Видача довідок про склад сім'ї

                                                                                                               З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                                        рішенням виконавчого комітету

                                                                                                   Старокостянтинівської міської ради

                                                                                                          № 35  від 9 лютого 2017р.

                                                                             ПОРЯДОК

                                              видачі довідок відділом з питань реєстрації

                                             місця проживання виконавчого комітету

               Старокостянтинівської міської ради юридичним та фізичним особам

 1. Загальні положення
  • Порядок вводиться в дію з метою впорядкування та спрощення видачі довідок відділом з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради ( надалі - Відділ).
  • Даний Порядок визначає процедуру видачі довідок юридичним та фізичним особам у Відділі .
  • Уповноваженим органом з видачі довідок є Відділ.
  • Затвердити перелік довідок, які видаються Відділом (додаток 1)
 2. Порядок видачі довідок
  • Довідки видаються за формами передбаченими цим порядком згідно додатку № 1- № 8.
  • Підставою для видачі довідок являється особисте усне або письмове звернення особи чи уповноваженою нею представника через Відділ.

У разі звернення особи чи уповноваженою нею представника в усній  формі для отримання довідки пред’являються документи, передбачені п. 2.3. цього Порядку (для кожного виду довідок окремо).

У разі письмового звернення подається заява з обов’язковим зазначенням органу (установи, організації), для якого необхідне пред’явлення довідки, мета надання вказаної довідки та завірених в установленому Законом порядку, на дату звернення копій  документів, передбачених п. 2.3 цього Порядку.

 • Для отримання довідок необхідно пред’явити наступний пакет документі в оригіналі (у разі усного звернення) або завірених в установленому законом порядку копій (у разі письмового звернення):
 • довідка про склад сім’ї зареєстрованих та проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб :
 • паспорт заявника;
 • паспорти всіх зареєстрованих ( в разі необхідності);
 • свідоцтва про народження дітей;
 • документ, який підтверджує право власності на житлове приміщення або будинок/квартиру;
 • акт обстеження житлово- побутових умов;
 • договір найму житла;
 • будинкова книга (за наявності);
 • при виникненні необхідності – інші документи.
 • довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для одержання допомоги, субсидії на комунальні послуги (форма затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики від 22.07.2003 № 204):
 • паспорти всіх зареєстрованих, в т.ч. заявника;  
 • свідоцтва про народження дітей;
 • документ, який підтверджує право власності на житлове приміщення або будинок/квартиру,
 • документи, що посвідчують родинний зв’язок (свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин) у разі необхідності.
 • будинкова книга (за наявності).
 • при виникненні необхідності – інші документи.

3 ) довідка  про спільне проживання та/або ведення спільного господарства (для одержання допомоги, недоотриманої пенсії, призначення пенсії тощо):

 • паспорт заявника;                                                                                                                                     
 • свідоцтво про народження дітей;
 • свідоцтво про смерть ( в разі необхідності);
 • акт про підтвердження спільного проживання та/або ведення спільного господарства;документ, який підтверджує здійснення поховання;
 • при виникненні необхідності – інші документи.

     4 )  довідка про склад сім’ї призовника:

 • паспорт заявника;
 • паспорти батьків;
 • свідоцтво про народження дітей;
 • будинкова книга (за наявності)
 • при виникненні необхідності – інші документи.

    5)  довідка компетентним органам:

- запит юричної особи щодо надання відомостей про місце реєстрації (проживання) фізичної особи та членів сім’ї, а також інших персональних даних виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

- паспорт заявника;

    6)   довідка по втраті паспорта:

           - свідоцтво про народження заявника;

  - будинкова книга (за наявності);

  - при виникненні необхідності – інші документи

 • довідка для отримання паспорта громадянина України:

-   свідоцтво про народження заявника;

 • будинкова книга (за наявності);
 • при виникненні необхідності – інші документи

 • довідка для  органу державної влади, підприємства, установи, організації,
  закладу щодо доступу до персональних даних
  :
 • запит за формою згідно додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 02.03.2016 року № 207.
 • Довідка про фактичне місце проживання:
 • паспорт заявника;
 • паспорти всіх зареєстрованих ( в разі необхідності);
 • свідоцтва про народження дітей;
 • документ, який підтверджує право власності на житлове приміщення або будинок/квартиру;
 • акт обстеження житлово- побутових умов;
 • договір найму житла;
 • будинкова книга (за наявності);
 • при виникненні необхідності – інші документи.

10) довідка для оформлення приватизації житла:

 • паспорт заявника
 • паспорти всіх зареєстрованих, в т.ч. заявника;  
 • свідоцтво про народження неповнолітніх дітей;

-         копія ордера;

 • документи, що посвідчують родинний зв’язок (свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин) у разі необхідності.
 • при виникненні необхідності – інші документи.

       

     Акт про підтвердження  фактичного,  спільного проживання,  ведення спільного господарства видається депутатом міської ради або членом виконавчого комітету при обстежені житлово-побутових умов заявника, договір найму(піднайму) житла  реєструється в центрі надання адміністративних послуг .  Акт та договір найму (піднайму) житла надається у відділ не пізніше трьох робочих днів з дня його складання.

 • У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

   - документ, що посвідчує особу законного представника.

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків,    коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

 • Довідка підписується начальником відділу та головним спеціалістом . У разі їх відсутності довідка підписується спеціалістом відділу, який виконує обов’язки.
 • На довідці обов’язково ставиться дата видачі та номер довідки.
 • Довідки видаються та засвідчуються безкоштовно.
 • Дані про особу, яка отримує засвідчену довідку, заносяться до журналів реєстрації довідок на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує особу. Журнали реєстрації довідок зберігається у начальника відділу 3 роки.
 • Засвідчені довідки видаються громадянину під розпис у журналах реєстрації довідок із зазначенням отримання довідки.

         У разі неможливості надати довідку, що засвідчує певний факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється у визначеному законодавством порядку.

 • Заявник несе відповідальність за подання неповної чи недостовірної інформації.
 • Відділ видає довідки , перелік яких передбачений Порядком видачі довідок    відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету.
 • У разі зміни законодавства до переліку довідок можуть вноситися зміни з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.
 1. Строки видачі довідок.
  • Видача довідок здійснюється протягом п’яти робочих днів.
 1. Підстави для відмови у видачі довідок.
  • При встановленні фактів відсутності необхідних документів, передбачених п.2.3. цього Порядку (для кожного виду довідок окремо), невідповідності пред’явлених документів, працівник Відділу повідомляє про це заявнику та пропонує (у разі усного звернення) виправити виявлені недоліки.
  • У разі письмового звернення заявнику направляється письмова відмова у видачі довідки.
 1. Прикінцеві положення.

5.1. Внесення змін до цього Порядку здійснюється   у випадках:

               - внесення змін до діючого законодавства України;

               - внесення змін і доповнень до Переліку довідок.

                                                                      

             Перелік

            довідок , які видає відділ з питань реєстрації місця проживання виконавчого  кометету                   Старокостянтинівської  міської ради

 • довідка про склад сім’ї або зареєстрованих та проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб;
 • довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
 • довідка про спільне проживання та/або ведення спільного господарства;
 • довідка про склад сім’ї призовника;
 • довідка компетентним органам;
 • довідка по втраті паспорта;
 • довідка для отримання паспорта громадянина України;
 • довідка органу державної влади, підприємства, установи, організації,
  закладу щодо доступу до персональних даних ;
 • довідка про фактичне місце проживання;
 • довідки для оформлення приватизації житла;

 

 

Додаток  1

« ____» _____________________ ________ року                                                       до Положення про порядок видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ'Ї
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ТА ПРОЖИВАЮЧИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ ОСІБ

Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення (будинку)

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

адреса ___________________________________________________________________________________

про те, що до складу сім'ї зареєстрованих за даною адресою входять:

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

Дата реєстрації

місця проживання

Дата зняття з реєстрації

місця проживання

           
           
           
           
           
           
           
           

Згідно акту депутата № _______________ від __________________________

Згідно договору найму житлового приміщення від ____________________ зареєстрованого № _______________

фактично проживають (не проживають):

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

Дата реєстрації

місця проживання

Дата зняття з реєстрації

місця проживання

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Усього   ______________осіб.

Довідка видана для пред'явлення до ______________________________________________________________________________________

(назва підприємства/організації, виконавчого органу)

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

Додаток  2

                                                                                                                                                               до Порядку видачі довідок

                                                                                                                                      відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 22 липня 2003 р. N 204

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ'Ї
або ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ ОСІБ

         Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення (будинку), членові житлово-будівельного кооперативу

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса:__________________________________________________________________________________

про те, що до складу сім'ї /зареєстрованих/ входять:

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

 

уповноважений власник (співвласник, наймач)

.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Усього _______ осіб.

Довідка видана для пред'явлення до управління соціального захисту населення виконавчого      комітету Старокостянтинівської міської ради

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

 

Додаток  3

« ____» _____________________ ________ року                                                                          до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

 

ДОВІДКА

ПРО СПІЛЬНЕ ПРОЖИВАННЯ

ТА/АБО ВЕДЕННЯ СПІЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

               

 Видана ___________________________________________________________________ в тому,  що    гр. ___________________________________________________, _______________ року народження, який(а)  помер(ла) «___»_______________20__ року,  був (ла)  зареєстрований (на)                              з «__»_______ ______ року  в  Хмельницької області,  м. Старокостянтинів  по вулиці____________________________________, буд. _______, кв._______ та знятий(а) з реєстрації  в зв’язку із смертю «__»____________  _____ року.

     На день його (її) смерті за вказаною адресою були зареєстровані:

 1. ____________________________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________________________________
 5. ____________________________________________________________________________________
 6. ____________________________________________________________________________________
 7. ___________________________________________________________________________________
 8. ___________________________________________________________________________________
 9. ___________________________________________________________________________________
 10. ___________________________________________________________________________________

Згідно акту __________________ № ___________ від ___ ________________ _______р. громадянин (ка) ________________________________________________________________________________________проживав (ла) разом із ________________________________________________________________________________________ вели спільне господарство і був (ла) на його (її) утриманні та здійснював (ла) його (її) поховання згідно__________________________________________________________________________________.

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

 

М. П.

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

 

 

Додаток 4

« ____» _____________________ ________ року                                                                          до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

 

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ'Ї ПРИЗОВНИКА

Видана __________________________________________________________________

«_____»___________________ _________ року народження

Місце народження______________________________________________________

___________________________________________________________________________паспорт (свідоцтво про народження): серія _________________№ ________________

Виданий (ким, коли)_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

Національність __________________________________________________________

Місце проживання _______________________________________________________

БАТЬКИ ПРИЗОВНИКА:

а) Батько: ______________________________________________________________

«_____»___________________ _________ року народження

Національність __________________________________________________________

Місце роботи та посада___________________________________________________

Місце народження______________________________________________________

Місце проживання _______________________________________________________

б) Мати: ______________________________________________________________

«_____»___________________ _________ року народження

Національність __________________________________________________________

Місце роботи та посада___________________________________________________

Місце народження______________________________________________________

Місце проживання _______________________________________________________

в) брати і сестри, що проживають з призовником:

 

                   Рідня

Прізвище, імя,  по батькові

Рік народження

Місце роботи та посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

 

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

 

Додаток  5

« ____» _____________________ ________ року                                                                          до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

 
   
       

КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ

               На Ваш запит № ______________ від __________________________ відділ з питань реєстрації місця проживання надає довідку про склад сім’ї

_________________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

за адресою_____________________________________________________________________________________

зареєстровані/проживають за даною адресою :

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

Дата реєстрації

місця проживання

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Усього зареєстровано/проживає ______________осіб.

Довідка видана для пред'явлення до __________________________________________________________

(назва підприємства/організації, виконавчого органу)

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

                                                                                   Додаток  6

« ____» _____________________ ________ року                                                                          до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

ДОВІДКА ПО ВТРАТІ ПАСПОРТА

 

       Видана відділом з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

гр.____________________________________________________________________

в тім, що він (вона) ____________________________ р. н.

зареєстрований (а) за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів

вул..____________________________________, буд.______________, кв._________

згідно паспортного документу: серія ______________№ ________________________________             виданий __________________________________________________ від ____________________________

із _____________________р. по данний час.

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

                                                                                    Додаток  7

« ____» _____________________ ________ року                                                                          до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

 

ДОВІДКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ  ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

 

       Видана відділом з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

гр.____________________________________________________________________

в тім, що він (вона) ____________________________ р. н.

зареєстрований (а) за адресою  Хмельницька область, м. Старокостянтинів

вул.____________________________________, буд.______________, кв._________

із _____________________р. по данний час.

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

       

                                                                                  Додаток  8

« ____» _____________________ ________ року                                                                             до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                     відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

Додаток 3 до Правил

ДОВІДКА
для органу державної влади, підприємства, установи, організації,
закладу щодо доступу до персональних даних

      Відповідно до статті 16 Закону України “Про захист персональних даних” відділ з питань реєстрації місця проживання  надає відомості про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі згідно Вашого запиту № ______________ від _________________________________________р.:

прізвище                 _____________________________________________________________

ім’я                          _____________________________________________________________

по батькові             _____________________________________________________________

дата  народження   «            »________________________________       ________________р.

громадянство/підданство     _____________________________________________________

документ, що підтверджує особу : паспорт    серія _____________ номер________________

______________________________________________________________________________

Паспорт у вигляді картки документ № __________________ від _______________________

     унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному

     реєстрі* ________________________________________________________________________

    зареєстрований (на) за адресою : Хмельницька область, м.Старокостянтинів,

    вул..____________________________________ буд._________________ кв.________________

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

 

М. П.

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

                                       

                                                                                   Додаток  9

« ____» ___________________ ________ року                                                           до Положення про порядок видачі довідок

№ ______________                                                                                                  відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

ДОВІДКА ПРО ФАКТИЧНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

       Видана відділом з питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

гр.____________________________________________________________________

в тім, що він (вона) «_____»  ____________________________      ___________ р. н.

зареєстрований (а)/проживає  за адресою : Хмельницька область, м. Старокостянтинів

вул..____________________________________, буд.______________, кв._________

За даною адресою зареєстровані/проживають:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Головний спеціаліст

відділу з питань реєстрації  місця проживання          ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Завідувач відділу з питань 

реєстрації місця проживання                                                ___________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

     

                                                                                    Додаток  10

« ____» _____________________ ________ року                                                                             до Порядку видачі довідок

№ ______________                                                                                                     відділом з питань реєстрації місця проживання

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

ДОВІДКА

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА

Видана _________________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

за адресою:  Хмельницька область, м. Старокостянтинів

вул.____________________________________, буд.______________, кв._________

про те, що  за даною адресою зареєстровані/ проживають:

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

Дата реєстрації

місця проживання

         
         
         
         
         
         
         
         
         

Усього фактично зареєстровані/проживають ______________осіб.

Довідка видана для пред'явлення до __________________________________________________________

                                     (назва підприємства/організації, виконавчого органу)

Посада                                                                           ________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

М. П.

   

Посада                                                                                        __________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.