Тарифи

Обгрунтування щодо необхідності встановлення тарифів

 на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води

для усіх категорій споживачів КП «Тепловик».

За підсумками фінансово-господарської діяльності 2019 року підприємство отримало збиток у розмірі 3474 тис. грн., за  2018 році - 13321  тис. грн.. Причинами збитковості підприємства є різкий ріст цін на складові вартості тарифів та несвоєчасне відшкодування різниці вартості в тарифах на теплову енергію з бюджету.

  • Зміна чинного законодавства

Відповідно до ст. 20  Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії, тарифи є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

При цьому встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги на рівні, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг, є вимогою законодавства України, зокрема статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

Відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» комунальними послугами є, зокрема, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», що  затверджений постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291) (далі- Порядок № 869) передбачено  щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води до початку опалювального сезону. Крім того, з 11.06.2020 р. набула чинності Постанова КМУ від 10.06.2020 № 467, якою внесені зміни до Порядку  формування тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води (далі Порядок 869).

Керуючись Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» та вимогами Порядку № 869 із змінами внесеними постановою КМУ від 10.06.2020 № 467, КП «Тепловик» здійснило повний перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, а також їх структур на плановий період тривалістю 12 місяців.

Формування тарифів здійснено окремо для кожної комунальної послуги: на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води за категоріями споживачів: населення, бюджетні установи та інші споживачі.

Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення сформовано для  окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення: вул.Попова,6

  1. Зміна вартості природного газу

Для розрахунку витрат на природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії  котельними підприємства врахована середня ціна природного газу, що склалася протягом попереднього опалювального періоду (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу). Середня ціна постачання природного газу за опалювальний сезон 2019-2020 років становить – 4048,49 грн без ПДВ за 1000 куб. метрів. Крім того, включаємо витрати на послуги з транспортування природного газу – 124,16 грн. без ПДВ за 1000 куб. метрів (Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013) та послуги з розподілу природного газу згідно з договором з газорозподільною організацією ПАТ «Хмельницькгаз» на рівні 920,00 без ПДВ за 1000 куб. метр на місяць. У діючому тарифі врахована ціна на газ – 6235,51 грн/тис.м3 (без ПДВ), ціна на газ зменшилась.

  1. Зміна вартості електричної енергії

Для розрахунку витрат на електроенергію врахована середня ціна електричної енергії, що склалася на підприємстві за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період. Середня ціна на постачання електроенергії, що включена до розрахунків тарифів розрахована за лютий 2020 – липень 2020 років. Сумарна ціна електроенергії, що закладена в тариф складає – 2,532 грн за 1 кВт/год без ПДВ.

У порівнянні з діючим тарифом відбулося зростання ціни на електричну енергію на 12 %.

  1. Зміна вартості на послугу з водопостачання та водовідведення

В розрахунках тарифів включені витрати на підживлення системи теплопостачання, на технологічні потреби виробництва теплової енергії (хімводоочищення), на господарсько-побутові потреби та на придбання холодної води для надання послуг з постачання гарячої води. Ціна на воду в тарифах врахована на рівні – 15,57 грн/куб. метр (без ПДВ), у діючих тарифах застосовувалась  ціна – 9,65 грн/куб. метр (без ПДВ), ціна на воду збільшилась. Витрати на водовідведення збільшились, ціна у плановому тарифі – 12,98 грн/куб. метр, у діючому – 10,65 грн/куб. метр (без ПДВ).

  1. Збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2020 рік», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, положень колективного договору підприємства.

Витрати на оплату праці визначені виходячи з прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 грудня 2020 року – 2270 грн., встановленому Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

  1. Зміна ставок екологічного податку

Закон України від  23.11. 2018 р. № 2628-VIII « Про внесення змін до податкового кодексу України та перегляду ставок окремих податків і зборів» з метою стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення навколишнього природного середовища, а також наближення до ставок за викиди  парникових газів в країнах ЄС з 1 січня 2019 року підвищено ставку екологічного податку за викиди в атмосферу  двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн./т. до 10 грн./т.

  1. Витрати на матеріали та проведення ремонтів

Витрати на матеріали, що необхідні для забезпечення технологічного процесу обраховані виходячи із фактичного використання матеріалів та запчастин за 2019 рік без врахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів на обслуговування і поточний ремонт обладнання, теплових мереж та будівель виконано згідно норм ДСТУ Б.Д. 1.-1:2013. Обсяг робіт визначено відповідно до дефектних актів, затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів та кошторисів на плановий рік. Планується виконати ремонтні роботи господарським способом, у витратах врахована виключно вартість матеріалів, що необхідні для проведення ремонтних робіт.

  • Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України та вартості основних засобів станом на 01.07.2020 року.

  1. Плановий прибуток

Відповідно до п. 121 Порядок № 869 у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти на покриття втрат в обсязі, що складає 2 % від повної планової собівартості теплової енергії для бюджетних установ та інших організацій. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, визначених структурою тарифів, у разі коли такі витрати не відшкодовуються діючим тарифом. Здійснення заходів з інвестиційної діяльності будуть проводитись за рахунок амортизаційних відрахувань.

Порівняльна інформація тарифів на послуги постачання теплової енергії для населення

 

Найменування показників

діючий

плановий

Зменшення(-), зростання (+)

1

2

3

4

5

1

Тариф на послугу постачання теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ

1747,57

1795,46

48,89

2

Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал.

44786,45

37081,64

-7704,81

Порівняльна інформація тарифів на послуги постачання гарячої води для населення

 

Найменування показників

діючий

плановий

Зменшення(-), зростання (+)

1

2

3

4

5

1

Тариф на послугу постачання гарячої води з рушникосушками, грн./Гкал з ПДВ

115,45

117,98

2,53

2

Тариф на послугу постачання гарячої води без рушникосушок, грн./Гкал з ПДВ

106,69

110,10

3,41

Порівняльна інформація тарифів на послуги постачання теплової енергії для бюджетних установ та інших споживачів

 

Найменування показників

діючий

плановий

Зменшення(-), зростання (+)

1

2

3

4

5

1

Тариф на послугу постачання теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ

1909,79

1795,46

-114,33

2

Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал.

9108

9687,61

579,61

 Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до  п 26 Порядку 869 до тарифів  на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води не включаються витрати, які входять до складу плати за абонентське обслуговування.

У відповідності до Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», Правил надання послуг з постачання теплової енергії, затверджених постановою КМУ від 21.08.2019 № 830 та Правил надання послуг з постачання гарячої води, затверджених постановою КМУ від 11.12.2019 № 1182, плата за абонентське обслуговування сплачується споживачами послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які уклали з виконавцями послуг індивідуальні договори.

Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги.

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування не залежить від кількості комунальних послуг, що надаються одним виконавцем абонентові.

Плата за абонентське обслуговування в рахунках на оплату послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води буде виставлятися як окремий платіж – «Плата за абонентське обслуговування».

Підприємство самостійно розраховує розмір плати за абонентське обслуговування  та затверджує внутрішнім наказом по підприємству.

Плата за абонентське обслуговування для одного абонента не може перевищувати граничного розміру, розрахованого відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами». Граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги  орієнтовно на 01.08.2020р. складає 30,0 грн. (з ПДВ).

Інформація щодо розміру плати за абонентське обслуговування на одного абонента буде надана підприємством додатково.

Планові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води вступлять в дію після укладення договорів відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» комунальними послугами є, зокрема, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води» пункт. 4 розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення»

Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить надійність та безперебійність проходження опалювального сезону 2020-2021років.

Зауваження та пропозиції по суті питань, від фізичних та юридичних осіб приймаються до 08:00 год. 10.09.2020р. на адресу 31101, м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2 блок, 4 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб –повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.

Директор                                                                              Олександр ДУШЕНКО       

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.