Проєкти рішень сесії

Фінансове управління

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

8 сесії міської ради

від             2021 р.     №
м.Старокостянтинів

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня

2019 року № 27/33/VІІ «Про затвердження Програми щодо

забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення

сприятливий умов платникам податків та належного

їх обслуговування на 2019 – 2021 роки»

Розглянувши звернення Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Програми щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 15 березня 2019 року № 27/33/VІІ «Про затвердження Програми щодо забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2019 – 2021 роки», а саме:

  • в пункті 9 розділу 5 «Заходи щодо виконання Програми» у колонці «2021» цифру «122,0» замінити на цифру «25,0»;
  • в пункті 10 розділу 5 «Заходи щодо виконання Програми» у колонці «2021» цифру «232,4» замінити на цифру «329,4».

Міський голова                                                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт Рішення

17 грудня 2021 року                      Старокостянтинів                     №

Про відрахування частини чистого прибутку (доходу)

до бюджету міської територіальної громади у 2022 році

Керуючись статтями 46 та 57 Податкового кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Комунальні підприємства Старокостянтинівської міської територіальної громади сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності щоквартально наростаючим підсумком у 2022 році та за результатами фінансово-господарської діяльності 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади в розмірі 25 відсотків від чистого прибутку (доходу).

2. Встановити, що Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до контролюючого органу за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Визначену частину чистого прибутку (доходу) за звітний період (квартал) сплачувати протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу).

3. Комунальні підприємства міської територіальної громади одночасно з декларацією з податку на прибуток підприємства зобов”язані подавати в податкову інспекцію звіт про фінансові результати та подавати управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету міської ради та фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради інформацію про нарахування і сплату частини чистого прибутку (доходу).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

Міський голова                                                                 Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

  міської ради

від  17  грудня  2021              Старокостянтинів                        №

Про  бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік

22552000000

код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі  746 740 239,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 712 364 850,00 гривень  та доходи спеціального фонду бюджету – 34 375 389,00  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі 746 740 239,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 658 364 850,00 гривень та  видатки спеціального фонду бюджету –              88 375 389,00 гривень;

профіцит за  загальним  фондом  бюджету  Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі 54 000 000,00  гривень,  напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним  фондом  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі 54 000 000,00  гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у розмірі  100 000 гривень, що становить 0,015 відсотків видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у розмірі  4 000 000 гривень, що становить   0,61 відсотка видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами  згідно з додатком 6 до цього рішення

5. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі 157 567 719,00 грн згідно з додатком 7 до цього рішення

6. Сконцентрувати в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік кошти в сумі 68 460 360,00 гривень по коду 0217330  «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» до їх розподілу на сесії міської ради.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік:

7.1. до доходів загального фонду належать доходи, надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження  відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;

7.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначенні частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік:

8.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження  відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;;

8.2. у частині фінансування є надходження, визначені частиною 3 статті  15 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити:

у 2022 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 60 000 000 гривень;

на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі  60 000 000 гривень та граничний обсяг  гарантованого міською радою боргу у сумі      60 000 000 гривень.

11. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету видатки загального фонду на:

 • - оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
 • - нарахування на заробітну плату (код 2120);
 • - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
 • - забезпечення продуктами харчування (код 2230);
 • - оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
 • - соціальне забезпечення (код 2700)

12. Надати право міському голові  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам  коштів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету фінансове управління  виконавчого комітету міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету громади) здійснюються за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною комісією з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності.

Перерозподіл видатків по об’єктах бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету  громади здійснюється за окремим розпорядженням міського голови в межах  річних кошторисних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та загального обсягу фінансування об’єктів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік.

16. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет  міської територіальної громади на 2022 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за розпорядженням міського голови.

17. При надходженні (зменшенні) у міжсесійний період дотацій, субвенцій  з державного та місцевих  бюджетів,  збільшення (зменшення) обсягу доходів та видатків бюджету громади на суму одержаних коштів  та проведення розподілу та перерозподілу зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків здійснюється за розпорядженням міського голови. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік.

18. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню  міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні та внутрішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій та державних банківських установ (без майнового забезпечення).

19. . Додатки 1- 7 до рішення є його невід’ємною частиною.

20. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

21. Рішення підлягає оприлюдненню  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в друкованих засобах інформації.  

22. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників  коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності та фінансове управління виконавчого комітету   міської ради.

Міський голова                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

Р І Ш Е Н Н Я

від ______________ р.                                        Старокостянтинів                                      №

Про затвердження положення про цільовий фонд Старокостянтинівської міської ради «Розвиток міської територіальної громади»_______________                              

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 691 «Бюджетного кодексу України» та з метою впорядкування зарахування коштів до цільового фонду Старокостянтинівської міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Положення «Про цільовий фонд Старокостянтинівської міської ради «Розвиток міської територіальної громади» затвердити в новій редакції згідно з додатком.

          2. Рішення 20 сесії Старокостянтинівської міської ради від 17.02.2012 року №5 «Про затвердження Положення про цільовий фонд Старокостянтинівської міської ради «Розвиток міста» в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність після введення у дію цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань з питань стратегічного соціально-економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів, адміністративно-територіального устрою (Іван ОВЧАР).Міський голова                                                             Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 8 сесії міської ради

від             2021 р.     № ___                                                    м.Старокостянтинів

Про Програму по забезпеченню надходжень

до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих

умов платниками податків та належного їх

обслуговування на 2022-2024 роки

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

                                                  вирішила:

1. Затвердити Програму по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов платниками податків та належного їх  обслуговування на 2022-2024 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань стратегічного соціально-економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів, адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності.

Міський голова                                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

від        2021      року               Старокостянтинів               №_________                                            

Про затвердження звіту про виконання

бюджету Старокостянтинівської міської

територіальної громади  за   9 місяців

2021 року

            Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління Валентину КАМІНСЬКУ про виконання бюджету  Старокостянтинівської міської територіальної громади  за   9 місяців 2021 року, керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

                                                вирішила:

Затвердити звіт про виконання  бюджету  Старокостянтинівської міської територіальної громади  за   9 місяців 2021 року:

1) по доходах в сумі - 387 346 546,84 грн, у тому числі по доходах загального фонду в сумі - 381 587 308,38 грн, по доходах спеціального фонду в сумі - 5 759 238,46 грн (додаток 1);

2) по видатках в сумі - 405 799 942,78 грн, у тому числі по видатках загального фонду в сумі - 355 432 945,55 грн, по видатках спеціального фонду в сумі - 50 366 997,23 грн (додаток 2);

3) про використання резервного фонду (додаток 3).

 Міський голова                                                                 Микола  МЕЛЬНИЧУК

УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від                  2021               Старокостянтинів                        №

Про внесення змін до бюджету

Старокостянтинівської міської

територіальної громади на 2021 рік

22552000000

код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1) Внести до рішення міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік» такі зміни:

1.1) в абзаці 1 пункту 1 цифри «681 539 988», «631 823 168» замінити відповідно на «690 015 047», «639 233 327» (додаток 1);

1.2) в абзаці 2 пункту 1 цифри «681 539 988», «564 029 526» та «117 510 462» замінити відповідно на «699 443 137,33», «567 961 205,37» та «131 481 931,96» (додаток 3);

1.3)  додатки 1 - 5 до рішення міської ради від 28 грудня 2020 року   № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 1 -7 до цього рішення.

2) Додатки 1-  7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від        жовтня 2021      №                                            м.Старокостянтинів

Про розгляд Прогнозу бюджету

Старокостянтинівської міської

територіальної громади 

на 2022 – 2024 роки

22552000000

код бюджету

          Розглянувши Прогноз бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2022 – 2024 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.09.2021 №, керуючись статею  751 Бюджетного кодексу України, статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

 1. Взяти до відома Прогноз бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету від 30.09.2021 №  (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів, адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності та фінансове управління виконавчого комітету міської ради.

 Міський голова                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

від    вересня  2021 року                  м.Старокостянтинів                   №

Про Прогноз бюджету

Старокостянтинівської міської

територіальної громади 

на 2022 – 2024 роки

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 751 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити Прогноз бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (додається).
 2. Подати Прогноз бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки для розгляду до Старокостянтинівської  міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 Міський голова                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від        2021      №                                            м.Старокостянтинів

Про затвердження звіту про

виконання бюджету Старокостянтинівської

міської територіальної громади  

за   6 місяців 2021 року

            Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління Валентину КАМІНСЬКУ про виконання бюджету  Старокостянтинівської міської територіальної громади  за   6 місяців 2021 року, керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

                                                 вирішила:

Затвердити звіт про виконання  бюджету  Старокостянтинівської міської територіальної громади  за   6 місяців 2021 року:

1. по доходах в сумі 247 003 122,28 грн, у тому числі по доходах загального фонду в сумі 243 146 584,45 грн, по доходах спеціального фонду в сумі 3 856 537,83 грн (додаток 1);

2. по видатках в сумі 274 913 200,473 грн, у тому числі по видатках загального фонду в сумі 248 251 713,29 грн, по видатках спеціального фонду в сумі 26 661 487,18 грн (додаток 2).

 Міський голова                                                                 Микола  МЕЛЬНИЧУК

Сторінка 1 із 2

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.