Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до п. п. 9, п. а, п. п. 4, п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.16.2006р. № 833, п. 25 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994р. № 313 (зі змінами та доповненнями), п. 16 Правил роботи дрібно роздрібної торгівельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 (зі змінами та доповненнями) та з метою поліпшення торговельного, побутового обслуговування населення міста та захисту прав, інтересів суб´єктів господарювання розроблено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території м. Старокостянтинів».
Проблема полягає в тому, що згідно з підпунктом 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
Відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006р. №833, Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. №854 (зі змінами), Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002р. №218 (зі змінами), суб’єктами господарювання режим роботи встановлюється за погодженням з органами місцевого самоврядування.
Для врегулювання зазначеного питання запропоновано прийняти Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території м. Старокостянтинів, керуючись діючим законодавством України.
2.Визначення цілей державного регулювання.
Ціль прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов'язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових. Основними цілями, прийняття цього регуляторного акта є :
- встановлення прозорого механізму погодження режимів роботи;
- забезпечення сприятливих умов для суб’єктів господарювання під час підготовки та отримання ними документа про погодження режиму роботи об’єктів;
- встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів;
- забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об´єкти сфери обслуговування, врахування їх думки при погодженні режиму роботи.
3.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
Відмова від прийняття запропонованого акта, тобто збереження існуючого стану, залишить не вирішеними інтереси суб’єктів підприємництва. Неузгодженість між нормативними актами залишається не вирішеною на невизначений час.
Прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з вимогами чинного законодавства, створить сприятливі умови для суб’єктів господарювання з питань започаткування власної справи, дозволить самостійно з урахуванням вимог «Правил додержання тиші на території м. Старокостянтинів встановлювати режим робити об’єктів.
4.Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження проекту рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради «Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території м. Старокостянтинів».
Проектом зазначеного рішення передбачена регламентація дій суб´єктів господарювання, які бажають погодити режим роботи, та посадових осіб виконавчого комітету міської ради, а саме:
- визначений перелік документів;
- визначені форми документів;
- визначені строки надання погодження;
- враховані інтереси громадян при розміщенні об´єктів сфери обслуговування в житлових будинках або прибудованих до них приміщеннях.
Реалізація такого регуляторного акта забезпечить:
- покращення умов торговельного та побутового обслуговування населення;
- вдосконалення режимів роботи.
5.Обгрунтовання можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Досягнення встановлених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги.
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі, в разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв’язку з тим, що метою проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акта приносить вигоди без залучення додаткових коштів, як з боку суб’єктів господарювання, так і влади.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта припускає наведення аналізу вигод та витрат, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється дія цього акта.
Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування, які мають різний характер і соціальний ефект.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу    Вигоди    Витрати
Суб’єкти господарювання    Спрощення процедури отримання документа про погодження режиму роботи, зниження бар’єрів для зайняття підприємницької діяльності, зменшення кількості документів    Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат
Міська влада    Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, суб’єктів які зайняті в малому та середньому бізнесі.
Врахування конституційних прав мешканців будинків на відпочинок.    Витрат не потребує, тільки витрати для опублікування регуляторного акта
Населення міста    Покращення якості торговельного, побутового обслуговування населення, можливість впливати на погодження режимів роботи об´єктів торгівлі та сфери послуг особливо в нічний час.    Витрат не потребує.
7.Строк дії регуляторного акту.
Даний проект рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради міської ради «Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території м. Старокостянтинів» є загальнообов’язковим до застосування на території міста та може бути використаний протягом необмеженого терміну.
8.Показники результативності регуляторного акта.
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:
1) кількість суб´єктів господарювання, які звернулись до виконавчого комітету міської ради за погодженням режимів роботи;
2) кількість виданих погоджень на розміщення об´єктів торгівлі та сфери послуг, в тому числі в нічний час;
3) кількість звернень громадян з питань порушень режимів роботи.
9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне – протягом двох років з дня набрання чинності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта.
Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акту, за умови його чинності, буде проведено періодичне відстеження його результативності.
Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.