Проєкти рішень сесії

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури

Про передачу функцій замовника
будівництва

З метою реалізації проєкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення потужності до 12000 м3/добу)» та забезпечення ефективного управління, стабільного функціонування і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті комунального господарства, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної документації», статтями 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити замовником будівництва за проєктом «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення потужності до 12000 м3/добу)» комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради.
 2. Державному підприємству «Державний будівельний комбінат управління справами Апарату Верховної Ради України» (ідентифікаційний код 21586524) передати комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради  (ідентифікаційний код  02092644):

функції замовника будівництва за проєктом «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області. (Коригування. Збільшення потужності до 12000 м3/добу)»;

затверджену в установленому порядку проєктну документацію;

придбане устаткування та інші понесені витрати, які акумулювалися протягом будівництва на загальну суму 101614952,52 грн з підтвердженими актами виконаних робіт;

бухгалтерську, договірну  документацію та іншу інформацію, яка є важливою для виконання функцій замовника.

 1. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ) здійснити прийом майна, визначеного пунктом 2 цього рішення, в установленому законодавством порядку.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради

у новій редакції

Розглянувши лист Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори,  який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 12 вересня 2023 року за № 62/5671-23/2023, рішення виконавчого комітету міської ради від __  вересня 2023 року № _______, керуючись  рішенням Старокостянтинівської міської ради від 11 березня 2020 року  № 17/40/VII  «Про затвердження Типового статуту комунального підприємства Старокостянтинівської міської ради», статтями 57,  78 Господарського Кодексу України, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Змінити назву підприємства «Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора» на «Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради».
 2. Збільшити статутний капітал комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської на 972 866 грн 33 коп.
 3. Затвердити Статут комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради у новій редакції згідно з додатком.

4. Надати повноваження на підписання Статуту керівнику комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради Олександру ДЕНЕЗІ.

5. Керівнику комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради Олександру ДЕНЕЗІ  провести державну реєстрацію Статуту в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Визнати такими, що втратили чинність п. 1, 2 рішення міської ради від 24 травня 2019 року № 31/34/VII «Про затвердження Статуту Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори у новій редакції».

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Про затвердження Статуту комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради  у новій редакції

Розглянувши лист комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 20 липня 2023 року за    № 62/4665-43/2023, рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 17 серпня 2023 року № 287,  керуючись статтями 57, 78 Господарського Кодексу України, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Збільшити Статутний капітал комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 7 500 000 гривень 00 копійок.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради у новій редакції (додається).
 3. Надати повноваження на підписання Статуту директору комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради Олександру ДУШЕНКУ.
 4. Директору комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради Олександру ДУШЕНКУ провести державну реєстрацію Статуту в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 5. Визнати такими, що втратили чинність п. 1, 2 рішення міської ради від 03 березня 2023 року № 16/17/VIIІ «Про затвердження Статуту комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради у новій редакції».

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Про внесення змін до рішення міської ради

від 28 грудня  2020 року № 6/2/VIII

Розглянувши звернення комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 30 серпня 2023 року за №  62/5430-23/2023, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести  до рішення міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII «Про затвердження програм діяльності та розвитку підприємств комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» такі зміни:

пункт 7 «Заходи до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на 2021-2023 роки» Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства  «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2021 – 2023 роки, затверджених зазначеним рішенням, викласти у новій редакції згідно з додатком.

 

 

 

Міський голова                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Про внесення змін до рішення міської ради

від 28 грудня  2020 року № 6/2/VIII

Розглянувши звернення комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 30 серпня 2023 року за №  62/5430-23/2023, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести  до рішення міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII «Про затвердження програм діяльності та розвитку підприємств комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» такі зміни:

пункт 7 «Заходи до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на 2021-2023 роки» Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства  «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2021 – 2023 роки, затверджених зазначеним рішенням, викласти у новій редакції згідно з додатком.

 

 

 

Міський голова                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Про списання заборгованості

за житлово-комунальні послуги

  Розглянувши звернення, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 19 січня 2022 року за № Ч-56, Майї ЧИЖМИ, яка проживає по вул. Миру 1/44, кв. 4,  витяг з протоколу засідання житлової комісії з громадських питань при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради від 02 лютого 2022 року, враховуючи, що заборгованість за житлово-комунальні послуги за цією адресою утворилася на момент отримання ордеру на жиле приміщення, а майнові права на житлове приміщення набуті не у спадок, а як соціальне житло, керуючись пунктом «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Рекомендувати списати заборгованість за житлово-комунальні послуги за адресою: вул. Миру, 1/44, кв. 4, яка утворилася станом на 23 червня 2021 року,  за рахунок створених на підприємствах резервів сумнівних боргів:

АТ «Хмельницькобленерго» - 7096 (сім тисяч дев’яносто шість) гривень 36 копійок;

ТОВ «Хмельницькенергозбут» - 1684 (одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) гривні 32 копійки.

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

Про Статут комунального
підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

 

Розглянувши лист комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівскої міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 16 серпня 2022 року за № 62/3842-43/2022, керуючись статтями 57, 78 Господарського Кодексу України, статтями 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити та внести на розгляд Старокостянтинівської міської ради пропозиції:
про збільшення статутного капіталу комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 1 500 000 гривень 00 копійок;
про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова Микола МЕЛЬНИЧУК

Рішення

виконавчого комітету міської ради

  м. Старокостянтинів

Про встановлення вартості

проїзду пасажирів на міських

маршрутах загального користування

Розглянувши звернення Старокостянтинівської міської спілки приватних перевізників, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 15 липня 2022 року за № 63/3322-17/2022, про перегляд діючого тарифу на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, з метою забезпечення стабільної  роботи перевізників і надання якісних послуг населенню,  відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Встановити з 01 вересня 2022 року вартість проїзду пасажирів на міських маршрутах загального користування:

          у звичайному режимі руху - 12 грн  00 копійок;

          для дітей шкільного віку на період навчального року (крім учнів шкіл   м. Старокостянтинів, які проживають в мікрорайоні Вокзал ІІ) та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею –  6 гривень 00 копійок          (щоденно, крім неділі).

 1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) передбачити в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади асигнування на компенсаційні виплати за  пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування окремих категорій громадян, дітей шкільного віку та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею.

          3.        Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) забезпечити автомобільним перевізникам    компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування окремих категорій громадян,  дітей  шкільного віку та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею.

4.       Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 16 червня 2022 року № 183 «Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах загального користування».

5.    Рішення  чинне на період дії воєнного стану в Україні.

  6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Рішення

виконавчого комітету міської ради

 

Про забезпечення укладення договорів

на перевезення дітей шкільного віку та

учнів Старокостянтинівського

аграрно-промислового ліцею

       З метою соціального захисту сімей, які виховують дітей шкільного віку, та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею, керуючись ст. 28, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про автомобільний транспорт», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету міської ради  (Світлана ОВЧАР)  підготувати та подати на підпис міському голові проєкти  договорів на перевезення дітей шкільного віку та учнів  Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею на період навчального року з 01 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) передбачити в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади кошти на відшкодування  витрат за перевезення дітей шкільного віку та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею.    

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради  (Наталія КОТ) забезпечити  відшкодування  витрат за перевезення дітей  шкільного віку та учнів Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

  ПРОЄКТ

___________ 2022 року                  м. Старокостянтинів                  № ___

 

Про надання дозволу на придбання

та державну реєстрацію автомобілів

Розглянувши звернення комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 03 серпня 2022 року за   № 62/3656-23/2022, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Надати дозвіл комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради на придбання та державну реєстрацію автомобілів:

ГАЗ 2751 – 414 «Соболь» вартістю до 50000 гривень;

ВАЗ 2111 вартістю до 50000 гривень.  

Міський голова                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.