Сектор реєстрації місця проживання

Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них:

Для реєстрації місця проживання (перебування) особи її представник подає:

  1. Заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування).

2. До заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи додаються:

1) паспортний документ представника або довідка про звернення за захистом в Україні, або документ, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;

2) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

3) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

4) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представників), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків;

5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

6) реєстраційний номер облікової картки платників податків представника з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

7) контактні дані представника: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).

3. У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

4. Подання заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

  • документ, що посвідчує особу представника;
  • документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Суб’єкт звернення:

Фізична особа.

Порядок та спосіб подання документів:

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

Платність надання послуги:

Платно

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну послугу:

За реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір, що зараховується до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади:

Номер рахунку (IBAN):  UA168999980334119879000022751

Отримувач: ГУК у Хмельницькій області/Старокостянтинівська міська територіальна громада /22012500

МФО: 899998

Банк отримувача:  Казначейство України

Код отримувача: 37971775

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання)

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку.

Строк надання послуги:

Внесення інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) особи до реєстру територіальної громади здійснюється в день подання особою відповідних документів.

Результат послуги:

За зверненням законного представника видається витяг з реєстру територіальної громади.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

  • у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання;

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

3) особа подала документи або відомості не в повному обсязі;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) за реєстрацією місця проживання особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання, не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому реєструє своє місце проживання, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві поданій стосовно цієї дитини.

Спосіб отримання відповіді (результату):

Особисто або уповноваженою особою, яка діє по дорученню, завіреному у встановленому порядку.

 

- Зразок заяви -

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.