Проєкти рішень сесії

Управління економіки

Розглянувши зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 26 серпня  2020 року за № 46/3264-23/2020 звернення комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради та керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести у додаток до рішення міської ради від 16 листопада 2018 року № 27/31/VII «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2019 – 2021 роки» такі зміни:

1) у розділі V «Фінансове забезпечення Програми» слова «Загальний обсяг фінансування Програми становить 126229,9 тис. грн., в тому числі:

з місцевого бюджету – 31261,3 тис.грн.:

- 2019 рік – 11748, 4 тис.грн.;

- 2020 рік – 16 909,7 тис.грн;

- 2021 рік – 2603,2 тис.грн.;

з державного бюджету – 1100 тис.грн.;

власні кошти – 2020,1 тис.грн.;

кредитні кошти – 19272 тис.грн.;

інші джерела фінансування 72576,5 тис.грн.»;

замінити словами: «Загальний обсяг фінансування Програми становить 131229,9 тис. грн., в тому числі:

з місцевого бюджету – 36261,3 тис.грн.:

- 2019 рік – 11748, 4 тис.грн.;

- 2020 рік – 21909,7 тис.грн;

- 2021 рік – 2603,2 тис.грн.;

з державного бюджету – 1100 тис.грн.;

власні кошти – 2020,1 тис.грн.;

кредитні кошти – 19272 тис.грн.;

інші джерела фінансування 72576,5 тис.грн.»;

2) таблицю «ОРІЄНТОВАНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ДО ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради НА ПЕРІОД 2019-2021 РР» викласти у редакції згідно з додатком.

Міський голова                                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

Про надання комунальному підприємству

по експлуатації теплового господарства

«Тепловик» Старокостянтинівської

міської ради дозволу на отримання

кредиту

Розглянувши звернення комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 14151464; юридична адреса: вул. Ессенська, 2, блок 4, м.Старокостянтинів Хмельницька область, 31101), яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 26 серпня 2020 року за № 46/3265-23/2020, керуючись ч.10 ст.78, ч.2 ст.346 Господарського кодексу України,  ч.5 ст.60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на отримання відновлювальної відкличної кредитної лінії в  Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» під заставу майна на таких умовах:

1.1  мета залучення кредитування – поповнення обігових коштів;

1.2. обсяг кредитування – не більше 5 000 000 (п’ять   мільйонів) гривень 00 копійок;

1.3. сплата відсотків за користування кредитом  в розмірі не більше 17,0% річних;

1.4. одноразова комісія за надання кредитних коштів – не більше 1,0 % від суми кредиту;

1.5. термін кредитування – не більше 1 (одного) року;

1.6. передача в заставу  котельні з обладнанням по вул. Варчука, 18 м.Старокостянтинів;

1.7. погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради.

2. Надати повноваження директору комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради Олександру ДУШЕНКУ на підписання всіх договорів та додаткових угод для отримання кредитних коштів.

3.  Надати повноваження міському голові Миколі МЕЛЬНИЧУКУ на підписання зі сторони Старокостянтинівської міської ради договору поруки та необхідних документів для його оформлення.

Міський голова                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

 рішення виконавчого комітету міської ради

28.08.2020 р.                                                                        м. Старокостянтинів

Про визначення переможців конкурсу з

перевезення пасажирів на автобусних

маршрутах загального користування

            Розглянувши рішення конкурсного комітету по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування від 20 серпня 2020 року, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 26.04.2018 року №125 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

  • Визначити переможцями конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування :

Перевізник

Назва маршруту, номер маршруту та графіку

Кондратюк Ігор Борисович

«с. Пашківці- Сільгосптехніка» № 3, графік № 8

«КПУ-. Вокзал - II» № 5, графік № 26

Гринчук Олександр Вікторович

«с. Пашківці- Лікарня- Новики» №4, графік №10

«с. Пашківці- Лікарня- Новики» №4, графік №23

Чумак Світлана Іванівна

«Вокзал I-Лікарня-Новики» №1, графік №5

 «Вокзал I-Лікарня-Новики» №1  , графік №19

«с. Пашківці- Сільгосптехніка» №3, графік №15

Козерацький Віктор Васильович

«Вокзал I- Лікарня- Новики » №1, графік 14.

 «КПУ-Вокзал II» №5, графік № 24

Миколайчук Степан Степанович

«с. Пашківці- Сільгосптехніка» №3, графік №20

Огороднік Олена Степанівна

 «с. Пашківці- Сільгосптехніка» №3, графік № 3

 «Болгарське містечко-Заслуч-Ринок» №10, графік № 31

Дремлюга Геннадій Олександрович

 «КПУ-Лікарня- Вокзал II» №5а, графік  25

« с. Пашківці – Сільгосптехніка» №3, графік  22

« Військовий радгосп – Вокзал II» № 2,  графік  28

Гулий Валерій Миколайович

«с. Пашківці- Сільгосптехніка» № 3, графік №1

Очман Анатолій Оксентійович

«Ринок- Вул. Бурлуцького- П»ятачок» № 9 , графік № 29

Савченко Світлана Григорівна

«с. Пашківці- Сільгосптехніка» № 3, графік №11

«с. Камянка-Відгодівельний радгосп» №7, графік №16.

Панчук Олена Олександрівна

«сКам»янка-Відгодівельний радгосп» №7, графік №4

  • Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради ( Івану ГРОЗЯНУ) з переможцями конкурсу підготувати та подати на підпис міському голові договора на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування строком на три роки.
  • Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради  (Наталії ШАБЕЛЬНИК)   проводити компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським транспортом  окремих категорій громадян автомобільним перевізникам  відповідно до цього рішення. 
  • Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА.

                        Міський голова                                                  М. Мельничук

Про визначення  розміру внесків  за встановлення  вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

         Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»,  Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання,  затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №129, на підставі звернення, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 30.07.2020  за № 46/2913-23/2020, комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради та керуючись п. «а» ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Визначити розмір внесків за встановлення вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання  та їх розподіл між споживачами комунального підприємства по експлуатації теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради окремо по кожному житловому будинку м.Старокостянтинів (додаток 1) згідно зі структурами (додатки 2-15).

2. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО) проводити нарахування внесків  за встановлення вузлів комерційного обліку гарячого водопостачання щоквартально протягом п’яти років.

Міський голова                                                                    Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми фінансування первинних медичних

оглядів громадян України Старокостянтинівської міської об’єднаної

територіальної громади при призові на військову службу в 2020 році

 

З метою забезпечення призову громадян України на військову службу, відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінетну Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму фінансування первинних медичних оглядів громадян України Старокостянтинівської міської об’єднаної територіальної громади при призові на військову службу в 2020 році (додається).

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених бюджетом на 2020 рік.

3. Старокостянтинівському об’єднаному міському військовому комісаріату (Володимир МЕДВЕДЧУК) до 15 січня 2021 року надати  інформацію про  виконання Програми виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу КОШИКА. .  

Міський голова                                                                 Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                                  

Про схвалення проєкту Програми

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих

автомобільних доріг загального користування

в м.Старокостянтинів на 2020-2023 роки


         Керуючись ст.ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування В Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Проєкт Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування в м.Старокостянтинів на 2020-2023 роки (додається).

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у м. Старокостянтинів на

2020-2023 роки

Міський голова                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту

та утримання місцевих  автомобільних доріг загального користування в

м. Старокостянтинів на 2020- 2023 роки   

 

З метою забезпечення належного стану автомобільних доріг загального користування, підвищення на них рівня безпеки руху , відповідно до статті 17 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 6 Закону України «Про дорожній рух», статті 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», керуючись ст.ст.25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування в м. Старокостянтинів на 2020-2023роки (далі – Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентині КАМІНСЬКІЙ) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених бюджетом на відповідний рік.

3. Комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство Старокостянтинівської міської ради»:

здійснювати заходи на реалізацію програми;

щорічно, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управління економіки виконавчого комітету міської ради та фінансове управління виконавчого комітету міської ради про хід реалізації Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на на першого заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА..

 

Міський голова                                                Микола Мельничук

Заслухавши інформацію начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради Івана ГРОЗЯНА про хід виконання у І півріччі 2020 року Програми соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

Інформацію про хід виконання у І півріччі 2020 року Програми соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік взяти до відома.

.

         Міський голова                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами  в місті, розглянувши протокол засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Старокостянтинова від 07 серпня 2020 року № 1, відповідно до Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173, рішення міської ради від 11.03.2020 № 13/40/VII «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Старокостянтинів», рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 25.06.2020 № 125 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Старокостянтинова», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

вирішив:

 

  • Ввести в дію рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Старокостянтинова, оформлене протоколом її засідання від 07.08.2020 № 1, визначивши комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради (ідентифікаційний код 03356039) виконавцем послуг з вивезення побутових відходів від населення м.Старокостянтинів, яке проживає у багатоквартирних будинках, та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів від підприємств, установ, організацій та інших суб΄єктів господарювання м.Старокостянтинів строком на дванадцять місяців.
  • Юридично-житловому відділу виконавчого комітету міської ради (Ольга АНДРІЙЧУК) підготувати та подати на підпис міському голові договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста Старокостянтинова.
  • Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                           Микола МЕЛЬНИЧУК

Заслухавши інформацію начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради Івана ГРОЗЯНА про хід виконання у І півріччі 2020 року Програми соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

  • Інформацію про хід виконання у І півріччі 2020 року Програми соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік взяти до відома.
  • Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван ГРОЗЯН) винести на розгляд сесії Старокостянтинівської міської ради інформацію про хід виконання у І півріччі 2020 року Програми соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік.
  • Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА.

         Міський голова                                                   Микола МЕЛЬНИЧУК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.