Програма соціально-економічного розвитку міста
У І півріччя 2011 року виконавчим комітетом міської ради з метою виконання завдань та заходів передбачених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку м.Старокостянтинів на 2011 р, яка затверджена рішенням 5сесії міської ради від 18 березня 2011 року № 9 проводилась робота з суб’єктами господарювання по відновленню роботи та нарощуванню обсягів виробництва промислової продукції, наданих послуг, товарообігу і на цій основі наповнення бюджету та фінансування передбачених заходів.

Проводилася наступна робота:

- зустрічі з власниками та керівниками бюджетоутворюючих підприємств міста щодо результатів роботи за 2010 рік та визначення перспектив на 2011 рік;

- зустрічі з власниками ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування», ТОВ «Блок Майстер Україна» для вирішення питання збільшення обсягів виробництва або залучення інших інвесторів;

- спільно з керівництвом Хмельницької філія КБ «УкрСиббанк» та власниками ЗАТ «Старокостянтинівський хлібозавод» розглядається питання щодо відновлення роботи підприємства;

- пошук інвестора для відновлення роботи міні молокозаводу по вул.. Замковій;

- робота спільно з ТОВ «Каскад Продакшн» по пошуку інвестора для початку будівництва заводу з виробництва згущеної сироватки;

- вирішення питання по будівництву заводу з виробництва акумуляторів;

- спільно із Старокостянтинівською ОДПІ та управлінням Пенсійного фонду України у Старокостянтинівському районі проводилися заходи щодо наповнення бюджету: залучення до сплати платежів суб’єктів господарювання, юридична адреса яких за межами міста;

- проводилися спільні перевірки робочою групою легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати.

- створені соціальні аптеки для соціально-вразливих верств населення (ветеранів війни).

Завдяки проведеній роботі за результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів та аналізу динаміки соціально-економічного стану міст обласного значення у січні-червні 2011 року місто Старокостянтинів посідає 1 місце.

 

Стійкий економічний розвиток

Зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій міста (крім малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) у січні-червні 2011 року становить 3619,2 тис. грн. збитку (загальна сума прибутку – 6564,2 тис.грн., збитку – 10183,4 тис.грн Основна причина загального від’ємного фінансового результату - збиткової діяльності Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» та ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Основна причина збиткової діяльності Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» - невідповідність тарифів на послуги теплопостачання та підігріву води їх фактичної собівартості. Підприємству рекомендовано підготувати звернення на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України про перегляд тарифів на послуги підприємства, підготувати розрахунки для відшкодування різниці в тарифах за 4 квартал 2009 року – 663,5 тис.грн., 2010 рік – 7858,0 тис.грн..

Причина збиткової діяльності ДП «Старокостянтинівський молочний завод» сезонне підвищення цін на сировину, збільшення витрат на оплату праці при сталій вартості виготовленої та реалізованої продукції підприємства. Підприємством вживаються заходу, спрямовані на покращення фінансового стану, зокрема заплановані заходи спрямовані на зменшення енергоспоживання, здійснюється пошук постачальників, які б реалізовували сировину за прийнятними цінами.

Протягом січня-червня 2011 року прибутково працювало 73,9% підприємств міста. Позитивний фінансовий результат (сальдо) отриманий більшістю промислових підприємств та підприємств торгівлі. Від’ємний фінансовий результат (сальдо) отримали будівельні та частина комунальних підприємств

З метою аналізу та покращення результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, закріплення та нарощування позитивних тенденцій у фінансово-господарській діяльності підприємств, недопущення їх збиткової діяльності та нарощування збитків у січні-червні 2011 року відбулося 6 засідань робочої групи з питання відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання, в тому числі 1 виїзне, на яких заслухано 13 керівників підприємств.. Керівникам рекомендовано вживати заходи по ліквідації збитків та виходу підприємств із кризового стану.

З метою відновлення платоспроможності боржника ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2011 року , справа № 2/95-Б-10 «Про визнання банкрутом Старокостянтиніваського комбінату комунальних підприємств м.Старокостянтинів, Хмельницької області» затверджена мирова угода від 14.01.2011 року укладена Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств і комітетом кредиторів.

Проблеми:

- неповна завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств міста;

- відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності через систему оподаткування

Виважена податково-бюджетна політика

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Станом на 01.07.2011 року до бюджету міста надійшло платежів на суму 57002,6 тис.грн., що становить 107,8% розпису доходів на 6 місяців 2011 року та 136,8% до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року.

До загального фонду бюджету надійшло 52537,5 тис.грн. (разом з трансфертами), що становить 102,5% показників розпису доходів на 6 місяців та 134,8 % до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі:

- власних доходів бюджету міста надійшло 14643,5 тис.грн., що становить 111,2% показників розпису доходів на 6 місяців та 117,1 % до відповідного періоду минулого року.

дотації з державного бюджету надійшло 16198,2 тис.грн., що становить 100 % до показників розпису доходів на 6 місяців та 109,6 % до минулого року.

субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду надійшло 21695,7 тис.грн., що становить 99,2% показників розпису доходів на 6 місяців та 185,6% до минулого року.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4465,1 тис.грн., що становить 64,6 % до річних планових призначень та 166,2% до надходжень минулого року.

За І півріччя 2011 року видаткова частина загального фонду бюджету міста становить 57163,8 тис.грн. або 56,7% річного плану чи 132,9% до відповідного періоду минулого року. 52268,7 тис.грн. або 91,4% усіх видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ соціальної сфери та соціальні програми, (або 134,7% до відповідного періоду минулого року), в тому числі:

освіта – 21045,8 тис.грн. або 117,1% до відповідного періоду минулого року;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 20877,7 тис.грн. або 171% до відповідного періоду минулого року;

культура – 1717,5тис.грн. або 117,4% до відповідного періоду минулого року;

фізкультура і спорт – 510,1 тис.грн або 129,0% до відповідного періоду минулого року;

охорона здоров»я – 8117,6 тис.грн або 119,4% до відповідного періоду минулого року.

Видатки бюджету міста на оплату праці становлять 20709,5тис.грн. тобто 46,1% до загальної суми видатків без субвенцій чи 111,3% до відповідного періоду минулого року, на харчування –1110,9тис.грн. тобто 3,8% від загальних видатків бюджету чи 129,2% до відповідного періоду минулого року, оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 4051,5 тис.грн. або 18,7% від загальної суми видатків чи 136,7% до відповідного періоду минулого року.

Захищенні статті видатків за поточний місяць профінансовано в сумі 34126,0 тис.грн. або 92,0% від загальної суми видатків без субвенцій (117,7% до відповідного періоду минулого року)

Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях працівників бюджетних установ станом на 01.07.2011 року відсутня. Кредиторська заборгованість бюджетних установ по енергоносіях та комунальних послугах станом на 01.07.2011р. відсутня

Розпорядженням міського голови від 10.02.2011 року №67/2011-р затверджено заходи щодо забезпечення виконання у 2011 році показників доходної частини, економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Для забезпечення виконання дохідної частини бюджету міста та погашення податкового боргу при міськвиконкомі працює комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків, зборів і обов”язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, сплати внесків до Державних фондів, ефективного використання бюджетних коштів та з питань контролю за нарахуванням сум заробітної плати найманим працівникам в розмірах, передбачених законодавством і недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та Робоча група з координації діяльності виконавчого комітету міської ради та міських підрозділів центральних органів виконавчої влади в місті щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України.

Станом на 1 липня 2011 року загальна сума податкового боргу (без банкрутів і пені) до бюджетів всіх рівнів по місту Старокостянтинів становить 3381,8 тис.гpн.

Заборгованість до Державного бюджету складає 2406,7 тис.грн. Заборгованість до місцевого бюджету складає 975,1 тис.грн..

Станом на 01.07.2011 року борг до місцевого бюджету зменшився на 157,4 тис.грн. до 1 січня 2011 року.

Проведений аналіз зростання податкового боргу до державного та місцевого бюджетів.

Зменшення (збільшення) суми податкового боргу до місцевого бюджету:

- по податку на доходи фізичних осіб зменшився борг за рахунок погашення боргу до бюджету ТОВ «Нарс-Авто» в сумі 23,3 тис.грн.,ТОВ «Укртехсервісгаз» в сумі 1,5 тис.грн. та інші. ;

- по орендній платі за землю борг зменшився за рахунок зняття з реєстру боржників ВАТ «Завод Металіст» в сумі 57,4 тис.грн, а збільшився за рахунок не сплати поточних платежів ТОВ «Поділля- транс» в сумі 98,9 тис.грн.;

- по земельному податку борг зменшився за рахунок зняття з реєстру боржників ВАТ «Старпрес» в сумі 66,7 тис.грн.

- по сплаті єдиного податку борг збільшився за рахунок неправильного зарахування у лютому 2011 року податку фізичними особами;

- по збору за забруднення навколишнього природного середовища зменшився борг за рахунок списання боргу по військовій частині;

- по податку з власників транспортних засобів зменшився борг за рахунок погашення боргу підприємствами ПШБК в сумі 4,2 тис.грн. і Райавтодором в сумі 3,2 тис.грн. та за рахунок зняття з реєстру боржників ВАТ «Старпрес» в сумі 2,5 тис.грн.;

- по місцевих податках і зборах заборгованість збільшилась за рахунок нарахувань по ринковому збору за грудень 2010 року.

- по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності борг збільшився за рахунок підприємства КМП «Профдезінфенкція» в сумі 0,6 тис.грн, яке на даний час знаходиться в процесс ліквідації.

Зменшення (збільшення) суми податкового боргу до державного бюджету:

- по ПДВ збільшився борг за рахунок нарахованих сум по ПАТП «МЕГАПОЛІС» в сумі 301,1 тис.грн.

- по податку на прибуток борг зменшився за рахунок зняття з реєстру боржників ВАТ «Завод Металіст» (225,0 тис.грн.), та зменшив свій борг до бюджету ТОВ «Нарс-Авто» в сумі 10,3 тис.грн.;

По військовим частинам не передбачено в кошторисі на 2011 рік суми для погашення податкового боргу (загальна сума податкового боргу 138,6 тис.грн.); по ПП АРЧ справи в суді (загальна сума податкового боргу 56,4 тис.грн.); по ТОВ «Нарс-Авто» рахується борг в сумі 84,0 тис.грн., по якому направлені податкові вимоги, розпочато впровадження справи про банкрутство ВАТ «Старокостянтинівський завод КПУ», загальна сума податкового боргу якого 376,1тис.грн..

Протягом 1 півріччя відпрацьовувалися підприємства, які задекларували податкові зобов”язання на рівні податкового кредиту, за результатами відпрацювання кількість таких підприємств зменшилася і становить 2 підприємства, а саме: ТОВ „Нарс-Авто” та ТОВ „Ясен-Поділля”.

Протягом 1 півріччя вилучено з реєстру платників ПДВ ПП „Еврика-СТ”, ПП „СП Фон”, ПП „Елеон”, реєстрація яких не відповідає нормам чинного законодавства.

З метою зменшення податкового тиску на суб’єкти господарювання та встановлення періодичності проведення документальних планових перевірок платників податків, визначених Податковим кодексом України, залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків у 1 кварталі зменшилась кількість проведених документальних планових перевірок платників податків, визначених Податковим кодексом України на 25 відсотків, у ІІ кварталі кількість перевірок зменшилась на 50 відсотків.

Протягом 1 кварталу розширено базу оподаткування відділом податкового контролю та за результатами проведених документальних перевірок донараховано: ПП „Стройсервіс”-62,5тис.грн., ДП ДАК „Хліб України Старокостянтинівський елеватор”- 246,3 тис.грн., ТОВ „Моноліт”-40,9тис.грн., ВКФ „Агросфера”-11,7 тис.грн., КП „Тепловик”- 78,8 тис.грн., ПП „Арт-Регіон”- 222,0 тис.грн., дана сума знаходиться в судовому оскарженні.

Протягом 2 кварталу розширено базу оподаткування відділом податкового контролю та за результатами проведених документальних перевірок донараховано: ПП „Укрпродексорт”-64,0 тис.грн.(судове оскарження), сплачено 81,0 тис.грн.(донарахована сума минулих рокі, після судового оскарження), ПП „Адоніс-Стар”- 71,8 тис.грн.(судове оскарження), ДП „Старок. завод ЗБШ”- 366,7 тис.грн. (судове оскарження, ТОВ „Ротис-Ізол”- 521,5 тис.грн., ТОВ „Нарс-Авто”- 312,7 тис.грн.

За результатами проведеної планової перевірки ПП “Арт-регіон” виявлено схеми ухилення від оподаткування, що полягали у залученні до податкового кредиту та валових витрат підприємств, що мають ознаки „фіктивності”, по яких порушені кримінальні справи. За результатами такої перевірки донараховано 222,1 тис.грн, справа вирішена на користь податкового органу в суді першої інстанції. Аналогічна ситуація по проведеній позаплановій перевірці ДП „Старокостянтинівський завод ЗБШ”–донараховано 199,6 тис.грн., справа на апеляційному узгодженні в ДПА України.

Проблеми:

- наявність значної кількості законодавчо встановлених пільг, компенсацій і гарантій населенню, незабезпечених бюджетними ресурсами;

- втрати бюджету міста в результаті затягування процедури укладання договорів оренди на використання земельних ділянок в межах міста землекористувачами;

- не використовуються резерви наповнення бюджету міста по орендній платі за землю;

- нарахування розміру заробітної плати найманим працівникам нижчого законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та прожиткового рівня.

Створення ефективної системи виконавчих органів ради

Стан виконання завдань та заходів Програми:

З метою підготовки впровадження системи управління якістю сформований перелік адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Підвищення стандартів життя

 

Поліпшення медичного обслуговування

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Жителям міста медичну допомогу надає Центральна районна лікарня на 315 ліжок, міська амбулаторія сімейної медицини на 75 відвідувань та стоматологічна поліклініка на 350 відвідувань, 11 приватних стоматологічних кабінетів.

У січні-червні 2011 року спостерігається зменшення смертності в працездатному віці – 5,06 на 10 тис. населення (2010 рік – 6,12 на 10 тис. населення.)

В місті відсутня материнська та малюкова смертність в 2009- 2011 р.р.

Для виважування недоношених дітей у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету закуплений інкубатор Vizion, вартістю 157,8 тис.грн.

56 % диспансерних хворих жителів міста оглянуто лікарями.

Для пропаганди здорового способу життя проведено медичними працівниками 77 лекції, 4 радіопередачи, 8 публікацій в пресі .

Школа майбутнього батьківства проводиться в жіночій консультації.

Забезпечено раннє взяття на облік вагітних (до 12 тижнів) – 98,9 %.

Вагітних наглядають лікарі жіночої консультації та акушери ЦРЛ та міської АСМ, за І півріччя 2011 рік виявлено - 157. захворювань екстрагенітальної патології у вагітних - проліковані..

Вартість ліжко-дня пологового відділення в 1півріччі 2011 рік . – 17,55 грн. ( для порівняння по району - 5,99 грн.)

Діти міста охоплені 100 % диспансерним наглядом. Перед випискою із пологового відділення дитини повідомляють дільничного педіатра або сімейного лікаря.

2-х разове УЗО обстеження до 22 тижнів вагітності охоплено 98,9 % вагітних.

За дітьми до року життя наглядають педіатри, сімейні лікаря.

Проведено 36 лекцій, 2 радіолекція та 9 публікацій в пресі по профілактиці дитячої захворюваності, з кожною матір’ю немовляти проводиться профілактична робота при відвідуванні лікарні та при навідуванні лікарем та медсестрою вдома.

Закуплено і

Проблеми:

- відсутність пересувного флюорографа в місті не дає змоги флюорографічно обстежити населення пенсійного віку

- необхідність завершення реконструкції приміщення пологового будинку та забезпечення апаратурою пологового відділення.

- недофінансування закладів охорони здоров’я для пільгового медичного забезпечення дітей до року життя.

Пенсійне забезпечення та розвиток соціального страхування

Стан виконання завдань та заходів Програми:

В умовах подальшого реформування пенсійної системи управлінням пенсійного фонду України у Старокостянтинівському районі спільно з виконавчим комітетом Старокостянт синівської міської ради закріплено позитивні тенденції щодо зростання темпів надходження власних коштів, виконання планових показників, якісного адміністрування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Управлінням пенсійного фонду України у Старокостянтинівському районі забезпечено своєчасне призначення, перерахунки та фінансування виплати пенсій.

З урахуванням новопризначених пенсійних справ та проведених перерахунків пенсій зазначеним категоріям пенсіонерів середній розмір пенсійної виплати на 01 липня 2011 року становить 954,85 грн. ріст до початку року становить – 102,6 %.

В місті кількість пенсіонерів становить 8,8 тис.чол.Чисельність працюючого населення 8,9 тис.чол.

Надходження до Старокостянтинівського управління Пенсійного фонду України за січень-червень 2011 році становить 56,3 млн.грн., виконання планових показників становить 105,4% (темп росту відносно минулого року – 123,7 %)

Забезпеченість власними коштами становить на 01 липня 2011 року 46,1 %.

Станом на 01 липня 2011 року заборгованість по платежах мають 259 платників (14 – юридичних та 245 – фізичних осіб).

Борг платників міста по внескам становить 1161,6 тис.грн..

Дієвий борг становить на 01 липня 2011 року – 479,2 тис.грн..

Проблеми:

- заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

Розвиток системи освіти

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Збережена мережа дошкільних навчальних закладів. Мережа дошкільних закладів є оптимальною, відповідає запитам населення міста.

Створено умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх рівнів для мешканців міста.

Оптимізовано мережу закладів освіти міста, сформовано планову мережу закладів освіти на 2011-2012 навчальний рік.

У 2011 році у 9 загальноосвітніх навчальних закладах навчається 4162 учні, у 9 дошкільних навчальних закладах – 1455, у МНВК – 1025, у ДЮСШ – 539, у МЦДЮТ – 1125, у СЮТ – 480.

Індивідуальною формою навчання охоплено 22 учні.

Вжито заходів щодо 100 % охоплення дітей шкільного віку навчанням.

Всіма видами харчування охоплено 100 % дітей шкільного віку, гарячим харчуванням – 4069 учнів (97,6 %).

100 % учнів 8-9 класів (864 учні, 33 класи) охоплено допрофільною підготовкою, 100 % учнів 10-11 класів (655 учнів, 27 класів) – профільним навчанням

У січні-травні 2011 року учні шкіл міста приймали участь у обласних предметних олімпіадах та обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсах науково-технічного та художньо-естетичного напрямків.

Дошкільною освітою охоплено 71 % дітей дошкільного віку, 100 % дітей п’ятирічного віку.

Позашкільною освітою охоплено 51,7 % дітей.

Проблеми:

- недостатність фінансування галузі освіти для зміцнення матеріально-технічної бази

Подолання бідності та соціальна підтримка населення

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Протягом червня 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року номінальна заробітна плата одного штатного працівника збільшилася на 18,3% або на 358,93 грн. і становила 2321,14 грн.

Середньомісячна заробітна плата, нарахована в розрахунку на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, у червні 2011 року становила 2413,09 грн.

Станом на 01.07.2011 року заборгованість із виплати заробітної плати по місту відсутня.

Виконавчим комітетом міської ради постійно проводиться робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості працівникам підприємств:

- протягом січня-червня 2011 року відбулося 11 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та збільшення рівня заробітної плати на яких заслухано 72 керівників підприємств, установ, організацій різної форми власності, відбулося 8 засідань міської робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати, на яких розглядалися питання контролю за нарахуванням сум заробітної плати найманим працівникам в розмірах передбачених законодавством, на яких заслухано 42 керівники.

- щомісячно проводиться моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

- щомісячно проводяться спільні перевірки з державним інспектором праці за додержанням підприємствами, установами та організаціями законодавства про оплату праці.

Міською робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати перевірена робота 583 суб єктів підприємницької діяльності, за результатами перевірок виявлено 88 порушень , з них :

- трудового законодавства 50, пенсійного – 32, податкового – 10. Виявлено 34 неоформлених трудових договорів з найманими працівниками. Як результат: після перевірок було оформлено 19 трудових договорів через центр зайнятості.

Списки працюючих без оформлення трудових договорів подані в центр зайнятості, ОДПІ, управлінню пенсійного фонду та державному інспектору праці для контролю. Притягнуто до адміністративної відповідальності 19 осіб і 4 до кримінальної відповідальності.

Забезпечено своєчасне призначення всіх видів соціальної допомоги, надання населенню пільг, відшкодування витрат за надані пільги підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг, іншим суб’єктам господарської діяльності.

У І півріччі 2011 року, виплачено одноразову грошову допомогу:

- з міського бюджету - 94 чол. на суму 22890 грн.;

- з фонду інвалідів –9 чол. на суму 1745 грн.

Виплачено компенсацію на бензин, ремонт технічне обслуговування та транспортне обслуговування 74 чоловіка на суму 6386 грн. компенсації за санаторно-курортне лікування 11 чол. – 2250 грн..

Забезпечено санаторно - курортними путівками 5 чол, учасників бойових дій – 3 чол, інвалідів ВВв– 2 чол

Забезпечено технічними-засобами реабілітації: інвалідними візками – 2 чол., палицями – 7 чоловік, милиці – 8 чоловік.

З метою поновлення частково втрачених і ослаблених функцій руху та поліпшення мобільності хворих громадян похилого віку забезпечено: інвалідними візками – 2 чол., милицями – 8 чол., палиці – 7 чол.

Проводиться щоквартальний моніторинг забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Забезпечується під час проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотримання державних будівельних норм.

Забезпечено створення у процесі формування вулично – шляхової, пішохідної та вело – візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Визначено та встановлено 10 спеціальних місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю.

Створено централізований банк даних щодо інвалідів і дітей – інвалідів (ЦБІ), які потребують забезпечення санаторно – курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, тощо.

Відповідно до медичних показників, інваліди, що перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечується засобами реабілітації, протезними виробами.

Інваліди, діти – інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей – інвалідів (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.

Інваліди, діти – інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей – інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину - інваліда), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутках) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Пільгове перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до Закону України «Про транспорт».

Для забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування соціально-незахищених громадян рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на підприємствах, в установах та організаціях міста було заброньовано 34 робочих місць. Протягом першого півріччя 2011 року на обліку в МРЦЗ перебувало 345 міських жителів цієї категорії. Працевлаштовані 93 осіб даної категорії, в тому числі на заброньовані робочі місця - 21, на підприємства, вказані в розпорядженні – 24 особи. Рівень використання заброньованих робочих місць становить 70,6%.

Проблеми:

- збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів;

- заниження заробітної плати суб’єктами малого підприємництва;

- нарахування розміру заробітної плати найманим працівникам нижчого законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та прожиткового рівня.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Стан виконання завдань та заходів Програми:

У ході економічного і соціального реформування з'явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей та молоді. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, економіки сімей, сімейного та молодіжного безробіття, виховання дітей та їх навчання. Потребують розв'язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров'я, соціального забезпечення.

Значної уваги потребують сім'ї міста, які вимагають до себе собливої соціальної уваги та підтримки, а саме — багатодітні, малозабезпечені, кризові, сім'ї, в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти з обмеженими фізичними можливостями.

Особливої уваги потребує сьогодні молодь. Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються у молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема погіршуються показники здоров'я молодих громадян, залишається проблема поширення негативних проявів, потребують вдосконалення методи патріотичного виховання тощо.

Вирішення багатьох проблем потребує консолідації наявних ресурсів, координованого планування діяльності з врахуванням потреб цільових груп.

У січні-червні 2011 року проведено заходи спрямовані на сприяння та підтримку виховної функції сім'ї:

- Підготовка та видача посвідчень багатодітним батькам та дітям із багатодітних сімей (систематично);

- Участь дітей міста в обласному фестивалі-конкурсі “Таланти багатодітної родини” (березень);

- Міський конкурс “Молода сім'я” (березень), участь в регіональному конкурсі (квітень);

- Тренінг “Гендерна рівність в українському суспільстві” (лютий);

Засідання “круглого столу” - “Взаємодія вирішенні гендерних питань” (березень)

Семінар-тренінг з попередження торгівлі людьми (квітень);

- Виготовлення посібника для батьків “Ранній розвиток: навчання та виховання” (лютий-березень);

- Конкурс “Моя мама найкраща” (березень);

- Підготовка та проведення Місячника багатодітної сім’ї.

Створено оптимальні соціально-економічних, психолого-педагогічних, організаційно-методичних умов повноцінного виховання дітей у сім'ї, подолання сімейного неблагополуччя:

- Тренінги “Як запобігти насильству в сім'ї”, “Аліса в Задзеркаллі”, (6)

- Лекції в навчальних закладах міста “Запобігання насильству в сім'ї”, (11);

- Проведення групової терапії для клієнтів кризового центру (лютий);

- Тренінг “Запобігання торгівлі людьми” (лютий);

- Семінар “Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми” (січень);

- Проведення обстежень умов проживання сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (55).

Всього: проведено заходів-55, охоплено-3454особи, виділено коштів-11302грн.

Створено умови для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості:

- Забезпечння участі дітей міста у Всеукраїнському фестивалі “В об'єктиві натураліста”, м.Харків (січень);

- Підготовка матеріалів щодо присвоєння О. Радушинській відзнаки Президента України “Орден княгині Ольги” III ступеня за визначні особисті заслуги в громадській та культурній сферах (січень);

- Підготовка матеріалів на присвоєння В.Чернишу Премії Кабінету Міністрів України за визначні досягнення у спорті (березень);

- Молодіжна акція «Дзвони Чорнобиля» (квітень);

- Всеукраїнські змагання «Кубок міського голови» (травень);

- Місячник дитячого та молодіжного руху (червень)

Пропаганда та формування здорового способу життя:

- Засідання “круглого столу”-”Формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я та боротьби зі шкідливими звичками” (лютий);

- Вивчення питання реалізації рішення виконавчого комітету міської ради від 28.02.2008 року №93 “Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в м.Старокостянтинові на 2008-2011 роки” (лютий);

- Міський етап Всеукраїнського фестивалю

конкурсу “Молодь обирає здоров'я” (березень);

- Участь у роботі Комісії з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (березень, травень);

- сприяння діяльності спеціалізованого

формування “Служба соціально-профілактичної роботи” при ЦСССДМ.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та профорієнтації:

- Міський етап профорієнтаційного заходу -Турнір знавців професій серед учнівських команд ЗОНЗ (березень);

- Семінар-тренінг “Ефективні шляхи пошуку роботи” (лютий);

- Тренінги в рамках діяльності “Школи молодого підприємця” (січень, лютий, березень, квітень, червень);

- Міський етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді міста (березень)

- Здійснено підготовчий етап до діяльності у місті молодіжного трудового загону (березень).

Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій:

- Сприяння у підготовці до участі в обласному конкурсі проектів програм громадській краєзнавчій спілці “Дивокрай” (проект “Організація літнього наметового табору “Дивокрай” у смт.Сатанів) та молодіжній військово-патріотичній громадській організації “Старкон Шутерс” (проект “Строайкбол-не для війни, а для фізичного та духовного зростання”).

Всього заходами охоплено-3898 осіб, виділено коштів-7378,76 грн.

Реалізація програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Старокостянтинова на період до 2013 року:

- забезпечено направлення 11 дітей міста на оздоровлення в МДЦ “Артек” та 3 дітей в ДЦ “Молода гвардія” (березень-липень)

- станом на 01 липня 2011 року послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 2141 особи.

Із бюджету міста виділено 122тис.492грн.

Всього заходами охоплено-2141 особа, виділено — 122492грн.

Проблеми:

- зменшення рівня асигнувань передбачених у бюджеті міста на 2011 рік у порівнянні із 2010 роком на 80тис.грн. призведене до зменшення кількості дітей охоплених послугами оздоровлення та вілпочинку

Поліпшення ситуації на ринку праці. Соціальний діалог

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Особлива увага приділялась створенню нових та збереженню продуктивних робочих місць в процесі реформування економіки, розвитку малого та середнього бізнесу, самозайнятості.

Протягом січня-червня 2011 року створено 813 нових робочих місць.

Проводиться аналіз використання робочої сили на підприємствах, установах, організаціях міста. У червні 2011 року в економіці міста було зайнято 5529 осіб (без працюючих на підприємствах, де чисельність працівників не перевищує ценз встановлений для малого підприємництва, а також зайнятих в особистому підсобному господарстві).

Працевлаштовано 745 осіб, незайнятих трудовою діяльністю.

Громадяни, які перебувають на обліку в службі зайнятості, відвідують семінари, на яких розглядаються ситуації безробіття, аналізується стан особливості ринку праці в місті, потреба в спеціалістах, права та обов´язки безробітних

Професійне навчання проходили 149 чол.

Протягом 1 півріччя 2011 року проведено 34 різноманітних профорієнтаційних заходів (з них 23 - із залученням соціальних партнерів), в них взяли участь 914 осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них 799 - учні загальноосвітніх шкіл. Значна увага приділялася проведенню групових та масових заходів з учнівською молоддю - Днів кар’єри, професіографічних зустрічей, профінформаційних уроків спільно з відділами освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, міськвиконкому, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, роботодавцями.

Зокрема, у звітному періоді було проведено понад 6 масових профорієнтаційних заходи, участь в яких взяли понад 340 учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів. Груповими заходами (профорієнтаційними уроками, професіографічними зустрічами та екскурсіями із залученням ветеранів праці та висококваліфікованих працівників) було охоплено 669 учнів випускних класів. Проведено 3 семінари “Молодь на ринку праці” (охоплено 35 учнів)

Професію «токар» для учнів Староккостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 презентував Колесник Віталій Євгенович (ВАТ «Блок-Майстер Україна»).

Особливу увага приділяється роботі з соціально вразливими категоріями молоді. Так, за звітний період проведено ряд профорієнтаційних заходів, спрямованих на допомогу у соціальній адаптації дітям з особливими потребами, дітям-сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків. Під час заходів їм надається інформація про ринок праці, перелік актуальних професій, навчальні заклади, в яких можна за державні кошти отримати професії, що користуються попитом на ринку праці, про заклади, які здійснюють навчання осіб з обмеженими можливостями, здійснюється робота по формуванню свідомого підходу до вибору професії.

Такими заходами охоплено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 дітей-інвалідів.

. Протягом січня - червня 2011 року працівниками СЗ проведено понад 216 інформаційних семінарів (семінари з загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, ”Як розпочати свій бізнес”, „Служба зайнятості - працівникам села”, ”Оволодій ситуацією”, з основ організації сільського туризму, орієнтації на тимчасові та громадські роботи, гендерних питань та інші) та понад 157 тематичних семінарів (з техніки пошуку роботи, започаткування власного бізнесу, ефективного ведення сільського господарства, презентації актуальних професій, з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, зайнятості жінок, молоді тощо).

Усього протягом січня – червня 2011 року службою зайнятості надано незайнятому населенню 8546 профорієнтаційних послуг. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року покращилася результативність надання профорієнтаційних послуг: на 16,4 % зріс рівень працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку, на 21,2 % - рівень охоплення незайнятого населення громадськими роботами. Крім того, рівень працевлаштування після професійного навчання за січень – червень 2011 року склав 92 %. Середня тривалість укомплектування вакансій у січні – червні 2011 році складає 5 днів, рівень укомплектування вакансій складає 91,1 % .

Протягом січня – червня 2011 року проведено 5 профорієнтаційних західів для вивільнюваних працівників Старокостянтинівської районної лікарні, охоплено 35 осіб. Під час таких заходів спеціалісти центрів зайнятості ознайомлюють працівників із вимогами законодавства щодо порядку вивільнення, послугами, якими вони можуть скористатися в центрах зайнятості, потребами ринку праці та перспективами працевлаштування.

В умовах, коли можливості для отримання постійної роботи обмежені, громадські роботи стають все більш дієвим ефективним засобом матеріальної підтримки людей , які її потребують. З цією метою, а також для задоволення потреб роботодавців в робочій силі при виконанні тимчасових робіт служба зайнятості організовує оплачувані громадські роботи. організацій на яких будуть організовуватись тимчасові громадські роботи . Рішенням виконавчого комітету Старокостянтиівнської міської ради від 09.12.2010 року №499 було затверджено перелік видів громадських робіт що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади міста та сприяють її соціальному розвитку. Всього у звітному періоді на оплачувані громадські роботи було направлено 276 безробітних, які проживають в місті (16% до чисельності осіб, що перебували на обліку в МРЦЗ, 98,6% очікуваного програмою зайнятості населення на 2011 рік). Пріоритетним напрямком організації громадських робіт визначено роботи на об’єктах соціальної сфери (роботи з благоустрою та впорядкуванню території міста, автомобільних доріг, догляд за хворими в закладах охорони здоров’я, будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери). Ці види громадських робіт проводяться в центрі зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Тому центр зайнятості організував проведення цих робіт шляхом укладання договорів з комбінатом комунальних підприємств (36 осіб), філією „Старокостянтинівський райавтодор” – 128 осіб, центральною районною лікарнею (де працювало 16 безробітних), територіальним центром обслуговування одиноких громадян (8 осіб), товариством Червоного Хреста (42 особи).

Проводились громадські роботи і за кошти підприємств. Найбільше безробітних громадян працювали на промислових підприємствах міста: ТОВ „Блок майстер Україна” – 12 чол., ДП „Старокостянтиінвський молочний завод” - 7 чол., ТОВ „Комбікормовий завод” – 8 чол., ПП „Династія – 4 чол. ,КРБШП – 5 чол. З допомогою безробітних готувались складські приміщення та території до виробництва (прибирання та впорядкування території підприємства), здійснювались вантажно – розвантажувальні роботи.

Поновлений склад міської тристоронньої соціально – економічної ради, яка була створена розпорядженням міського голови від 04 вересня 2007 року № 440 створена міська тристороння соціально – економічна рада та затверджене положення про її роботу. До складу міської тристоронньої соціально – економічної ради включено по 8 представників : від міської ради, ради по координації діяльності первинних профспілкових організацій підприємств міста різних форм власності та від сторони об’єднання роботодавців міста;

Розпорядженням міського голови від 27 серпня 2007 року № 421 утворене міське об’єднання роботодавців підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності, до складу якого ввійшло 16 представників.

Затвердженні також заходи по покращенню координації дій об’єднання роботодавців міста. Виконавчим комітетом міської ради спільно з об’єднанням роботодавців та радою по координації діяльності первинних профспілкових організацій підприємств міста різних форм власності розроблена міська Регіональна угода на 2007 – 2009 рр., та зареєстрована управлінням праці та соціального захисту населення. Нова міська регіональна угода буде розроблена, затверджена та зареєстрована в ІІІ кварталі 2011 року.

З початку року (за період січня - червень) на підприємствах, організаціях та установах міста різної форми власності укладено 113 колективних договорів, що на 4 більше ніж за відповідний період минулого року, та до 33 діючих колективних договорів внесені зміни та доповнення на 2011 рік. На чотирьох підприємствах вперше заключні колективні договора.

При реєстрації колективних договорів управління праці та соціального захисту населення пропонує включати до колективних договорів заходи по вирішенню найважливіших питань запобігання травматизму працюючих, забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям.

Пропонуємо також передбачувати у колективних договорах найважливіші соціальні проблеми працюючих для покращення їх соціально-побутових умов життя з метою запобігання і невиробничого травматизму. При реєстрації колективних договорів управління праці разом з тим контролює дотримання чинного законодавства України і в сфері охорони створення підприємстві належних умов праці, погашення заборгованості по заробітній платі та інше.

В усіх колективних договорах, зареєстрованих управлінням праці та соціального захисту населення на 2011 р. передбачено мінімальну заробітну плату згідно чинного законодавства України, та виплату заробітної плати 2 рази на місяць

Проблеми:

- дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили;

- порушеннями законодавства про працю серед суб’єктів підприємницької діяльності, наявність “тіньової” зайнятості : відсутность трудових договорів з працівниками, укладання з найманими працівниками договорів цивільно-правового характеру, які не передбачають перебування працівників у трудових відносинах з роботодавцем, що позбавляє їх права на захист своїх трудових прав, виплата заробітної плати “у конвертах», інше.

Розвиток культури та туризму

Стан виконання завдань та заходів Програми:

У місті збережено мережу установ культури та мистецтва: міський будинок культури, три міські бібліотеки, два спеціалізованих мистецьких навчальних заклади – дитяча музична школа ім.. М.Кондратюка та художня школа, музей історії міста.

На обліку та під охороною держави знаходяться 13 пам’яток історії та 2 пам’ятки мистецтва, національні пам’ятки архітектури: замок князів Острозьких ( 16 ст.), комплекс споруд Домініканського костелу та оборонна башта ( 16 ст.), Костел святого Іоанна Хрестителя (18 ст.). В місті збережено пам’ятки архітектури і містобудування та збережено традиційний характер середовища історичних місць.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10 лютого 2011 року № 58 «Про стан збереження пам’яток історії та мистецтва, які розташовані на території міста, закріплення шефів піклувальників», розроблено та затверджено міським головою заходи по впорядкуванню та ремонту пам’ятників.

На впорядкування та ремонт пам’ятників в І півріччі витрачено 45646,51 грн.

Відповідно до плану заходів по відновленню замку князів Острозьких, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25 листопада 2011року № 470, виконавчим комітетом започатковано благодійну акцію «Подаруй замку майбутнє»

На території замку проведено обрізку дерев та розчищено сухостій, насаджено нові дерева.

Ведуться ремонті роботи в приміщенні замку князів Острозьких де, в майбутньому, планується створити музей історії міста.

В І півріччі 2011 року проведено поточні ремонти ДМШ ім.. М.Кондратюка, ДХШ та міської бібліотеки для дітей на що витрачено кошти в сумі 30000,00 грн.

В І півріччі було проведено ефективну рекламно-інформаційну кампанію щодо популяризації визначних історико-культурних і природних пам’яток, а саме Замку князів Острозьких. Хмельницькою телерадіокомпанією «Ексклюзив» було виготовлено та транслювалась програма «Варіації на тему», а також Хмельницькою телерадіокомпанією «Поділля - центр» транслюється телепередача «Хмельниччина туристична» з відео сюжетом про історичні місця м. Старокостянтинова

Для більшого зацікавлення та залучення туристів у замку князів Острозьких було придбано луки та арбалети

Створено базу даних по народних умільцях міста та залучено їх для виготовлення сувенірної продукції. Народні умільці залучаються до загальноміських заходів.

Видано ілюстрований каталог робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва міста.

Культурно-мистецьку палітру Старокостянтинівщини створює ряд художніх колективів: муніципальний духовий оркестр; чоловічий вокальний ансамбль «Козаки»;народний аматорський хор «Доброслав»; спортивно-танцювальний клуб «Твіст»; зразковий ансамбль танцю «Арабеск»; гурток художньої гімнастики «Грація»; шоу-балет «Блек-данс»; народний аматорський естрадний гурт «2+3»; танцювальний колектив «Данс-ліцей »; танцювальний колектив МБК; КВК «Маленька перерва», квартет викладачів ДМШ. В ДМШ ім. М.Кондратюка діють зразковий учнівський хор ДМШ (старша група); учнівський хор (молодша група); ансамбль бандуристів, ансамбль баяністів, ансамбль духових інструментів.

Обдаровані діти та учнівська молодь міста постійно приймають участь в різноманітних конкурсах та фестивалях.

За І півріччя 2011 року проведено 51 масовий захід.

На проведення даних заходів витрачено кошти в сумі 99136,00 грн.

Проблеми:
- недостатні обсяги фінансування галузі культури

Розвиток фізичної культури та спорту

Стан виконання завдань та заходів Програми:

В місті функціонує ДЮСШП в якій працюють відділення з таких видів спорту: легка атлетика, волейбол, футбол, шахи. Працює 11 груп попередньої базової підготовки, 33 групи початкової підготовки. Всього займається 509 учнів.

Підготовлені спортсмени члени збірної команди України – 1 чол, резерв збірної України – 2 чол., збірна команда області – 10 чол., збірна команда міста з різних видів спорту приймає участь в змаганнях різних рівнів.

У І півріччі 2011 року проведено 9 міських заходів, прийняли участь в 30 обласних змаганнях, 4 Всеукраїнського рівня, залучено 872 чоловік, виділено коштів 98475 грн.,

У І півріччі. створено 2 спортивних клуби.

За звітний період спортсменами міста виконані нормативи спортивних розрядів: МСУ – 1 чол., І розряд – 62 учня, ІІ розряд – 37 учнів, ІІІ розряд – 48 учнів, юнацькі розряди – 215 учнів.

На спортивних спорудах міста займаються різні верстви населення, створено спортивні клуби за місцем проживання, проводяться спортивні секції при загальноосвітніх школах, проводиться пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді міста.

В загальноосвітніх закладах зроблено частковий ремонт спортивних майданчиків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 року № 730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів» передбачено фінансування у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведення робіт по реконструкції стадіону «Центральний» по вул.. Острозького, 43. Обсяг фінансування становить 2238 тис.грн., в тому числи з державного бюджету 1902,3 тис.грн, з міського бюджету 335,7 тис.грн.

Проблеми:

- недостатні обсяги фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту;

- відсутність фінансування міського Центру «Спорт для всіх»

Охорона навколишнього природного середовища

Стан виконання завдань та заходів Програми:

З метою покращення стану навколишнього природного середовища у І півріччі 2011 року здійснено ряд природоохоронних заходів, передбачених «Програмою охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів м.Старокостянтинова на 2007-2012 роки» та «Програмою поводження з твердими побутовими відходами на 2006-2011 роки» .

В весняний період в місті висаджено 1793 дереві, 592 кущі. Висаджені квіти на клумбах.

Контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснюється відділом шляхом перевірки підприємств, установ, організацій. Проводяться рейди по виявленню осіб, які забруднюють територію міста, знищують зелені насадження тощо.

Проводиться контроль за належним обслуговуванням населення міста підприємствами житлово-комунального господарства, за своєчасністю впорядкування, очищення території міста. Видано 23 попередження комунальним підприємствам про впорядкування та усунення забруднення території міста, парків, скверів, полігону ТПВ, інше.

У І півріччі ліквідовано 28 несанкціонованих звалищ ТПВ

На виконання розпоряджень міського голови від 17.01.2011 року № 16/2011-р та 16.03.2011року № 129/2011-р протягом І-ІІ кварталів 2011 року проведено 13 перевірок підприємств організацій щодо дотримання ними вимог природоохоронного законодавства. Основними виявленими порушеннями природоохоронного законодавства на підприємствах є відсутність дозволів на утворення та розміщення відходів, технічних паспортів відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення, утилізації відходів. На виконання розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 21.03.2011 року № 111/2011-р “Про проведення в області щорічної акції “За чисте довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів”, розпорядження міського голови від 17.03.2011 року № 133/2011-р “Про проведення в місті акції з благоустрою “За чисте довкілля””, розпорядження міського голови від 04.04.2011 року № 166/2011-р “Про проведення в місті Дня довкілля” в березні - травні 2011 року в місті організовано та проведено “День довкілля”, акцію “ За чисте довкілля”. В резёультаті проведення акцій впорядковано прибудинкові території, 30,01 га територій парків, скверів та зелених зон, території біля пам’ятників, братських могил, території закладів освіти, лікарні, культури, торгівлі, військових частин, підприємств, установ, організацій, кладовище. Очищено від сміття 2,6 км берегів річок. КП ВКГ “Водоканал” впорядковано території очисних споруд, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, зони санітарної охорони артезіанських свердловин. На виконання розпорядження міського голови від 17.05.2011 року № 262/2011-р “Про виявлення фактів скиду неочищених стічних вод у водні об”єкти” проводилась робота по обстеженню берегів річок Случ та Ікопоть, домоволодінь, які знаходяться біля річок щодо виявлення скидів неочищених стічних вод та забруднення берегів річок. В результаті проведення обстежень дано 28 усних та письмових попереджень жителям міста про усунення виявлених порушень (забруднення берегів річок, облаштування септиків з порушенням санітарних норм тощо). У звітному періоді працівниками відділу з питань відділом з питань охорони раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради разом з держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища проведено 3 рейди на ринках міста щодо несанкціонованої торгівлі рибою. З метою збереження рибних запасів у водоймах міста, здійснено 4 рейди на річках Случ та Ікопоть в межах міста щодо дотримання порядку здійснення любительського та спортивного рибальства, попередження незаконного вилову водних живих ресурсів. В результаті проведення рейдів вилучено 25 рибальських сіток власників яких виявити не вдалося.. Оформлено 59 приписів, листів підприємствам, установам, організація, жителям міста щодо впорядкування власної та закріпленої за ними території, усунення порушень природоохоронного законодавства. Контролювалось усунення виявлених порушень. В І півріччі виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення з 66 природохоронних питань, винесених на розгляд відділом. Розглянуто 41 звернення громадян з природоохоронних питань

Якість води контролюється лабораторією КП ВКГ “Водоканал” на РайСЕС. Згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи спостерігається відхилення окремих показників якості води від норми. Концентрація заліза у воді 0,225-0,74 мг/куб.дм (при нормі 0,5) Проводяться профілактичні ремонтні роботи запірної арматури та обладнання, усуваються прориви на водопровідних мережах. Вода подається споживачам цілодобово

КП ВКГ “Водоканал” замовлено проект на капітальний ремонт міських очисних споруд Київському проектному інституту ТОВ “Текос”. Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 02.03.2011 року “ 25-3/2011 затверджено “Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2011-2015 роки” в якій передбачено фінансування по проведенню капітального ремонту міських очисних споруд в м. Старокостянтинів в 2012-2015 роках.

Виготовлено проект реконструкції очисних споруд та мереж мікрорайону ІІ залізничного вокзалу. Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 02.03.2011 року “ 25-3/2011 затверджено “Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2011-2015 роки” в якій передбачено фінансування по проведенню реконструкції очисних споруд мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м. Старокостянтинів в 2012-2015 роках.

Проектно-кошторисна документація по берегоукріпленню водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м.Старокостянтинів проходить комплексну експертизу

.Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел здійснюється шляхом перевірок підприємств, установ, організацій та збору інформації по охороні атмосферного повітря. В І піврічі 2011 року порушень в сфері охорони атмосферного повітря не виявлено.

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 09.12.2010 року № 507 відділом з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою, відділом містобудування та архітектури , відділом з питань регулювання земельних відносин проведено інвентаризацію об’єктів зеленого господарства.

Проблеми:

- блоки ємностей №1 та №2 аеротенків, самопливний каналізаційний колектор, хлораторна, компресорна, пісколовки та решітки міських очисних споруд знаходяться в аварійному стані та визнано такими, що є загрозою скоєння надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня.

- протягом останніх років на житловому масиві мікрорайону «Вокзал ІІ» різко погіршився санітарно-гігієнічний стан. Каналізаційні стічні води поступають в вигрібні ями. Екологічна ситуація яка створилася в даному мікрорайоні потребує негайного реагування;

- підтоплення міських територій в весняний період, потребують очищення в межах міста річки.. Проектно-кошторисна документація по розчисці річок знаходиться на доопрацюванні у звязку з низкою зауважень «Хмельницькдержбудекспертизи»;

- перевантаженість міського полігону твердих побутових відходів, неналежний його санітарно-екологічний стан.

- недостатне фінансування природоохоронних заходів з міського, обласного бюджетів:для виготовлення проекту будівництва полігону ТПВ, для оновлення парку сміттєвозів комунальними підприємствами, інше.

Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Розпорядженням міського голови створена рада з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. За І півріччя 2011 року відбулося 4 засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті міської ради.

У І півріччі 2011 року зареєстровано 6 випадків смертельного травматизму побутового характеру ( за відповідний періоду минулого року 4 чол.).

Щомісячно надається інформація про стан соціально-трудових відносин у місті Відділенню національної служби посередництва і примирення у Хмельницькій області.

При реєстрації колективних договорів слідкує, щоб в них включалися обов’язково Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, щоб дотримуватися норм підіймання і переміщення важких речей жінками, щоб планувалися заходи по вивільненню жінок із виробництв, пов’язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний час.

За перше півріччя 2011 року проведено перевірки стану умов праці, гігієни та безпеки праці, атестації робочих місць на 25 підприємствах міста різних форм власності. Із них спільно з Держгірпромнаглядом - 15, відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - 19, Санепідемстанцією – 2. По результатам перевірок виконано 25 експертиз, підготовлено 3 довідок-висновків, 22 акти, видано керівникам 7 Приписів. За порушення відповідних нормативно-правових актів з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 13 посадових осіб. Всі експертизи проводились у відповідності до вимог ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положення «Про відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення».

На протязі першого півріччя 2011 року проведено 72 спільні перевірки стану охорони та безпеки праці на підприємствах, в організаціях та установах міста різних форм власності та господарювання. За результатами перевірок всього виявлено 315 порушень нормативно-правових актів з охорони праці.

Станом на 01.07.2011 року в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебуває 253 громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: І категорія – 38 чол., ІІ категорія – 93 чол., ІІІ категорія – 78 чол., діти – чорнобильці – 44 чол.

Згідно Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в І півріччі 2010 року надано компенсацій і пільг:

- компенсація на додаткову відпустку та підвищенні тарифи на з/п, підвищенні стипендії на суму 85193,98;

- компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей на суму 11887;

- допомога на харчування І та ІІ категорії громадянам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 154011.

- Допомога на оздоровлення, компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю на суму 13315.

- Допомога на пільгове медичне забезпечення громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 6792.

Відповідно до заходів, пов’язаних з 25 річницею Чорнобильської катастрофи було проведено зустріч керівництва виконавчого комітету міської ради з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Відбулися тематичні зустрічі, уроки в загальноосвітніх навчальних закладах міста за участю громадян, які переселилися з радіоактивно забруднених територій, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

3 особи нагороджено орденом «За мужність ІІІ ст.»

До 25 роковини Чорнобильської катастрофи збудовано пам’ятний знак учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Придбано подарунки та нагрудні знаки ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

На виконання Указу Президента України від 11.10.2010 року «Про заходи пов’язані з 25-роковинами Чорнобильської катастрофи» було проведено обстеження умов проживання постраждалих осіб, з оформленням відповідних актів.

Організовані спортивні змагання та молодіжна акція «Дзвони Чорнобиля».

Висвітлення заходів з підготовки та проведення в місті 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи було проведено в засобах масової інформації (зокрема редакцією газети «Наше місто» та місцевим радіомовленням)

Проблеми:

- недостатнє виділення коштів керівниками підприємств на заходи по охороні праці

Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

 

Дерегуляція і розвиток підприємництва (регуляторна політика та розвиток підприємництва, стандартизація, метрологія та сертифікація)

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Важливу роль у розвитку економіки міста відіграють суб´єкти малого підприємництва, які забезпечують наповнення міського бюджету, створюють нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва.

В сфері малого бізнесу міста станом на 01.07.2011 року зареєстровано 145 малих підприємств з них діючих 128 та 3039 – фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності.. За І півріччя 2011 року зареєструвалось 135 фізичних осіб - підприємців та 246 особи припинили свою підприємницьку діяльність.

На 10 тис. населення міста припадає 40 малих підприємств. Переважна кількість малих підприємств працює у сфері торгівлі – 34,6%, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 26,3%, промисловості – 10,5%, будівництві – 12,8% та інших видах економічної діяльності (включаючи с/г виробництво) – 15,8%.

За І півріччя 2011 року малим бізнесом сплочено податків 3892,1 тис. грн., що складає 6,8% від загальних надходжень до місцевого бюджету та 26,6 % до власних доходів бюджету міста.

На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» розпорядження міського голови від 03.02.2011 року № 36/2011-р створена робоча комісія по прискореному перегляду регуляторних актів.

Робочій комісії надано 10 нормативно-правових актів прийнятих Старокостянтинівською міською радою та її виконавчим комітетом, посадовими особами місцевого самоврядування. До переліку регуляторних актів робочою комісією віднесено 8 нормативно-правових актів.

Згідно до висновків відповідності, оформлених робочою комісією всі регуляторні акти віднесено до Переліку 1, тобто таких, що відповідають принципам державної регуляторної політики.

Рішенням 7 сесії міської ради від 25 травня 2011 року № 4 затверджений план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2012 рік, який оприлюднений в газеті «Наше місто» № 21 (383) від 26.05.2011 року. Та розміщено на сайті міської ради starkon.km.ua.

У І півріччі 2011 році виконавчого комітету міської ради підготовлено та прийнято 4 регуляторні акти:

1. Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2011 році.

Для одержання зауважень та пропозицій проект даного регуляторного акту був розміщений в газеті «Наше місто» № 51 (361) 23 грудня 2010 року. 19 січня 2011 року відбулися громадські (інформаційні) слухання з обговорення проекту даного регуляторного акту. Рішенням сесії міської ради від 25.01.2011року № 3 затверджено ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2011 рік.

2. Про затвердження положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Для одержання зауважень та пропозицій проект даного регуляторного акту був розміщений в газеті «Наше місто» № 51 (361) 23 грудня 2010 року. 19 січня 2011 року відбулися громадські (інформаційні) слухання з обговорення проекту даного регуляторного акту. Рішенням сесії міської ради від 25.01.2011року № 3 затверджено Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

3. Про затвердження положення про збір за місця для паркування транспортних засобів

Для одержання зауважень та пропозицій проект даного регуляторного акту був розміщений в газеті «Наше місто» № 51 (361) 23 грудня 2010 року. 19 січня 2011 року відбулися громадські (інформаційні) слухання з обговорення проекту даного регуляторного акту. Рішенням сесії міської ради від 25.01.2011року № 3 затверджено Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів.

4. Про затвердження положення про туристичний збір.

Для одержання зауважень та пропозицій проект даного регуляторного акту був розміщений в газеті «Наше місто» № 51 (361) 23 грудня 2010 року. 19 січня 2011 року відбулися громадські (інформаційні) слухання з обговорення проекту даного регуляторного акту. Рішенням сесії міської ради від 25.01.2011року № 3 затверджено Положення про туристичний збір.

Рішенням 7 сесії міської ради від 25 травня 2011 року № 4 затверджений план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2012 рік, який оприлюднений в газеті «Наше місто» № 21 (383) від 26.05.2011 року.

22.06.2011 відбулися громадські слухання, обговорено наступні питання:

1.Встановлення місцевих податків і зборів:

- ставки єдиного податку;

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Встановлення режиму роботи закладів громадського харчування та відпочинку, які працюють в нічний час;

3.Встановлення режиму торгівлі алкогольними напоями в торгівельних закладах.

В рамках дії Програми розвитку малого підприємництва в місті у 2011 році діяльність органів місцевої влади з питань підтримки малого підприємництва була зосереджена у напрямках подальшого вдосконалення системи правових та економічних відносин між державою та суб'єктами малого підприємництва, вирішення проблемних питань у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, запровадження видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, впроваджувались заходи з реалізації Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» .

Виконавчий комітет міської ради постійно здійснює заходи щодо розширення і вдосконалення мережі підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, надаються дозволи суб’єктам підприємницької діяльності на розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування в місті.

Адміністраторами дозвільного центру заведена нормативна документація, яка необхідна для роботи дозвільного центру, відпрацьований методичний матеріал, довідники, зразки документації, які необхідні для видачі документів дозвільного характеру. Ведеться прийом громадян, щодо надання документів дозвільного характеру, організована взаємодія представників Дозвільних органів при роботі їх в одному приміщенні. Виконані заходи з підготовки, щодо введення в дію реєстру дозвільних документів. У І півріччі 2011 року видано 172 документа дозвільного характеру та надано 248 консультацій з питань отримання дозвільних документів.

Одним із головних пріоритетів служби зайнятості є працевлаштування незайнятого населення. Серед основних напрямків активної політики зайнятості безробітних є залучення їх до самостійної підприємницької діяльності. Міськрайцентром зайнятості активно розроблюються і впроваджуються заходи з метою створення сприятливих умов для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.

За І півріччя 2011 року забезпечено надання одноразових виплат допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю для 18 осіб. В міськрайцентрі зайнятості розміщені інформаційні матеріали, які стосуються майбутнього підприємця, а саме: як скласти бізнес-план, юридичні нормативні документи та матеріали з описом професій.

Відповідними службами посилено контроль за виконанням підприємцями вимог чинного законодавства щодо оформлення та використання праці найманих працівників. Особлива увага приділяється нелегальному використанню робочої сили, зокрема, виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин у сфері торгівлі, сфери надання послуг населенню.

Для суб’єктів підприємництва у друкованих засобах масової інформації за І півріччя 2011 року Старокостянтинівською ОДПІ опубліковано 18 матеріалів пропаганди чинного законодавства, забезпечено 30 виходів в ефір відповідних радіо сюжетів. Організовано та проведено 10 сеансів телефонного зв'язку «Гаряча лінія», надано 44 консультації на письмові та усні запити, проведено 4 семінари для платників податків.

При міській раді діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва. За І півріччя 2011 року проведено 2 засідання координаційної ради.

Розпорядженням міського голови від 16.10.2009 року №406/2009-р створено галузеву раду підприємців у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування за І півріччя 2011 року проведено 5 засідання по питанню підтримки підприємництва.

В місті діє 3 об’єднання підтримки розвитку малого підприємництва, а саме Асоціація підприємців, кредитні спілки «Лакі», «Альянс».

Проблеми:

- непередбачуваність ризиків в умовах світової фінансової кризи;

- недосконалість законодавчої бази щодо державної підтримки малого підприємництва;

- відсутність виваженої державної політики підтримки вітчизняного виробництва та захисту внутрішнього споживчого ринку в умовах членства України в СОТ;

- недосконала фінансова політика Національного банку України щодо розбудови ринку банківських послуг та формування умов для зацікавленості комерційних банків у наданні суб’єктам малого підприємництва дешевих кредитних ресурсів;

- відсутність фінансування заходів Програми сприяння розвитку малого підприємництва з місцевого бюджету.

Розвиток конкуренції на регіональному ринку

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Згідно розпорядження міського голови №82/2011-р від 21.02.2011 р. «Про контроль за цінами на продовольчі товари» створена робоча група. Щотижнево здійснюється моніторинг цін. Робоча група у межах компетенції забезпечує дослідження ринків, послуг і основних продовольчих товарів на предмет дотримання вимог законодавства, правил торгівлі, додержання правил та законодавчо встановлених норм при використанні найманої праці. Протягом І півріччя 2011 року проведено 85 моніторингів з вивчення цінової ситуації та зростання цін на основні продовольчі товари.

У І півріччі 2011 року здійснені перевірки щодо відповідності розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги комунальних підприємств.

З метою встановлення економічно-обгрунирваних тарифів на послуги підприємства рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради № 564 від 30.12.2010 року «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та підігріву води для населення, що надаються комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» з 01.01.2011 року встановлена вартість послуг виходячи з тарифу на теплову енергію для населення, затвердженого Постановою НКРЕ України від 14 грудня 2010 року № 1698 “Про затвердження тарифу на теплову енергію КПЕТГ “Тепловик” Старокостянинівської міської ради».

Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради № 21 від 13.01.2011 року « Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Старокостянинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» з 01.02.2011 року переглянуті тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

При встановленні тарифів виконавчий комітет міської ради керувався діючими законодавчими і нормативними актам. Забезпечено прозорість формування тарифів на послуги послуги з централізованого опалення та підігріву води для населення, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Рішенням виконавчого комітету № 436 від 08.10.2009 року), у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” відкореговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК (рішення виконавчого комітету міської ради від 16 червня 2011 № 308).

Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28 квітня 2011 року №239 “Про погодження ціни на квиток за проїзд у міському транспорті загального користування” погоджено з 01.05.2011 р. ціну на квиток за проїзд у міському транспорті загального користування (крім таксі) у розмірі 2,00 грн

Проблеми:

- необґрунтоване зростання цін, відсутність стабільної та прогнозованої цінової ситуації на окремі товари та послуги;

- низька купівельна спроможність значної частини населення ;

- відсутність законодавчих підстав для включення до собівартості тарифів понесених витрат по виконаних роботах з обслуговування внутрішньо будинкових мереж підприємствами – виконавцями послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення.

Приватизація та управління об’єктами комунальної власності

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Ефективне використання об’єктів комунальної власності та реалізація виконавчими органами влади своїх функцій в управлінні комунальним майном сприяють розвитку економіки міста, збільшенню надходжень до міського бюджету.

Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсній основі. Станом на 01.07.2011 проведено 5 конкурсів на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, за результатами яких в оренду передано 162,8 кв.м площі приміщень.

Станом на 01.07.2011 нараховується 66 діючих договорів оренди комунального майна. За січень-червень 2011 р. до бюджету міста надійшло 44,4 тис. грн.

Ведеться постійний контроль за сплатою орендної плати та термінами дії договорів оренди приміщень нерухомого майна, що належать до комунальної власності.

Проблеми:

- нестача коштів на утримання та ремонт об’єктів нерухомого майна;

- збиткова діяльність підприємств комунальної власності.;

- низька інвестиційна привабливість об’єктів комунальної власності, які надаються в оренду.

Активізація інвестиційної діяльності

Стан виконання завдань та заходів Програми:

За січень-березень 2011 року в економіку міста Старокостянтинова за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 5903,0 тис.грн. капітальних інвестицій, з яких 4396,0 тис.грн. (74,5%) становили інвестиції в основний капітал. У порівнянні з відповідним періодом минулого року інвестицій в основний капітал освоєно на 1,0% менше

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 року № 305-р передбачено фінансування у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток проведення капітального ремонту ЗОШ І-ІІІ ст. №8 м. Старокостянтинів на суму 3298,0 тис.грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 року № 730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів» передбачено фінансування у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведення робіт по реконструкції стадіону «Центральний» по вул.. Острозького, 43. Обсяг фінансування становить 2238 тис.грн., в тому числи з державного бюджету 1902,3 тис.грн, з міського бюджету 335,7 тис.грн.

Розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації від 05.07.2011 року № 273/2011-р передбачено фінансування 2,3 тис. кв м. поточного ремонту доріг м.Старокостянтинів на суму 1800,0 тис.грн.

Розпочата робота по пошуку інвестора для відновлення роботи міні молокозаводу по вул.. Замковій.

Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради проведені зустрічі з власниками ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування», ТОВ «Блок Майстер Україна» для вирішення питання збільшення обсягів виробництва або залучення інших інвесторів.

Ведеться спільна робота з ТОВ «Каскад Продакшн» по пошуку інвестора для початку будівництва заводу з виробництва згущеної сироватки.

Планується будівництво в місті Старокостянтинові заводу по переробці твердих побутових відходів та відходів промисловості, транспорту, торгівлі, агропромислового комплексу. На даний час проводиться робота щодо пошуку інвестора.

Вирішується питання по будівництву заводу з виробництва акумуляторів

Проведено дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель та споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів. Створений реєстр земельних ділянок (промислових майданчиків) виробничі, офісні приміщення м.Старокостянтинів, які можуть використовуватись інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри тощо

Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради направлені пропозиції Хмельницькій обласній адміністрації щодо фінансування у 2011 році центральними органами виконавчої влади – головними розпорядниками бюджетних коштів заходів, спрямованих на розв’язання найбільш актуальних проблемних питань міста, а саме:

- капітальний ремонт міських очисних споруд , м.Старокостянтинів, Хмельницької обл.. (проектна потужність 7000,0м3/добу) - 17961,5 тис.грн.;

- реконструкція стадіону «Центральний» по вул. Острозького,43, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл. (проектна потужність 1588 місць) - 6478,0 тис.грн.;

- реконструкція міських очисних споруд мікрорайону «Вокзал ІІ», м.Старокостянтинів, хмельницької обл. (проектна потужність 200 м3 /добу) - 4889,3 тис.грн.;

- реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 , м.Старокостянтинів, Хмельницької обл. - 4273,3 тис.грн.

З метою розповсюдження інформації про економічний потенціал міста розроблений інвестиційний паспорт міста.

Сформована база даних про інвестиційні проекти та інвестиційно-привабливі проекти.

Рішенням 6 сесії міської ради від 22.04.2011 року №6 затверджена Програма залучення інвестицій в економіку м.Старокостянтинів на 2011-2010 роки.

Щоквартально розробляється та затверджується міським головою план-завдання щодо покращення рейтингових показників роботи виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, який передбачає розділ «Сфера інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності». Щомісячно аналізується виконання даного плану, інформується ХОДА.

Проблеми:

- не передбачені в повному обсязі кошти державного бюджету для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку не передбачені для будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення м.Старокостянтинів ;

- обмеженість державних інвестиційних ресурсів для реалізації заходів соціально-економічного розвитку міста програм у житлово-комунальному господарстві;

- обмежені фінансові можливості підприємств та організацій та населення міста

Розвиток промисловості та інфраструктури

 

Забезпечення безперебійного енергопостачання та підвищення енергоефективності

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Забезпечено безперебійне енергопостачання економіки та населення міста.

Рівень оплати за спожитий природний газ у січні-червні 2011 року по місту становив 106,9 %, за спожиту електроенергію – 99,99%.

З метою зменшення втрат в інженерних мережах Старокостянтинівським підприємством ВКГ “Водоканал” проведена інвентаризація водозаборів, з визначенням нерентабельних артсвердловин. Згідно з планом проводились профілактичні та ремонтні роботи запірної водопровідної арматури, водозбірних колонок, пожежних гідрантів. Своєчасно проводиться заміна та ремонт водопровідної мережі, всі об¢єкти забезпечено резервним електроживленням.

Втрати питної води при транспортуванні до споживача станом на 01.07.2011 року становили 29,0%.

По Старокостянтинівському КП “Тепловик” з метою зменшення втрат в інженерних мережах проведена заміна трубопроводів на попередньо ізольовані 1400 м.п. в двотрубному виконанні. Станом на 01.07.2011 року вироблено 47,12 тис. Гкал теплової енергії, відпущено споживачам – 41,15 тис. Гкал, втрати в мережах становили 4,93 тис. Гкал - 10,6 % від виробленої теплової енергії.

Проблеми:

- високі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг;

- недостатнє фінансування з державного бюджету енергозберігаючих заходів та проектів

Посилення конкурентоспроможності промисловості

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради проведені зустрічі з власниками та керівниками промислових підприємств міста щодо результатів роботи за 2010 рік та визначення перспектив на 2011 рік.

У січні-червні 2011 року спостерігається стабілізації роботи окремих підприємств промисловості, зокрема приріст обсягів виробництва спостерігається на ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ДП «Старокостянтинівський завод залізо-бетонних шпал», ТОВ «Агромоторсервіс».

У І півріччі з метою модернізації виробництва розпочато технологічне оновлення ТОВ «Старокостянтинівцукор». За оперативними даними обсяг інвестицій в основний капітал на даному підприємстві у І півріччі становитиме 3,3 млн. грн..

У січні-червні 2011 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 213118,0 тис.грн. В обсягах реалізованної промислової продукції найбільшу частку складає продукція харчової промисловості.

С початку 2011 року інноваційну діяльність здійснювало 3 підприємства: ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ», ДП «Старокостянтинівський молочний завод», , ТОВ «Агромоторсервіс». Даними підприємствами впроваджені інноваційні види продукції.

Проблеми:

- не розпочато будівництво заводу з виробництва згущеної сироватки ТОВ “Каскад-Продакшн”.

- висока зношеність основних виробничих фондів;

- висока вартість кредитних ресурсів та відсутність системи довгострокового кредитування;

Розвиток інфраструктурних секторів (дорожньо-транспортного комплексу, зв’язок та інформаційні технології)

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Важливим фактором стабілізації економіки міста є забезпечення розвитку транспорту, підвищення якості послуг цієї галузі.

Пасажирські перевезення в місті здійснюються відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081, інших нормативно-правових актів, які визначають правила перевезення пасажирів.

За січень-червень 2011 року обсяги пасажирських перевезень становили 1559,3 тис.пас., пасажирооборот – 9200,0 тис.пас.км., у порівнянні з минулим роком зменшилися відповідно на 18,8% і 15,2%.

На даний час в місті Старокостянтинів пасажирські перевезення здійснюють 12 приватних перевізників, 28 транспортними одиницями із загальною кількістю посадочних місць – 711 (загальна пасажиромісткість – 1353 місця). Маршрутна мережа міста нараховує 10 маршрутів.

Автомобільними перевізниками здійснюється перевезення пільгових категорій населення відповідно до чинного законодавства. За січень-червень 2011 року на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом по місту, перевізникам з державного бюджету профінансовано 393827,81 грн. Станом на 01.07.2011 р. заборгованість по виплаті компенсації за перевезення пільгової категорії громадян становить 100768,00 грн.

У І півріччі 2011 року управлінням економіки виконавчого комітету здійснено 7 перевірок щодо дотримання умов договору на перевезення пасажирів, про що складено відповідні акти, по фактах порушень прийняті заходи.

З початку 2011 року проведено поточний ремонт доріг на площі 5978 м2 загальною вартістю 327,9 тис.грн., реконструкцію та капітальний ремонт доріг і тротуарів на площі 3290 м2 загальною вартістю 572,0 тис.грн.

Відремонтовано та встановлено 84 дорожних знаки. Наведено 543,2 м2 дорожньої розмітки.

Підготовлені 20 ящиків для зберігання протиожеледного матеріалу для посипки доріг та тротуарів, суха складова посипкового матеріалу протиожеледної суміші в об’ємі 80 м3.

Підготовлено 2300 пог.метрів зливової каналізації.

У місті послуги з електрозв’язку надаються двома підприємствами: Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком» Центр телекомунікаційних послуг №19, Старокостянтинівська філія ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел».

Станом на 01.07.2011 року Центром телекомунікаційних послуг №19 в місті обслуговується 414,475 км. кабельних ліній та 14,8 км. повітряних ліній зв’язку.

Загальна кількість основних телефонних апаратів (ОТА) встановлених Центром по місту становить 7904, в тому числі у населення – 6983 ОТА. У І півріччі 2011 року встановлено 112 ОТА, з них пільговим категоріям громадян - 21 ОТА.

В загальному по місту Центром встановлено 2460 радіотрансляційні точки, в тому числі населенню 2037 р\т.

Всього по місту підключено 488 абонентів відкритого доступу до мережі Інтернет та 2023 абонентів широкосмугового доступу.

Загальна монтована ємність обладнання широкосмугового доступу до мережі Інтернет по технології АDSL становить – 2064 портів.

Загальна монтована ємність обладнання доступу до мережі Інтернет по технології SНDSL становить – 32 порти.

Загальна монтована ємність автоматичної телефонної станції (АТС) становить 8064 номерів, в тому числі монтована цифрова ємність АТС становить 4416 номерів.

За січень-червень 2011 року Центром надано послуг на суму 3584,1 тис.грн., що на 106,0% більше ніж за відповідний період минулого року. Проведено роботи КЛЗ протяжністю 17,011 км., в тому числі проведено капітальний ремонт КЛЗ протяжністю 2,982 км.

До кінця 2011 року Центром планується:

- побудувати об’єкти задіяння вільної по мікрорайонах «Південний» та «Польовий»;

- на побудованих та існуючих КЛЗ планується встановити 100 ОТА, у тому числі в населення 100 ОТА;

- підключити до мережі Інтернет по технології АDSL 300 абонентів;

- надати послуг на суму 3800,0 тис.грн.

Старокостянтинівською філією ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел» у І півріччі 2011 року проводився розвиток телефонної мережі та підключення до мережі Інтернет за технологією АDSL та Ethernet:

встановлено 6 квартирних телефони;

підключено до мережі Інтернет за технологією Dial-Up – 81 абоненти, АDSL – 32 абоненти, Ethernet – 232 абоненти.

Відповідно проводилось будівництво оптоволоконних ліній та домових мереж для надання послуг Інтернет, проводилась заміна обладнання для збільшення кількості портів та покращення якості роботи.

Власні інвестиції складають 185,6 тис.грн.

Отримано доходів від основної діяльності 693,1 тис.грн. Темп росту до першого півріччя 2010 року складає 183,6%.

Філія надає послуги телекомунікацій для 2229 абонентів міста.

На ІІ півріччя 2011 року заплановано продовжити будівництво домових мереж для надання послуг Інтернет на території міста, впровадити послугу SIP – телефонії.

Мережа поштового зв’язку міста складає 5 відділень. В середньому одне відділення поштового зв’язку обслуговує 7,8 тис. осіб населення. Вузлом поштового зв’язку надається ряд платних послуг, а саме: продаж знаків поштової оплати, доставка та виплата пенсій, рекламні послуги, грошові перекази, міжнародний поштовий переказ та інше.

Проблеми:

- відсутність стабільного попиту споживачів на перевезення вантажів;

- відсутність надійного механізму компенсації перевізникам від перевезення пільгових категорій пасажирів;

- недостатнє фінансування робіт по будівництву, реконструкції доріг міста.

Регіональний економічний розвиток

Реформування житлово-комунального господарства

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємства житлово-комунального господарства не можуть утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, здійснювати розрахунки за використані енергоносії та внески до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до планових асигнувань на січень-червень 2011 року, профінансовано одержувачів бюджетних коштів – комунальні підприємства міста на 99,3 %.

Для забезпечення належного утримання та експлуатації підприємств житлово-комунального господарства, що пребувають у комунальній власності шомісячно проводиться моніторинг основних показників діяльності. Вживаються заходи щодо забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, погашення заборгованісті за житлово-комунальні послуги.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних у січні- червні 2011 року – 108,8 %. Заборгованість населення станом на 01.06.2011 р. становить 4887,8 тис.грн., в порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 1407,7 тис.грн.

У січні-червні 2011 року рівень сплати населенням послуг централізованого опалення та підігріву води становить 107,1 %, водопостачання та водовідведення 92,1%, утримання будинків та прибудинкової території 94,6 %, газопостачання 123,6%.

Станом на 01.07.2011 р. заборгованість населення за послуги теплопостачання та підігріву води КП ПТГ «Тепловик» становить 3377,7 тис.грн., послуги водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж КП ВКГ «Водоканал» 805,9 тис.грн., послуги Старокостянтинівської ЖЕК з утримання будинку та прибудинкової території –1128,0 тис.грн.

У І півріччі 2011 року здійснені перевірки щодо відповідності розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги комунальних підприємств. Зокрема, розглянуті та затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються Старокостянтинівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» (рішення виконавчого комітету від 13.01.2011 року № 21), рішення виконавчого комітету № 436 від 08.10.2009 року), у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” відкореговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК (рішення виконавчого комітету міської ради від 16 червня 2011 № 308)

Розроблена енерго- та еколого ефективна схема розвитку системи теплопостачання міста, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від 28.10.2010 року № 451 «Про затвердження схеми розвитку теплопостачання м.Старокостянтинів». Досліджені теплові й електричні навантаження підприємства. Проведено аналіз технічного стану, ефективності роботи устаткування та систем. Проаналізовано можливі варіанти покращення роботи системи теплопостачання. Виконаний розрахунок затрат та періодів окупності запропонованих заходів направлених на підвищення ефективності та надійності роботи системи теплопостачання.

З метою забезпечення стабільної работи підприємств житлово-комунального господарства, своєчасного початку опалювального сезону 2011/2012 року розроблені заходи та проводиться моніторинг з виконання робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року . Старокостянтинівським КП ПТГ «Тепловик» міста проведиться ремонт обладнання котелень міста. На котельних по вул.. Острозького, 20, Острозького, 40, Попова, 13 встановлено і введено в дію 3 котли Unical. По котельні “Новітер” вул. Софійська, 3 проведений ремонт котлів, ЦТП і допоміжного обладнання. Замінено труби тепло та гарячого водопостачання на попередньо ізольовані довжиною 250,7 м.п. На суму 25747 грн.

По котельні вул. Красовського, 3 (база підприємства) проведений капітальний ремонт котлів КВГ-7,56 в кількості 3 шт. з встановленням нових пальників - 9 шт. на суму 63000 грн., проведена автоматизація даних котлів з встановленням нової автоматики паління і регулювання роботи котлів. На даний час проведена перевірка обладнання і підготовка цього обладнання до пуску в опалювальний сезон. Проведений ремонт димової труби на суму 18602 грн. Ведуться роботи по капітальному ремонту будівлі котельні і приміщення, які знаходяться в стадії завершення. Капітальний ремонт будівлі складає більше 100 тис. грн.

По котельні І.Франка. 35 замінено зовнішні мережі опалення і гарячого водопостачання на попередньо ізольовані загальною довжиною 255 м.п. на суму 31200 грн.

По будинках Миру 1/145, 1/146, 1/147 проведено хімічну очистку труб гарячого водопостачання від накипу. На котельних Миру 1/139, Миру 1/136, Комсомольська, 8/3, Пушкіна, 47 проведений ремонт допоміжного обладнання і ремонт котлів.

По котельні Комсомольська 8/3 проведена заміна тепломережі на попере6дньоізольовані труби до будинків Миру 3/22, 3/23 загальною довжиною 35 п.м. на суму 4284 грн.

По будинку Миру, 1/147 проведено заміну труб на гарячу воду довжиною 86 п.м. По будинках по вул. Миру 1/145, 1/146 проведено хімічне очищення труб гарячого водопостачання. По будинках по вул. Чайковського, Прокоп’юка, Франка проведений ремонт запірної арматури і заміну труб на опалення і гаряче водопостачання загальною довжиною більше 100 п.м.

Проведено хімічне очищення підігрівачів на гаряче водопостачання по котельних: Миру 1/139; Острозького, 20; І.Франка, 35; Миру 1/136; “Новітер”. По будинках по вул. І.Франка, Прокоп”юка, Чайковського проведено ремонт запірної арматури з заміною труб ГВП 56 м.п.

Старокостянтинівською ЖЕК заплановано провести комплексну підготовку до зими 274 будинки, загальною площею 406,6 тис. кв.м. Станом на 01.07.2011 року житловий фонд підготовлено на 57 %. Ремонт покрівель проведено у 30 будинках із запланованих 41, а саме в будинках №№33, 39 по вул. Франка, №№1/140, 1/146, 1/152, 1/153, 1/155, 1/157 по вул. Миру, №№7, 15, 53, 55, 66 по вул. Острозького, №№7, 9 по вул. Софійській та №№6, 8 по вул. Ессенській. Витрачено 156,0 тис. грн..

Ремонт герметизації інженерних вводів(29 од.) – 10,0 тис. грн., ремонт, засклення вікон сходових клітин(18 од.)– 4,0 тис. грн., ремонт, заміна вхідних дверей в будинках (21 од.) – 9,0 тис. грн.

Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал» : проведено ремонт та заміну 0,195 км водопровідних мереж 0,168 км каналізаційних мереж.

Проведено очистку та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції №3 загальним об'ємом 2800 м3.

Встановлено новий насос ЄЦВ 10-120-60 артезіанської свердловини №6 Григоровецького водозабору.

Збудовано 45 м. залізобетонного самопливного колектора (взамін аварійного) на міських очисних спорудах.

Повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти.

Проведено капітальний ремонт покрівлі електродільниці на водопровідно-насосній станції №1.

В стадії завершення капітальний ремонт покрівлі Головної каналізаційно-насосної станції.

Завершено роботи по ремонту електрообладнання на водопровідно-насосних, каналізаційних станціях, та очисних спорудах.

Проблеми:

- через відсутність спів фінансування з державного бюджету та обмеженість фінансування міського бюджету реалізація заходів та завдань Програми реформування і розвитку житлово- комунального господарства м.Старокостянтинова на 2010-2014 роки здійснена не в повному обсязі;

- зростання цін на енергоносії;

- значна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги;

- високий ступінь зношеності основних фондів комунальних підприємств;

- високі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у січні-червні 2011 року виконано робіт власними силами на суму 3294,0 тис.грн., що становить 181,6% до відповідного періоду минулого року.

За оперативними даними у січні-червні 2011 року в експлуатацію введено 7029 кв.м. житла, обсяги інвестицій у житлове будівництво становлять - 7621,0 тис.грн.

На даний час продовжується будівництво 71 квартирного житлового будинку по вул. Попова, 4, площею 3969,0 кв.м., для забезпечення житлом військовослужбовців (Подільське УКБ МОУ).

У зв’язку з відсутністю коштів тимчасово призупинено будівництво:

- І секції 3-х секційного 108 квартирного житлового будинку по вул. Попова, 24, загальною площею 6083,0 кв.м., для забезпечення житлом населення міста;

- 65-квартирного житлового будинку по вул. Попова, 26, загальною площею 4194,8 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ЗАТ «Базис»);

- 9-ти поверхового житлового будинку з вбудованими-громадськими приміщеннями по вул. Попова, 38, загальною площею 5385,4 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ТОВ «Гарант Альфа ДМГ»);

- групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими громадськими об’єктами по вул. Попова, 22, загальною площею 7431,6 кв.м., для забезпечення житлом населення міста (ТОВ «Орбіта Інвест»).

Проблеми:

- відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання будівельної діяльності;

- обмежені фінансові можливості підприємств та організацій міста;

- у місті на даний час знаходиться 29 ветхих будинків, загальною площею 5,1 тис.кв.м., в яких проживає 137 сімей.

Регіональний споживчий ринок та послуги

Стан виконання завдань та заходів Програми:

В місті розвивається мережа закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. На даний період в місті нараховується 195 стаціонарних підприємств торгівлі, 35 об’єктів громадського харчування, 85 об’єктів побутового обслуговування та 478 об’єктів дрібно – роздрібної мережі та два діючих ринки з наданням статусу та призначенням адміністрації ринку.

Згідно рішення 11 сесії міської ради №21 від 21.10.2003 р. контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів здійснює управління економіки виконавчого комітету міської ради. За І півріччя 2011 року проведено 6 перевірок суб’єктів господарської діяльності за заявами споживачів, про що складені відповідні акти, та розглянуто 14 звернень громадян щодо захисту прав споживачів.

За І квартал 2011 року обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становить 31522,2 тис. грн. (в тому числі торгової мережі 31205,0 тис. грн.), що на 108% більше відповідного періоду 2010 року. Товарообіг ресторанного господарства склав 317,2 тис. грн.

Підприємствами та іншими структурними підрозділами міста за січень – червень 2011 року надано послуг для всіх споживачів (підприємств, організацій, установ, підприємців та населення) на 10288,9 тис. грн., що становить 168,4% до вироблених послуг у аналогічному періоді минулого року. Населенню реалізовано послуг на 3464,5 тис. грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значних змін не відбулось. Як і раніше, найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг мали послуги транспорту, пошти та зв’язку. Значним попитом користувались у споживачів і послуги сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям

Проблеми:

- ріст цін на товари першої необхідності;

- низька купівельна спроможність значної частини населення ;

- незадовільна якість споживчих товарів, особливо імпортного виробництва.

Міжнародна інтеграція і співпраця

 

Розвиток міжнародного співробітництва

Стан виконання завдань та заходів Програми:

Діяльність виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у сфері міжнародного співробітництва спрямована на формування позитивного іміджу міста, підтримку та розвиток зарубіжних відносин у суспільно-політичній, культурній та економічних сферах.

У засобах масової інформації висвітлювалася інформація щодо ЄС та перспектив європейської інтеграції, розміщувалися інформаційно - пізнавальні публікації щодо НАТО.

12.05.2011 року у міській бібліотеці для дітей проведено літературну мандрівку «Як ми знаємо Європу».

В навчальних закладах міста відбулися огляди тематичних книжково-ілюстрованих виставок “День Європи в Україні та країнах Європейського Союзу”.

14.05.2011 року круглий стіл з лідерами молодіжних організацій «Молодіжний рух в країнах Євросоюзу».19.05.2011 року у центральній міській бібліотеці проведена інформаційна година «Україна та Європейський союз»

20.05.2011 року:

- у закладах освіти міста проведено Єдиний День інформування учнів, батьків на тему «Україна – ЄС: реалії та перспективи співпраці»;

- відбувся концерт європейської музики за участю муніципального духового оркестру;

- у Дитячій художній школі проведено виставку конкурс дитячого малюнку «Європа очима дітей».

В навчальних закладах міста проведені тематичні уроки на теми: «Музичні шедеври відомих європейських композиторів», «Мандруємо Європою», «Мистецькі шедеври Європи», «Сторінками європейської літературної класики» , конкурси - презентації дитячих малюнків, рефератів на теми: «Україна - ЄС моїми очима», “Україна – Європейський Союз: шляхи співпраці”, виховні заходи, ігри-вікторини, заочні подорожі на теми: «Ми друзі дітей країн ЄС», «Наш дім - Європа». Проведено відкриті заняття у рамках Міжнародного проекту «Навчаємося разом» у Старокостянтинівській гімназії.

Архівним відділом виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради підготовлено та проведено урок для учнів 11-В класу ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 «Діалог Україна – Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє»

У №21 (383) від 26.05.2011 року інформаційно-аналітичної газети Старокостянтинівської міської ради «Наше місто» опубліковано розміщувалися інформаційно - пізнавальну публікацію «Ми йдемо в європейський дім»

Стимулювання експорту товарів та послуг

Стан виконання завдань та заходів Програми:

За статистичними даними обсяги експорту зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися у 3,4 рази і становили 2797,4 тис.дол.США . Обсяги імпорту товарів зросли на 59,1% та становили 3200,1 тис. дол. США.. Від’ємне зовнішньоторговельне сальдо становить 402,7 тис. дол. США.

Інформація про експортні можливості підприємств м.Старокостянтинова розміщена на офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтиніської міської ради.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.