Проєкти рішень сесії

Управління соціального захисту населення


ПРОЄКТ РІШЕННЯ
_____________ 2023 року м. Старокостянтинів №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», із змінами від 03 березня 2023 року № 9/17/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII» керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги 222000 (двісті двадцять дві тисячі) гривень 00 копійок та 195 (сто дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік за КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) провести виплату матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

               Проєкт 
РІШЕННЯ
 
____ вересня 2023 року                                                                                 №___
 
 
Про роботу Старокостянтинівського 
міського Кризового центру
 
 
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради  Наталії КОТ,керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
       Інформацію про роботу Старокостянтинівського міського Кризового центру взяти до відома.
 
 
 
Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 
Проєкт рішення
 
від  ____  вересня 2023 року           Старокостянтинів                       № ___ 
 
Про виконання заходів з питань
організації оздоровлення та відпочинку дітей
Старокостянтинівської міської територіальної
громади в літній період 2023 року
 
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Інформацію про виконання заходів з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей Старокостянтинівської міської територіальної громади в літній період 2023 року взяти до відома.
 
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) до 15 квітня 2024 року розробити заходи з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей громади у 2024 році.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.
 
 
 
  Міський голова                                                                                    Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Проєкт

Рішення

від ___ ___________2023 року Старокостянтинів № _____

 

Про організацію роботи щодо
проведення атестації робочих
місць за умовами праці

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталії КОТ про організацію роботи щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про організацію роботи щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці взяти до відома.
2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ) протягом 2023 року продовжити роботу щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах Старокостянтинівської міської територіальної громади різних форм власності та господарювання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.

 

Міський голова                                                                 Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
_____________ 2023 року м. Старокостянтинів №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги 358000 (триста п’ятдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок та 1226 (одна тисяча двісті двадцять шість) гривень 50 копійок на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023 рік за КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) провести виплату матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

                                    ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
 
________ 2023 року                                                  №____
 
 
Про внесення змін до видів економічної діяльності (КВЕД) Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.
 
 
З метою приведення у відповідність видів економічної діяльності (КВЕД)  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до видів економічної діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додавши види діяльності у відповідності до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 Національного класифікатора України, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457:
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання н. в. і. у.;
87.3 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів.
2. Директору Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Пурик Інні Олександрівні, забезпечити внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради (Ольги ТРОЯН).
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                    Микола МЕЛЬНИЧУК
 
 
 
 
 
 
  Проєкт
 
Рішення 
 
від___________2023 року                                                          №_______
  
 
Про хід виконання Закону України 
від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству» 
 
 
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ та керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
Інформацію про хід виконання Закону України від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» взяти до відома.
 
 
 
 
Міський голова                                                                      Микола  МЕЛЬНИЧУК

 

Проєкт
 
Рішення 
 
від___________2023 року                                                          №_______
  
 
Про хід виконання Закону України 
від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству» 
 
 
 Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ та керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
 Інформацію про хід виконання Закону України від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» взяти до відома.
 
 
 
 
Міський голова                                                                      Микола  МЕЛЬНИЧУК
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
 
17 серпня 2023 року               м. Старокостянтинів               №____
 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 серпня 2016 року № 260
 
 
   У зв’язку з кадровими змінами у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 
ВИРІШИВ:
 
 
   Внести до рішення виконавчого комітету міської ради  від 11 серпня 2016 року № 260 «Про затвердження Положення про опікунську раду та її складу при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради» зміни, виклавши  додаток 1 до нього в новій редакції (додається).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

17 серпня 2023 року                                                                         № ________

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  від 25 червня 2020 року № 113

   У зв'язку з кадровими змінами в управлінні містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Старокостянтинівської  міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

   Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 113 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).

Міський голова                                                               Микола  МЕЛЬНИЧУК

Сторінка 1 із 5

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.