Проєкти рішень виконкому

Управління соціального захисту населення

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
від __________________ 2023 року №_________

 

Про внесення змін до рішення
міської ради від 26 лютого 2021 року
№ 47/3/VIII

 

У зв’язку із кадровими змінами у юридичному відділі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та з метою впорядкування організації роботи комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги, затвердженої рішенням сесії міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з міського бюджету для надання разової грошової допомоги та складу комісії міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги»:
виключити зі складу комісії міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги, КУТЕЙНІКОВУ Аліну Дмитрівну - завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради;
включити до складу комісії міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги, ГИЛЮК Тетяну Андріївну - завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції юридичного відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
25 травня 2023 року               м. Старокостянтинів                        №  
                
Про дозвіл на укладення та підписання 
правочинів щодо нерухомого майна,
співвласником якого є недієздатний 
 
Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 05 травня 2023 року  про дозвіл на укладення та підписання правочинів щодо нерухомого майна, співвласником якого є недієздатний, враховуючи пропозицію опікунської ради при  виконавчому комітеті Старокостянтинівської  міської ради від                     17 травня  2023 року, керуючись частинами другою та третьою статті 41, пунктом 3 частини першої статті 71 Цивільного кодексу України, пунктом б частини першої статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ :
 
1. Дозволити опікуну ______________________ укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 частки житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами по вул. __________м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, власником якої є недієздатний ______________, 1969 року народження.
 
2. Дозволити опікуну_______________ укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 частки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, що знаходиться за адресою: ________________                                м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, власником якої є недієздатний ____________________, 1969 року народження.
 
3. Дозволити опікуну, ___________________, укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 частки земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1064 га, що знаходиться за адресою:                 вул. _______________м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, власником якої є недієздатний ____________, 1969 року народження.
 
4. Опікуну, ________________, кошти, отриманні внаслідок вчинення правочинів, використовувати виключно для задоволення потреб недієздатного ______________, 1969 року народження.
 
Міський голова                            Микола МЕЛЬНИЧУК
 


ПРОЄКТ РІШЕННЯ
_____________ 2023 року м. Старокостянтинів №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги 130000 (сто тридцять тисяч) грн 00 коп. та 65 (шістдесят п'ять) грн 00 коп. на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік за КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3.Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ) провести виплату матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ                                                                 
 
РІШЕННЯ
від __________________ 2023 року                                                           №____
 
 
Про схвалення проєкту Програми зайнятості населення Старокостянтинівської міської територіальної громади до 
2026 року
 
 
 
 
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та поліпшення ситуації на ринку праці Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
 
ВИРІШИВ:
 
 
1. Схвалити проєкт Програми зайнятості населення Старокостянтинівської міської територіальної громади до 2026 року (далі – Програма) згідно з додатком.
 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) винести проєкт Програми зайнятості населення Старокостянтинівської міської територіальної громади до 2026 року на розгляд Старокостянтинівської міської ради
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
 
Міський голова                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
25 травня 2023 року                                                                         № ________
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  від 25 червня 2020 року № 113
 
 
 
У зв'язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
 
ВИРІШИВ:
 
Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 113 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт

 

Рішення

від ___ ___________2023 року Старокостянтинів №_______

 

Про хід виконання Закону України

від 17 січня 2019 року № 2671-VIII

«Про соціальні послуги»

 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ та керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Інформацію про хід виконання Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» взяти до відома.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ
 
 
___ _________ 2023 року                                                          №______
 
Про хід виконання Закону України
від 28 лютого 1991 року № 796-XII
«Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»
 
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталії КОТ та керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ:
 
1. Інформацію про хід виконання Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» протягом 2022 року взяти до відома.
 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) до 31 грудня 2023 року забезпечити своєчасне призначення допомог та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
Міський голова                                                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
від _____________ 2023 року м. Старокостянтинів №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн 00 коп. та 595 (п'ятсот дев'яносто п'ять) грн 00 коп. на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік за КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3.Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ) провести виплату матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                                                      Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
27 квітня 2023 року                                                            №____
 
Про влаштування осіб до відділення стаціонарного догляду та тимчасового перебування № 1  с. Губча територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  
 
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», рішення виконавчого рішення виконавчого комітету міської ради  від 16 березня 2023 року № 96 «Про створення комісії з розгляду питань та прийняття рішень щодо звільнення осіб від плати за надання соціальних послуг та влаштування осіб до відділень стаціонарного догляду та тимчасового перебування № 1 та № 2 територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради», враховуючи пропозицію комісії з розгляду питань та прийняття рішень щодо звільнення осіб від плати за надання соціальних послуг та влаштування осіб до відділень стаціонарного догляду та тимчасового перебування № 1 та № 2 територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12 квітня 2023 року, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ :
 
1. Влаштувати до відділення стаціонарного догляду та тимчасового перебування № 1 с. Губча територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Вараву Олексія Олексійовича, 25 лютого 1954 року народження, та  Шаховала Михайла Петровича, 30 серпня 1952 року народження.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
Міський голова                                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
___ _________ 2023 року                                                          №______
 
 
Про схвалення проєкту рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради
 від 24 травня 2019 року № 36/34/VII»
 
 
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 травня 2019 року № 36/34/VII» (додається).
 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) винести проєкт рішення  на розгляд міської ради.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
Міський голова                                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Сторінка 1 із 4

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.