Проєкти рішень виконкому

Відділ комунального майна

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                            №___

м. Старокостянтинів

Про приватизацію житла за

адресою: АДРЕСА

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 16 квітня 2024 року за № 515/11-01/2024, наймача ОСОБА про приватизацію житлового приміщення в гуртожитку за адресою: АДРЕСА, на підставі Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», згідно з Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року   № 396, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2024 року, керуючись статтями 40, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Передати житлове приміщення в гуртожитку за адресою: АДРЕСА ОСОБІ в приватну власність.
  2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради (Сергій ЗАРІЧНИЙ) протягом місяця здійснити розрахунок площі житлового приміщення в гуртожитку, що приватизується безоплатно, та оформити свідоцтво про право власності на житло.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                           №___

м. Старокостянтинів

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради

від 12 травня 2022 року № 133

У зв’язку з виявленням власника безхазяйного майна, враховуючи листи  Управління забезпечення реалізацій повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, Фонду державного майна України, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 25 липня 2023 року за № 63/4745-14/2023, 12 лютого 2024 року за № 63/817-14/2024 відповідно, згідно зі статтею 335 Цивільного Кодексу України, керуючись статтями  40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 12 травня 2022 року № 133 «Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна».

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                           №___

м. Старокостянтинів

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради

від 25 листопада 2021 року № 402

У зв’язку з виявленням власника безхазяйного майна, враховуючи листи військової частини А2502, Квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницький,  які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 22 квітня 2024 року за № 63/2261-14/2024, 13 травня 2024 року за № 63/2614-14/2024 відповідно,  згідно зі статтею 335 Цивільного Кодексу України, керуючись статтями  40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25 листопада 2021 року № 402 «Про взяття на облік безхазяйного майна».

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 жовтня 2021 року № 12/7/VIII

З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання, безоплатної передачі комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади та приведення їх у відповідність до чинного законодавства,  відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», від  10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна», наказів Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року  № 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», від 02 вересня 2014 року № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», від 13 вересня 2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», керуючись статтями 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення міської ради від 22 жовтня 2021 року № 12/7/VIII «Про затвердження Положення про порядок списання, безоплатної передачі майна, що є комунальною власністю Старокостянтинівської міської територіальної громади» такі зміни:

Положення про порядок списання, безоплатної передачі майна, що є комунальною власністю Старокостянтинівської міської територіальної громади, затверджений вказаним рішенням, викласти в новій редакції згідно з додатком.

Міський голова                                                                      Микола  МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми управління комунальним майном Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

З метою створення сприятливих умов ефективного використання та утримання майна комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму управління комунальним майном Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) забезпечити фінансування програми в межах коштів, передбачених бюджетом Старокостянтинівської міської територіальної громади на відповідний рік реалізації програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Миколу  КОШИКА.

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                            №___

м. Старокостянтинів

Про схвалення проєкту Програми управління комунальним майном Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

З метою створення сприятливих умов ефективного використання та утримання майна комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 27, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт Програми управління комунальним майном Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі – Програма) на 2024 – 2026 роки  (додається).

2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради (Сергій ЗАРІЧНИЙ) винести проєкт Програми на розгляд Старокостянтинівської міської  ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА.

Міський голова                                                                      Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                  №___

м. Старокостянтинів

Про  внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської

ради від 27 січня 2022 року № 31

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради та керуючись статтями 29, 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 27 січня 2022 року № 31  «Про створення постійно діючої комісії  виконавчого комітету міської ради із забезпечення доступу до об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

___._______.2024                                                                                            №___

м. Старокостянтинів

Про роботу відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

Заслухавши начальника відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради Сергія ЗАРІЧНОГО, керуючись статтями 29, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію про роботу відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна взяти до відома.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади державного майна

Розглянувши лист Фонду державного майна України, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 12 лютого 2024 року за № 63/817-14/2024, відповідно до частини другої статті 4, частини другої статті 41, статей 6, 7  Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись пунктом 51 частини першої статті  26  та частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади в особі Старокостянтинівської міської ради державного нерухомого майна, а саме:  житловий будинок реконструйований з будівлі дитячого садочку (реєстраційний номер майна 14173158.1.ААААЕИ099), що передається зі сфери управління Фонду державного майна України з балансу Державного підприємства «Хмельницьке».

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  міської територіальної громади на праві оперативного управління

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 08 вересня  2023 року за № 62/5615-14/2023 щодо передачі майна, відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, рішення Старокостянтинівської міської ради від 25 листопада 2022 року № 16/15/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління» та керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Закріпити майно за комунальним некомерційним підприємством «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на праві оперативного управління згідно з додатком 1.
  2. Закріпити майно за комунальним некомерційним підприємством «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на праві оперативного управління згідно з додатком 2.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

Сторінка 1 із 5

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.