Проєкти рішень виконкому

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури

Про схвалення проєкту Програми

енергозбереження та енергоефективності

Старокостянтинівської міської територіальної

громади  на 2022–2024 роки

Відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність», керуючись статтями 27, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт  Програми енергозбереження та енергоефективності Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2022–2024 роки (додається).

2. Рекомендувати сесії Старокостянтинівської міської ради затвердити програму енергозбереження та енергоефективності Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2022–2024 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради  Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

Про внесення на розгляд сесії

міської ради пропозиції про

затвердження нової редакції статуту комунального

підприємства по експлуатації теплового господарства  «Тепловик»» Старокостянтинівської міської ради

 Розглянувши лист комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівскої міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради ________ 2021 року за № __________,   керуючись статтями 57, 78 Господарського Кодексу України, статтями 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
        

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

1)  про   збільшення статутного  капіталу   комунального підприємства  по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 4 700 000 гривень 00 копійок;

2) про затвердження  нової редакції статуту комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                       Микола МЕЛЬНИЧУК

Розглянувши звернення комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 30 листопада 2021 року за № _________,  керуючись пунктом  а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства  «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII,  зміни виклавши пункт 7 «Заходи до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023 роки» викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів, узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах цим підприємствам, відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про відходи», «Про ціни і ціноутворення», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», керуючись  статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Утворити комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах у складі згідно з додатком.
  2. Затвердити Положення про комісію з питань узгодженості заборгованості з різниці в тарифах (додається).

Міський голова                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 

Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 міської ради

Склад комісії

з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах

МЕЛЬНИЧУК

Микола Степанович

-               міський голова, голова комісії;

БОГАЧУК

Володимир Васильович

-               заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, заступник голови комісії;

КАМІНСЬКА

Валентина Казимирівна

-               заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, заступник голови комісії;

ВЕЛЬМА

Людмила Юріївна

-               головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, секретар комісії;

АНДРІЙЧУК

Ольга Петрівна

-               начальник юридичного відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради;

КУДИМОВ

Сергій Анатолійович

-               начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради;

ОВЧАР

Світлана Василівна

-               начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради;

СТЕПАНИШИН

Олександр Дмитрович

-               секретар Старокостянтинівської міської ради;

ФУРСОВА

Олена Володимирівна

-               депутат Старокостянтинівської міської ради (за згодою).

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                     Наталія ШАБЕЛЬНИК

Про затвердження фінансових

планів комунальних підприємств

м. Старокостянтинів на 2022 рік

Розглянувши звернення Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 10 листопада 2021 року за № 62/6559-23/2021, комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 27 жовтня 2021 року за № 62/6155-23/2021, комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 04 листопада 2021 року за № 62/6385-23/2021, комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 15 листопада 2021 року за № 62/6664-23/2021, комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 16 листопада 2021 року за № 62/6720-23/2021, комунального підприємства «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 02 листопада 2021 року за № 62/6286-23/2021, відповідно до рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 11 жовтня 2018 р. № 318 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Старокостянтинів», пункту 2.1.2 розділу 2 «Права та обов’язки сторін» контракту, укладеного міською радою в особі міського голови Миколи МЕЛЬНИЧУКА з керівниками підприємств, що є у комунальній власності, керуючись підпунктом 4 пункту а статті 27, підпунктом 2 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити фінансовий план Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на 2022 рік (додається).
  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 рік (додається).
  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2022 рік (додається).
  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради на 2022 рік (додається).
  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2022 рік (додається).
  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради на 2022 рік (додається).
  1. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Олександр ДЕНЕГА), комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО), комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради (Микола СІКОРА), комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ), комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК), комунальному підприємству «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради (Володимир КУХАР) здійснювати діяльність упродовж 2022 року відповідно до затвердженого фінансового плану.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради  Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Про схвалення проєкту програми діяльності

та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового

господарства «Тепловик»  Старокостянтинівської міської

ради на 2022 – 2024 роки     

                                            
       Відповідно до ст. ст. 2, 20, 90, 91 Бюджетного Кодексу України та керуючись ст. 27, ст. 30, ст. 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт  Програми діяльності та  розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022-2024 роки (додається).


       2. Рекомендувати сесії Старокостянтинівської міської ради затвердити програму діяльності  та розвитку комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на 2022 – 2024 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради  Володимира БОГАЧУКА.

Міський голова                                                                Микола МЕЛЬНИЧУК

Про затвердження норм споживання теплової енергії для житлових будинків, які не обладнані вузлами комерційного обліку

Розглянувши звернення комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 25 жовтня 2021 року за № 62/6078-23/2021, з метою впорядкування нарахування плати за спожиті комунальні послуги, відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пункту 1 частини другої статті 9 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», пункту 21 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня  2019 року № 830, керуючись  підпунктом 21 пункту «а» статті 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для житлових будинків, які не обладнані вузлами комерційного обліку, згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27 листопада 2014 року № 417 «Про затвердження норм витрат теплової енергії для комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Страрокостянтинівської міської ради».

Міський голова                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

Про внесення змін до рішення міської ради

від 28 грудня  2020 року № 6/2/VIII

Розглянувши зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 30 листопада 2021 року за № ________ звернення комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно – каналізаційного господарства  «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII «Про затвердження програм діяльності та розвитку підприємств комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», такі зміни:

пункт 7 «Заходи до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023 роки» викласти у новій редакції (додається).

 

 

 

Міський голова                                                     Микола МЕЛЬНИЧУК

Про тарифи на послуги з централізованого

водопостачання та централізованого водовідведення

комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал»

Старокостянтинівської міської ради

Розглянувши заяву директора комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради, яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради 15 листопада 2021 року за № 62/6657-23/2021, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130, Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, рішення виконавчого комітету міської ради від 25 липня 2019 року № 245 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги» та керуючись пунктом а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради тарифи на послуги з:

централізованого водопостачання – 26 гривень 89 копійок за 1 куб. м (з ПДВ);

централізованого водовідведення – 24 гривні 62 копійки за 1 куб. м (з ПДВ).

2. Встановити комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» структуру тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 28 січня 2021 року № 23 «Про тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради».

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Розглянувши лист комунального підприємства по експлуатації теплового господарства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 05 листопада 2021 року за № 62/6425-23/2021, відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» та від 11 грудня 2019 року № 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води», на виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, укладеного між Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України та Міністра енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня 2021 року, керуючись пунктом а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 08 жовтня 2021 року № 341 «Про тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» зміни:

1) викласти пункт 3 у новій редакції:

«3. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО) при здійсненні нарахувань до кінцевих споживачів (населення) в опалювальний період 2021-2022 років застосовувати тарифи у розмірі:

за послуги з постачання теплової енергії 1747,57 грн/Гкал з ПДВ;

за послуги постачання гарячої води:

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання – 115,45 грн/куб.м з ПДВ;

за умови відсутності підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання – 106,69 грн/куб.м з ПДВ.»;

2) доповнити рішення пунктом 4:

«4. Різницю між економічно обґрунтованими тарифами на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення, які встановленні пунктом 1 цього рішення, та тарифами, які застосовуватимуться при здійсненні нарахувань за ці послуги, відшкодовувати з місцевого бюджету.»;

3) пункт 4 рішення вважати п. 5.

Міський голова                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.