Проєкти рішень сесії

Управління соціального захисту населення

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
від __________________ 2021 року №____

Про затвердження програми соціального
захисту населення на 2022 - 2026 роки

З метою подальшого вирішення невідкладних питань організаційно-правового, матеріально-технічного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій громадян Старокостянтинівської міської територіальної громади, надання адресної підтримки, а також різних видів соціальних послуг незахищеним верствам населення, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки (далі - Програма) згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) щорічно, при формуванні бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади, передбачати кошти на реалізацію Програми.
3. Координацію роботи з виконання заходів Програми покласти на управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ).
4. Виконавцям Програми щорічно, до 20 січня, забезпечити подання управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) звітів про хід її виконання для подальшого інформування Старокостянтинівської міської ради.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

 

Міський голова                                                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
від __________________ 2021 року №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення сесії міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги кошти в сумі 77 000 (сімдесят сім) грн 00 коп. та 303 (триста три) грн 00 коп. на поштові витрати у межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

Міський голова                                                                                             Микола МЕЛЬНИЧУК

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_________________ Старокостянтинів № _____

 

 

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської
ради від 13 жовтня 2016 року № 331

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурі управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та з метою впорядкування організації роботи комісії з питань, пов’язаних із встановлення статусу учасника війни, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня 2016 року № 331 «Про створення комісії для розгляду питань, пов`язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та затвердження положення про неї» зміни, виклавши додаток 2 до нього в новій редакції (додається).

 

Міський голова                                                                                      Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

25 листопада 2021 року Старокостянтинів № ________

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 113

 

У зв'язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 113 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 13 травня 2021 року № 111 пункт 3 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 113».

 

Міський голова                                                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

25 листопада 2021 року Старокостянтинів № ________

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 114

 

У зв'язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 114 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення грошової компенсації» зміни, виклавши додаток до нього в новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 13 травня 2021 року № 111 пункт 4 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 червня 2020 року № 114».

 

Міський голова                                                                                            Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

____ _________ 2021 №____

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 серпня 2016 року № 260

У зв'язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 серпня 2016 року № 260 «Про затвердження Положення про опікунську раду та її складу при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради» зміни, виклавши додаток 1 до нього в новій редакції (додається).

 

 

Міський голова                                                                                 Микола МЕЛЬНИЧУК

 


Проєкт

РІШЕННЯ
сесії міської ради

_______________2021 року №

м. Старокостянтинів

Про виконання програми забезпечення проїзду дітей
шкільного віку, що проживають в районі ІІ Вокзалу, до
навчальних закладів міста Старокостянтинова
та у зворотному напрямку на 2017-2021 роки

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ про виконання програми забезпечення проїзду дітей шкільного віку, що проживають в районі ІІ Вокзалу, до навчальних закладів міста Старокостянтинова та у зворотному напрямку на 2017-2021 роки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради Наталії КОТ про виконання програми забезпечення проїзду дітей шкільного віку, що проживають в районі ІІ Вокзалу, до навчальних закладів міста Старокостянтинова та у зворотному напрямку на 2017-2021 роки, взяти до відома.

 


Міський голова                                                                                          Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 
Проєкт

РІШЕННЯ
сесії міської ради

_______________2021 року №

м. Старокостянтинів

Про затвердження програми забезпечення проїзду дітей
шкільного віку, що проживають в районі ІІ Вокзалу, до
навчальних закладів міста Старокостянтинова
та у зворотному напрямку на 2022-2024 роки

 

З метою забезпечення ефективної дії механізму шкільних пільгових перевезень учнів, відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про загальну середню освіту», рішення виконавчого комітету міської ради від 30.12.2010 № 566 «Про відшкодування втрат від перевезення дітей, що проживають в районі ІІ Вокзалу, до навчальних закладів міста», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму забезпечення проїзду дітей шкільного віку, що проживають в районі ІІ Вокзалу, до навчальних закладів міста Старокостянтинова та у зворотному напрямку на 2022-2024 роки (далі Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) забезпечити виділення коштів із бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки на реалізацію Програми.

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Наталія КОТ) забезпечити відшкодування коштів, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на реалізацію Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ольгу ТРОЯН.

 

Міський голова                                                                  Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Проєкт

Рішення

від ___ _______2021 року Старокостянтинів №_______

Про роботу територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
в умовах створення Старокостянтинівської міської територіальної громади

Заслухавши інформацію директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради Інни ПУРИК та керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


ВИРІШИВ:


1. Інформацію про роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради в умовах створення Старокостянтинівської міської територіальної громади взяти до відома.
2. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради (Інна ПУРИК):
1) підвищувати рівень надання соціальних послуг відповідно до вимог показників якості, встановлених у Державних стандартах;
2) продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади про соціальні послуги, які надає територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН.

 

Міський голова                                                                                                                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
від __________________ 2021 року №____

Про надання одноразової
матеріальної допомоги


Розглянувши звернення мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, відповідно до рішення сесії міської ради від 26 лютого 2021 року № 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування мешканцям Старокостянтинівської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Валентина КАМІНСЬКА) виділити для виплати одноразової матеріальної допомоги кошти в сумі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

Міський голова                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

 

Сторінка 1 із 3

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.