Тарифи

Інформація щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « Водоканал» м. Старокостянтинова шляхом коригування.

Комунальне підприємство «Водоканал» повідомляє, що діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення було встановлено рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 25 січня 2018 року № 32, дане рішення набрало чинності з 10.02.2018р. у розмірі :

       на централізоване водопостачання -11 грн.58 коп. за 1 куб. м ( з ПДВ );

         на централізоване водовідведення - 12 грн.78 коп. за 1 куб. м. ( з ПДВ ).

За результатами діяльності підприємства за 1 півріччя 2018 року рівень відшкодування діючими тарифами фактичної собівартості послуг з централізованого водопостачання склав 98,1%, послуг з централізованого водовідведення 97,9%.

   Відповідно до пункту 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення , який затверджений постановою КМ України від 01.06.2011р. № 869 “ Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги ” : у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин , які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів , мінімальної заробітної плати , орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін ш тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахунок тарифів шляхом коригування лише тих складових тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

Відповідно до вищевикладеного, КП «Водоканал » звернулося до виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради з заявою та комплектом документів щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Розрахунки проведено відповідно до Порядку формування тарифів  на централізоване водопостачання та водовідведення та будуть покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг.

Основними чинниками , що вплинули на ріст собівартості централізованого водопостачання та водовідведення є постійне зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати , вартості електричної енергії, паливо-енергетичних ресурсів , податків - ці складові тарифу слід переглянути, шляхом коригування окремих складових тарифу , а саме :

- витрати на електроенергію: у структурі собівартості тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 22,8% складають витрати на електроенергію, тому комунальне підприємство надзвичайно залежить від вартості електроенергії. В діючих тарифах врахована вартість електроенергії за 1 кВт/год. по ціні 2,05174 грн.( без ПДВ), в плановий 2,3665 грн./кВт. год.(без ПДВ). Обсяги споживання електроенергії не змінилися , тому витрати по електроенергії зросли на 302,149 тис. грн. , або 6,42% ;

-   оплата праці: збільшення мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України « Про державний бюджет на 2018 рік» з 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. та збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2018 р. -1841 грн., з 01.12.2018р.-1921 грн. на місяць. У діючому тарифі фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 грудня 2017 р.-1762 гривні на місяць (Закон України від 21.12.2016р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»), та мінімальної заробітної плати у місячному розмірі -3200 гривень з 1 січня 2017 р. . Коригування фонду оплати праці проведено виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1854,33 гривень               ( середній прожитковий мінімум у другому півріччі 2018 року) та мінімальної заробітної плати у місячному розмірі -3723 гривень з 1 січня 2018 р. Витрати з заробітної плати зросли на 2620,7 тисяч гривень , або 27,2% та займають найбільшу питому вагу (55,7%) у структурі тарифу і має суттєвий вплив на собівартість послуг.

Наше підприємство відноситься до безперервно діючих підприємств, яке цілодобово надає послуги з водопостачання та водовідведення. А тому на дільницях підприємства працівники працюють цілодобово незважаючи на обсяги наданих послуг.

Низький рівень оплати праці працівників підприємства впливає на плинність кадрів та відтік молодих кваліфікованих спеціалістів.

- відрахування на соціальні заходи збільшено пропорційно витратам на оплату праці        (ЄСВ-22% ),

- загальні витрати паливо-мастильних матеріалів зросли на 76,2 тисяч гривень, або на 16,7% за рахунок росту цін, а саме бензин А-92 на 14,4% (в діючому тарифі 21,683 грн./л в плановому 24,817 грн./л) ; диз. паливо на 19,2% (в діючому тарифі 20,117 грн./л в плановому 23,975 грн./л).

- амортизаційні відрахування зросли на 3,6 %. В діючому тарифі амортизаційні відрахування становлять 492,2 тисяч гривень , в плановому - 509,6 тисяч гривень. За останній рік підприємством було замінено зношене обладнання на нове ( насосне обладнання, комп’ютерне обладнання), проведено ремонт покрівлі ОС, КНС, ремонт електродвигунів, автомобілів, що призвело до збільшення балансової вартості основних засобів.

- збільшення бази оподаткування та розміру ставок та збору рентної плати за спеціальне користування водними ресурсами на 16,8% ( в діючому тарифі -0,6228грн. за 1 м.куб.; з 1 січня 2018 року -0,7274 грн. за 1 м.куб.), а також рентної плати за користування надрами збільшення становить 83,780 тисяч гривень. Питома вага у структурі собівартості тарифу податків та зборів становить 1,5 %.

Інші витрати залишено без змін.

Згідно поданих розрахунків плановий тариф становитиме:

- на централізоване водопостачання -11,40 грн. (без ПДВ) та 13,68 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб.;
- на централізоване водовідведення -12,985 грн. . (без ПДВ) та 15,58 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб.

До складу тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включались витрати, що не мають відношення до їх надання.

Прибуток в даних тарифах не планується.

Структура планових тарифів додається.

Порівняльний аналіз діючих тарифів з плановими
на 1 м. куб. централізованого водопостачання та водовідведення

 

Діючий тариф з ПДВ

Плановий тариф з ПДВ

збільшення

Централізоване водопостачання

11,58

13,68

2,10

Централізоване водовідведення

12,78

15,58

2,80

Разом

24,36

29,26

4,90

     

       Таким чином, приведення тарифів централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства та забезпечення споживачів питною водою.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі до 17 години 12.09.2018р., за адресою КП «Водоканал» вул. Рудяка (Жовтнева), 19 м. Старокостянтинова , або вул. Острозького ,41 Старокостянтинівська міська рада.

 

 

 

Інформація щодо проекту тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води , водовідведення( з використанням внутрішньо будинкових систем )   Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « Водоканал» м. Старокостянтинова шляхом коригування

       Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарсва «Водоканал» м.Старокос-тянтинова повідомляє, що згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» від 10.04.2014 № 1198-VII Вико-навцем послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використан-ням внутрішньобудинкових систем) є суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення. КП «Водоканал» звернулось до виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради із заявою щодо коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Одночасно підприємство КП «Водоканал» звертається з заявою та комплектом документів про коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) , на 2018 рік.

Діючий тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) було встановлено рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 25 січня 2018 року № 33, дане рішення набрало чинності з 10.02.2018р. у розмірі :

    - на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) -12,38 грн. за 1 м. куб. ( з ПДВ) ;
     - на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 13,84 грн. за 1 м. куб. ( (з ПДВ) .

За результатами діяльності підприємства за 1 півріччя 2018 року рівень відшкодування діючими тарифами фактичної собівартості послуг з постачання холодної води (з використа-нням внутрішньобудинкових систем) склав 99,7%, послуг з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 93,8%.

Відповідно до вищевикладеного, розрахунки проведено відповідно до Порядку формування тарифів  на централізоване водопостачання та водовідведення, який затверджений постановою КМ України від 01.06.2011р. № 869 “ Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги ”, які будуть покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг.

           Відповідно до Порядку формування тарифів до розрахунків включено:
         - частка витрат на централізоване водопостачання та/або водовідведення в обсягах, необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення , а саме виробнича собівартість постачання холодної води ( придбання питної води ) становить 5380,914 тис. грн., або 11,40 грн. за 1 м куб., та з водовідведення 7333,504 тис. грн., або 12,99 грн. за 1 м куб.;
         - оплата праці: коригування фонду оплати праці проведено виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1854,33 гривень ( середній прожитковий мінімум у другому півріччі 2018 року) та мінімальної заробітної плати у місячному розмірі -3723 гривень з 1 січня 2018 р. та становлять з ЄСВ – 421,12 тис. грн. Кількість працюючих заплановано 6 чоловік з середньомісячною заробітною платою 4794 гривні ;

         - витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення становлять 54,8 тисяч гривень.
         Впорядкування тарифів з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) необхідне для того, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить:
         - утримання якості надання послуг на рівні нормативної;
         - дотримання та виконання норм трудового законодавства та колективного договору;
         - беззбиткову діяльність КП «Водоканал» , відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004р. №1875 – ІV;
           Згідно поданих розрахунків плановий тариф становитиме:
           - на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутріш-ньобудинкових систем) — 12,02 грн. ( без ПДВ) та 14,42 грн. ( з ПДВ) за 1 м. куб.;
           - на централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 13,56 грн. (без ПДВ) та 16,27 грн. ( з ПДВ) за 1 м. куб.
         Прибуток в даних тарифах не планується.

Структура планових тарифів додається.

Порівняльний аналіз діючих тарифів з плановими
на 1 м. куб. на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем), водовідведення

 

Діючий тариф з ПДВ

Плановий тариф з ПДВ

збільшення

на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),

12,38

14,42

2,04

на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем

13,84

16,27

2,43

Разом

26,22

30,69

4,47

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі до 17 години 12.09.2018р., за адресою КП «Водоканал» вул. Рудяка (Жовтнева), 19 м. Старокостянтинова , або вул. Острозького ,41 Старокостянтинівська міська рада.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.