Попова, 26, загальною площею 4194,8 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ЗАТ «Базис»);
-    9-ти поверхового житлового будинку з вбудованими-громадськими приміщеннями по вул. Попова, 38, загальною площею 5385,4 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ТОВ «Гарант Альфа ДМГ»);
-    групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по вул. Попова, 22, загальною площею 7431,6 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ТОВ «Орбіта Інвест»).
Проблеми:
-    відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання будівельної діяльності;
-    обмежені фінансові можливості підприємств та організацій міста.
Регіональний споживчий ринок та послуги


Стан виконання завдань та заходів Програми:

Споживчий ринок міста протягом 2011 року характеризується позитивною динамікою обороту роздрібної торгівлі та надання послуг.. На даний період в місті нараховується 203 стаціонарних підприємства торгівлі, 35 підприємств громадського харчування, 83 об΄єкти побутового обслуговування, 486 об’єктів дрібно-роздрібної мережі та 2 діючих ринки з наданням статусу та призначенням адміністрації ринку.
Згідно рішення 11 сесії міської ради №21 від 21.10.2003 р. контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів здійснює управління економіки виконавчого комітету міської ради. У 2011 році розглянуто 28 звернень громадян щодо захисту прав споживачів.
За січень-вересень 2011 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становить 115066,1 тис. грн. (в тому числі торгової мережі 113851,4 тис. грн.), що становить 144,2% до відповідного періоду 2010 року. Товарообіг ресторанного господарства склав 1214,7 тис. грн. Очікується, що обсяг роздрібного товарообігу у 2011 році становитиме 131182,7 тис.грн., при прогнозі 86742,2 тис.грн.
Прогнозувалося, що підприємствами та іншими структурними підрозділами міста Старокостянтинова, що ідентифікуються за основним видом діяльності як підприємства сфери послуг за 2011 рік буде надано послуг на 14028,4 тис.грн. для всіх споживачів (підприємств, організацій, установ, підприємців та населення. Фактично у 2011 році  вироблено послуг на 41164,0 тис. грн.., що у 3,0 рази більше відповідного періоду минулого року.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значних змін не відбулось. Як і раніше, найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг мали послуги складського господарства, транспорту. Значним попитом користувались у споживачів і послуги сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу.

Проблеми:

- ріст цін на товари першої необхідності;
- низька купівельна спроможність значної частини населення ;
- незадовільна якість споживчих товарів, особливо імпортного виробництва.


Міжнародна інтеграція і співпраця

Розвиток міжнародного співробітництва


Стан виконання завдань та заходів Програми:
Діяльність виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у сфері міжнародного співробітництва спрямована на формування позитивного іміджу міста, підтримку та розвиток зарубіжних відносин у суспільно-політичній, культурній та економічних сферах.
У засобах масової інформації висвітлювалася інформація щодо ЄС, перспектив європейської інтеграції, розміщувалися інформаційно - пізнавальні  публікації щодо НАТО.
14.05.2011 року проведено круглий стіл з лідерами молодіжних організацій «Молодіжний рух в країнах Євросоюзу».
Протягом 2011 року у міській бібліотеці для дітей проведено літературну мандрівку «Як ми знаємо Європу»,  бесіди на тему: «Молодь світу про майбутнє Європи»,  «Європейський союз: етапи становлення», бесіда «Економічні основи Євросоюзу»
У центральній міській бібліотеці проведена інформаційна година «Україна та Європейський союз», огляд літератури та публікацій «Європа – новий старт для України», лекцію «Об’єднана Європа – сучасна модель розвитку суспільства», бесіда «Виникнення та розвиток місцевого самоврядування в Європі»
В навчальних закладах міста проведені
- єдиний  День інформування учнів, батьків на тему «Україна – ЄС: реалії та перспективи   співпраці».
- місячник Днів Європейської спадщини під девізом: «Європа, спільна спадщина».
- години творчого спілкування  на теми: «Культурна спадщина України в контексті світової культури», «Ми –європейці»,  «Дні європейської спадщини на Хмельниччині»;
- тематичні уроки на теми: «Музичні шедеври відомих європейських композиторів», «Мандруємо Європою», «Мистецькі шедеври Європи», «Сторінками європейської літературної класики»  , конкурси - презентації дитячих малюнків, рефератів на теми: «Україна - ЄС моїми  очима», “Україна – Європейський Союз: шляхи співпраці”, виховні заходи,  ігри-вікторини, заочні подорожі на теми: «Ми друзі дітей  країн ЄС», «Наш дім  -  Європа»;
- фізкультурно-спортивні змагання, присвячені  Дням європейської спадщини.


Стимулювання експорту товарів та послуг

Стан виконання завдань та заходів Програми:
Прогнозувалося , що у 2011 році обсяги експорту зовнішньої торгівлі товарами становитимуть 12894,0 тис. дол..США, імпорту – 10694,0 тис.дол.США. Фактично, за статистичними даними обсяги експорту зовнішньої торгівлі товарами у 2011 році в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися  на 12,9 % і становили 9189,7 тис.дол.США . Обсяги  імпорту товарів та послуг зросли на 73,6 % та становили 21129,7 тис. дол. США.. Від΄ємне зовнішньоторговельне сальдо становить 11940,0 тис. дол. США.
Експортно-імпортні операції здійснювали такі підприємства, як ДП “Старокостянтинівське лісове господарство”, ТОВ ВКФ “Декор”, ТОВ “Агромоторсервіс”, ТОВ “Старокостянтинівцукор”, ТОВ “Рабенштайнер”, ПП “Укрпродекспорт”, ТОВ “Нарс авто”, ПП “Лідер-А”, ТОВ “Нідерландсько-Українське спільне підприємство “Верват Україна ЛТД, ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ», ДП «Старокостянтинівський молочний завод», СПзІІ «Петротранс», ТОВ «Ясен-Поділля», ТОВ «Автобум 2010».
Інформація про експортні можливості підприємств м.Старокостянтинова розміщена на офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтиніської міської ради.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.