Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

ПРОЄКТ   РІШЕННЯ

Про затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Старокостянтинівської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

З метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна, врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин, відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Старокостянтинівської міської територіальної громади та пропорції її розподілу (додається).

2.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 10 липня 2015 року № 6 «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2011 року № 598».

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Міський голова                                                                                                    Микола МЕЛЬНИЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від ______ 2021 №

Методика

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади

 та пропорції її розподілу

Методика розрахунку орендної плати за комунальне майно Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі – Методика) розроблена відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 (далі – Порядок) з метою затвердження механізму визначення розміру плати за оренду об’єктів, визначених частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

 Орендна плата – це встановлений договором оренди платіж у грошовій формі, який орендар сплачує за користування майном на умовах, визначених у договорі оренди (в тому числі розмір платежу, терміни внесення тощо) та незалежно від наслідків господарської та іншої діяльності.

1. Розрахунок орендної плати

Орендна плата розраховується у такій послідовності:

визначається розмір річної орендної плати;

на основі розміру річної орендної плати розраховується розмір орендної плати за перший місяць оренди (базовий місяць);

у разі, коли термін оренди менший за один місяць або за одну добу, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

1.1 Затверджений цією Методикою розрахунок орендної плати застосовується у випадках, визначених Законом, а саме:

у разі передачі єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів (далі – ЄМК), нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна в оренду вперше без проведення аукціону;

у разі продовження без проведення аукціону договорів оренди ЄМК, нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, укладених без проведення аукціону або конкурсу;

у разі визначення стартової орендної плати на першому електронному аукціоні з передачі в оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) та у разі визначення стартової орендної плати на електронному аукціоні щодо продовження договору оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів).

Розмір орендної плати за транспортні засоби визначається в порядку, передбаченому для розрахунку орендної плати за нерухоме майно.

1.2  У випадку коли розмір орендної плати, розрахований за цією Методикою є нижчим за розмір орендної плати договору, що продовжується, то орендна плата встановлюється на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, що продовжується.

1.3 Пункти 8, 9 цієї Методики застосовуються незалежно від способу отримання майна в оренду та розрахунку орендної плати.

1.4 Розрахунок орендної плати за нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно:

1.4.1 У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 2 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

1

де  Oпл — розмір річної орендної плати, гривень;

Вп — вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Сор — орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону) або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше) або пунктом 3 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

1.4.2 Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

2

де Опл.міс. — розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

1.4.3 Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

3

де  Опл.доб.— розмір добової орендної плати, гривень;

Х — кількість днів у місяці фактичного користування.

1.4.4 Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

4

де  Опл.год.— розмір погодинної орендної плати;

Х — кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

1.5 Розрахунок орендної плати за єдині майнові комплекси:

1.5.1. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

5

де Опл.ц. — розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

Воз — вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Внм — вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Сор.ц — орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

1.5.2. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

6

де Опл.міс. — розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

2. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна у розмірі 1 гривні на рік встановлюється таким орендарям:

органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

органам місцевого самоврядування, іншим установам, закладам, організаціям, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

державним та комунальним закладам охорони здоров’я, в тому числі тим, що діють у статусі комунальних некомерційних підприємств (крім аптек та аптечних пунктів);

Пенсійному фонду  України та його органам;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;

закладам освіти, культури, фізичної культури і спорту Старокостянтинівської міської територіальної громади;

спеціалізованим підприємствам, установам та закладам соціального обслуговування, що надають соціальні послуги, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;

суб’єктам підприємницької діяльності, які організовують та проводять харчування школярів;

Старокостянтинівській територіальній первинній організації Українське товариство сліпих.

У випадках коли розмір річної орендної плати становить 1 гривня в рік, ринкова (оціночна) вартість об’єкта не проводиться.

3. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів, розмір орендної плати за якими визначається згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483), встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

4. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України  «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»  для:

суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону;

підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішення Старокостянтинівської міської ради до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, — у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено пунктом 52 Порядку.

5. У разі, коли орендодавцем майна є виконавчий комітет, орендна плата 100-відсотково спрямовується до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.

6. Кошти, отримані від оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин), що перебуває на балансі управлінь та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради 100-відсотково спрямовуються до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.

7. Розмір орендної плати за суборенду приміщення.

7.1. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

7.2. У разі суборенди частини нежитлових приміщень орендна плата за таку частину визначається з урахуванням частки її вартості у загальній вартості орендованого приміщення.

7.3. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване майно.

7.4. У разі якщо плата за суборенду майна перевищує розмір орендної плати орендаря за це майно, то різниця плати за суборенду майна у частині, що перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, спрямовується суборендарем на рахунок бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.

7.5. У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

8. Індексація орендної плати

8.1 Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 2 цієї Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

8.2 Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень — грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень — грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

8.3 Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 2 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

9. Інші положення

9.1 До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

9.2 Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем, примірна форма якого затверджується Фондом державного майна.

9.3 Витрати на утримання нерухомого майна (в тому числі прибудинкової території), зданого в оренду одночасно кільком орендарям, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної площі.

9.4 Якщо орендоване нежитлове приміщення є часткою будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається площа, яку фактично займає орендар, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі. Розмір загальної орендованої площі або коефіцієнт перерахунку визначає балансоутримувач за даними технічної інвентаризації або самостійно.

9.5 У випадку встановлення вартості об’єкта оренди на рівні його ринкової (оціночної) вартості результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. Замовником рецензування звіту про оцінку майна (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна) виступає орендодавець/балансоутримувач, послуги відшкодовує орендар.

9.6 У випадку змін, які відбулися в законодавстві під час дії цієї Методики, її норми застосовуються в частині, яка не суперечить чинному законодавству України.

 

Секретар міської ради                                                       Олександр  СТЕПАНИШИН

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Старокостянтинівської міської

територіальної громади та пропорції її розподілу

Орендні ставки для договорів комунального майна в результаті передачі в оренду без проведення аукціону

з/п

Орендарі

Орендна     ставка,  відсотків

1

Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

2

Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 9 та 14 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

10

3

Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

4

Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

4

5

Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

4

6

Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

4

7

Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 14 цього додатка)

3

8

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

3

9

Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

3

10

Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету

3

11

Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету

3

12

Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

3

13

Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 2 цієї Методики)

3

14

Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

1

15

 Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

16

Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України «Про оренду державного та комунального майна» безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

0,01

17

Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 2 цієї Методики):

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

18

Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

4

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

19

Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

Секретар міської ради                                                       Олександр  СТЕПАНИШИН

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Старокостянтинівської міської  територіальної громади та пропорції її розподілу

Орендні ставки для договорів оренди, які продовжуються вперше

з/п

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1

Використання єдиних майнових комплексів державних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів для:

 

1)

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів, що виробляють виноробну продукцію

25

2)

виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

3)

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

4)

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, виробництва будівельних матеріалів

12

5)

використання інших об’єктів

10

2.

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

 

 

Розміщення:

 

1)

казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2)

пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3)

розміщення:

40

 

банкоматів

 
 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 
 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

4)

розміщення:

30

 

виробників реклами

 

 

саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу

 

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів

 
 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5)

організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6)

розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7)

розміщення:

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 
 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 
 

аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

 
 

приватних закладів охорони здоров’я

20

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

8)

розміщення

18

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 
 

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*

 
 

офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 
 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 
 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернет

 

9)

розміщення:

15

 

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

 

складів, крамниць-складів, магазинів-складів

 

 

приватних архівних установ

 
 

камер схову

 
 

стоянок для автомобілів, паркінгів

 
 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

10)

розміщення:

12

 

суб’єктів господарювання,що провадять виробничу діяльність

 

 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

 

аптек, ветеринарних аптек

 

 

рибних господарств

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

 

інформаційних агентств

 
 

виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

 

 

кафе, барів, закусочних, кафетерієв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо)

 
 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

11)

розміщення:

10

 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 
 

редакцій засобів масової інформації

 

 

приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

12)

організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

13)

розміщення:

9

 

закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту

 
 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії

 
 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

 

громадських вбиралень

 
 

виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

14)

організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

15)

розміщення:

6

 

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

 
 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 
 

кінотеатрів, бібліотек, театрів

 

16)

розміщення:

5

 

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 
 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів

 
 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції

 

17)

оренда майна:

4

 

державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні)

 
 

державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження

 
 

вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

 

18)

розміщення:

3

 

державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці третьому підпункту 20 цього пункту)

 
 

закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

 
 

приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 
 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

 
 

добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом

 
 

музеїв, крім тих, які повністю фінансуються з державного бюджету

 
 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

 
 

державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 2 цієї Методики)

 

19)

розміщення:

2

 

державних архівних установ, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних архівних установ, що фінансуються з місцевого бюджету

 
 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями

 

20)

Розміщення:

1

 

надавачів соціальних послуг (державної та комунальної власності)

 
 

закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 
 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

 

21)

розміщення уповноважених Національним банком у встановленому законодавством порядку банків, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу

0,01

22)

 розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій

0,01

23)

оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування

0,01

24)

оренда юридичними та фізичними особами для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб)

0,01

25)

оренда релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України «Про оренду державного та комунального майна» безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

0,01

26)

розміщення транспортних підприємств з:

 
 

перевезення пасажирів

15

 

перевезення вантажів

18

27)

розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 
 

на площі не більш як 50 кв. метрів

4

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

28)

розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 2 цієї Методики):

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

29)

розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 
 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

30)

оренда громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 
 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

31)

оренда реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

 

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

32)

інше використання нерухомого майна

15

*Орендна ставка застосовується до всієї площі приміщення, в якому здійснюється продаж алкогольних та/або тютюнових виробів.

Секретар міської ради                                                       Олександр  СТЕПАНИШИН

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади  та пропорції її розподілу»

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) проекту рішення міської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151) та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади  та пропорції її розподілу», як регуляторного акту.

Регуляторний орган: Старокостянтинівська міська рада.

Розробник: відділ комунального майна виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Контакти: тел. (03854) 3-24-52.

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

01 лютого 2020 року було введено в дію новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. (далі – Закон), положення якого свідчить про повну трансформацію відносин у сфері оренди державного та комунального майна. Зокрема, кардинально змінилась процедура передачі майна в оренду, продовження орендних відносин, а саме, запровадження цих процедур через електронний аукціон з використанням електронної торгової системи, змінилась процедура визначення вартості об’єкта оренди, також розширено коло суб’єктів, які наділені розпорядчими повноваженнями, систематизовано об’єкти оренди за певними переліками.

Електронний аукціон – спосіб надання в оренду майна, за яким переможцем стає учасник, який в ході торгів в електронній торговій системі ProZorro.Продажі запропонував найбільшу орендну плату. Використання електронної торгової системи ProZorro дозволяє значно підвищити попит на оренду комунального майна завдяки сучасним електронним сервісам, дає можливість дистанційної подачі заяви та документів щодо отримання права оренди комунального майна, нівелюватиме будь-які можливі домовленості між учасниками торгів чи сумніви щодо прозорості процедури визначення орендаря, тобто виключить будь-які корупційні ризики.

Також, Закон передбачає затвердження Кабінетом Міністрів України ряду підзаконних нормативно-правових актів щодо оренди державного майна та можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативних актів щодо комунального майна з метою врахування особливостей такого майна. Зокрема, щодо комунального майна Законом передбачено можливість затвердження представницькими органами місцевого самоврядування Методики розрахунку орендної плати, в тому числі і орендних ставок, Порядку розподілу орендної плати (стаття 17).

Старокостянтинівською міською радою був затверджений Порядок розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу, проте, цей порядок не може застосовуватись, оскільки не відповідає зміненому законодавству з питань оренди комунального майна. Внесення змін до вказаного документу з метою приведення його у відповідність до зміненого законодавства є недоцільним з огляду на правила нормопроєктувальної техніки нормативно-правових документів. Отже, на сьогодні існує необхідність затвердження передбачених Законом нормативно-правового акту з питань оренди комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади.

З огляду на вищевикладене, виникла потреба у розробленні проєкту рішення Старокостянтинівської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади  та пропорції її розподілу», яким визначатиметься:

  • формули розрахунку місячної, добової/погодинної орендної плати;
  • орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
  • орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди без проведення аукціону.

Оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном та джерелом наповнення міського бюджету. Затвердження нової Методики є актуальною на сьогоднішній день, у зв’язку зі створенням Старокостянтинівської міської територіальної громади, до складу якої входять окрім міста Старокостянтинова ще 66 населених пунктів.

В цілому прийняття даного рішення дасть змогу реалізувати норми нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Про Порядок передачі в оренду державного та комунального майна», зокрема, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди) з врахуванням особливостей комунального майна в межах, визначених цим Законом.

Отже, передача об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах, способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава в особі органів місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємства

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, відповідно до статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акту, оскільки Порядок розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропорції його розподілу прийнятий рішенням Старокостянтинівської міської ради  від 10.07.2015 року № 6 «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2011 року № 598» не відповідає чинному законодавству.

Отже, Проєкт регуляторного акта розроблено у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483.

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття регуляторного акта дасть можливість:

1 – забезпечити правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

2 – реалізувати норми нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна», зокрема, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди) з врахуванням особливостей оренди комунального майна;

3 – врахувати інтереси територіальної громади міста Старокостянтинова щодо максимізації доходів від оренди комунального майна;

4 – забезпечити високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключити корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечити високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1. Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинний локально нормативний правовий акт Старокостянтинівської міської територіальної громади з питань оренди не відповідає зміненому законодавству з питань оренди комунального майна.

 2. Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проєкту рішення

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом. Відповідно до положень нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» буде прийнято локальний –нормативний акт щодо оренди комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади.

2. Прийняття запропонованого нормативного акту дасть змогу реалізувати норми нового Закону України «Про оренду   державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом.

3. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Чинна Методика не відповідатиме  положенням  Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішує проблеми, що склалася.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проєкту рішення

Забезпечення виконання договірних відносин, надходжень коштів від оренди майна.

Забезпечення прозорості та доступності Методики розрахунку орендної плати.

Відсутні

3. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинний локально нормативний правовий акт Старокостянтинівської міської територіальної громади з питань оренди не відповідає зміненому законодавству з питань оренди комунального майна. Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проєкту рішення

Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом. Відповідно до положень нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» буде прийнято локальний –нормативний акт щодо оренди комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади. Прийняття запропонованого нормативного акту дасть змогу реалізувати норми нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

 31

 50

81

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

+

+

38

62

100

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Є недоцільним, оскільки збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети регулювання

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання та встановить єдині методологічні підходи щодо розрахунку орендної плати під час передачі майна комунальної власності

 Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинний локально нормативний правовий акт Старокостянтинівської міської територіальної громади з питань оренди не відповідає зміненому законодавству з питань оренди комунального майна.

Альтернатива 2.

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом. Відповідно до положень нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» буде прийнято локальний –нормативний акт щодо оренди комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади.

2. Прийняття запропонованого нормативного акту дасть змогу реалізувати норми нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом.

3. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

Відсутні

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

Рейтинг

Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2.

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

- прийняття запропонованого проекту рішення;

- інформування громадськості громади про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Старокостянтинівської міської ради.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призведе до додаткових витрат кожного суб’єкта господарювання. Кожен суб’єкт господарювання на власний розсуд обирає для себе, чи скористатись йому своїм правом на оренду комунального майна та чи прийнятні для нього умови отримання майна в оренду відповідно до вимог законодавства.

До аналізу регуляторного впливу розроблено М-тест (Тест малого підприємництва).

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Кількісні показники:

- розмір надходжень від орендної плати;

- розрахований середній розмір нарахованої орендної плати за 1 кв.м.;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Якісні показники:

- Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом. Відповідно до положень нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» буде прийнято локальний – нормативний акт щодо оренди комунального майна Старокостянтинівської міської територіальної громади.

- Прийняття запропонованого нормативного акту дасть змогу реалізувати норми нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом.

- Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності:

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

Начальник відділу комунального майна

виконавчого комітету міської  ради                                                      Олександр НІКОЛАЙЧУК

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП) не проводилися, оскільки даним проектом рішення міська рада реалізує передбачену новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна» можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативного акту щодо комунального майна в чітких межах визначених законом з метою врахування особливостей комунального майна.

2. Попередня оцінка впливу регулювання на СМП

Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиметься регулювання та питому вагу СМП у загальній кількості суб’єктів господарювання визначити не можливо, оскільки потенційним орендарем комунального майна може стати будь-який суб’єкт господарювання (за винятком осіб, які не можуть бути орендарями відповідно до закону), таким чином, можлива кількість суб’єктів господарювання, на яких може поширюватись регулювання, - це вся кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих в нашій державі і не тільки. Оскільки, відповідно до ст. 4 нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 81 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 31 (одиниць) та мікропідприємництва 50 (одиниць).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядко

вий

номер

Найменування оцінки

Період регулювання у перший рік

(стартовий рік)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

н/п

н/п

н/п

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

н/п

н/п

н/п

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

н/п

н/п

н/п

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

н/п

н/п

н/п

5

Інші процедури

(орендна плата за користування майном), грн.:

- за найбільшою вартістю

- за найменшою вартістю

2040,00

12,00

2040,00

12,00

10200,00

60,00

6

Разом, гривень

- за найбільшою вартістю

- за найменшою вартістю

2040,00

12,00

2040,00

12,00

10200,00

60,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

81

81

81

8

Сумарно, гривень

- за найбільшою вартістю

- за найменшою вартістю

165240,00

972,00

165240,00

972,00

826200,004860,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год* 36,11=

36,11 грн

0,00 грн (відсутні витрати) (припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання в перший рік; за результатами консультацій)

36,11 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання

1 год* 36,11=

36,11 грн

   

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні) 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні) 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні) 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

14

Разом гривень

72,22

-

72,22

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

81

-

81

16

Сумарно, гривень

5849,82

 

5849,82

* Примітки:

* Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, отримана за результатами проведених консультацій.

** У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік», з 1 січня 2021 року становить 36 грн. 11 коп.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не передбачені.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання – запропонованим проектом рішення міська рада реалізує передбачену новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна» можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативного акту щодо комунального майна в чітких межах визначених законом з метою врахування особливостей комунального майна та не покладає на суб’єктів малого підприємництва будь-яких додаткових витрат не передбачених законодавством з питань оренди комунального майна.

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – неможливо, оскільки такі заходи не передбачено Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Начальник відділу комунального майна

виконавчого комітету міської  ради                                                      Олександр НІКОЛАЙЧУК

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.