Головна

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 6959
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
"АВТОСТРАДА" 43079409
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Праведників світу,
будинок 4-а, кабінет 311 380979978180
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА» передбачається: - розміщення асфальтобетонної установки КДМ20667 для виробництва асфальтобетонних сумішей, які використовуються при будівництві та ремонту автодоріг; - зберігання бітуму у чотирьох резервуарах (1 по 100 м3, 3 по 55 м3); - зберігання дизельного палива в наземному резервуарі об’ємом 25 м3 для живлення пальника мобільної асфальтобетонної установки, теплогенератора, робочого котла підігріву бітуму та два резервуара по 30 м3 (АЗС); - встановлення резервуару для зберігання скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 50 м3 для резервного живлення пальника мобільної асфальтобетонної установки.

Технічна альтернатива 1.

Передбачено розміщення мобільної тимчасової асфальтобетонної установки КДМ20667. В
процесі виробництва асфальтобетонних сумішей використовується таке технологічне обладнання в складі установки КДМ20667: живильник (завантажувально-дозувальні бункери), транспортер подачі інертних матеріалів, змішувач, сушильний барабан, резервуари з бітумом та дизпаливом, СВГ, ємність зберігання мінерального порошку, целюлозної добавки та пилу, перекачувальні насоси палива, бітуму, масляний теплогенератор «MASSENZA» MG50, бункер полімерної добавки для модифікованого бітуму, котли нагріву бітуму, бункери готової продукції, негабариту, пересипу та склади інертних матеріалів.
На території також передбачено використання фронтальних навантажувачів, заправного пункту та резервуарів з дизпаливом, заточного верстату, дизель-генератора, зварювального посту та пропан-бутанового різака.

Технічна альтернатива 2.

Як технологічну альтернативу було розглянуто встановлення асфальтобетонної установки
ДС-168 виробництва ТОВ «Кредмаш» призначеної для виробництва асфальтобетонних сумішей, що використовуються для прокладання дорожнього покриття.
В процесі виробничої діяльності підприємство може експлуатувати асфальтобетонну установку вітчизняного виробництва ТОВ «Кредмашсервіс», що є сучасним виробництвом із використанням мікропроцесорної системи управління, що забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище.
Продукти горіння палива разом із пилом інертних матеріалів витягуються димососом та поступають на трьохступеневу очистку (спочатку прямоточного циклону, далі на другий ступінь – групи циклонів СЦН-40, а потім на скрубер Вентурі).
Вказаний тип очистки (мокра очистка) є менш ефективним та результативним, аніж рукавні фільтри (суха очистка).
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору раціонального та екологічно безпечного використання матеріалів та технічних можливостей виготовлення продукції із використанням новітнього устаткування, з застосуванням передових технологій виробництва асфальтобетонних та грунтощебеневих сумішей, технічна альтернатива 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н с/рада Сахновецька, автодорога Об’їзна-
м. Старокостянтинів, 3км.

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Старокостянтинівська міська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н с/рада Сахновецька, автодорога Об’їзна- м. Старокостянтинів, 3км.

Здійснення планованої діяльності передбачається за адресою: Хмельницька обл.,
Старокостянтинівський р-н, с/рада Сахновецька, автодорога Об’їзна-м. Старокостянтинів, 3 км.
Кадастровий номер ділянки – 6824287700:06:002:0003. Цільове призначення: «12.04 Для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства». Здійснення діяльності відбувається на підставі договору оренди нерухомого майна №215-23 від 25 липня 2023 р. Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно, загальною площею 12512,9 кв. м, за адресою Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с/ рада Сахновецька, автодорога Об’їзна-м. Старокостянтинів, 3 км.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Красносілка, Старокостянтинівська ТГ .

Територіальною альтернативою було провадження планованої діяльності на земельній
ділянці площею 1,3064 га у Хмельницькій області, Старокостянтинівському районі, с. Красносілка (кадастровий номер земельної ділянки №6824287700:05:051:0214). Враховуючи те, що цільове призначення даної земельної ділянки не відповідає потребам підприємства (01.03 Для ведення особистого селянського господарства) та потребує зміни, ділянка має менший розмір та не дотримується нормативна санітарно-захисна зона, натомість територіальна альтернатива 1 має екологічні та економічні переваги в розташуванні, що визначається віддаленістю від житлової забудови на нормативну відстань, цільовим призначенням під промисловість, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Метою планованої діяльності ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВТОСТРАДА» є виробництво асфальтобетонних сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – забезпечення регіону якісними матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Номінальна потужність мобільної асфальтобетонної установки КДМ20667 – 160 т/год, 220 тис. т/рік асфальтобетонних сумішей. Паливо - дизельне, як резервне розглядається скраплений вуглеводневий газ. При виготовленні асфальтобетону використовуються інертні матеріали (відсів, щебінь різних фракцій), мінеральний порошок, целюлозна, структуруюча добавки та бітум. Просушування та нагрів інертних матеріалів відбувається в сушильному барабані обертового типу, в якому застосовується високоефективний пальник з можливістю спалювання скрапленого газу та дизпалива. Установка оснащена ефективною системою очистки – рукавні фільтри сухого типу. Розігрів і циркуляція масла, що підтримує бітум в нагрітому стані, забезпечується нагрівачем масла з пальником на дизельному пальному або на СВГ. При виготовленні грунтощебеневих сумішей використовуються щебінь та фрезерований матеріал (подрібнене старе покриття доріг), цемент, вода, емульсія. Виготовлення нижнього шару дорожнього покриття відбувається шляхом перемішування компонентів в змішувачі без підігріву. Для зберігання дизельного палива передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 25 м3. У разі використання скрапленого газу для живлення пальника асфальтобетонної установки, передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 50 м3. У складі установки передбачається використання чотирьох резервуарів з бітумом, з них три об’ємом 55 м3 кожна та одна об’ємом 100 м3. Установка оснащена ефективною автоматичною системою очистки зворотним потоком повітря 880 м2 фільтруючої поверхні. До складу заправного пункту входять: два наземні резервуари для зберігання дизельного палива об’ємом по 30 м3 кожен; дві паливно-роздавальні колонки продуктивністю 40 л/хв кожна. Також передбачено влаштування: парковок технологічного транспорту; побутового, адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового блоків; вагової; складів інертних матеріалів, протипожежних резервуарів та резервуарів запасу води. Потреба в енергетичних ресурсах для підприємства становить 560 кВт.
Режим роботи підприємства – 270 днів/рік. Режим роботи – вахтовий, тривалість однієї вахти – 15 днів. Кількість працюючих – 20 чоловік (10 чоловік – одна вахта).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.

Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні,
протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних
документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах. Екологічні обмеження: - при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів; - відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; - виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження: - експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; - дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі нормативної СЗЗ. Інші обмеження: - дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та дотримання правил пожежної безпеки.
Протипожежні та містобудівні обмеження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею; - забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі; - використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2.

Обмеження до територіальної альтернативи 2 не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає планування майданчика, вирівнювання ґрунтового
покриву під опори збірно-розбірного устаткування; влаштування дорожнього покриття з плит після проведення монтажних робіт для забезпечення нормальних умов маневрування техніки по території згідно затвердженої схеми руху транспорту; забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення ділянки. Під’єднання об’єкту до існуючих електромереж відповідно до правил приєднання електроустановок до електричних мереж. Монтаж електрообладнання та облаштування промислового майданчика штучною мережею освітлення проводитиметься відповідно до схеми, а також діючих норм і правил. Підключення інших необхідних комунікацій за допомогою тимчасових інженерних мереж. Проектні рішення забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту, передбачені заходи протидії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Передбачено дотримання меж санітарно-захисних та охоронних зон інженерних комунікацій та споруд. До майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги з твердим покриттям. Організація транспортних потоків буде запланована після отримання замовлень на поставку асфальтобетону і погоджена з місцевими органами самоврядування, якщо такі потоки проходитимуть через населені пункти.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається. Повітряне середовище: джерелами впливу
на повітряне середовище є: місця розвантаження, зберігання, завантаження, пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні установки, місця відвантаження готової продукції, заправний пункт, живильні резервуари з дизпаливом і СВГ, металообробний верстат, зварювальне обладнання та пропан-бутановий різак, автотранспорт. В процесі планованої діяльності в атмосферне повітря здійснюватиметься викид таких забруднюючих речовин: азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, бензол, толуол, ксилол, метан, пропан, бутан, етилмеркаптан, неметанові леткі органічні сполуки, азоту оксид, сажа, бензапірен, вуглецю діоксид, діазоту оксид, водень хлористий, уайт-спірит, заліза оксид, марганцю оксид. Асфальтобетонна установка має у своєму складі сучасне пилогазоочисне устаткування, що відповідає вимогам стандартів ЄС за обсягами викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Водне середовище: Водопостачання на питні потреби – привозна вода, забезпечення водою для санітарно-гігієнічних та виробничих потреб планується здійснювати згідно договору з іншим суб’єктом господарювання (комунальне підприємство). На об’єкті не передбачається скид стічних вод у водоймища та ґрунтові води. Комунально-побутові стоки
відводяться у вигріб з подальшим вивезенням згідно договору з комунальним підприємством.
Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах
допустимих норм. Геологічне середовище: вплив не передбачається. Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив в процесі монтажу устаткування на влаштовані бетонні опори, при цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Заплановані заходи по охороні ґрунтів від забруднення, в т.ч. оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів, влаштування дорожнього покриття з плит та монолітних основ під обладнання, які є складовою частиною збірно- розбірного устаткування асфальтобетонної установки. Шум: На межі нормативної санітарно- захисної зони забезпечуються нормативні значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів згідно вимог ДСП №173. Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається, заповідні об’єкти та зони рекреації в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні. Навколишнє соціальне середовище: забезпечення регіону якісними матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками, збільшення вантажообігу у обраному регіоні. Вплив позитивний. Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури. Заплановані заходи щодо мінімізації впливу, а саме влаштування об’їзних шляхів, віддалених від населених пунктів. Відходи: в процесі розміщення та експлуатації утворюватимуться відходи, ідентифіковані за державним класифікатором відходів. По мірі накопичення всі відходи будуть вивозитись та передаватись спеціалізованим підприємствам для подальшого вивезення та утилізації згідно попередньо підписаних договорів, що укладатимуться щорічно або діятимуть на умовах пролонгації. Санітарно-захисна зона: для даного промислового майданчика було проведено процедуру скорочення санітарно-захисної зони та отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-4/16797 від 27.09.2023 р., що виданий Державною санітарно-епідеміологічною службою України (Міністерства охорони здоров'я України) Згідно даного висновку санітарно-захисна зона встановлена від крайніх основних джерел викидів розміром: 610 м у північно-західному; 625 м у північному напрямках та з дотриманням нормативної СЗЗ 1000 м в усіх інших напрямках. Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного законодавства. Проведення яких-небудь додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на довкілля не доцільно.

щодо технічної альтернативи 2.

Технічна альтернатива 2 не розглядається, оскільки перевага надана проекту планованої
діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1.

Ґрунти, земельні ресурси: землі, що підлягають впливу планованої діяльності відносяться до земель для промисловості, з цільовим призначенням 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Ландшафт: зміни ландшафту та необхідність проведення рекультивації земель не передбачаються. Навколишнє соціальне середовище: дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня шуму та ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

11 Інші види діяльності Інші види діяльності: постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше; шламонакопичувачі, хвостосховища; складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік; виробництво і переробка виробів на основі еластомерів; споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону; видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля; виробництво мікробіологічної продукції; виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть отримані документи дозвільного
характеру згідно вимог екологічного законодавства України (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та Висновок з ОВД надається Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації , 29000, Хмельницький, вул. Свободи, 70, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., (0382) 61-85-09, Олех МаринаСергіївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)__

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.