Головна

 

 

 

             Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

Відповідно до пункту 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – Процедура), затвердженої рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  від 14 вересня 2017 року № 278, зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг, а саме  у таких випадках:

зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із наданням послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня.

           Відповідно до вище вказаного,  комунальне підприємство «Тепловик»  звернулось до виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  із заявами та відповідними комплектами документів щодо коригування  тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для населення, послуги з централізованого опалення та послуги з постачання гарячої води для населення  за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 р.  №869, (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої  рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  від 14 вересня 2017 року № 278, (далі – Процедура №278) .

           На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію для населення, затверджені Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради  № 377 від 14.12.2017, введені в дію з 01.01.2018 року в розмірі 1118,26 грн.за 1 Гкал.(без ПДВ)з ПДВ 1341,91 грн.   До  приняття даного рішення , тариф  в розмірі 1118,26 грн. за 1 Гкал.(без ПДВ) був встановлений НКРЕКП і  діяв ще з 1 липня 2016 року, тобто розмір тарифу залишився без змін.  Загальні витрати в  структурі тарифу,  крім паливної складової,(витрати на поточне обслуговування та ремонти обладнання, заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи, амортизаційні та інші виробничі витрати)   розподілялися на плановий відпуск  теплової енергії в розмірі 86936,14 Гкал на рік, на даний час відпуск теплової енергії скоротився  до  44786,45 Гкал, що привело  до збільшення витрат на 1 Гкал теплової енергії.

     На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію, послуги з гарячого водопостачання не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства. Рівень відшкодування тарифів становить 72 %.

      Відповідно до вищенаведеного,  КП «Тепловик» визначено тарифи на теплову енергію, послуги з постачання гарячої води шляхом коригування окремих складових тарифів для потреб населення.

 

 Основні фактори , що вплинули на величину тарифів на теплову енергію для населення:

 

  1. Паливо (газ природний) для населення :

           

    З 1 квітня 2017 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках  виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000 куб.метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу), ціна за розподіл газу становить  595,20 грн./1000м3 (без ПДВ і транспортування  137,50 грн./1000м3 (без ПДВ).  В тарифі вартість природного газу  становить 4942,00 грн. за 1000 куб.метрів ,  послуги з транспортування  -89,20 грн./1000 м куб, ,  з розподілу - 643,50  грн. /1000 м куб. Вартість послуг з транспортування та розподілу газу, в порівнянні з вартістю транспортування газу, яка включена  до діючого тарифу, зросли на 3,18%.  Вартість  газу в планому тарифі  становить 934,82 грн./Гкал., ріст становить 3,5%. Основною причиною зростання витрат природного газу  на 1 Гкал є те, що   в  зв»язку із збільшенням терміну експлуатації котельного обладнання, що безпосередньо впливає на зменшення ККД , збільшується питома норма витрат палива як по одному котлу так і  сумарно по  підприємству.

 

      2 . Електроенергія

 

         В діючих тарифах врахована електроенергія за 1 кВт/год  по ціні   1,68 грн., на даний час діє тариф на електричну енергію в розмірі 2,358 грн.  В структурі тарифу витрати на електроенергію становлять 45,84 грн./Гкал, а фактично – 74,11 грн./Гкал, зростання становить 61,6%.

 

  1. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

 

   В структурі діючих  тарифів  закладені річні витрати на оплату праці з відрахуваннями  в розмірі  7454,76 тис.грн. (в т.ч. в тарифі населення – 6217,07 тис.грн.). Фактичні витрати на оплату праці за 2017 рік становлять 10662 тис.грн. , про що зазначено в «Звіті  про фінансові результати» за 2017 рік.

             В діючих тарифах фонд оплати праці розрахований від мінімальної зарплати в розмірі 1378,0 грн./місяць.      Коли  Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII установлено такі розміри   прожиткових мінімумів  для працездатних осіб ( згідно яких розраховується посадовий оклад, тарифна ставка) на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 грн, з 1 липня — 1777 грн, з 1 грудня — 1853 грн. Мінімальна заробітна плата на даний час становить 3723 грн. і на кінець року має становити 4100 грн.   Навіть при скорочені чисельності персоналу, що проведено на сьогоднішній день , фонд  оплати праці  , який закладений в діючому тарифі,   не забезпечує відшкодування витрат на оплату праці.

  1. Амортизація.

             На протязі останніх років підприємством проведено ряд заходів з реконструкції теплових мереж, котелень та заміни частково зношеного обладнання підприємства, що призвело до зменшення втрат теплової енергії та до збільшення балансової вартості основних засобів, а отже і вартості амортизації. При встановленні тарифів врахована податкова амортизація  в розмірі  1847,2 тис.грн. В діючому тарифі розмір амортизаційних відрахувань становить 590,7 тис.грн., що на 312%.

  1. Інші витрати собівартості .

          В діючих  тарифах   враховані ціни 2011 року на матеріали, послуги, роботи для проведення поточного обслуговування та проведення поточних ремонтів. На даний час ціни на  матеріали, товари та послуги значно зросли. При розрахунку тарифів враховані   фактичні ціни на покупні матеріали, послуги та роботи 2017 року, хоча ціни протягом 2018 року щомісячно продовжують зростати.

     

         Із вищенаведених детальних пояснень випливає, що необхідно провести коригування тарифів на теплову енергію на 23,6%.

ІІ. Послуги з централізованого опалення  постачання гарячої води для населення

В діючих на даний час тарифах на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, затверджених та введених в дію з 01.01.2018р.

 Оскільки тарифи на теплову енергію переглядаються через зміну ціни на електроенергію, оплату праці, вартості матеріалів на ремонт, амортизації, відповідно, проводиться перегляд тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, так як основною складовою тарифу є вартість теплової енергії.

Порівняння діючих тарифів і планових :

       

 

одиниця виміру

діючі тарифи

планові тарифи (проект)

                                   тариф на теплову  енергію ( з податком на додану вартість)

Населення

грн/Гкал

1341,92

1658,18

                                    Послуги з централізованого опалення ( з податком на додану вартість)

Населення

грн/Гкал

1354,78

1675,52

Населення          

кв.м

42,87

47,81

Послуги з централізованого постачання гарячої води

( з податком на додану вартість)

населення (з рушникосушками, що  під'єднані до системи ГВП) 

(норма 3,06 м куб)

на одну особу

247,03

317,66

населення (без рушникосушок) (норма 3,06 м куб)

на одну особу

228,31

295,08

з рушникосушками, що  під’єднані до системи ГВП

куб.м

80,73

103,81

без  рушникосушок

куб.м

74,61

96,43

 

Цілями прийняття цього рішення є приведення тарифів у відповідність до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги, які надаються підприємством.

Проект структури тарифів  з обґрунтуванням причин  їх зміни  також  розміщений на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради:  starkon.gov.ua

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення, відповідно до наказу Мінрегіону від 30.07.2012 р. № 390 із внесеними змінами,  просимо надсилати у письмовому вигляді до 23.05.2018 надсилати  на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська , буд. 2, корпус 4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

 

 

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.