Головна

З метою забезпечення у місті ефективного утримання багатоквартирних будинків, у яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, відповідно до законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішень виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12.07.2018 р. № 211 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в житловому фонді міста Старокостянтинова» та від 25.10.2018 р. № 338 «Про затвердження конкурсної документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Старокостянтинові» буде проведений конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території м.Старокостянтинів.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 31100, Хмельницька обл.., м.Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Богачук Володимир Васильович – перший заступник міського голови, тел.. 3-22-64, Овчар Світлана Василівна – заступник начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради , тел.. 3-05-60.

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії оцінки

Оцінювання учасників

Масималь-на кіль-кість балів

Ціна послуги, що включає економічно обґрунтовані витрати на утримання і проведення  ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо. Чим нижча ціна послуги, тим більший бал. При цьому ціна послуги повинна бути економічно обґрунтованою на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг. Нарахування балів.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали учасників   розраховуються за формулою:

Бал(учасника з найнижчою ціною) = 50 Х (Sбуд / Sоб’єкту конкурсу)

Бал(n учасника) = Цмін / Ц(n учасника) Х 50 Х (Sбуд / Sоб’єкту конкурсу), де:

Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;

Цмін – найнижча ціна послуги для цього будинку з запропонованих учасниками, грн.;

Ц(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.;

Sбуд – загальна площа квартир та нежитлових приміщень будинку, по якому визначається кількість балів за критерієм 1;

Sоб’єкту конкурсу – загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень будинків, що входять до одного об’єкту конкрусу.

Загальна сума балів за критерієм 1 підсумовується по кожному учаснику конкурсу шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком.

 

 

 

 

50

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Наявність власної матеріально-технічної бази   - 15 балів

15

Матеріально-технічна база частково орендована – 10 балів

Орендована матеріально-технічна база - 5 балів

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Відсутність заборгованості за кредитами в банківських установах – 10 балів

10

Наявність заборгованості за кредитами в банківських установах – 0 балів

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Усі працівники штатні -15 балів

15

Частково за трудовими договорами – 10 балів

Усі за трудовими договорами – 5 балів

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Наявність досвіду роботи у сфері управління багатоквартирним будинком більше більше 2 років– 10 балів

10

Відсутність досвіду роботи у сфері управління багатоквартирним будинком та наявність досвіду роботи у сфері надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій більше 5 років – 5 балів

Відсутність досвіду роботи у сфері управління багатоквартирним будинком та досвіду роботи у сфері надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 0 балів

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасник повинен надати заяву та документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям:

1) ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, економічно обґрунтовані витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної  площі об’єкта конкурсу (розрахунок вартості надання послуг повинен бути проведений за кожною складовою Примірного переліку на кожний багатоквартирний будинок окремо);

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, які перебувають на балансі (в оренді), суб’єкта господарювання (у разі орендованої матеріально-технічної бази, термін оренди повинен бути не меншим терміну надання послуг) та засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника, та/або копії договорів користування (оренди), лізингу або інші документи, що підтверджують речове право учасника конкурсу на транспортні засоби;

- засвідчені учасником конкурсу копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/свідоцтво про право власності на виробничі, адміністративні та інші приміщення учасника конкурсу, та/або копії договорів оренди, та/або інші документи, що підтверджують речове право учасника конкурсу на дані приміщення;

- засвідчені учасником конкурсу копії оборотної відомості по балансовому рахунку з залишком на дату балансу та інвентарної картки обліку основних засобів (газонокосарок, тримерів, мотокос, електрозварювальних апаратів та іншої спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю), що підтверджують матеріально-технічний потенціал учасника конкурсу, та/або копії документів, які підтверджують право користування учасника конкурсу цим обладнанням;

- засвідчені учасником конкурсу документи, що підтверджують можливість виконання робіт/експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців):

-надається засвідчена учасником конкурсу копія штатного розпису та оригінал довідки довільної форми, яка містить інформацію, за останній звітний місяць перед опублікуванням інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, стосовно наявності персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі тих, хто працює на повну ставку, та осіб, які виконують роботи/надають послуги на підставі цивільно-правових угод; їх професію, кваліфікацію та досвід (стаж роботи).

4) фінансова спроможність учасника конкурсу;

оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видана банком не раніше десятиденного терміну від дати розкриття пропозиції;

належним чином завірену копія балансу за останній звітний період;

належним чином завірена копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (учасник за результатами фінансово-господарської діяльності має бути прибутковим згідно із звіту про фінансові результати);

- належним чином завірені копії балансу, подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання;

- для новоствореного підприємства довідка з банку про наявність коштів на рахунку в обсязі, що не менший заявленої ціни на управління багатоквартирними будинками, що вказані в обє’кті конкурсу не менше 1 місяця;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства:

- витяг з ЄДР, що містить повну інформацію за всім переліком доступних відомостей ЄДР, зокрема, підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері обслуговування будинків і територій/управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

- належним чином засвідчена учасником копія документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій) (договори, рішення тощо)).

Учасник конкурсу має право крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), що не суперечить наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо. Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки.

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Кінцевий термін подання пропозицій до 12.00 год. 03.12.2018 р. на адресу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради: 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Острозького 41.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться о 11.00 год. 04.12.2018 року за адресою Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Острозького 41.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.