Інформація про прискорений перегляд регуляторних актів

 

 

Додаток 1

Про результати прискореного перегляду регуляторних актів

Старокостянтингівської міської ради, Виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)

 

 

№ з/п

Назва показник

Кількісний показник

1

Загальна кількість нормативно-правових актів, прийнятих відповідним органом місцевого самоврядування, що діяла на момент початку перегляду (пункт 1 стаття 5 Закону)

10

2

Кількість регуляторних актів із загальної кількості нормативно-правових актів, прийнятих відповідним органом місцевого самоврядування (у відсотках)

80

3

Загальна кількість регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики

8

4

Кількість регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, з них:

0

4.1

Кількість регуляторних актів, прийнятих з порушенням процедури, встановленої Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  (приклади, у якій сфері, навести в аналітичній довідці  додатку 2)

0

4.2

Кількість регуляторних актів, що не відповідають вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу (приклади, у якій сфері, навести в аналітичній довідці  додатку 2)

0

4.3

Кількість економічно недоцільних та необґрунтованих регуляторних актів (приклади, у якій сфері,  навести в аналітичній довідці  додатку 2)

0

5

Кількість регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та щодо яких було прийнято рішення про внесення до них змін (при цьому окремо викласти акти, які мають найбільший соціальний та економічний вплив на ключові сфери розвитку регіону відповідно з додатком  2)

0

6

Кількість регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та які були визнані такими, що втратили чинність, або скасовані (при цьому окремо викласти акти, які мають найбільший соціальний та економічний вплив на ключові сфери розвитку регіону відповідно з додатком 2)

0

7

Інші проблемні питання (навести)

 

-

 

 

Додаток 2

Перелік регуляторних актів,

переглянутий органами та посадовими особами

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

   (назва органу місцевого самоврядування)

на відповідність принципам державної регуляторної політики

 

№ з/п

Назва регуляторного акту,

дата та номер прийняття

Розробник регуляторного акту

Очікуваний результат від реалізації регуляторного акту

Стисле обґрунтування підстав віднесення до відповідної категорії (відповідає принципам державної регуляторної політики, внесення змін, скасування)

Рішення (проект рішення) про скасування або внесення змін до відповідного регуляторного акту (дата та номер прийняття)

Перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики

1.

Рішення 4 сесії Старокостянтинівської міської ради від 25 січня 2011р. №3  «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2011 рік, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору. Встановлення економічно обґрунтованих ставок, збільшення обсягу доходів бюджету, пенсійного фонду, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку нових видів підприємницької діяльності.

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

2

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 13.01.2011року № 21 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»

Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, беззбиткова діяльність підприємства, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, своєчасні розрахунки за енергоносії, погашення заборгованості по платежах до бюджету.

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

3

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28.09.2009 № 420 «Про встановлення розміру тарифів з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК»

Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги утримання будинків та споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК, беззбиткова діяльність підприємства.

 

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

4

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28.09.2009 №419  «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським ККП»

Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським ККП, покращення фінансового стану підприємства

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

5

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 09.12.2010 р. № 498 «Про бронювання робочих місць для забезпечення додаткових гарантій зайнятості осіб, які потребують соціального захисту, на 2011 рік

Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості, управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Зменшення кількості безробітних та забезпечення додаткових гарантій зайнятості для окремих категорій населення

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

6

Рішення 27 сесії Старокостянтнівської міської ради від 06.06.2008 року № 23 «Про затвердження ставок орендної плати на землю»

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Дотримання вимог Земельного кодексу України, Законів України  «Про оренду землі» та «Про плату за землю», сплата орендної плати за землю відповідно до цільового використання земельної ділянки та % від її грошової  оцінки

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

7

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 25.09.2008 № 471 «Про встановлення розміру плати за технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж водопостачання та водовідведення, які надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»

 

Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Реалізація повноважень,наданих  Законом України «Про місцеве сома врядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», встановлення економічно обґрунтованого розміру плати на технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж водопостачання та водовідведення, покриття витрат , пов’язаних з обслуговуванням мереж, стабільне функціонування підприємства

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

8

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 13.08.2009 р. № 345 «Про погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання, що надаються Жмеринським будівельно-монтажним експлуатаційним управлінням №3»

Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

Дотримання вимог  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», забезпечення беззбиткової діяльності підприємства

відповідають принципам державної регуляторної політики

-

Перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення змін до них

1.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання такими,

що втратили чинність, або скасування

1.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2. Аналітична довідка

Робочій комісії, створеній на виконання розпорядження міського голови від 03.02.2011 року № 36/2011-р  надано 10 нормативно-правових актів прийнятих Старокостянтинівською міською радою та її виконавчим комітетом, посадовими особами місцевого самоврядування.

До переліку регуляторних актів робочою комісією віднесено 8 нормативно-правових актів. Рішенням  виконавчого комітету від 30.12.2010року № 564 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та підігріву води для населення, що надаються комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства Тепловик Старокостянтинівської міської ради»  встановлені тарифи на теплову енергію виходячи з тарифу, затвердженого Постановою НКРЕ України від 14 грудня 2010 року № 1698 «Про затвердження тарифу на теплову енергію КПЕТГ «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради. Згідно ст.. 8 п.7 Закону України «Про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» на рішення(розпорядження) Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України щодо встановлення тарифів на комунальні послуги не поширюється дія  законодавства з питань державної регуляторної політики.

Рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 26.03.2009 року № 134 «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським ККП» робочою комісією не віднесено до регуляторних актів так як положення даного документа не спрямовані на правове регулювання господарських відносин.

 

Перелік 1

Перелік регуляторних актів,

що відповідають принципам державної регуляторної політики

№ з/п

Назва регуляторного акту, дата та номер прийняття

1

Рішення 4 сесії Старокостянтинівської міської ради від 25 січня 2011р. №3  «Про встановлення місцевих податків і зборів»

2

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 13.01.2011року № 21 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»

3

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28.09.2009 № 420 «Про встановлення розміру тарифів з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК»

4

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28.09.2009 №419  «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським ККП»

5

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 09.12.2010 р. № 498 «Про бронювання робочих місць для забезпечення додаткових гарантій зайнятості осіб, які потребують соціального захисту, на 2011 рік

6

Рішення 27 сесії Старокостянтнівської міської ради від 06.06.2008 року № 23 «Про затвердження ставок орендної плати на землю»

7

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 25.09.2008 № 471 «Про встановлення розміру плати за технічне обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж водопостачання та водовідведення, які надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»

8

Рішення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 13.08.2009 р. № 345 «Про погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання, що надаються Жмеринським будівельно-монтажним експлуатаційним управлінням №3»

 

 

Перелік 2

Перелік регуляторних актів,

що не відповідають принципам державної регуляторної політики

та потребують внесення до них змін

 

№ з/п

Назва регуляторного акту, дата та номер прийняття

-

-

 

 

Перелік 3

Перелік регуляторних актів,

що не відповідають принципам державної регуляторної політики

та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування

№ з/п

Назва регуляторного акту, дата та номер прийняття

-

-

 

 

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.