Проєкти рішень сесії

Управління соціального захисту населення

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
___ _________ 2023 року                                                          №______
 
 
Про схвалення проєкту рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради
 від 24 травня 2019 року № 36/34/VII»
 
 
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 травня 2019 року № 36/34/VII» (додається).
 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) винести проєкт рішення  на розгляд міської ради.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
Міський голова                                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

 


ПРОЄКТ РІШЕННЯ
від _____________ 2023 року м. Старокостянтинів №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги кошти в сумі 197000 (сто дев'яносто сім тисяч) грн 00 коп. та 595 (п'ятсот дев'яносто п'ять) грн 00 коп. на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік за КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3.Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ) провести виплату матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                                                  Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення 
 
від ____березня 2023 року Старокостянтинів №
 
Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей Старокостянтинівської
міської територіальної громади в 2023 році
 
З метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до статей 7, 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програми оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженої рішенням Старокостянтинівської міської ради від 03.03.2023 № 27/17/VІІІ, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Затвердити заходи з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади в 2023 році  (додаються).
 
2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається).
 
3. Створити координаційну раду з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади та затвердити її персональний склад згідно з додатком 3.
 
4. Координацію дій з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, покласти на управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.
 
5. Виконавцям затверджених заходів забезпечити їх належне виконання, про що інформувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради щоквартально до 05 числа місяця, що настає за звітним.
 
6. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) прозвітувати про виконання заходів з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади в 2023 році на засіданні виконавчого комітету міської ради в грудні поточного року.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
Міський голова                                             Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Проєкт рішення 
 
від ____  березня 2023 року Старокостянтинів №
 
Про затвердження Програми оздоровлення
та відпочинку дітей Старокостянтинівської
міської територіальної громади 
 до 2027 року
 
  Відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  «Про охорону дитинства», наказу начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 09.12.2022 № 524/2022-н «Про обласну програму оздоровлення дітей на період до 2027 року», з метою створення належних умов для організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей Старокостянтинвської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги, та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади до 2027 року (далі - Програма ) згідно з додатком.
 
2.  Визначити  управління  соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) координатором заходів Програми  оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади до 2027 року.
 
3. Виконавцям Програми щоквартально до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради про хід її виконання.
 
4. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК).
 
5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) щорічно, при формуванні бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади, передбачити видатки на виконання Програми.
 
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 10/32/VІІ «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Старокостянтинова на 2019 - 2023 роки».
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.
 
Міський голова                            Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
___ _________ 2023 року                 Старокостянтинів        №______
 
 
Про внесення змін до рішення 
Старокостянтинівської міської ради
 від 17 грудня 2021 року № 21/8/VIIІ
 
 
Відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року                         № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 06 лютого 2023 року               № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Внести до рішення міської ради від 17 грудня 2021 року № 21/8/VIIІ «Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки» такі зміни:
в розділі 8 «Заходи програми соціального захисту населення на 2022 - 2026 роки» пункт 9 викласти в новій редакції згідно з додатком.
 
 
 
 
Міський голова                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК
 

                                                                                                           

Проєкт рішення

 ___ ___________2023                                                                       №_______

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської

ради від 04 квітня 2019 року №  115

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, органах виконавчої влади, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 квітня 2019 року № 115 «Про створення координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми»  зміни, виклавши додаток 1 до нього в новій редакції (додається).

     Міський голова                                                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

                                                                                                            
Проєкт рішення 
 
 
 ___ ___________2023                         №_______
 
 
 
 
Про схвалення проєкту Програми оздоровлення та
відпочинку дітей Старокостянтинівської міської 
територіальної громади до 2027 року
 
 
 
 Відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Схвалити проєкт Програми оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської  територіальної громади до 2027 року (додається).
2.  Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету  міської ради (Наталія КОТ) внести проєкт Програми оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської  територіальної громади до 2027 року на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 Міський голова                                                                  Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
___ _________ 2023 року                                                          №______
 
 
Про схвалення проєкту рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення 
Старокостянтинівської міської ради
від 17 грудня 2021 року № 21/8/VIIІ»
 
 
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 21/8/VIIІ» (додається).
 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) винести проєкт рішення  на розгляд міської ради.
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
Міський голова                                                            Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
23 лютого 2023 року               м. Старокостянтинів               №____
 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 серпня 2016 року № 260
 
 
У зв’язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 
ВИРІШИВ:
 
Внести до рішення виконавчого комітету міської ради  від 11 серпня 2016 року № 260 «Про затвердження Положення про опікунську раду та її складу при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради» зміни, виклавши  додаток 1 до нього в новій редакції (додається).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

 

                                              ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
23 лютого 2023 року                                                  №____
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 травня 2020 року № 105
 
 
У зв’язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 
ВИРІШИВ:
 
Внести до рішення виконавчого комітету міської ради  від 28 травня 2020 року № 105 «Про утворення спостережної комісії при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради, затвердження її складу» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Сторінка 1 із 4

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.