Головна

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Повна назва документа державного планування: проєкт Програми  Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Метою розроблення проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки є запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів, охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів та тваринного світу, збереження природно-заповідного фонду, оптимізацію збору та утилізації комунальних відходів, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Старокостянтинівська міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення: громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки  починається з 24 грудня 2021 року і триватиме до 10 січня 2022 року включно.

 З заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися у відділі з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за  адресою: вул. Острозького, 70,  м. Старокостянтинів, тел. (03854) 3-01-10 та на сайті Старокостянтинівської міської ради  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки подаються до відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради до 10 січня 2022 року включно за адресою: вул. Острозького, 70,   м. Старокостянтинів, 31100, тел. (03854) 3-01-10, е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Відповідальна особа: Шевчук Вікторія Броніславівна – начальник відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

        

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

1. Замовник: відділ з питань охорони, рацонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету старокостянтинівської  міської ради, вул. Острозького, 70, м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, 31100, телефон: (03854)3-01-10.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документи державного планування – це стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

«Програма охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»     (далі - Програма) – документ державного планування, що затверджується органом місцевого самоврядування.

Програма розроблена відповідно до завдань і пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695, Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 49-29/2019; Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької обласної ради від  8 серпня 2021 року № 43-4/2021 діючих короткострокових та середньострокових галузевих регіональних програм і спрямована на запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів, охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів та тваринного світу, збереження природно-заповідного фонду, оптимізацію збору та утилізації комунальних відходів, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян.

Програма розроблена на підставі аналізу стану навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Податкового та Бюджетного кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про екологічний аудит», «Про природно-заповідний фонд України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами).

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення:

у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

земельні ресурси;

ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого надмірним забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення у великому обсязі відходів, планується шляхом впровадження природоохоронних заходів в рамках реалізації Програми.

б) для територій з природоохоронним статусом:

ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються до впровадження згідно з Програмою, на територіях з природоохоронним статусом - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Програма спрямована на координування дій виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради та суб’єктів господарювання з метою покращення стану довкілля.

Враховуючи перелік заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Програмою передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами:

покращення якості атмосферного повітря.

покращення стану водних ресурсів.

вдосконалення системи поводження з відходами.

охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду.

підвищення екологічної свідомості населення.

В основу Програми покладені такі принципи розвитку:

пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної ситуації на території Старокостянтинівської міської територіальної громади;

усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслідків;

дотримання вимог природоохоронного законодавства та екологізація діяльності суб’єктів господарювання;

забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу населення до екологічної інформації.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля, статистична інформація, дані моніторингу стану навколишнього природного середовища, експертні оцінки, інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України.

Діючим законодавством встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб тощо.

 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 та № 425 від 23.12.2018.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми охорони навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади охорони на 2022 – 2025 роки подаються до відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за адресою: вул. Острозького, 70, м. Старокостянтинів, тел (03854) 3-01-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Відповідальна особа – Шевчук Вікторія Броніславівна – начальник відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви, тобто до 10 січня 2022 року включно.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.