Проєкти рішень сесії

Відділ комунального майна

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення міської ради

від 09 липня 2021 року № 17/6/VIII

Розглянувши лист відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради від 18 грудня 2023 року № 06-369/2023, відповідно до статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення міської ради від 09 липня 2021 року № 17/6/VIII «Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (1/2 частки квартири)» зміни:

доповнити рішення пунктами 2, 3 такого змісту:

«2. Конкурсній комісії Старокостянтинівської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади  оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

3. Після проведення незалежної оцінки майна, відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради (Людмила АВРАМЕНКО) безоплатно прийняти його на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.».

 

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про закріплення майна за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, рішення міської ради від 25 листопада 2022 року № 16/15/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління», відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Закріпити майно за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління згідно з додатком.

2. Визначити, що майно зазначене в пункті 1 цього рішення, передається для здійснення господарської діяльності комунального закладу культури «Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської ради.

3. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ):

1) замовити виготовлення грошової оцінки на об’єкт культурної спадщини – комплекс будівель та споруд Замку, 1571 р., охоронний № 765, для цілей бухгалтерського обліку;

2) зарахувати на баланс майно, згідно з додатком, та відобразити зміни в бухгалтерському обліку.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) передбачити в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2024 рік асигнування головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради для виготовлення грошової оцінки на об’єкт зазначений в пункті 1 цього рішення.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Старокостянтинівської міської ради від 03 березня 2023 року № 22/17/VIII «Про закріплення майна за комунальним закладом культури «Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської ради на праві оперативного управління».

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про закріплення майна за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  на праві оперативного управління

Розглянувши листи управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради від 23 березня 2023 року за № 38/1756-14/2023 та від 12.06.2023 року за № 38/3679-14/2023, відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, рішення Старокостянтинівської міської ради від 25 листопада 2022 року № 16/15/VIII «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління» та керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити майно за управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради  на праві оперативного управління згідно з додатком.

2. Визначити, що майно зазначене в пункті 1 додатку, передається для розміщення Волице-Керекешинського сільського клубу та сільської бібліотеки-філії.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади державного майна

Розглянувши лист Державного підприємства Дослідного господарства «Самчики» Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 03 травня 2023 року за № 63/2716-14/2023, відповідно до статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», та керуючись пунктом 51 частини першої статті  26  та частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської ради територіальної громади в особі Старокостянтинівської міської ради державного майна, яке знаходиться в господарському віданні Державного підприємства Дослідного господарства «Самчики» Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, згідно з додатком.

2. Старокостянтинівська міська рада зобов’язується використовувати майно, визначене пунктом 1 цього рішення, за цільовим призначенням (для    забезпечення населення водопостачанням) і не відчужувати його у приватну власність.

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади державного майна

Розглянувши лист Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 04 травня 2023 року за № 63/2789-14/2023, відповідно до статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», та керуючись пунктом 51 частини першої статті  26  та частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Старокостянтинівської міської ради територіальної громади в особі Старокостянтинівської міської ради державного майна, яке знаходиться на балансі Інституту кормів та сільського господарства Поділля  Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, згідно з додатком.

2. Старокостянтинівська міська рада зобов’язується використовувати майно, визначене пунктом 1 цього рішення, за цільовим призначенням (для    забезпечення населення водопостачанням) і не відчужувати його у приватну власність.

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  включення об’єктів нерухомого майна до Переліку першого та другого типу об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади

З метою впорядкування організаційних питань, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Включити об’єкт нерухомого майна комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади до Переліку першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні згідно з додатком 1.
  2. Включити об’єкти нерухомого майна комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади до Переліку другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без аукціону згідно з додатком 2.

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  затвердження переліку об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади

З метою оформлення права комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади на об’єкти нерухомого майна, відповідно до статті 327 Цивільного Кодексу України, та керуючись статтями  26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, згідно з додатком.

2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради забезпечити оформлення права комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади на об’єкти нерухомого майна, згідно з додатком.

Міський голова                                                                 Микола   МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про прийняття нерухомого майна  у комунальну

власність Старокостянтинівської міської

територіальної громади

З метою впорядкування обліку майна Старокостянтинівської міської територіальної громади, можливості  обслуговування та ремонту майна, враховуючи рішення міської ради від 04 січня 2021 року № 25/2/VIII  «Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до Старокостянтинівської міської ради», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Прийняти у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади майно згідно з додатком.
  2. Відділу комунального майна виконавчого комітету міської ради (Сергій ЗАРІЧНИЙ) забезпечити оформлення права комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади на нерухоме майно, згідно з додатком.
  3. Конкурсній комісії Старокостянтинівської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна, згідно з додатком.
  4. Передати об’єкти на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.
  5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради (Людмила АВРАМЕНКО) оприбуткувати майно, згідно з додатком, та відобразити його в бухгалтерському обліку.

  

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про прийняття нерухомого майна

у комунальну власність Старокостянтинівської

міської територіальної громади

З метою збереження та примноження комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади,  розглянувши лист комунального некомерційного підприємства  «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району  Хмельницької області, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 17 травня 2023 року за №62/3087-14/2023, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 Прийняти у комунальну власність Старокостянтинівської міської територіальної громади нерухоме майно згідно з додатком.

Міський голова                                             Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про виключення майна  з комунальної

власності Старокостянтинівської міської

територіальної громади

Розглянувши лист відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради  12 червня 2023 року  за № 06/3681-14/2023, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Виключити з комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади сільський будинок культури, який розташований за адресою: вул. Самчики, 1А, с. Самчики.

2. Виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради зняти з балансу сільський будинок культури, який розташований за адресою: вул. Самчики, 1А, с. Самчики.

  

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.