Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

Проєкт рішення

сесії міської ради

Про затвердження Порядку розміщення

об’єктів виносної дрібнороздрібної

торгівлі на території Старокостянтинівської

міської територіальної громади

З метою своєчасного вживання заходів щодо впорядкування розміщення обєктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» керуючись статтями 30, 59 та 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається).
  2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Міський голова                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

додаток

до рішення сесії міської ради

_____________ № __________

Про затвердження Порядку розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської

міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі - Порядок) визначає основні вимоги щодо організації виносної торгівлі, що поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють виносну торгівлю (торгівлю поза приміщеннями) на території громади, визначає умови надання місць для їх розміщення, облаштування та відповідальність за порушення вимог цього Порядку.

1.2 Діяльність суб’єктів у сфері виносної дрібнороздрібної торгівлі на території громади регулюється Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постановою Кабінету Міністів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 08 липня 1996 року № 369 «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» іншими нормативно-правовими актами, що регламентують торговельну діяльність, правилами благоустрою та цим Порядком.

1.3 Даний порядок не поширюється на торговельну діяльність, що провадиться на територіях ринків та на розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, згідно з порядком затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

1.4 Виносна торгівля є різновидом торгівлі через дрібно роздрібну торговельну мережу і здійснюється з пересувної малої архітектурної форми, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей та конструкція якої дозволяє її пересування людиною без застосування техніки і механізмів (стіл, лоток, рундук, намет, низькотемпературний прилавок, шафа холодильна, ємкість для напоїв, сатуратор чи інша установка для змішування та розливу напоїв, торгівельний автомат, інші пристрої для виїзної, виносної роздрібної торгівлі тощо), або з транспортного засобу (автомагазин, автопричіп, візок, бочка, цистерна тощо), які відповідають умовам дотримання температурного режиму зберігання і санітарним нормам, встановленим для товарів, що реалізуються з цих торговельних об’єктів.

1.5 Суб’єкти господарювання здійснюють виносну торгівлю на підставі відповідного рішення виконавчого комітету на розміщення об’єктів виносної торгівлі на території громади.

1.6 При здійсненні виносної дрібнороздрібної торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.

1.7 У місцях виносної дрібнороздрібної торгівлі можуть розміщатися об’єкти:

з реалізації овочів і фруктів, баштанних культур, інших дозволених товарів, тощо;

продукції сезонного попиту (живі квіти, насіннєвої та садивної продукції, морозиво, безалкогольні напої, тощо);

продукція товаровиробників через власну фірмову мережу виносної торгівлі.

2. Порядок надання дозволу на розміщення об’єктів виносної торгівлі

2.1 Для здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади суб’єкти господарювання подають до виконавчого комітету міської ради наступні документи:

письмову заяву встановленого зразка (додаток 1), у якій зазначається адреса розміщення об’єкта, тип і спеціалізація об’єкта, асортимент продукції, термін розміщення, режим роботи та площа об’єкта;

копію свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування) із зазначенням КВЕД (видів економічної діяльності) відповідно до спеціалізації торгівлі.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації зазначеної у заяві та документах, що надаються до неї.

2.2 Заяви про надання дозволу-погодження на розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі розглядаються у порядку їх надходження у термін не більше одного місяця виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради.

2.3 При отриманні позитивного рішення виконавчого комітету міської ради управлінням економіки виконавчого комітету міської ради формується договір на право тимчасового користування місцем для здійснення виносної дрібнороздрібної торговельної мережі (додаток 2).

  • Вимоги до організації продажу товарів на об’єктах виносної дрібнороздрібної торгівлі

3.1 При організації роботи об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити дотримання правил торгівлі, санітарних норм і правил, протипожежних, екологічних інших правил, а також дотримання умов праці і правил особистої гігієни продавцями.

3.2 Виносна дрібнороздрібна торгівля на території громади проводиться з організацією об’єкту з продажу товарів, що повинен включати спеціальне устаткування (прилавки, стелажі, столи) і спеціальні конструкції для захисту товару від впливу атмосферних явищ (тентів, намети, парасолі, навіси тощо), а також з автоцистерн, автопричепів, автомобілів і інших транспортних засобів, встановлених на час торгівлі.

3.3 Забороняється розкладка і продаж товарів у коробках, ящиках або іншій випадковій тарі, на тротуарі, землі, газонах тощо.

3.4 При реалізації баштанних культур місце торгівлі повинно бути обладнане контейнером для складання товару.

3.5 Під час торгівлі та після закінчення виносної торгівлі суб’єкти господарювання зобов’язані щоденно вживати заходи по наведенню чистоти на місці торгівлі й біля нього, забезпечуючи прибирання.

3.6 У разі проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці здійснення  торговельної діяльності, які зумовлюють зміни місця розташування об’єктів торгівлі, виконавчий комітет міської ради письмово повідомляє про це суб’єктів господарювання. Протягом місячного терміну виконавчим комітетом міської ради спільно з суб’єктами господарювання розглядається інше місце для здійснення тимчасової виносної тимчасової торгівлі на період ремонтних та інших робіт.

3.7 Заявник та продавець несуть повну відповідальність, відповідно до норм діючого законодавства, за дотриманням вимог законодавства при здійсненні виносної дрібнороздрібної торгівлі, за безпеку транспортного засобу, за якість товарів, що реалізуються і за дотриманням температурного режиму зберігання та санітарних норм, встановлених для товарів, що реалізуються.

3.8 Відповідальність за наявність всіх дозвільних документів необхідних для здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі покладається на заявника.

  1. Оплата за тимчасове користування місцем для здійснення виносної дрібнороздрібної торговельної мережі.

4.1 Користування місцем для здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі є платним.

4.2 Плата за користування місцем для здійснення торговельної діяльності проводиться суб’єктами господарювання на підставі відповідного договору.

4.3 Розмір плати за користування місцем для розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі для суб’єктів господарювання встановлюється у розмірі – 0,1 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час розгляду заяви, за 1  кв. м. займаної площі в день.

  • Кошти за тимчасове користування місцем для здійснення виносної дрібнороздрібної торговельної мережі визначається в договорі сторін (користувача місцем розташування об’єкта виносної торгівлі та виконавчого комітету міської ради), але не пізніше 25 числа звітного місяця та вноситься заявником на рахунок бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.
  • Порядок скасування наданого права на організацію виносної дрібнороздрібної торгівлі .

5.1 У разі одноразового порушення суб’єктом господарювання або його працівниками вимог законодавства цього Порядку, інших нормативних актів, право на організацію та здійснення виносної торгівлі припиняється до усунення порушень.

5.2 Скасування рішення виконавчого комітету здійснюється органом, що його видав на підставі неодноразових (більше двох разів) обґрунтованих письмових скарг споживачів або за результатами здійснення контрольних заходів.

  • Відповідальність і контроль за дотриманням цього Порядку.

6.1 Відповідальність за порушення вимог щодо організації та здійснення виносної торгівлі суб’єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.

6.2 Заявник та продавець несуть повну відповідальність, відповідно до норм діючого законодавства, за дотриманням вимог законодавства при здійсненні виносної дрібнороздрібної торгівлі, за безпеку транспортного засобу, за якість товарів, що реалізуються і за дотриманням температурного режиму зберігання та санітарних норм, встановлених для товарів, що реалізуються.

6.3 Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, відповідно до законодавства.

6.4 Суб’єкти господарювання, які здійснюють виносну дрібнороздрібну торгівлю без отримання дозволу-погодження виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та дотримання вищевказаного Порядку притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст.160 КУпАП.

6.5 У випадку скасування рішення про надання дозволу на розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі, кошти за тимчасове користування місцем для здійснення виносної дрібнороздрібної торговельної мережі, внесені заявником до бюджету громади, не повертаються.

Секретар міської ради                                          Олександр СТЕПАНИШИН

Додаток 1

до Порядку розміщення об’єктів  

виносної дрібнороздрібної торгівлі

на території Старокостянтинівської

міської територіальної громади

Міському голові

___________________________

___________________________

___________________________

           (П.І.Б. суб’єкта господарювання)

який (а) проживає за адресою:

____________________________

____________________________

тел._________________________

Заява

про надання дозволу на розміщення об’єктів виносної торгівлі

Прошу надати дозвіл на розміщення об’єкту/об’єктів виносної торгівлі

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид продукції)

За адресою:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати місце розташування)

Режим роботи____________________________________________________

Термін розміщення________________________________________________

Необхідна площа під торгове місце:______ кв. м., довжина _____ м., ширина_____м.

При організації роботи об’єкту виносної торгівлі зобов'язуюся дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та правил, норм пожежної безпеки, Порядку організації та розміщення нестаціонарних об'єктів дрібно роздрібної торговельної мережі, правил благоустрою території громади, інших нормативно-правових актів України, що регламентують даний вид діяльності.

З Порядком розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади ознайомлений (а) і зобов'язуюся його виконувати.

До заяви додаю наступні документи на ______аркушах.

 ___ ___________20 _____р.   _____________        ________________________

         (підпис)                          (Прізвище та ініціали заявника)

ДОГОВІР

на право тимчасового користування місцем для здійснення

виносної  торгівлі засобами дрібно роздрібної торгівельної мережі

м. Старокостянтинів              Реєстраційний номер                       ___  _______ 20_____  р.

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради в особі міського голови МЕЛЬНИЧУКА Миколи Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в подальшому – «Власник», з однієї сторони, та _______________________________________________________________________________, який діє на підставі ___________________________________________________________ надалі - «Користувач» з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання Власником Користувачу, відповідно рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від __________ №______, права на тимчасове користування місцем площею _______ кв.м., яке перебуває в комунальній власності (далі – місце) для розташування пункту дрібно роздрібної торгівельної мережі (об’єкту торгівлі) ___________________________з метою здійснення торгівельної діяльності.

1.2. Місце передається Користувачу згідно з Актом приймання-передачі, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №1).

 

2. Зобов’язання сторін

2.1. Власник зобов’язується:

2.1.1. Надати у користування місце комунальної власності площею _________ кв.м. згідно доданого графічного плану (схеми)  розміщення за адресою ________________________ ________________________.

2.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом об’єкта з часу передачі місця в користування і до його закінчення.

2.2. Користувач зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Власникові плату за користування місцем згідно цього Договору.

2.2.2. Розміщувати об’єкт торгівлі належного естетичного вигляду без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власностi та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати його у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для його розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.4. Демонтувати об’єкт торгівлі після закінчення терміну дії цього Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування об’єкту.

2.2.5. Не порушувати встановлених законодавством норм щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, Правил благоустрою, інших нормативно-правових актів у сфері торгівлі.

 

3. Порядок і терміни розрахунків

3.1. Розмір плати за користуванням місцем, наданим за цим Договором, розраховується відповідно до встановлених міською радою ставок та згідно Додатку №2 до цього Договору.

3.2. Розмір плати за користуванням місцем згідно цього Договору змінюється у разі зміни ставок плати та розміру мінімальної заробітної плати шляхом укладення сторонами Договору додаткової угоди.

3.3. Після укладення Договору Користувач самостійно, без отримання рахунку фактури щомісячно вносить плату в розмірі, передбаченому в п.3.1. Договору за користування місцем (місцями) авансовим платежем до 25 числа звітного місяця, шляхом перерахування коштів на рахунок бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.

3.4. Невчасно перерахована плата за користування місцями стягується відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення.

3.5. Нарахування пені припиняється в день фактичної сплати Користувачем заборгованості.

3.6. Строк позовної давності для вимог про стягнення пені встановлюється сторонами в 3 (три) роки.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі прострочення платежів, передбачених у пункті 3.1 цього Договору Користувач сплачує на користь Власника пеню відповідно до п.3.4. цього Договору.

4.2. Несплата Користувачем платежів протягом 2 (двох) місяців підряд є підставою для дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку з ініціативи Власника.

4.3. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку, Договір вважається розірваний через 5 календарних днів з моменту отримання Користувачем відповідного письмового повідомлення від Власника.

 

5. Порядок повернення місць, наданих в користування

5.1. Протягом 3-х робочих днів після припинення дії даного Договору на будь-яких підставах Користувач зобов’язаний звільнити надані в користування місця і передати їх Власнику у належному стані, згідно з Актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Власника та Користувача. При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення територій місць у належний стан (прибирання, вивезення сміття) здійснюється Користувачем за власний рахунок.

5.2. У разі невиконання Користувачем вимог Власника щодо звільнення місць після закінчення строку дії Договору або дострокового його припинення, Власник має право самостійно демонтувати торгівельний об’єкт, повідомивши про це Користувача за три дні до проведення демонтажу.

5.3. Витрати Власника, пов’язані з демонтажем, проведеним згідно п.5.2. Договору, підлягають оплаті Користувачем, а в разі його відмови – стягуються в судовому порядку.

 

6. Рекламації та спори

6.1. Будь-які суперечки, претензії та вимоги, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Якщо суперечки та розбіжності не вирішуються шляхом переговорів, сторони мають право звернутися до господарського суду.

7. Прикінцеві положення

7.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

7.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.

7.3. Договір припиняє свою дію:

після закінчення терміну його дії;

розривається достроково за згодою сторін чи на вимогу Власника;

у випадку припинення підприємницької діяльності;

несплата оренди протягом двох місяців з дня закінчення терміну платежу.

7.4. У разі постійного порушення однією зі сторін умов договору інша сторона має право звернутися до господарського суду з метою розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

7.5. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Власника другий – у Користувача.

7.6. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.

7.7. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового договору.

 

8. Строк дії Договору

8.1. Строк дії договору встановлюється: з______________ до _____________.

 

9. Адреси і реквізити сторін

 

Власник

Користувач

вул. ________________________

____________________________

____________________________

Тел __________________________

 

вул. _______________________

___________________________

___________________________

тел. __________________

 

________________________ ___________________

______________ _______________________

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення Старокостянтинівської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської

територіальної громади»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІV та визначає правові і організаційні засади реалізації проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»

 

І. Визначення та аналіз проблеми

Проект рішення підготовлений з метою створення належних умов для впорядкування та врегулювання порядку розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади. Дана сфера регулюється низкою нормативно-правових актів - Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постановою Кабінету Міністів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 08 липня 1996 року № 369 «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» іншими нормативно-правовими актами, що регламентують торговельну діяльність, правилами благоустрою та цим Порядком.

Основні групи (підгрупи), на які скеровується вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

      ІІ.  Цілі державного регулювання

 

Визначення єдиних умов та порядку погодження місць для здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, а також вимог до утримання таких місць, з метою врегулювання діяльності в даній сфері.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої ситуації без змін

Дана альтернатива є неефективною у зв’язку з тим, що відсутній чіткий порядок надання дозволу на розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

Прийняття запропонованого проєкту рішення

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін; прозоре, зрозуміле та просте регулювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів міста

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проєкту рішення

- Врегульований механізм розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади;

- надходження коштів, що будуть перераховуватись до бюджету громади суб’єктами господарювання;

- відсутність незаконно встановлених об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проєкту рішення

-врахування інтересів міської територіальної громади;

-можливість вибору якісних товарів від різних товаровиробників,

-доступність сезонних товарів за помірними цінами

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

х

х

х

14

14

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

х

х

х

100

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проєкту рішення

Єдиний для усіх прозорий механізм отримання дозволу на розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

Відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Проблема продовжує існувати. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому

Затвердження регуляторного акту рішенням міської ради 

3

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повністю, оскільки суб’єкти господарювання будуть керуватися Порядком, в якому прописана чітка процедура розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Затвердження регуляторного акту рішенням міської ради.

Для громадян:
- розширення можливостей в отриманні

послуг у сфері торгівлі;

 забезпечення належного технічного стану окремих елементів благоустрою на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

Для суб’єктів господарювання:

- забезпечення можливості здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади;

- забезпечення чітких та прозорих правил для здійснення діяльності у даній сфері.

Для місцевого самоврядування :

- результативність даного рішення, підтримка суб’єктів господарювання, які бажають здійснювати виносну дрібнороздрібну торгівлю на території Старокостянтинівської міської територіальної громади,

- залучення додаткових коштів в бюджет громади.

Для суб’єктів господарювання:

- витрати часу на подання заяв про здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, укладання договорів

Для органу місцевого самоврядування:

-витрати часу на обробку даних заяв, підготовки проєктів рішень виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, надання відповідних консультацій з даного питання, підготовка договорів

Прийняття відповідного рішення сприятиме вирішенню існуючих проблем щодо розміщення на території Старокостянтинівської міської територіальної громади об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не прийнятна, так як не вирішує проблеми

Х

Затвердження регуляторного акту рішенням міської ради

Перевага обраної альтернативи забезпечить досягнення передбачених цілей

На дію регуляторного акту можуть вплинути зміни у діючому законодавстві України

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

Механізми, які забезпечать розв’язання проблеми:

- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

- одержання пропозицій в процесі обговорення з метою їх максимально можливого врахування.

Заходи, які забезпечать розв’язання проблеми:

1. Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення «Про затвердження Порядку розміщення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади».

2. З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання про проєкт рішення Старококостянтинівської міської ради оприлюднити його на офіційному веб-сайті Старокостянтинівської міської ради.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Запропонований проєкт рішення не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету громади.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акту нормам, що встановлюються нормативно-правовими актами вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акту, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань або змін до нього.

VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Строк дії цього регуляторного акту встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини щодо здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі мають перманентний характер.

У разі внесення змін до чинного законодавства України, до даного регуляторного акту також будуть вноситись відповідні зміни, згідно з регуляторною процедурою. Також існує можливість його відміни.

 

VІІІ.  Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності: 

1. Кількість звернень суб’єктів господарювання щодо здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади  протягом року  (очікується близько 25).

2. Кількість прийнятих рішень виконкому щодо здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади  протягом року  (очікується близько 20).

3. Кількість укладених договорів  (очікується близько 20).

4. Кількість скасованих рішень виконкому щодо здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади із-за недотриманням умов даного регуляторного акту суб’єктами господарювання (не очікується).

5. Сума коштів, отриманих бюджетом громади у результаті виконання договорів (близько 100000,00 грн.)

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Строки відстеження результативності регуляторного акту:

- базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведене за підсумками одного року з дня набрання чинності цим актом;

- повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

- періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Вид даних – при відстеженні результативності регуляторного акту для визначення значень показників результативності та відстеження ефективності дії регуляторного акту будуть використовуватися виключно статистичні дані. Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися управлінням економіки та фінансового управління виконавчого комітету міської ради шляхом проведення аналізу отриманих дозволів та сплати за договорами .

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                           Альона ПАСІЧНИК

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.